Sunteți pe pagina 1din 73

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI


SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)
1.1.Descrierea organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii,
structura organizationala, conducerea firmei)
1.2.Principalii factori poluatori ai firmei
1.3.Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM (Sistem de
Management de Mediu)
1.4.Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMM
1.5.Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM
1.6.Obiectivele SMM
1.7.Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei
1.8.Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze SMM
1.9.Stabilirea nivelului de aplicare a SMM
1.10.Estimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la
implementarea SMM
CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI
2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI
2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei
2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu
2.1.1.2.Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu
2.2. PLANIFICAREA
2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM)
2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra
mediului
2.2.1.1.1.Etapa I. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu
2.2.1.1.2.Etapa II.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau
serviciului
2.2.1.1.3.Etapa III.Identificarea impacturilor asupra mediului
2.2.1.1.4.Etapa IV.Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004)
2.2.1.2.Prevederile legale si reglementarile
2.2.1.3.Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente

1
2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte
2.2.2.Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu
2.2.2.1.Stabilirea obiectivelor generale si specifice (tinte) de mediu ale organizatiei
2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatiei
2.2.2.3.Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu
2.2.2.3.1.Documentatia sistemului de management de mediu
2.2.2.3.1.1.Manualul de mediu al organizatiei
2.2.2.3.1.2.Procedurile sistemului de management de mediu
2.2.2.3.1.2.1. Proceduri de sistem
2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale
CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A
ORGANIZATIEI

Sistemul de Management Integrat de Mediu al firmei S.C.IASI


TEX.S.A.

2
Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de
manangement de mediu(SMM)

1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea actiivitatii,


structura organizationala, conducerea firmei)

SC IASITEX SA Iasi – este specializată în producerea şi comercializarea de fire,


ţesături şi confecţii textile, realizate din bumbac 100% sau în diferite amestecuri
procentuale de bumbac cu alte fibre sintetice, având destinaţii diverse ce acoperă o
paletă largă de utilizări.
Este cea mai importantă firmă din industria textilă românească cu capital privat,
unitate integrată de prelucrare a bumbacului, unde sunt produse fire, ţesături şi confecţii
şi în care lucrează cca. 1000 de angajaţi.
Înfiinţată în 1910, a purtat numele de ”Ţesătura” Iaşi până în anul 1948 când a
fost naţionalizată, după care, în perioada comunistă, a funcţionat sub denumirea de
”Întreprinderea de Stat Ţesătura Iaşi” până în anul 1990, când societatea s-a constituit,
conform prevederilor legale în vigoare, ca societate pe acţiuni sub numele S.C. IASITEX
S.A.
În anul 2003 societatea a fost privatizată, prin cumpărarea pachetului majoritar
de acţiuni deţinut de către A.P.A.P.S., de către Grupul SCR, unul din cele mai mari
grupuri industriale din România.
Experienţa în industria textilă garantează clienţilor seriozitate şi competenţă,
produsele clasice şi noile creaţii înregistrând de-a lungul timpului succese atât în
România, cât şi în peste 20 de alte ţări din Europa, Asia şi America de Nord şi Centrală.
De altfel, în ultimii 10 ani, ponderea exportului nu a fost niciodată sub 80% din totalul
producţiei marfă.
Investiţiile continue în calitatea profesioniştilor angajaţi în S.C. Iaşitex S.A. şi în
retehnologizarea intensivă a secţiilor de producţie au condus către realizarea unei
traiectorii ascendente atât financiar, cât şi a calităţii produselor, a numărului de clienţi şi
a reducerii impactului negativ al proceselor de producţie asupra mediului înconjurător.
Fabricare fire, tesaturi si confectii din bumbac si tip bumbac (amestec cu poliester).
- Cod CAEN : 1721 – tesaturi din bumbac si tip bumbac;
- conform Anexei 1 a OUG 152/2005: 6.2. instalatii pentru pretratare (operatiuni precum:
spalare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, avand o capacitate de
tratare ce depaseste 10 tone/zi;
- Cod SNAP conform OM MAPM nr.1144/2002 : 0406
- Cod NOSE-P conform OM MAPM nr.1144/2002: 105.04

3
Pentru asigurarea procesului de productie, in cadrul societatii sunt necesare:
 Materii prime: fire de bumbac si tip bumbac ( amestec cu poliester) prelucrate in
sectiile de filatura, finisaj si confectii, achizitionate din import si depozitate in
magazia de materii prime. Cantitatea estimativa de materii prime utilizate este:
7400 t/an fire;
 Materiale auxiliare:
Prin profilul de activitate, obiectivul utilizeaza substante chimice necesare in
procesul tehnologic de tesatorie si finisaj textil achizitionate de la furnizori autorizati, in
ambalaje originale, etichetate corespunzator care sunt stocate, manipulate si utilizate cu
respectarea stricta a recomandarilor din fisa de securitate si pentru care este tinuta o
evidenta stricta.
In urmatorul tabel sunt prezentate substantele chimice folosite in cadrul firmei
pentru fiecare sectie in parte.

Nr.crt Sectia de prelucrare Denumirea materialului


1 Tesatorie Substante de incleiere :
- amidon
- emolan
- seu
- glicerina
- cetex
- INEX
Acid acetic
Soda calcinata
Sare
Hidrosulfit
Dispersil WS
Optavon
Sirix 2UD
Stabilizator
Perhidrol
Grandlev NIP
Belsoft col
Datasoft
Agent optic

4
2. Finisaj – albitorie Tissccil
Optavon
Soda caustica
Perhidrol
Stabilizator
Granterge HD
Grandfoam NPS
Sirix 2UD
Granterge Gr
Belsoft 001
3.
Finisaj – vopsitorie Coloranti de cada
Coloranti dispersie
Coloranti reactivi
Teroceli
Soda caustica
Soda calcinata
Perhidrol
Sare
Uree
Hidrosulfit de sodiu
Nitrit
Hipoclorit de sodiu
Dispersil WS
Viaco SAV
Alginate
Optavon SV
Acid acetic
Acid clorhidric
Belsoft

Finisaj – apretura Agent optic


Amidon
Datasoft
Pekoflam
Acid fosforic
Casurit
Helizarin Binder
4. Siligen FA
Keralone Jet B
Clorura de magneziu
Vitexol PFA
Pigmenti

5. Filatura - mercerizare Hidroxid de sodiu


Acid sulfuric
Ulei rayolan
Floramitlt
Duron 1405
Timerol

5
Obiect de activitate:
 Productia de fire destinata:
- tesaturilor (urzeala si batatura)
- tricotajelor
- atei pentru cusut

 Tesaturi:

Tesaturile produse de S.C. IASITEX S.A. au compozitii diferite:


-100% bumbac (Bbc)
- 100% polyester( PES)
- amestecuri in diferite procente

 Alte activitati :

- Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac și confecții


textile:
- Activitatea de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii;
- Prestări servicii în domeniul managementului, marketingului, creației, cercetării și
proiectării pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținerii și
reparației instalațiilor textile, folosirii tehnicii de calcul în conducerea și desfășurarea
activității de producție;
Ulterior, obiectul de activitate a fost completat astfel:
- Producerea, achiziționarea și comercializarea bunurilor de orice tip, la preț cu
ridicata sau amănuntul, inclusiv în contrapartida cu alte mărfuri;
- Întocmirea de studii de ergonomie industrială:
- Testarea aptitudinilor în cazul recrutării și calificării forței de muncă

Cifra de afaceri:

6
Cifra de afaceri 60,009,979 Lei

Profitul net 318,397 Lei

Pierdere net 0 lei

Profit brut 318,397 Lei

Pierdere brut 0 lei

Salariati 421 angajati

Tipul de activitate Conform clasificarii CAEN din productia


de tesaturi

Datorii totale 27,793,124 Lei

Cheltuieli totale 59,055,576 Lei

Venituri totale 59,373,973 Lei

Active imobilizate total 376,364,583 Lei

Active circulante total 28,898,884 Lei

Stocuri 16,711,146 Lei

Casa si conturi in banci 0 lei

Creante 10,747,092 Lei

Cheltuieli in avans 402,718 Lei

Venituri in avans 484,111 Lei

Capitaluri 377,388,950 Lei

Patrimoniul regiei 0 lei

Patrimoniul public 0 lei

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 lei

Capital social subscris si varsat 21,557,033 Lei

Evolutia cifrei de afaceri a firmei IASI TEX:

7
1.2. Principalii factori poluatori ai firmei S.C.IASI TEX S.A.

S.C. IASITEX S.A. produce, prin activitatea sa, efluenţi lichizi sau gazoşi. Efluenţii
lichizi sunt, de obicei, ape reziduale ce conţin substanţe organice sau minerale, solubile,
parţial solubile sau insolubile în apă. Efluenţii gazoşi sunt formaţi, în primul rând, din gazele
rezultate prin arderea unor combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, dar şi din alte substanţe
chimice gazoase deversate în atmosferă. În plus, atmosfera este poluată şi cu materie
solidă fin divizată (praf) sau cu vaporii unor substanţe nocive.
Prelucrarea chimică a firelor şi ţesăturilor este o sursă importantă de poluare a mediului,
în special prin apele uzate, datorită diversităţii mari a substanţelor chimice folosite în
tehnologiile de prelucrare (săruri, acizi, baze, coloranţi, produse de ungere, produse de
degresare, etc). Cantitatea de ape reziduale eliminate este mare, acestea având o
încărcătură chimică complexă.
Surse potenţiale de poluare:
- componenţii chimici ai coloranţilor şi substanţelor auxiliare utilizate în procedeele de
tratare umedă a firelor şi fibrelor textile ce pot ajunge în efluenţii reziduali;
- depozitarea temporară a deşeurilor în cazul neîncadrării în spaţiile special amenajate;
- reţeaua de canalizare ape uzate, în cazul deteriorării;
- bazinele staţiilor de tratare locale a apelor chimic impure, în cazul deteriorării lor sau a
exploatării necorespunzătoare;
- activităţile de dezafectare instalaţii şi/sau demolare clădiri, în cazul nerespectării
condiţiilor de protecţie a mediului;

8
- activităţile de descărcare, depozitare şi manipulare a substanţelor chimice, în cazul
nerespectării condiţiilor specifice şi/sau a deteriorării rezervoarelor, cuvelor de retenţie,
conductelor, pompelor şi altor echipamente;
- activitatea de gestionare, a uleiurilor şi uleiurilor uzate, materialelor de reparaţii şi
întreţinere, în cazul nerespectării condiţiilor specifice de transport, depozitare,
manipulare;
- avarii, accidente în instalaţiile tehnologice şi auxiliare.
Sursele potenţiale de emisie de note în atmosfera zonei de muncă şi atmosfera
exterioară:
- secţia filatură: scame, pulberi de la maşinile textile de prelucrare;
- secţia vopsitorie: vapori de acid acetic proveniţi din operaţia de vopsire a firelor;
- centrala termică: CO, oxizi de azot din gazele de ardere;
- autovehiculele din dotare: emisii de gaze de eşapament;
Noxele pot fi emise în zona de muncă de unde sunt preluate de instalaţiile de
evacuare în atmosferă.
Apele chimic impure rezultă de la secţia vopsitorie şi conţin:
- produşi de emulsionare;
- produşi de avivare;
- produşi cationici;
- săruri minerale şi organice;
- coloranţi cationici;
- coloranţi acizi.
Apele chimic impure de la vopsitorie au un caracter acid ca urmare a utilizării
acidului acetic.
Operaţiunea de preepurare se asigură în staţia de preepurare.
Sursele de zgomote şi vibraţii sunt generate de motoare, maşini şi echipamente ce
au elemente rotative în funcţiune:
- utilaje din secţiile filatură, ţesătorie, confecţii;
- instalaţii de climatizare/ventilare;
- maşinile de vopsit, centrifugat;
- mijloace auto de transport;
- ventilatoare, compresoare;
- centrala termică.

Zgomotele şi vibraţiile produse de echipamentele în mişcare, trebuie să se


încadreze în limitele prevăzute de STAS 10.009/1997 la limita zonei funcţionale a
incintei industriale şi anume:
- nivel de zgomot echivalent: 65 dB;
- valoarea curbei de zgomot: 60dB ;
Pentru reducerea zgomotelor şi vibraţiilor s-au prevăzut:
- fundaţii independente monobloc;
- centrări corespunzătoare;
- rodaj mecanic;
- instalaţii adecvate de ungere;

9
- montarea utilajelor pe pufere elastice.
Evenimentele care pot conduce la apariţia riscului pentru factorii de mediu apă, aer
pot provoca un impact semnificativ asupra vegetaţiei şi faunei din zona de influenţă a
activităţilor desfăşurate.
Poluanţii potenţiali pentru flora şi fauna din zona de impact a societăţii sunt:
- poluanţii evacuaţi în ape: suspensii, substanţe organice, substanţe utilizate la
stingerea incendiilor.
poluanţii evacuaţi în atmosferă: SO2, NO2, pulberi, COV, substanţe toxice
1) factorul de mediu -sol
Surse de poluanti :
- emisiile de gaze si pulberi de la centrala termica, atelierele de filatura, finisaj si a
mijloacelor de transport auto;
- scurgerile accidentale de produse petroliere atat de la utilajele tehnologice cat si de la
mijloacele auto;
- scurgeri din canalizarea societatii in cazul deteriorarii acesteia;
- deseurile lichide si solide care rezulta din activitatile desfasurate;
- activitatile de intretinere a parcului auto si a mentenantei utilajelor tehnologice.
2) factorul de mediu- aer
Emisiile in atmosfera sunt de 2 feluri:
 Dirijate
 Difuze (evacuare necontrolabila inregistrata la manipulari de substante pulverulente
sau cu volatilitate diferita)
Valorile limita admise ale emisiilor punctiforme

