Sunteți pe pagina 1din 1

_______ SRL

Sediul: str. ___, nr. __, bl. ___, sc. __, ap. __
sector __, Bucuresti
CIF: ___________

NOTA 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente


= = #DIV/0!
(indicatorul capitalului circulant) Datorii curente

b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri


= = #DIV/0!
(indicatorul test acid) Datorii curente

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat x 100


= = #DIV/0!
Capital propriu

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit
= = #DIV/0!
Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti x 365


= = #DIV/0!
Cifra de afaceri

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori x 365


= = #DIV/0!
Achizitii de bunuri fara servicii (sau CA)

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri


= = #DIV/0!
Active imobilizate

d) Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri


= = #DIV/0!
Total active

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat Profit inaintea platii dobanzii si impoz. pe profit


= = #DIV/0!
Capital angajat

b) Marja bruta din vanzari Profitul din exploatare x 100


= = #DIV/0!
Cifra de afaceri

Administrator, Intocmit,