Sunteți pe pagina 1din 1

Politica monetară

Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin care autoritățile monetare(precum


banca centrală) influențează cantitatea de monedă în circulație, nivelul ratelor dobânzii, cursurile
de schimb valutar și alți indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale
ale politicii economice.
Acest subiect este unul de macro-economie. Analiza macroeconomică impune a lua în
considerare mediul economic ca un întreg, cu perioadele sale de avânt sau de recesiune, cu nivelul
total al producţiei şi al serviciilor oferite pe piaţă, fără a putea să se facă abstracţie de nivelul
preţurilor şi de ciclicitatea cu care acestea se modifică – generând de cele mai multe ori inflaţie şi,
din păcate, destul de rar deflaţie, de nivelul forţei de muncă care să asigure realizarea unui anumit
nivel al producţiei şi, implicit, de gradul efectiv de ocupare.
Politica monetară are un dublu caracter: atât unul monetar, urmărit la nivelul băncii
centrale prin modificarea volumului emisiunii monetare, cât și unul de credit, urmărit la nivelul
băncilor comerciale prin modificarea volumului creditelor acordate economiei.
Majoritatea economiștilor au susținut ideea conform căreia banca centrală ar trebui să pună
accentul pe stabilitatea prețurilor ca obiectiv unic al unei politici monetare, iar celelalte obiective,
cum ar fi creșterea economicaă sau controlul șomajului, să devină obiective intermediare.
Stabilitatea prețurilor mărește în mod direct bunăstarea economică prin creșterea eficienței
sistemului monetar și reducerea incertitudinii cu privire la viitor.
Obiectivele politicii monetare sunt: creșterea economică durabilă, ocuparea deplină a forței
de muncă, stabilitatea prețurilor, stabilitatea ratelor dobânzii, stabilitatea externă(cursurilor de
schimb valutar și sustenabilitatea balanței de plăți), stabilitatea sistemului financiar și alocarea
optimă a fondurilor(resurselor) financiare. Dar aceste obiective nu pot fi urmărite în același timp.
Asemănător, politica monetară are nevoie și de instrumente, și anume: Operațiuni pe piață
deschisă(open-market), Rata rezervelor obligatorii, Ratele dobânzii.
Este important să se asigure un echilibru monetar, în balanță cu echilibrul economic.
Relațiile dintre echilibrul economic și echilibrul monetar sunt de asemenea natură încât existența
echilibrului monetar nu înseamnă totdeauna și echilibru economic, acesta din urma depinzând de
numeroși alți factori. Totodată, apariția unui dezechilibru monetar poate prezenta o modalitate de
compensare a unui dezechilibru economic sau financiar de sens opus.