Nr Sursa de emisie Poluant Valoare maxima


crt admisa
1.  Centralele termice (pe Pulberi in suspensie 5 mg/mc
gaz metan) NOx 350 mg/mc
CO 100 mg/mc
SO2 35 mg/mc
2.  Procesul tehnologic Pulberi in suspensie 50 mg/mc
SO2 500 mg/mc
NOx 500 mg/mc
CO 100 mg/mc
COV 100 mg/mc
Emisiile difuze rezultate de la :
 Procesul tehnologic evacuare in hala : COV ;
 Sistemul de ventilatie evacuare prin ventilatoare : pulberi;

10
Traficul din incinta : pulberi in suspensie, SO2, NOx, CO, COVtot, Pb.

3) factorul de mediu- apa


De pe amplasamentul societatii rezulta urmatoarele categorii de ape uzate :
 Ape uzate menajere ;
 Ape uzate industriale ;
 Ape pluviale.
Concentratiile si debitele masice ale poluantilor evacuati in ape, au rezultat pe 2
cai :
- pe baza monitorizarii zilnice efectuata de unitate, a calitatii apelor uzate deversate ;
- pe baza bilanturilor de materiale cand s-au calculat debitele anuale de materiale
evacuate cu apele.
Apa menajera si apa rezultata din statia de preepurare care se evacueaza in
reteaua de canalizare publica trebuie sa se incadreze in limitele maxime impuse de HG
188/2002 – Anexa 2 – NTPA 002/2002.
Calitatea efluentului final evacuat in canalizarea oraseneasca este urmarita prin
analize periodice lunare a indicatorilor fizico-chimici impusi prin autorizatia de gospodarire a
apelor nr 130/06.2006.
Valorile au fost stabilite tinand cont de : NTPA 011/2002, NTPA 002/2002 – HG
188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005, HG 351/2005. Pentru indicatorii
pentru care nu s-au propus valori limita de autorizare, ei nu vor depasi limitele de evacuare
impuse de NTPA 002/2002.
Datele privind emisiile de apa sunt prezentate in urmatorul tabel

Nr. Tip de ape uzate Tip poluanti in apa Concentratii de poluanti


crt. evacuata, conform admise la evacuare
U.M. CMA
registrului EPER

1. Ape uzate industriale -temperatura °C 40


si menajere -pH unit.pH 6,5 – 8,5
-materii in suspensie (MTS) mg/dmc 350
-CBO5 mg/dmc 300
-CCOCr mgO2/dmc 500
-reziduu filtrat la 1050C mg/dmc 2000

11
-amoniu (NH4) mg/dmc 30
-substante extractabile cu mg/dmc 30
solventi organici
-sulfuri si H2S mg/dmc 1,0
-fenoli mg/dmc 30
-detergenti sintetici mg/dmc 25
-crom total(Cr 3+ +Cr+6) mg/dmc 1.5
-cupru (Cu2+) mg/dmc 0,2
-nichel (Ni2+) mg/dmc 1,0
-fosfor total (P) mg/dmc 5,0
-fier total mg/dmc 5,0
-plumb mg/dmc 0,5

4) factor de mediu- zgomot


Activitatile desfasurate in cadrul societatii producatoare de zgomot :
- activitatea tehnologica din incinta halei prin prelucrarea firelor prin procedee de
tesere, urzire ;
- circulatia auto din incinta prin rularea mijloacelor auto pe caile de acces;
- activitatile colaterale pentru producerea utilitatilor prin centrala termica,
compresoare, pompe, ventilatoare.

Din activitatea desfasurata in incinta SC IASITEX SA rezulta deseuri menajere si


deseuri industriale.
Deseuri produse:
- Deseuri valorificabile:
1. deseu textil (capete de fire si tesaturi) sunt rezultate de la masinile de
urzit, tesere si bobinat;
2. deseu de hartie, carton si folie provenit de la ambalaje;
3. deseu metalic de la intretinerea si reparatiile utilajelor;
- Deseuri nevalorificabile :
1. deseuri menajere
2. namolul de la curatirea bazinelor din cadrul statiei de preepurare;

12
3. butoaiele si recipientii din material plastic in care se achizitioneaza
produsele chimice utilizate in procesul de productie;

Nr. Deseu Cod deseu Cantitate Sursa Loc Mod de


crt HG.856/02 Kg/an deseului Depozitare valorificare
1 Deseuri textile 04.02.22 183222 Prelucrari Magazie Terti
textile
2 Scame textile, 04.02.22 20000 Prelucrari Magazie Terti
maturatura mecanice
3 Deseu metalic 12.04.05 101765 mentenanta Magazie Terti
4 Hirtie si carton 15 01 01 8086 Ambalaje Magazie Terti
5 Ambalaje PE 15 01 01 3554 Ambalaje Idem Terti
6 Materiale *15 02 02 550 Mentenanta Magazie Terti
absorbante incinerare
7 Condensatori cu 16 02 09 30 Echipamente Magazie Terti
PCB electrice incinerare
8 Namol preepurare 19 08 12 1094015 Statie Container Platforma
preepurare gunoi
9 Deseuri menajere 20 01 99 316000 Amplasamen Europubele Platforma
t pe gunoi
platforme
amenajate

* deseuri periculoase conform legislatiei in vigoare.


Societatea nu are implementat sistemul de management de mediu SR EN ISO
14001/2005. Pe fiecare sectie este numit un responsabil de mediu, care se ocupa si cu
gestiunea deseurilor.
Pe total societate este numit un responsabil care face centralizarea deseurilor
generate si raportarea lunara la APM Iasi.
Fiecare sectie are containere si loc amenajat pentru fiecare tip de deseu generat
iar personalul este instruit in legătura cu folosirea acestora. Deseurile reciclabile sunt
predate societăţilor autorizate pentru refolosire (textile, polietilena, fier si otel, hartia,
etc), deseurile periculoase (materiale absorbante, deseurile de cauciuc) sunt predate
societatilor autorizate pentru incinerare. Deseurile cu continut de PCB care nu sunt in
functiune, sunt depozitate intr-un spatiu sub gestiune pina la evacuarea acestora in
vederea incinerarii.

13
Nămolul provenit de la statia de preepurare si deseurile menajere se predau la
depozitul de deşeuri a orasului.
Depozitarea temporara a deşeurilor reciclabile se face astfel :
- pentru deseurile fier-otel pe platforme betonate si acoperite ;
- deseurile textile, hartie, polietilena si neferoase sunt depozitate in magazii
specifice si imbalotate corespunzator ;
- uleiurile uzate se colecteaza pe categorii conform HG 1159/2003, intr-o
magazie speciala unde sunt ferite de incendiu si contaminari, in containere
metalice pena la eliminarea de pe amplasament ;
- sunt amenajate 5 locuri de colectare a deseurilor menajere in europubele.

