Sunteți pe pagina 1din 24

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

1
SUPLACU DE BARCĂU
JUD.BIHOR
Str.Piata Republicii Nr.1

PROIECT
Pentru examenul de obținere a competenței profesionale
nivel 4

Profil: Tehnic

Specializarea: Tehnician Mecatronist

Îndrumător: Absolvent:
Ing. Poka Ioan Tison Andreika

1
Distribuitoare hidraulice

2
Cuprins:

1. DISTRIBUTOARE HIDRAULICE CU SERTAR……………………………………...6


1.1. Descrierea și funcționarea distribuitoarelor cu sertar………….................6
1.2. Distribuitorul cu 2 poziții și 3 racorduri gauri (3/2)………………................7
1.3 Distribuitorul cu 2 poziții și 4 racorduri gauri (4/2)…………....…...............8
1.4 Distribuitorul cu 3 poziții și 4 orificii (4/2)…………………...........................8
2. MARCAREA RACORDURILORDISTRIBUITOARELOR ……….........................10
3. MĂRIMEA ȘI COMENZILE DISTRIBUITORULUI HIDRAULIC CU SERTAR….11
1.5 Distribuitoare cu comandă direct ….……………………………………….....11

1.6 Distribuitoare cu commandă manuală și mecanic…………………...……..17


1.7 Distribuitor cu acționare directă cu comandă hidraulică sau
pneumetică……………………………………………………………………………..….19
1.8 Distribuitoare pilotate……………………………………………………..........20

BIBLIOGRAFIE...…………………………………………............................................24

3
Argument

Lucrarea “DISTRIBUITOARELE HIDRAULICE” abordează o temă complexă


despre utilizarea lor , funcționarea în cadrul utilajelor industriale sau mobile ,
comenzile distribuitoarelor și comutarea acestora .

În prima parte sunt descrise Distribuitoare hidraulice cu sertar și rolul acestora .


Funcția lui este de a distribui energia de putere la un element de acționare cu dublu
efect.
Dezavantajele sale majore sunt legate de dificultatea prelucrărilor interioare și a
montajului, deci și de intervențiile impuse în reparare. De aceea se execută la
mărimi mari și se folosesc în general ca elemente de execuție finale.
În a doua parte sunt reprezentate grafic racordurile distribuitoarelor conform
standardului ISO 1219/1 si 1219/2 și pozițile de lucru și cele de repaus ale
distribuitoarelor .
În a treia parte sunt descrise marimile și comenzile distribuitoarelor hidraulice cu
sertar.
Are 5 orificii și doua poziții, una de repaus și una de lucru.
– trei orificii de lucru : alimentare cu aer comprimat 1 și doua orificii de evacuare 3 și
5;
– doua orificii de utilizare 2 și 4 legate la receptori sau la elementul de acționare.

4
Introducere:

Distribuitorul hidraulic este un aparat care dirijează debitul de ulei într-o instalație
sau îl oprește având ca efect deplasarea sau oprirea unui organ de lucru acționat de
un cilindru liniar sau motor rotativ. Atunci când uleiul traversează distribuitorul și
pătrunde în consumator, de regulă, lichidul este sub presiune iar atunci când circulă
spre bazin ( tanc ) are presiune redusa, maxim 10 bar.
Din punct de vedere constructiv distribuitoarele se clasifică în:
- distribuitoare cu sertar
- distribuitoare cu sferă
- distribuitoare cu came
- distribuitoare cu scaun ( cu închidere etanșă)
În funcție de utilajul pe care se utilizează distribuitoarele se clasifică astfel:
- distribuitoare pentru utilaje fixe
- distribuitoare pentru utilaje mobile

Distribuitoarele hidraulice au rolul de a dirija fluidul sub presiune pe anumite circuite


ca urmare a unor comenzi primite din exterior. Într-un sistem de acţionare
distribuitorul îndeplineşte următoarele funcţii:

- inversează sensul de mişcare al ansamblului mobil al motorului deservit;


- în anumite situaţii poate asigura şi oprirea pe cursă a ansamblului mobil al
motorului

5
1.DISTRIBUTOARE HIDRAULICE CU SERTAR

1.1 Descrierea și funcționarea distribuitoarelor cu sertar


Majoritatea distribuitoarelor direcționale pentru domeniul utilajelor industriale sau
mobile sunt distribuitoare cu sertar – figura 1.

