Sunteți pe pagina 1din 1

ÎȚI

AMINTEȘTI? ÎȚI AMINTEȘTI?Textul este o înșiruire de enunțuri legate prin Textul este o înșiruire de enunțuri legate prin
înțeles. înțeles.

Textul are: Textul are:
• un titlu; • un titlu;
• un autor; • un autor;
• mai multe alineate care corespund unei idei; • mai multe alineate care corespund unei idei;
• mai multe fragmente. • mai multe fragmente.

Întâmplările dintr-un text se petrec într-o anumită Întâmplările dintr-un text se petrec într-o anumită
ordine. ordine.
La acțiunea relatată într-un text pot participa unul sau La acțiunea relatată într-un text pot participa unul sau
mai multe personaje. mai multe personaje.

Textul literar prezintă fapte, întâmplări imaginare. Textul literar prezintă fapte, întâmplări imaginare.
Textul literar poate fi scris în proză sau în versuri. Textul literar poate fi scris în proză sau în versuri.

Textul care prezintă un șir de fapte povestite în ordinea Textul care prezintă un șir de fapte povestite în ordinea
în care s-au petrecut este un text narativ (o povestire). în care s-au petrecut este un text narativ (o povestire).

Textul scris în versuri se numește poezie. Textul scris în versuri se numește poezie.
Poetul transmite idei și trăiri printr-un limbaj expresiv. Poetul transmite idei și trăiri printr-un limbaj expresiv.
Un text în versuri poate fi organizat în strofe de câte Un text în versuri poate fi organizat în strofe de câte
două sau mai multe versuri. două sau mai multe versuri.