1.3. Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii unui sistem de


management de mediu ( SMM)
Hotararea implementarii unui SMM consta in:
- Reducerea costurilor cauzate de pierderile de material
- Cresterea productivitatii
- Intarirea pozitie firmei pe piata actuala
- Alinierea la standardele internationale si la legislatia din Romania
- Compatibilitatea cu partenerii externi

1.4. Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui sistem de


management de mediu
Una dintre principalele cauze care determină introducerea unui sistem de management
de mediu o reprezintă poluarea mediului ambiant cu deşeuri provenite din sectorul de
finisare, deoarece acesta reperezinta principalul focar de poluare al organizatiei.
Poluarea cu aceste deşeuri se realizează la nivel de ape uzate tehnologic care ajung în
reţeaua de canalizare a oraşului contaminând cu materii în supensie, substanţe
organice, coloranţi, cloruri, detergenţi, etc.
La nivel de sol poluarea este realizata prin depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor,
depunerea pe sol a poluanţilor emişi prin coşuri, scurgeri din canalizarea societătii.
La nivel de emisii poluarea se face prin degajarea în aer a produşilor rezultaţi prin
arderea gazelor naturale, a combustibilului, etc.

1.5. Importanta pentru organizatie a introducerii unui sistem de management de


mediu

14
În cadrul sectorului de croire, implementarea sistemului de mediu, ce presupune
achiziţionarea tehnologiilor de lucru performante, se va face în proporţie de 50%. Firma
dispune de sistem de lucru CAD pentru proiectare, urmând a se achiziţiona o maşină de
croit automată.

În sectorul de confecţionare reducerea poluării este estimată a fi cu 40% prin instalarea


filtrelor de aer şi a dispozitivelor de reducere a poluării fonice.

În sectorul de finisare umidotermică, se vor implementa noi metode de muncă ce va


creşte productivitatea, reducându-se astfel consumul de resurse cu 10%.
În sectorul de ambalare, refolosirea ambalajelor ce vor fi returnate de la punctele de
desfacere va reduce poluarea cu 30%.
Prin desemnarea unui responsabil de mediu ce va instrui personalul si va monitoriza
activitaţile poluante, se poate estima o conştientizare de 100% a personalului. Ca o
măsură suplimentară, în fişele de post ale personalului se vor consemna şi
responsabilităţile de mediu ale fiecărui angajat.

Implementarea acestora ajuta la buna functionare a organizatie, ofera un mediu ambient


de lucru performant cat si o imagine cat mai buna a firmei.

1.6. Obiectivele sistemului de management de mediu

S.C.IASI TEX S.A. considera ca se pot crea afaceri profitabile intr-un mediu
sanatos si de aceea au stabilit urmatoarele obiective:
- evaluarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate
activitatilor,produselor si serviciilor proprii pentru prevenirea si reducerea poluarii;
- respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile in domeniul nostru de
activitate;
- implicarea si angajamentul deplin al intregului personal si al reprezentantilor
managementului la realizarea programelor de mediu, pentru
- imbunatatirea continua a performantei de mediu;
- comunicarea performantei de mediu catre partile interesate;
- respectarea principiului dezvoltarii durabile prin utilizarea tehnicilor prietenoase
pentru
mediu, folosirea rationala a energiei si a resurselor naturale.
Pentru atingerea acestor obiective si a dezideratului de imbunatatire continua,
activitatea
noastra vizeaza:

15
- reducerea impurificatorilor specifici din apele uzate si incadrarea in limitele legale
in vigoare;
- eliminarea utilizarii si comercializarii substantelor care epuizeaza stratul de ozon;
- implementarea unui management al deseurilor in conformitate cu cerintele legale
in vigoare;
- operarea proceselor in conditii de siguranta pentru om si mediu.

Invatand din trecut si gandind spre viitor, utilizand eficient toate resursele in
procese orientate spre prevenirea poluarii si in echilibru cu necesitatile socio-
economice, constientizam ca protectia mediului este o parte importanta din
responsabilitatea companiei noastre.
Orientarea spre solutionarea cauzelor problemelor asigura obtinerea rezultatelor
tehnico-economice in armonie cu mediul inconjurator si comunitatea.

In cadrul organizatiei obiectivele strategice privind protectia mediului sunt exprimate si


prin folosirea metodei celor 5 R ( reduce, reutilizeaza, recupereaza, inlocuieste si
recicleaza).
Cei 5R sunt completati de comunicarea cu angajatii si motivarea lor in scopul protectiei
mediului, respectarea limitelor impuse de regulamentele privind protectia mediului,
constientizarea faptului ca produsele naturale nu sunt daunatoare mediului

Cei 5R-obiectivele:
Reduce – ca si obiectiv principal organizatia doreste reducerea deseurilor textile cu
pana la 25% si reducerea consumului de energie electrica cu pana la 15%.
Reutilizeaza – obiectiv principal pentru aceasta functie este de reutilizare a ambalajelor
de plastic provenite de la punctul de desfacere a organizatiei.
Recupereaza – organizatia doreste sa stabileasca contacte cu privire la recuperarea
deseurilor textile prin reutilizarea acestora.
Inlocuieste – obiectivul strategic al organizatiei consta in inlocuirea sistemelor de
productie care nu ofera performanta in ceea ce priveste mediul ecologic cu sisteme
performante.
Recicleaza – amplasarea cosurilor de gunoi cu functia de sortare este una din
principalele obiective ale firmei.

1.7. Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei

16
Performante Acţiuni manageriale Resurse necesare Termene
Obţinerea avizului -identificare norme -resurse financiare Lunar
de impuse de Agenţia pentru realizarea
funcţionare – de Mediu pentru analizelor de
încadrarea in avizul de laborator, obţinerea
normele funcţionare avizului de
de protecţia mediului -organizarea funcţionare, pentru
impuse activitatii de salarii si pentru
urmărire si materialele
determinării prin necesare
analize de laborator înregistrărilor de
efectuate de mediu
laboratoare
certificate a
indicatorilor de
protecţia mediului
-obţinerea avizului
de funcţionare
Management -organizarea -resurse financiare Permanent
performant al colectării, pentru
deşeurilor rezultate recuperării şi derularea
in amplasamentul reciclării activităţilor de
organizaţiei deşeurilor colectare,
recuperare şi
reciclare a
deşeurilor
-resurse umane
pentru
derularea
activităţilor de
colectare,
recuperare şi
reciclare a
deşeurilor
-resurse materiale

17
pentru
derularea
activităţilor de
colectare,
recuperare şi
reciclare a
deşeurilor
Perfecţionarea -organizarea -resurse financiare Permanent
gestionarii apelor gestionării pentru
reziduale si a apelor reziduale si a gestionarea apelor
emisiilor de poluant emisiilor poluante în reziduale
in atmosfera atmosferă si a emisiilor
poluante în
atmosferă
-resurse umane
pentru
gestionarea apelor
reziduale
si a emisiilor
poluante în
atmosferă
-resurse materiale
pentru
gestionarea apelor
reziduale
si a emisiilor
poluante în
atmosferă
Perfecţionarea -organizarea -resurse financiare Permanent
managementului manipulării, pentru
substanţelor chimice utilizării, protecţiei si manipularea,
utilizate deversării protecţia şi
substanţelor deversarea
chimice substanţelor
chimice

