Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

Data: 14.02.2019
Scoala de aplicatie: Colegiul National ,,Elena Cuza”
Clasa: II-a A
Profesor pentru invatamant primar: Ciobanu Nicoleta
Ora: 08:00-08:50
Resursa de timp: 50 de minute
Disciplina: MEM – Matematica si explorarea mediului
Subiectul lectiei: ,,Numerele naturale de la 0 la 1000”
Unitatea de invatare: Unitatea 5: Experimentam, numaram si calculam pana la 1000”
Tipul lectiei: consolidarea cunostintelor
Metode: conversatia, demonstratia, explicatia, exercitiul, jocul didactic, problematizarea
Materiale didactice: manual, video proiector, laptop, fise, table, marker, caietul de clasa
Forme de organizare a colectivului: forma de organizare frontala , forma de organizare individuala
Bibliografie: manual, programa scolara pentru disciplina Matematica, M.E.M 2013, manual de
didactica, manual de pedagogie
Competenţe generale
➢Utilizarea numerelor în calcule elementare
 Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
 Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
 Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
 Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
 Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
 Competente specifice
➢1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
➢1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
➢1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000,folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,aproximări
✓Scopul lectiei: S1 – Consolidarea cunostintelor dobandite privind formarea, scrierea, citirea, ordonarea numerelor de la 0 la 1000

✓Obiective operationale: La sfarsitul lectilei lectiei, elevii vor fi capabili:


O1 – sa scrie cu usurinta numerele naturale mai mici decat 1000, demonstrand intelegerea sistemului pozitional, pe baza exercitiilor
O2 – sa numere din 2 in 2, pe secvente date ale unui sir de numere naturale mai mici decat 1000, in urma exercitiilor lucrate
O3 – sa compare numere naturale mai mici decat 1000, pe baza exercitiilor lucrate
O4 – sa ordoneze crescator si descrescator numerele naturale mai mici decat 1000

O lectie nu poate avea mai mult de 3-4 maxim 5 obiective, pentru ca nu ai cum sa le evaluezi.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

OBIECTIV CONTINUT DESCRIEREA SITUATIILOR DE INSTRUIRE – ETAPELE EVALUARE


OPERATIONAL STIINTIFIC LECTIEI

- formare de priceperi si 1. Momentul organizatoric (1’) – FRONTALA


deprinderi de Se asigura un climat adecvat desfășurării orei în condiții optime.
ordine si disciplina Metode:conversatia
Materiale: manual clasa II-a si un auxiliar, fise de lucru.
Forma de organizare frontala- individuala