Fig.1. Distribuitoare hidraulice cu sertar


În general un distribuitor , figura 2, are în componență următoarele piese importante:
corp, sertar, arc de compresiune, iar în funcție de comandă se atasează diferite
subansamble – pentru acest exemplu electromagnetul fixat cu piuliță.
Corpul din fonta are prelucrat un alezaj circular, longitudinal care este întrerupt de
canale circulare realizate din turnare. În acest corp glisează un sertar care este o
piesă cilindrică din oțel care are la rândul ei prelucrați mai mulți umeri. Sertarul este
menținut într-o poziție fixă de către arcul sau arcurile de compresiune. În figura de
mai sus, sertarul este poziționat într-o poziție centrală de către arcuri astfel încât
camerele P( cea din centru) A,B(alăturate) TA, TB( cele de capăt) nu comunică între
ele.

Fig.2. Distribuitor hidraulic cu comanda electrica Dn10

În momentul conectării electrice a uneia dintre bobine ale electromagneților, forța


axială a acestora deplasează sertarul comprimând unul din arcuri stabilindu-se
diferite legături între camere, în exemplul de mai sus, P-B, A-T si P-A, B-T, în funcție
de poziție. Canalele circulare în termeni tehnici sunt denumite camere, care în
funcție de sertar comunică conform unor scheme hidraulice convenite de specialiștii
din acest domeniu. Etanșarea fiecărui canal inelar față de celălalt se realizează prin
jocurile ajustajelor dintre sertar si corp. Comparativ cu distrbuitorul cu scaun,
6
etanșarea perfectă este imposibilă. Pierderile de debit ca urmare a etanșării
imperfecte depind de jocul diametral dintre sertar și corp, mărimea sertarului,
lungimea de contact, presiunea de lucru, vascozitatea uleiului, etc. Distribuitoarele
cu sertar nu funcționează cu apă dar etanșează satisfăcător când utilizează ulei
mineral.
Teoretic, sertarul se poate afla în mai multe poziții de lucru dar cele mai uzuale sunt
distribuitoarele cu doua sau trei poziții. În ceea ce privesc racordurile ( găurile) care
comunică cu camerele corpului unui distribuitor, în funcție de rolul lui în instalație, se
pot utiliza doua, trei sau patru racorduri sau cai. În hidraulică distribuitorul cu două
poziții și două căi se codifică 2/2, cel cu trei căi și trei poziții 3/3, cel cu patru cai și
trei poziții ca 4/3 și așa mai departe.
Principiul lor de operare, simplu,este bazat pe deplasarea axială a sertarului în
corpul distribuitorului; deplasarea sa este rezultatul forței exercitată la capetele
distribuitorului de diferite sisteme de comandă.

1.2. Distribuitorul cu 2 poziții si 3 racorduri găuri (3/2)


Distribuitorul 3/2 din figurile 3 si 4 este utilizat de obicei pentru acționarea cilindrilor
hidraulici cu simplă acțiune. Deplasarea sertarului conectează racordul de
alimentare P cu racordul de lucru A; când comanda este oprită, arcul aduce sertarul
în poziția de repaus (P este închis și A este conectat la T).

Fig. 3.Distribuitor cu doua poziții - deplasarea sertarului de către arc și comandat


din exterior

7
Fig. 4. Schema hidraulica cu distribuitor cu doua poziții, trei cai și cilindru cu simplă
acțiune

1.3.Distribuitorul cu 2 poziții și 4 orificii (4/2)


Controlul pornit/oprit al cilindrilor hidraulici diferențiali, figura 5 (daca nueste
necesară oprirea intermediară de-a lungul cursei) sau al motoarelor în ambele
sensuri de rotație necesită utilizarea distribuitoarelor 4/2. Comutarea distribuitorului
leagă P la B si A la T sau P la A si B la T.