18
-resurse umane
pentru
manipularea,
utilizarea,
protecţia şi
deversarea
Perfecţionarea -preocupare -resurse financiare, Permanent
tuturor activităţilor permanentă umane şi
pentru a se pentru materiale pentru
desfăşura perfecţionarea perfecţionarea
in deplina tuturor activităţilor tuturor
conformitate cu firmei activităţilor firmei
legislaţia in vigoare,
cu reglementările de
mediu si cu alte
cerinţe de mediu
aplicabile
Perfecţionarea -organizarea resurse financiare, Permanent
controalelor activităţilor umane şi
consumurilor de de control a materiale pentru
utilităţi factorilor controlul
poluator factorilor poluanţi

1.8. Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa se implementeze sistemul de


management de mediu

Sectoarele de activitate direct vizate de masurile de implementare ale SMM sunt:


- sectorul de croire
- sectorul de confectionare
- sectorul de finisare umidotermica
- sectorul de ambalare

1.9. Stabilirea nivelului de aplicare a sistemului de manangement de mediu

19
Informaţii
necesare Mod de Beneficiarii
Sursa
Indicator pentru prelucrare informaţii
informaţiilor
determinare informaţii indicatori
indicator
Implementarea politicilor şi a programelor
-numărul de Informaţii Strategia, - Managerii de vârf
obiective şi manageriale obiectivele şi
ţinte realizate ţintele de
management
-numărul de Informaţii Înregistrările Selecţie, Managerii de la
sugestii de manageriale pe probleme cumulare, nivelul
îmbunătăţire a la nivelul de mediu de analize departamentelor
mediului fiecărui la nivelul şi de la vârf
provenite de la departament fiecărui
angajaţi departament
-numărul de Informaţii Înregistrările Cumulare, Managerii de la
iniţiative manageriale pe probleme analiză efect nivelul
implementate la nivelul de mediu de departamentelor
privind fiecărui la nivelul şi de la vârf
prevenirea departament fiecărui
poluării departament
- numărul de Informaţii Înregistrarea Selecţie Managerii de vârf
furnizori de manageriale furnizorilor
servicii cu la nivelul care au
contract care fiecărui sistem de
au un sistem furnizor management
de implementat
management sau certificat
de mediu
implementat
sau certificat
- numărul de Informaţii Identificarea Selecţie Managerii vârf
angajaţi care manageriale responsabilită
au incluse în referitoare la ţilor de mediu
fişa postului responsabilităţ fiecărui

20
responsabilităţ ile de mediu a angajat
i de mediu angajaţilor

Conformitate
-gradul de Norme şi Legislaţia in Calcul indicator Managerii de la
conformitate limite admise vigoare şi nivelul
cu pentru diverşi înregistrările departamentelor
reglementările poluanţi de mediu şi de la vârf
- numărul de Informaţii Procedurile Identificare, Managerii de la
constatări de sistem de de mediu numărare, nivelul
audit pe o referinţă analizare departamentelor
perioadă mediu şi de la vârf şi toţi
(proceduri) angajaţii pentru
responsabilzarea
problemelor de
mediu la toate
nivelurile

- gradul de Informaţii Contractele Identificare, Managerii de la


conformitate al despre încheiate cu analizare nivelul
furnizorilor de conformitatea furnizorii departamentelor
servicii cu furnizorilor cu şi de la vârf
cerinţele şi cerinţele şi
aşteptările aşteptările
specificate de organizaţiei
organizaţie în
contracte
- timpul Planificarea Plan de Conultare Managerii de la
necesar acţiunilor de acţiuni nivelul
răspunsului corectare a corective departamentelor
sau corectării incidentelor specific şi de la vârf
incidentelor de de mediu incidentelor
mediu de mediu
- numărul de Planificarea Planurile Consultare Managerii de la

21
acţiuni acţiunilor de specifice nivelul
corective mediu management departamentelor
identificate ului integrat şi de la vârf
care au fost de mediu
rezolvate sau
care nu au
fost
nerezolvate

- numărul de Planificarea Planurile Consultare Managerii de la


exerciţii pentru exerciţiilor specifice nivelul
situaţii de pentru situaşii efectuării departamentelor
urgenţă de urgenţă exerciţiilor şi de la vârf
efectuate

- procentul Promptitudine Planuri de Consultare Managerii de la


referitor la a exerciţiilor în execuţie a nivelul
pregătirea de situaţii de exerciţiilor departamentelor
urgenţă şi urgenţă şi de la vârf
exerciţiile de
răspuns care
demonstrează
promptitudine
a planificată
Performanta financiara
-răspunderea Reglementăril Documentaţia Consultare Managerii de la
juridică e din de nivelul
referitoare la documentaţia management departamentelor
mediu care de integrat de şi de la vârf
poate avea un management mediu
impact integrat de
material mediu
asupra
situaţiei
financiare a

22
organizaţiei
-costurile Valoarea Evidenţele Calculare Managerii de la
(operaţionale costurilor de contabile costuri conform nivelul
şi de capital) mediu metodologiei departamentelor
care sunt contabile, şi de la vârf
asociate costurile de
aspectelor de mediu
mediu ale constituie
produsului sau cheltuieli
procesului indirecte
-fondurile de Valoarea Documentele Repartizare si Managerii de la
cercetare si fondurilor care prevăd calculare nivelul
dezvoltare pentru repartizarea fonduri firmă departamentelor
utilizate în proiectele de fondurilor şi de la vârf
proiectele cu mediu firmei
semnificaţie (financiare)
de mediu

- economiile Valoarea Documentele Consultare Managerii de la


realizate prin economiilor care prevăd nivelul
reducerea obţinute în economiile departamentelor
utilizării urma reducerii efectuate şi de la vârf
resurselor, consumului de
prevenirea resurse şi
poluării sau materii prime
reciclarea
deşeurilor

- reinvestirea Valoare Documentele Repartizare si Managerii de la


unei părţi a investiţiilor care prevăd calculare nivelul
venitului pentru repartizarea fondurilor departamentelor
pentru proiectele de investiţiilor în necesare şi de la vârf
proiectele de imbunătăţire a proiectele de proiectelor de
îmbunătăţire a mediului îmbunătăţire îmbunătăţire a
mediului a mediului mediului