- stimularea motivatiei 2.Crearea motivatiei/ Captarea atentiei (2’) FRONTALA


pentru invatare, starnirea - Elevii primesc o scrisoare / mesaj trimis de ștrumfi. Aceste
interesului pentru noile fiinte sunt suparate din cauza lui Gargamel care le face numai
cunostinte. probleme. Elevii pleaca in calatorie in lumea magica a
strumfilor.Elevii vor ajuta fiecare strumf si le vor rezolva
problemele.
Metode: problematizarea, conversatia
Forma de organizare : frontal- individuala.
O1 3. Reactualizarea cunostintelor anterioare 10 min PE ECHIPE
O2 Joc didactic ,,Casutele strumfilor”.
O3 ,,Pentru inceput vom juca un joc, Intr-o noapte Gargamel a ascuns
O4 placutele cu numerele casutelor, iar acestia nu mai stiu acum unde
locuiesc. Astfel, noi suntem chemati de Papa Strumf sa ii ajutam.”
,,La tabla am afisat sase ciupercute reprezentand casutele
strumfilor (pe coli albe). Fiecare casuta are un cartonas cu un
numar format din trei cifre. Acesta a fost prins pe spatele ciupercii
astfel incat sa nu fie vazut de copii.’’
Clasa este impartita in sase echipe a cate sase, cinci membri .
Terminologia specifica Fiecare echipa a primit cate un strumf insotit de cate un cartonas
( termeni, numere cu indicii pentru descoperirea numarului casutei. Sarcina echipelor
pare/impare, comparare, este de a rezolva exercitiul de pe fisa si de a gasi numarul care
ordonare) corespunde criteriilor date. Fiecare numar ce va fi descoperit
ANEXA 1 trebuie sa indeplineasca simultan 3 conditii.
Dupa finalizarea sarcinilor in echipa se face verificarea frontala a
rezolvarii. Se afiseaza primul cartonas pe prima ciuperca. Echipa
care a identificat acel numar va plasa strumful langa casa sa. La fel
se procedeaza cu toate numerele.
Metode: conversatia, explicatia, exercitiu,
demonstratia.
Materiale: fise de lucru
Forma de organizare: pe echipe
O1 Fisa – Anexa 2 4. SISTEMATIZAREA,CONSOLIDAREA, FIXAREA CUNOŞTINŢELOR INDIVIDUALA
ASIMILATE ANTERIOR 20min
O2 FRONTALA
Elevii primesc o fișă cu exercitii. Fisa se proiectează .
O3
Pe rând, câte un elev rezolvă la tablă câte un exercitiu. Restul
O4
colectivului de elevi va rezolva fisa individual, in banci.
Metode: exercitiul, explicatia, demonstratia.
Materiale: fise de lucru
Forma de organizare: individual
O1 5.OBȚINEREA PERFORMANȚEI INDIVIDUALA
O2 Elevii completează fișa de evaluare 2.
O3 Metode: exercitiul, explicatia, demonstratia.
O4 Materiale: fise de lucru
Forma de organizare: individual
6. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII FRONTALA
Se fac aprecieri referitoare la participarea elevilor la lecție, se oferă
recompense- abțibilduri- celor mai activi elevi, se notează tema
pentru acasă.
Joc didactic ,,Casutele strumfilor”.

Pentru inceput vom juca un joc, Intr-o noapte Gargamel a ascuns placutele cu numerele casutelor, iar acestia nu mai stiu acum unde locuiesc. Astfel, noi
suntem chemati de Papa Strumf sa ii ajutam.

La tabla am afisat sase ciupercute reprezentand casutele strumfilor (pe coli albe). Fiecare casuta are un cartonas cu un numar format din trei cifre. Acesta
a fost prins pe spatele ciupercii astfel incat sa nu fie vazut de copii.

Clasa este impartita in sase echipe a cate sase, cinci membri .


Fiecare echipa a primit cate un strumf insotit de cate un cartonas cu indicia pentru descoperirea numarului casutei. Sarcina echipelor este de a rezolva
exercitiul de pe fisa si de a gasi numarul care corespunde criteriilor date. Fiecare numar ce va fi descoperit trebuie sa indeplineasca simultam 3 conditii.
Dupa finalizarea sarcinilor in echipa se face verificarea frontala a rezolvarii. Se afiseaza primul cartonas pe prima ciuperca. Echipa care a identificat acel
numar va plasa strumful langa casa sa. La fel se procedeaza cu toate numerele.
Fisa 1
Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).
Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:
 CIFRA ZECILOR este un numar impar, mai mare decat 6 ( ? > 6) si mai mic decat 8 ( ? < 8) . ……………

 Pentru a afla CIFRA UNITATILOR cerinta este:


Incercuieste cea mai mare cifra din dreptunghiul alaturat.

Raspunsul pentru exercitiul 2 este …………………

 Pentru a afla CIFRA SUTELOR rezolvati urmatoarea cerinta:


Ordonati crescator urmatoarele numere:1, 7, 4, 9, 3, 10, 6, 12.

……………………………………………………………….
Dupa ordonarea numerelor incercuiti al doilea numar al sirului. Acela este raspusul. …………..
Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..