Fig.5. Direcțiile de curgere prin distribuitorul cu doua poziții și patru cai

1.4.Distribuitorul cu 3 poziții și 4 orificii (4/3)


Spre deosebire de distribuitoarele 4/2 care au 2 poziții de lucru, distribuitoarele cu
sertar 4/3, figura 6, au 3 poziții, cea din mijloc închizând toate racordurile sau
realizând diferite legături între acestea.
Două arcuri aflate în opoziție la capetele sertarului îl mențin în poziția centrală;
comanda externă deplasează sertarul în cele de poziții de lucru. Distribuitorul din
figura de mai jos prezintă un distribuitor 4/3 cu centru închis - P,A,B,T nu comunică
între ele pistonul cilindrului ramănând fix. La comutarea in pozițiile dreapta sau
stanga - pozițiile de lucru- cilindrul este în fazele de lucru, operativ.
În figura 6este prezentată o schemă simplă de utilizare a unui distribuitor cu 4 gauri
si 3 poziții.

8
Fig.6. Schema hidraulică cu distribuitor cu trei poziții, drosel și cilindru diferențial

În unele cazuri nu este necesară utilizarea celor 4 racorduri și în acest caz


distribuitoarele 4/3 și 4/2 pot fi transformate în distribuitoare cu 3 racorduri
funcționale, așa cum este prezentat în figura 7.

Fig.7. Transformarea distribuitorului cu patru cai în distribuitor cu trei cai

2.Marcarea racordurilor și simbolizarea


grafică a distribuitoarelor

În schemele acționărilor hidraulice, conform standardului ISO 1219/1 si 1219/2


„Sisteme de acționare hidraulice și componente – Simboluri grafice și diagrame de
circuite”, distribuitoarele hidraulice sunt desenate în orice poziție posibilă atât finală
cât și tranzitorie, în timpul deplasării sertarului.
În exemplu din figura 8, sunt prezentate cazuri când un traseu este continuu sau
întrerupt.

9
Racorduri conectate Racorduri închise Simbol

Fig.8. Simbolizare poziție distribuitor, direcție și sens de curgere

La distribuitoarele cu 3 poziții cele mai uzuale poziții în poziția centrală sunt


prezentate în figura 9 .

Fig.9. Poziții centrale a distribuitoarelor cu trei poziții

În figura 10,sunt prezentate căteva soluții constructive ale sertarului care


realizează schemele din pozițiile centrale de mai sus ale distribuitorului.
Dupa cum se poate observa circuitele în poziția centrală sunt în funcție de
construcția sertarului, realizându-se următoarele combinații: P,A,B,T închise;
P,A,B,T comunică între ele; A, B închise, P comunică la T; P închis, A și B comunică
cu T; P și B închise, A descarcă la T, etc. Pentru identificarea schemelor hidraulice
acestea sunt codificate cu litere mari sau cifre. Schema grafică a distribuitoarelor se
face în poziția de repaus acestora, necomandate.
Pozițiile de lucru și cele de repaus ale distribuitoarelor se simbolizează prin pătrate,
linii și săgeți. Pătratele cu linii cu săgeți paralele sau încrucisșate sunt numite poziții
de lucru. Poziția de centru la un distribuitor cu trei poziții este denumită poziție
centrală .

10
Fig.10. Sertare în poziția centrală și simbolizarea acestora

3.Mărimea și comenzile distribuitorului hidrauluic cu sertar

Mărimea se referă la diametrul gaurilor corpului distribuitorului prin care curge uleiul
și este standardizată în conformitate cu normele ISO, CETOP, etc. Debitul maxim
admis la un distribuitor este în funcție de mărimea acestor orificii (de fapt al
secțiunilor de trecere prin distribuitor), diametrul, cursa sertarului și tipul de
comandă.
În acest sens deosebim următoarele mărimi de distribuitoare cu sertar: Dn 6, Dn 10,
Dn 16, Dn 25, Dn 32, Dn 50, Dn 63, Dn 80, Dn 100.
Din punct de vedere al acționării sertarului distribuitoarele, comenzile se clasifică
astfel:
- cu comanadă directă (electrică, manuală, mecanică, hidraulică si
pneumatică);
- pilotate: Dn 16Dn 100;
1.5. Distribuitoare cu comandă directă
Distribuitoare cu acționare directă electrică – cu electromagnet
Acest mod de acționare este cel mai utilizat în instalațiile hidraulice care lucrează în
ciclu automat.Deoarece distribuitoarele hidraulice comandate direct cu
electromagneti sunt cel mai utilizate, acestea necesită o analiză mai aprofundată.
Comanda cu electromagnet permite deplasarea sertarului datorită aplicării unei
tensiuni de o anumită valoare la o bobină; prin urmare, acest proces se reduce la
transformare a unui semnal electric într-o forță.
Distribuitoarele comandate electric, analizate în acest capitol se referă numai la cele
privind comanda pornit / oprit, care implică efectuarea integrală a cursei sertarului.
La electromagneti, energia electromagnetică este transformată în energie mecanică,
în vederea efectuării deplasării sertarului în corpul distribuitorului hidraulic.
Practic, electromagneții sunt alcătuiți dintr-o bobină, și anume o sârmă de cupru
izolată, bobinată pe o țeavă (sau pe mosor), în interiorul căreia culiseazăun miez

