Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Clasa I

Disciplina: ____________________________________________________________________

Nr. lecţiei:_____________________________________________________________________

Subiectul lecţiei:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tipul lecţiei:___________________________________________________________________

Unităţi de competenţe:___________________________________________________________

Obiectivele lecţiei:

O1_________________________________________________________________________________________________________________

O2_________________________________________________________________________________________________________________

O3_________________________________________________________________________________________________________________

O4_________________________________________________________________________________________________________________

O5_________________________________________________________________________________________________________________

Strategii didactice:

forme de organizare ____________________________________________________________

metode şi procedee_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

mijloace didactice_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Strategii de ECD:_______________________________________________________________

Bibliografie:

1.Curriculum pentru învăţământul primar.Chişinău:MECC, 2018.

2._________________________________________________________________,clasa I.

3.Ghid de implementare a curricumului pentru învăţămîntul primar.Chişinău: MECC, 2018

4. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa I. Chişinău:


MECC,IŞE, 2017.
Strategia didactică Metode

Obiective
Momentele de
instrucţio- Activităţi (învăţător – elev) Metode şi Forme Mijloace evaluare
nale procedee de
instruire