23
Indicatori de performanţă operaţionali
Materiale
-cantitatea de Cantităţi de Documentele Calcule Managerii de la
materiale materiale de evidenţă a specifice pentru nivelul
prelucrate, prelucrate si consumurilor determinarea departamentelor
reciclate sau reciclate/tipuri de materiale consumurilor şi de la vârf
reutilizate, de produse an reciclate specifice,
folosite reciclărilor pe
tipuri de
produse şi an
-cantitatea de Consumul de Documentele Calcule Managerii de la
apă pe apa pe de evidenţă a specifice pentru nivelul
unitatea de unitatea de consumurilor determinarea departamentelor
produs produs de utilităţi consumurilor şi de la vârf
specifice de
utilităţi
cantitatea de Cantităţile de Documentele Calcule Managerii de la
apă reutilizată apă reutilizată de evidenţă a specifice pentru nivelul
cantităţilor de determinarea departamentelor
apă reutilizate cantităţilor de şi de la vârf
apă reutilizată
-cantitatea de Cantităţile de Documentele Calcule Managerii de la
materiale materiale/unit de evidenţă a specifice pentru nivelul
utilizate pe atea de consumurilor determinarea departamentelor
unitatea de produs de materiale consumurilor şi de la vârf
produs specifice de
materiale/an

- cantitatea de Cantităţile de Documente Calcule Managerii de la


materiale materiale de evidenţă a specifice pentru nivelul
periculoase periculoase consumurilor determinarea departamentelor
utilizate în de materiale cantităţilor de şi de la vârf
procesul de periculoase materiale
producţie periculoase

Servicii care sprijină activităţile organizaţiei

24
-cantitatea de Servicii Evidenţele Calcule Managerii de la
materiale contractate serviciilor specifice de nivelul
reciclabile şi Materiale contractate şi determinare a departamentelor
reutilizabile reciclabile şi evidenţele cantităţilor de (mentenanţă) şi
folosite de reutilizabile materialelor materiale de la vârf
furnizorii de rezultate din reciclabile reciclabile
servicii servicii , tip şi rezultate din rezultate din
contractate cantitate aceste servicii servicii
-cantitatea sau Servicii Evidenţele Calcule Managerii de la
tipul de contractate serviciilor specifice de nivelul
deşeuri Deşeuri contractate şi determinare a departamentelor
generate de rezultate din evidenţele cantităţilor de (mentenanţă) şi
furnizorii de servicii , tip şi deşeurilor deşeuri de la vârf
servicii cantitate rezultate din rezultate din
contractate aceste servicii servicii
Energie
-cantitatea de Tipurile şi Evidenţele Calcularea Managerii de la
energie cantităţile de consumurilor cantităţii, nivelul
utilizată pe an energie de energie cumularea şi departamentelor
sau pe utilizată/tip rodus şi an analizarea (mentenanţă) şi
unitatea de produsan valorilor de la vârf
produs calculate
-cantitatea din Tipurile şi Evidenţele Calcularea Managerii de la
fiecare tip de cantităţile de consumurilor cantităţii, nivelul
energie energie de energie, cumularea şi departamentelor
utilizată utilizată/tip produs şi an analizarea (mentenanţă) şi
produs, an valorilor de la vârf
calculate
Utilităţi fizice şi echipamente
-numărul de Echipamente- Evidenţele Calcularea, Managerii de la
ore de număr, tip, departament cumularea si nivelul
funcţionare pe orele de mentenanţă şi analizarea nr departamentelor
an pentru un funcţionare-an producţie de ore de (mentenanţă) şi
anumit precum si funcţionare/tipu de la vârf
echipament altele in care ri de
funcţionează echipamente

25
echipamente
-suprafaţa de Clădiri şi spaţii Evidenţele de Cumularea Managerii de la
teren utilizată amenajate în la suprafeţelor nivelul
în scopuri de incinta firmei Departament clădirilor şi departamentelor
producţie pe tipuri şi ul Tehnic spaţiilor şi de la vârf
destinaţie, amenajate în
suprafaţa incinta firmei pe
ocupată tipuri şi
destinaţie
-numărul de Echipamente- Evidenţele de Calcularea, Managerii de la
ore de număr, tip, la cumularea si nivelul
mentenanţă orele de Departament analizarea nr departamentelor
preventivă a mentenanţă/a ul de ore de (mentenanţă) şi
echipamentulu n Mentenanţă mentenanţă de la vârf
i pe an /tipuri de
echipamente şi
an
- numărul de Numărul Evidenţa Analizarea Managerii de la
situaţii de situaţiilor de situaţiilor de situaţiilor de nivelul
urgenţă (de urgenţă urgenţă urgenţă departamentelor
exemplu, şi de la vârf
explozii) sau
activităţi care
nu sunt uzuale
(de exemplu ,
închideri ) pe
an
- consumul Numărul de Evidenţa Calcularea Managerii de la
mediu de autovehicule consumului cantităţilor nivelul
combustibil al din parcul de consumate de departamentelor
parcului de auto combustibil combustibil şi de la vârf
autovehicule

- numărul de Echipamente Evidenţele de Calcularea, Managerii de la


echipamente uşor la cumularea şi nivelul

26
cu părţi dezasamblate Departament analizarea nr departamentelor
proiectate , reciclate şi ul de (mentenanţă) şi
pentru fi uşor reutilizate- Mentenanţă echipamente de la vârf
dezasamblate, număr, tip,
reciclate şi componente
reutilizate
Furnizare şi livrare
- numărul de Cantităţile de Evidenţele Calcularea Managerii de la
livrări de produse contabile livrărilor nivelul
produse pe tip livrate privind departamentelor
de transport livrările şi de la vârf
pe zi produselor
-consumul Nr. şi tipurile Evidenţele Cumulare Managerii de la
mediu de de mijloace de Compartiment consumuri/tip nivelul
combustibil al transport ului de mijloace de departamentelor
parcului de utilizate Administrativ transport şi de la vârf
autovehicule
Produse
- numărul de Consumul de Înregistrările Cumulare si Managerii de la
unităţi de energie de consum analizare nivelul
energie departamentelor
consumate în (AQ) şi de la vârf
timpul utilizării
produsului
Deşeuri
-cantitatea de Informaţii Fişe de Cumulare si Managerii de la
deşeuri privind gestiune a analizare nivelul
controlată prin cantităţile de deşeurilor departamentelor
autorizaţii de deşeuri din şi de la vârf
mediu autorizaţia de
mediu
- cantitatea de Cantitatea de Fişe de Cumulare si Managerii de la
deşeuri deşeuri/tip gestiune a analizare nivelul
depozitate pe deşeu deşeurilor de departamentelor
amplasamentu depozitată în pe şi de la vârf
l organizaţiei cadrul amplasament