11
cilindric din oțel special – figura 11. Excitația care rezultă din tensiunea transmisă la
bobina determină declanșarea unui câmp magnetic care deplașează miezul axial.
Spațiul (aer sau ulei), dintre miez și bobină se numește 'întrefier'.
Construcția unui electromagnet clasic (tradițional)

1. Miez 2. Tole 3. Manson 4. Bobină 5. Întrefier 6. Tijă


7. Etanșare dinamică 8. Sensul de împingere de către arc

Fig.11. Electromagnet de curent alternativ


Pe distribuitoarele hidraulice se pot monta electromagneți tip „tradițional” pe cale de
dispariție sau „umed” foarte des utilizate în prezent.
La electromagneții tradiționali bobina este înfășurată în jurul unui manson 3 și este
înconjurată de un cadru din tole 2 care disipează căldura generată. Miezul mobil 1
care culisează în bobină este conectat rigid și axial cu tija împingătoare 6 care
acționează sertarul distribuitorului. Când bobina nu este alimentată electric, arcul
sertarului ține miezul în poziție retrasă. La acest tip de electromagnet întrefierul 5
este aerul. Când bobina este alimentată se dezvoltă un câmp magnetic între bobina
si întrefier, iar miezul este atras de bobină deoarece miezul de fier are conductivitate
magnetică mai mare decât aerul. Ca rezultat, spațiul umplut cu aer se diminuează și
miezul mobil pastrează această poziție cât timp electromagnetul este alimentat.
Este foarte important să se prevină pătrunderea uleiului hidraulic în întrefier (între
miez și bobină) și în acest scop este utilizată o etanșare dinamică 7, dar fiind o
frecare uscată uzura este rapidă fapt care conduce la o înlocuire frecventă.
Electromagneții în constructie moderna umezifuncționeză în ulei, figura 12. Piesa
mobilă este unsă în permanență rezultând o uzură redusă si o răcire eficientă a
electromagnetului.
Bobina 6 este formată dintr-o sârmă de cupru înfașurată și fixată între miezul tubular
7 si bucșa 5. Acest subansamblu este învelit cu un material izolator 8.
Când bobina 4 alimentată prin conectorul 16 cu cei doi pini, miezul mobil 9 culisează
în tubul 4 și împinge sertarul din corpul distribuitorului 13 prin intermediul tijei 10.
Discul perforat 12, ținut în poziție fixă de arcul de compresiune 11, permite unei
cantități suficiente de fluid să curgă în tub pentru a lubrifia și răci electromagnetul.
Arcul de compresiune nu are alt rol în funcționarea distribuitorului.

12
În situații de urgență (căderi de tensiune) sau în timpul reglajelor sistemului,
distribuitorul cu electromagnet poate fi acționat manual prin apăsarea butonului 1 (nu
toate distribuitoarele electrice sunt dotate cu el) acoperit cu un capac de protecție.
La distribuitoarele cu electromagneți de curent alternativ, miezul mobil este atras și
eliberat de atâtea ori câte unde negative și pozitive ale sinusoidei sunt (50 Hz – 100
mișcări pe secundă ale miezului mobil).

