Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative


Specializarea:Poliţie Locală
An I, Gr II
Student: Tastaman Cristina Ioana
Coord: Prof. univ. dr. Grigoruţ C.

Tema de cercetare 1- Glosar de termeni

1.Bugetul public

2. Bugetul asigurărilor publice

3.Finanţele persoanelor fizice autorizate

1.Bugetul public(Solomon, 2015) cuprinde totalitatea resurselor sau veniturilor,


intrate în posesia statului, care sunt alocate pentru diferite paliere ale acestuia,ce conduc la o
funcționare facilă și ergonomică.

Bugetul public(Filip, 2002) este analizat din punct de vedere al unui document sau a unei
legi, prin care se anticipează și se aprobă de către autoritățile competente, o anumită sumă ce
vizează atât cheltuielile cât și veniturile anuale(în cazul României) ale statului sau ale
instituțiilor publice sponsorizate de acesta.

Bugetul public se întocmește ca un plan de acțiune pe durata întregului an, pentru a putea
anticipa eventuale pierderi sau surplusuri financiare, de a asigura un flux economic și social,
pentru a evita un blocaj financiar.

2.Bugetul asigurărilor publice (Filip, 2002) este un segment, subordonat celui


național, aprobat de Parlament și distribuit pe anumite paliere. Acesta se fundamentează în
urma unor premoniții anuale, în cadrul sistemului statal,ce privesc numelui mediu al
pensiilor, salariilor și a altor factori economici(precum rata șomajului ), în urma cărora se
stabilesc atât veniturile brute ,cât și cheltuielile adiacente acestor procese.

Astfel, bugetul asigurărilor publice are în componență (Solomon, 2015)contribuția


personalului salariat, contribuția pensionarilor sau surplusul bugetar al anului anterior.

Bugetul asigurărilor vizează plata indemnizațiilor pentru persoanele cu incapacitate


temporară de muncă,în caz de maternitate ori creșterea copilului bolnav.

3.Finanțele persoanelor fizice autorizate sunt resursele gratuite provenite din venituri(
fonduri , donații, autofinanțare), ce se supun cheltuielilor și investițiilor de către acestea.

Bibliografie

Solomon, A.G., 2015. Bugetul public. Elemente de fiscalitate și coordonare a politicilor


economice. București. Ed. Universitară

Filip, Ghe., 2002. Finanțe. Iasi. Ed:Junimea