Fisa 2

Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).


Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:
 CIFRA SUTELOR este un numar par, mai mic decat 7 ( ? < 7) si mai mare decat 5 ( ? > 5). ……………..
 Pentru a afla CIFRA UNITATILOR rezolvati problema:
Ioan are 2 pixuri. Luca are de trei ori mai multe pixuri decat Ioan. Cate mere are Luca?
……………………………………………………………………………………………………………

 Pentru a afla CIFRA SUTELOR rezolvati urmatoarea cerinta:


Gaseste cea mai mica cifra din oval.

Raspunsul este ………………….

Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..


Fisa 3

Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).


Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:
 Pentru a afla cifra zecilor rezolvati urmatoarea cerinta:
Ordonati descrescator numerele: 1, 6, 9, 0, 3, 5, 2, 8, 4.

………………………………………………………….
Dupa ordonarea numerelor incercuiti al cincilea numar al sirului. Acela este raspunsul.

 Pentru a afla cifra sutelor rezolvati inmultirea:


3x3= ? ……………

 Pentru a afla cifra unitatilor rezolvati


cerinta:
Completati sirul in fuctie de regula data. Identificati al saptelea cerc din sir si subliniati cifra unitatilor. Acesta este raspunsul rezolvarea
exercitiului. ……………

Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..


Fisa 4

Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).


Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:
 Pentru a afla cifra zecilor rezolvati urmatoarea cerinta:
Subliniaza numerele pare si incercuieste-l pe cel mai mic din sirul dat:
6, 11, 4, 13, 5, 16, 7, 9, 19, 2, 18, 22, 25, 8, 12, 10, 17,14.
Raspunsul este: …………..

 Pentru a afla cifra sutelor rezolvati urmatoarea problema:


Eduard are 4 mere. Andreea are de doua ori mai multe mere decat el. Cate mere are Andreea?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Pentru a afla cifra unitatilor rezolvati urmatoare cerinta:
Cifra unitatilor este rezultatul scaderii cifrei sutelor cu cea a zecilor.
…………………………………….

Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..


Fisa 5

Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).


Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:
 Pentru a afla cifra zecilor trebuie sa urmariti cu atentie urmatoarea cerinta:
Ordonati descrescator doar numerele impare din sirul: 2, 7, 1, 3, 10, 8, 4, 5, 9.
…………………………………………………………………
A treia cifra a sirului de numere este: ………..

 Pentru a afla cifra sutelor rexolvati cerinta: Subliniati in sirul urmator doar numerele pare si incercuiti-l pe cel mai mic:
20, 1, 12, 18, 6, 19, 3, 7, 13, 4, 10, 8, 16, 12, 14, 3.
Raspunsul este ………

 Pentru a afla cifra unitatilor rezolvati urmatoarea adunare:


Suma dintre cifra sutelor si cifra zecilor este egala cu:
………………………………………………………….

Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..


Fisa 6

Numarul este format din 3 cifre. (SUTE , ZECI, UNITATI).


Pentru a descoperi numarul trebuie sa tineti cont de urmatoarele cerinte:

 Pentru a afla cifra


unitatilor rezolvati cerintele urmatoare:
Completati sirul urmator in fuctie de regula data.
Al saselea cerc are numarul ……………..
Subliniaza cifra uniatilor al numarului scris anterior. Aceasta este rezolvarea primului exercitiu.

 Pentru a afla cifra sutelor subliniaza in sirul dat cel mai mare numar impar.
0, 4, 6, 7, 3, 5, 2, 1. Raspunsul este ………….

 Pentru a afla cifra zecilor rezolvati problema.


Ana are 10 mere. Le imparte cu cei doi frati ai ei, Andrei si Victor. Lui Andrei ii da 4 mere si lui Voctor 3. Cu cate mere
ramane Ana?

………………………………………………………………….

Numarul de pe placuta casutei strumfilor este:…………………..