1. Buton 2. Capac de protecție 3. Inel de cupru (doar pentru


c.a) 4. Tub metalic
5. Mansoninelar 6. Bobină 7. Miez tubular 8.
Carcasabobinei 9. Miez mobil
10. Tijaîmpingătoare 11. Arc 12. Disc perforat 13.
Corpdistribuitor 14. Prin îmământare
15. Princonectare (2) 16. Conectorelectric 17. Piesa polara
Fig.12.Electromagnet în construcție umedă
Acest fapt cauzează un băzâit al componentei, iar miezul mobil este supus la atât de
multe șocuri încat se uzează rapid. Prin adăugarea unui inel de cupru (3 – în figura
12), curentul indus cauzează o defazare cu 90 a câmpului magnetic; din acest motiv,
forța de atracție dezvoltată de cele două câmpuri magnetice nu ajunge niciodată în
zero.
Bobinele unor electromagneți de pe piață pot fi înlocuite foarte ușor și operația
poate fi realizată cu circuitul sub presiune, deoarece tubul este înșurubat în corp și
etanșat cu inel O.
Înlocuirea bobinei arse a unui electromagnet – figura 13
Operațiile de înlocuire a bobinei defecte trebuie să se efectueze în următoarea
succesiune:
- se oprește utilajul;
- se deconectează tabloul electric de la instalația electrică;
- se scoate conectorul electric;

13
- se deșurubează complet piulița 1, și se scoate șaiba 1;
- se scoate bobina 3 prin deplasarea acesteia axial de pe tubul 4;
- se montează bobina nouă, șaiba și se strânge piulița:
1.Piulița
2. Șaiba
3. Bobina
4. Tubmetalic
5. Corpdistribuitor

Fig.13. Componenta electromagnetului cu bobina detașabilă

- Exemple de montaj de electromagneți pe distribuitoare figurile 14,15 ,16.


Distribuitor 4 / 2 ( 4 - gauri, 2 poziții, fără arcuri de readucere - bistabile
Simbolizare

Fig.14. Distribuitor cu doi electromagneți, fără arcuri, comutat în ambele poziții.


(arcurile aparțin electromagneților cu bobina detasabilă)

14
- Distribuitor 4 / 2 ( 4 - găuri, 2 poziții, cu arc de readucere pe o poziție –
monostabile)
Simbolizare

Fig.15. Distribuitor cu un electromagnet și arc comutat în ambele poziții.


La distribuitoarele 4/3 centrate cu arc, figura 16, miezul mobil al electromagnetului
este de asemenea prevăzut cu arc adițional care îl menține retras când bobina nu
este alimentată.
Distribuitor 4 / 3 ( 4 - găuri, 3 poziții, cu arcuri de readucere în poziția – centrală)
Simbolizare

15
Fig.16 Distribuitor cu comandă electrică comutat în cele trei poziții

Și la distribuitoarele cu centrare cu arc, miezul mobil al electromagnetului este de


asemenea prevăzut cu arc adițional care îl menține retras când bobina nu este
alimentată.

1.6 Distribuitoare cu comandă manuală și mecanică


Comanda manuală se referă la distribuitoarele asupra cârora se exercită, direct,
forța musculară printr-o manetă, buton sau pedală.În figura 17 sunt prezentate două
distribuitoare Dn 6 cu comandă manuală – cu maneta si cu buton rotativ și un
distribuitor Dn 10 cu rolă și tachet.

Fig.17. Distribuitoare cu comandă manuală (maneta si buton rotativ) si mecanică


( rolă cu tachet)

Variante de distribuitoare manuale acționate direct cu manetă :


-Distribuitor 4 / 2 ( 4 găuri, 2 poziții ) cu maneta si arc de revenire, fără indexare
– figura 18

16
Simbolizare grafică – schema 01

Fig.18.Distribuitor cu maneta comutat în cele două poziții

- Distribuitor 4 / 3 ( 4 găuri, 3 poziții ) cu maneta si indexare în fiecare poziție,


figura 19.
Distribuitoarele comandate mecanic au atașate în lateral un capac de comandă cu
rolă și tachet sau rolă cu pârghie. Acționarea se face cu camă montată pe organul
de lucrul în mișcare sau pe tija unui cilindrul.