27
organizaţiei
-cantitatea Cantitatea de Fişe de Cumulare si Managerii de la
totală de deşeuri/tip gestiune a analizare nivelul
deşeuri deşeu deşeurilor departamentelor
şi de la vârf
Emisii
-zgomotul Nivel Înregistrările Înregistrare şi Managerii de la
măsurat într- zgomot/tip de la analizare nivelul
un anumit echipament şi departamentu departamentelor
amplasament; amplasament l de mediu (Mediu) şi de la
(acolo unde vârf
se impun
măsurători)
-cantitatea de cantitatea de Înregistrările Înregistrare şi Managerii de la
emisii emisii de la analizare nivelul
specifice pe specifice pe/ departamentu departamentelor
an tip emisie şi l de mediu (Mediu) şi de la
an vârf
-cantitatea de Cantitatea pe Înregistrările Înregistrare şi Managerii de la
material tip de material de la analizare nivelul
specific specific departamentu departamentelor
deversată în deversată în l de mediu (Mediu) şi de la
apă pe apă /tip de vârf
unitatea de produs
produs
-cantitatea de cantitatea pe Înregistrările Înregistrare şi Managerii de la
emisii în aer de emisii în de la analizare nivelul
cu potenţial de aer cu departamentu departamentelor
distrugere a potenţial de l de mediu (Mediu) şi de la
ozonului distrugere a vârf
ozonului
Indicatori de stare a mediului
Aer
-nivelurile Nivel Înregistrările Calculul Managerii de la
medii de zgomot/tip de la nivelului mediu nivelul
zgomot echipament şi departamentu de zgomot, departamentelor
măsurate în amplasament l de mediu înregistrare şi (Mediu) şi de la

28
perimetrul (acolo unde analizare vârf
utilităţilor se impun
organizaţiei măsurători)
-concentraţia Concentraţii Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
unui anumit poluanţi monitorizare / analizare nivelul
poluant în aer măsurate la tip de poluant departamentelor
înconjurător, monitorizare (Mediu) şi de la
în zonele în aer, nivel vârf
alese pentru admis al
monitorizare poluanţilor
conform
normelor şi
legislaţiei în
vigoare în
România

- mirosul Mirosul - - -
măsurat la o resimţit în
distanţă zonă
specificată de
utilităţile
organizaţiei
Apă
-concentraţia Concentraţii Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
unui anumit poluanţi monitorizare / analizare nivelul
poluant în măsurate la tip de poluant departamentelor
apele monitorizare (Mediu) şi de la
subterane sau în apă, nivel vârf
de suprafaţă admis al
poluanţilor
conform
normelor şi
legislaţiei în
vigoare în
România

29
Sol
- refacerea Echipamente Înregistrările Înregistrare şi Managerii de la
terenului într-o utilizate în de la analizare nivelul
anumită zonă reconstrucţia departamentu departamentelor
solului l de mediu (Mediu) şi de la
vârf
- concentraţia Concentraţii Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
unui poluant poluanţi monitorizare / analizare nivelul
specific în măsurate la tip de poluant departamentelor
orizonturile de monitorizare (Mediu) şi de la
la suprafaţa în sol, nivel vârf
solului în admis al
anumite zone poluanţilor
din apropierea conform
utilităţii normelor şi
organizaţiei legislaţiei în
vigoare în
România

1.10. Estimarea gradului de constientizare a personalului firmei cu privire la


implementarea sistemului de management de mediu

Paşii parcurşi pentru determinarea gradului de cunoaştere şi monitorizare a


aspectelor de mediu sunt următorii:
- identificarea tipurilor şi surselor de informaţii necesare studiului
- stabilirea instrumentelor de culegere a informaţiilor
- aplicarea instrumentleor de culegere a datelor
- prelucrarea şi analizarea datelor şi informaţiilor culese
- concluzii

Chestionar privind activităţile de monitorizare şi control al mediului în organizaţie:


1. Ati fost informat despre legislaţia privind protecţia mediului pe care ar trebui
trebuie să o respecte organizaţia dumneavoastră?
a) Nu, nu am fost informat că există legislaţie cu privire la protecţia mediului ;

30
b) Am fost informat că există legislaţie cu privire la protecţia mediului, dar nu îi
cunosc prevederile ;
c) Am fost informat cu legislaţia privind protecţia mediului care se aplică la
nivelul organizaţiei ;
30% dintre cei care au participat la acest chestionar au afirmat ca nu au fost informati cu
privire la faptul ca exista o legislatie privind protectia mediului, 20% nu stiu in ce consta
aceasta legislatie iar 50% au fost informati despre legislatia privind protectia mediului
care se aplica la nivelul organizatiei.

2. Ati fost informat în legătură cu probleme de poluare posibile din cadrul


întreprinderii?
 Da
 Nu
 Nu stiu
50% dintre cei care au participat la acest chestionar au afirmat ca nu ştiu să existe
probleme în cadrul întreprinderii în ceea ce priveşte poluarea, 10% au confirmat că sunt
informaţi de existenţa problemelor de poluare, iar 40 % nu cunosc problemele de
poluare.

3. Ati fost informat despre nivelul de performanta ale organizatiei?


Da
Nu
Dintre cei care au participat la acest chestionar 90% au raspuns afirmativ la aceasta
intrebare iar 10% dintre acestia au raspuns negativ.
4. Cunoasteti modalitatea de control a materialelor contaminate sau
deterioarate?
Da
Nu
75% dintre persoanele care au fost chestionate au sustinut ca cunosc modalitatile de
control a materialelor, iar 20% dintre acestia nu cunosc aceste modalitati.
5. V-au fost prezentate instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia
poluanţilor în mediu?
 Da
 Nu

31
Doar 25% au raspuns ca ştiu care sunt instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi
dispersia poluanţilor în mediu folosite de întreprindere.

6. Ati fost informati cu privire la planul de actiune pentru prevenirea poluarii


mediului?
o Da
o Nu
100% au raspuns ca da, au fost informati .
7. Ştiţi care sunt emisiile rezultate din procesele tehnologice?
 Da
 Nu
90% dintre cei care au participat la acest chestionar au răspuns afirmativ;cunosc care
sunt emisiile rezultate din procesele tehnologice

8. Cunoasteti modul in care sunt monitorizate activităţile care generează


zgomot?
 Da
 Nu
 Activitatea noastra nu necesita aceste monitorizari
In proportie de 60% dintre persoanele care au fost chestionat cunosc modul in care
sunt monitorizate activităţile care generează zgomot, 10% sustin ca nu necesita aceste
cunostinte, in timp ce 20% nu cunosc aceste detalii.
9. Consideraţi necesară îmbunătăţirea continuă a sistemului de management
de mediu ?

o Nu
o Da
100% au raspuns afirmativ

Concluzii:
Cu ajutorul acestui chestionar am putut constata ca mai mult de jumatate dintre
persoanele chestionate cunosc problemele legate de activităţile de monitorizare şi
control al mediului în organizaţie.

32
Unitatea nu are implementat sistemul de management de mediu (SMM) ISO
14001, care analizeaza toate operatiile, incluzand folosirea tehnologiilor cat mai curate
precum si minimizarea producerii de deseuri si are implementat si certificat sistemul
IWAY de catre IKEA, ce cuprinde conditiile de mediu conform recomandarilor UE.

Cap.II. Sistemul de Management de Mediu a Organizatiei

2.1. Politica de Mediu

2.1.1. Evaluarea politicii de mediu a organizatiei

Politica de mediu a organizatiei

Politica de mediu a firmei S.C.IASI TEX S.A. respecta liniile generale decise de catre
managementul general, linii care au drept scop gestionarea durabila a aspectelor de
mediu considerabile, specifice activitatiilor firmei.Preocuparea pentru protectia mediului
este esentiala in aceasta organizatie si de aceea firma se angajeaza sa respecte aceste
aspecte.Organizatia foloseste tehnici bune de obtinere a produselor sale, care prezinta
avantajul ca sunt usor si in parte parte reciclabile.