Fig.19. Distribuitor cu maneta indexat cu bila și arc comutat în cele trei poziții.
- Distribuitor 4 / 2 ( 4 găuri, 2 poziții ) acționat de camă și comandat cu tachet si rolă-
schema 01, figura 20 .

17
Fig.20. Comutarea distribuitorului în cele două poziții cu arc si camă
1.7. Distribuitor cu acționare directă cu comandă hidraulică sau pneumatică
- Comanda hidraulică se folosește pentru distribuitoarele Dn 6Dn 100
- Comanda pneumatica se folosește pentru distribuitoarele Dn 6Dn 10

În figura 21, sunt prezentate douădistribuitoare Dn 6 – cu comandă hidraulică și


comandă pneumatică și un distribuitor Dn 10 cu comanadă hidraulică .

Fig.21. Distribuitoare Dn6 si Dn10 cu comandă hidraulică și pneumatică


În figura 22,este prezentată soluția constructivă pentru distribuitoarele acționate
direct de presiunea uleiului (comandă hidraulică) sau presiunea aerului (comandă
pneumatică) Dn6 si Dn10.
Sertarul 1 este deplasat în dreapta de catre o tija actionată de pistonul 2 prevăzut cu
o garnitură de etanșare. Arcurile de capăt au rolul de a readuce pistoanele în poziția
inițiala la încetarea comenzilor hidraulice sau pneumatice. Bucșa 3 este prevăzută
numai în cazul în care este necesară varianta cu indexare - sertarul rămănând pe
poziție în cazul încetării comenzii. La distribuitoarele cu comanda directă hidraulică
Dn6 și Dn10 presiunea se exercită pe pistoane iar forța se transmite la sertar prin
intemediul unei tije. La mărimile nominale Dn16Dn100 comanda hidraulică se aplică
direct pe capetele sertarelor.

18
Fig.22. Soluția constructivă a distribuitorului hidraulic și pneumatic cu acționare
directă

Simbolizarea distribuitoarelor cu trei poziții cu comanda hidraulică :

Simbolizarea distribuitoarelor cu trei poziții cu comanda pneumatică :

Pistoanele comenzilor pneumatice sunt mai mari decât cele hidraulice deoarece
trebuie să realizeze forța de comutare la presiunea aerului de aproximativ 6 bar.
1.8Distribuitoare pilotate
La distribuitoarele la care sunt necesare debite si presiuni mari în instalațiile
hidraulice comenzile directe (electromagneți, manuală, mecanică) forțele de
comutare ale sertarului sunt insuficiente, motiv pentru care mărimile nominale mai
mari ca 10 sunt pilotate. În figura 23 și 24 , sunt prezentate distribuitoarele pilotate
electrohidraulic cu montaj pe placă și respectiv pe flanșă.

Fig.23. Distribuitoare cu comandă electrohidraulică cu fixare pe placă

19
Fig.24. Distribuitoare cu commandă electrohidraulică cu racordare cu flanșă

Descrierea, funcționarea și simbolizarea distribuitorului pilotat (4/3 cu centru


închis)
În principal, un distribuitor pilotat, figura 25, este format dintr-un distribuitor principal
2 și un distribuitor de comanda 1 care îl acționează pe primul. Distribuitorul de
pilotare, montat pe distribuitorul principal, furnizează o presiune pe capetele
sertarului obținându-se forța axială necesară la comutare. La distribuitorul Dn 100 cu
debit maxim de până la 7000 l/min, distribuitorul de pilotare Dn 16 este el însuși un
distribuitor pilotatat pentru a furniza un debit suficient de mare și a comuta într-un
timp. După cum se poate observa în figura de mai jos distibuitorul de comandă este
Dn 10 (4/3) acționat direct de electromagneți. Ambele camere ale arcurilor 6, 7 (
galben) sunt legate, fără presiune cu bazin (albastru) orificiul T al distribuitorul Dn10
de comandă și în acest fel sertarul 3 al distibuitorului pilotat este ținut fix în poziția
centrală de arcurile 7. Distribuitorul de pilotare, 1 este alimentat cu ulei de comandă
prin canalul 5 din corpul distribuitorului principal. Declanșarea alternativă a unuia din
electromagneți va dirija uleiul sub presiune în camera arcurilor 4.1 sau 4.2 iar
camera opusă o va lega la tanc ( Y) deplasând sertarul distribuitorului principal în
dreapta sau stanga.
După modul cum este alimentat acest canal simbolizat cu X (P al distribuitorului
Dn10) se deosebesc două feluri: cu pilotare - comandă internă, cu pilotare-comandă
externă. După modul cum sunt descărcate de presiune camerele din capetele
sertarelor prin distribuitorul de pilotare drenajul, sunt două variante: prin orificiul T al
distribuitorului principal ( drenaj intern ) sau prin orificiul Y al distribuitorului principal (
drenaj extern).

20
Fig.25. Distribuitor cu comanda electrohidraulică cu placă de temporizare a
Comenzilor

În figura de mai sus este o variantă constructivă în care comanda X este externă,
gaura 13 fiind obturată. Prin montarea inversa a sertărașului se obține varianta cu
comandă internă când este deschisă. Simbolizarea simplificată a distribuitorului
pilotat din figura 26 este cea a unui distribuitor cu comandă directă cu
electromagneți la care se adaugă comanda hidraulică (cele două triunghiuri
înnegrite).

Fig.26. Distribuitor cu comandă electrohidraulică fără placa de temporizare.


Simbolizare.

21
În anumite situații comutarea sertarului trebuie să fie mai lentă, situație realizată prin
montarea unui aparat numit drosel modular între cele două distribuitoare. În figurile
25 si 27sunt prezentate doua soluții constructive ale droselului modular. După cum
se poate observa în figura de mai jos, pe fiecare circuit A1 respectiv B1 sunt montate
câte o supapă de sens și un drosel. În varianta din figură ,uleiul deschide supapa de
sens și pătrunde în camera arcului din stânga iar uleiul din cameră din dreapta
închide supapa de sens spre circuitul câtre pilot, obligând debitul strangulat de
drosel să fie evacuat prin gaura B1 și în final spre bazin. În acest fel se reglează
timpul de comutare al sertarului la o valoare reglată de câtre șurubul filetat al
droselului.În acest caz droselizarea este pe ieșire iar dacă placa este montată , rotită
cu 180 strangularea uleiului are loc înainte de a intra în camerele din capetele
sertarului fiind o droselizare pe intrare.
În figura 27 este prezentată și schema detaliată a unui distribuitor electrohidraulic
pilotat inclusiv cu placa de reglare a timpului de comutare ( drosel de cale modular)
La pilotarea distribuitoarelor hidraulice, ca regula generală, numarul de poziții ale
distribuitorului de pilotarea este identic cu cel al distribuitorului principal comandat.

Schema detaliata a distribuitorului pilotat

Fig.27.Simbolizarea detaliată a distribuitorului cu comandă electrohidraulică cu


droselizare pe circuitul de ieșire

În figura 28 sunt prezentate diferite variante de comenzi interne si externe cu


drenaj intern.
La distribuitoarele care în poziția centrală P a distribuitorului principal este închis –
figura 28, a comenzii de pilotare nu creează probleme.
La distribuitoarele la care P comunică cu T în poziția centrală, presiunea de
alimentare este mică, iar la anclanșarea electromagnetului presiunea de pilotare nu
poate realiza forța necesară comutării sertarului. Și în acest caz trebuie mărită
artificial prin procedeele prezentate în figura 28, b și c

22
Fig.28. Circuite de comandă și drenare

23
BIBLIOGRAFIE

Marin, V. s.a. 1981.Sisteme hidraulice de acționare și reglare automată.Probleme


practice.Proiectare, execuție, exploatare.Bucuresti.Editura tehnică.
5.2. Deacu, L., Pop I. I., 1983. Hidraulica mașinilor ,unelte.Cluj –
Napoca,InstitutulPolitehnic
5.3. *** Catalog Rexroth Hydraulik Trainer, 1978
5.4. *** Catalog Elemente hidraulice, Pmax = 315 bar, 1979. I. Balanta Sibiu.
5.5. *** Catalog Rexroth Hydraulik Trainer, 1978
5.6. REXROTH Bosch Group, 1995. Hydraulik – Komponenten fur industrielle
Anwendungen

24