Principiile urmarite de catre organizatie sunt :

- conservarea si imbunatatirea continua a conditiilor de sanatate a oamenilor

- dezvoltarea durabila

- prevenirea poluarii

- conservarea biodiversitatii

- conservarea mostenirii culturale si istorice

- principiul “poluatorul plateste”

- stimularea activitatii de redresare a mediului

In ceea ce priveste acestea reflecta nu numai nevoile oamenilor, dar si tentativele si


initiativele existente in intreprindere, ele fiind:

- mentinerea si imbunatatirea sanatatii oamenilor

33
- mentinerea si imbunatatirea potentialului existent in organizatie

- apararea impotriva calamitatilor

- respectarea programelor si conventiilor internationale privind protectia mediului.

2.1.1.1. Aprecierea continutului politicii de mediu a organizatiei

Da Nu

X Organizatia respecta angajamentele prevazute in ISO 140001

X Organizatia respecta programele si conventiile internationale privind


protectia mediului

X Organizatia are desemnata o persoana care sa supravegheze si sa


implementeze sisteme de management de mediu

X Organizatia are puterea de mentinere si de imbunatatire continua a


organizatiei privind protectia mediului

X Organizatia este adecvata activitatilor, produselor si serviciilor

X Organizatia reflecta correct valorile si princiipile acesteia

2.1.1.2. Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu

Implementarea politicii de mediu a firmei S.C.IASI TEX S.A. se realizeaza cu ajutorul


rsponsabilului de mediu si implicit cel al conducerii..

Organizatia se angajeaza sa implementeze, sa controleze si sa imbunatateasca


continuu masurile ce privesc protectia mediului.Comunicarea si intelegerea fiecarui
aspect de mediu se va realiza in cel mai efficient mod posibil.Firma va dispune
angajatiilor sedinte de informare asupra politiciii de mediu , se va afisa politica de mediu
in locuri vizibile de catre toti angajatii cat si sedinte de instruire si cunoastere
aprofundata a aspectelor de mediu ce survin in organizatie.

Conducerea va asigura tot ceea ce este nevoie pentru implementarea sistemului de


management de mediu.Aceasta va dispune de resursele necesare ameliorarii poluarii in
firma.Banii alocati de catre firma vor fi investiti in achizitionarea de instalatii si in cursuri
de instruire a tuturor angajatilor.

34
Existenta procedurilor formalizeaza implementarea politicii de mediu si a obiectivelor
propuse. Aceasta formalizare obliga fiecare membru al firmei la respectarea si punerea
in practica a tuturor masurilor legate de protectia mediului si de prevenirea poluarii.

Politica de mediu exprima realitatea din firma, implementarea ei imediata este posibila
in mari proportii.

2.2. Planificarea

2.2.1. Analiza initiala de mediu

35
36
37
Fluxul material (FM) la intrare poartă denumirea de materie primă, trece prin
stadiile de reper croit, semifabricat, subansamblu etc. iar la ieşire se numeşte
produs marfă, cumulând şi o cantitate mare de informaţii.
Fluxul energetic (FE) se constituie ca intrare specifică, dar de cele mai multe
ori nu se regăseşte sub aceeaşi formă ca ieşire (de exemplu transformarea energiei
electrice în energie mecanică sau termică). În timpul procesului de fabricaţie au loc
atât pierderi materiale cât şi energetice.
Fluxul informaţional (FI) conţine date tehnice şi tehnologice referitoare la
procesul de fabricaţie şi date economice necesare pentru conducerea generală a SF
şi pentru aprecierea performanţei acestuia. Un flux specific sistemului de fabricaţie
este fluxul informaţional şi de reglare (FIR) care transmite informaţii prelucrate de
sistemul de control SCo.
Sistemul de comandă (SCd) realizează funcţia de transformare şi distribuţie a
fluxurilor informaţionale.
Sistemul logistic (SL) realizează operaţii de transfer poziţional (transport) şi de
transfer în timp (depozitare) al materialelor supuse procesului de prelucrare.
Importanţa deosebită a acestui sistem rezidă din faptul, constatat statistic, că 65 –
85% din durata totală a unui ciclu de fabricaţie se consumă cu operaţii de tip logistic.
Sistemul de control (SCo) are funcţia de a determina valorile realizate ale
parametrilor ce definesc calitatea materialelor, semifabricatelor sau produselor, de a
le compara cu valorile prescrise, de a stabili abaterile şi de a comunica informaţiile
rezultate sistemului efector şi celui de comandă pentru luarea deciziilor.
Sistemul efector (SE) are funcţia de a realiza modificarea proprietăţilor
obiectului muncii prin combinarea nemijlocită a fluxurilor materiale şi a celor
informaţionale, prin intermediul fluxurilor energetice. Acest sistem, denumit şi de
prelucrare, are caracteristici specifice fiecărui domeniu tehnologic şi constituie
elementul determinant al sistemului de fabricaţie.
În conformitate cu precizările anterioare şi cu specificul firmelor de confecţii
textile, structura clasică a unui sistem efector este prezentată în figura 1.3.
Semnificaţia notaţiilor este:
 fluxul material;
 fluxul informaţional
 fluxul informaţional suplimentar, constituit din informaţii exterioare

38
2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate,
asupra mediului

A) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate asupra mediului


la functionare normala

In acest sens sunt depozitate, manipulate si utilizare substante si preparate chimice ce


pot dauna atat sanatatii persoanelor, cat si a mediului ambient.

Activitati(Fluxuri) Aspecte de mediu Impact de mediu


- pregătirea fibrelor şi filarea - poluarea solului
în fire tip bumbac - creşterea concentraţiei
- poluarea apei de produşi chimici din
apă, sol şi aer
- poluarea aerului
- pregătirea fibrelor şi filarea - poluarea solului
în fire tip poliester - creşterea concentraţiei
- poluarea apei de produşi chimici din
apă, sol şi aer
- poluarea aerului
- poluarea apei
- ţesături tip bumbac - creşterea concentraţiei
de produşi chimici din
apă
- poluarea apei -creşterea concentraţiei
- finisarea materialelor de vapori acizi,
- poluarea aerului coloranti in apa

- fabricarea altor articole - poluarea apei -creşterea concentraţiei


de vapori acizi,
- poluarea aerului coloranti in apa

- transporturi rutiere de - poluarea aerului


- creşterea concentraţiei
mărfuri
de CO, gaze

39
Activitati Aspect de mediu Impact de mediu F G M R O Scor Medie
de scor
mediu activit.
- pregătirea fibrelor şi - poluarea 5 1 5 5 1 62
filarea în fire tip solului creşterea 58

bumbac concentraţiei de 5 1 5 1 1 46
- poluarea produşi chimici din
apei apă, sol şi aer 5 5 5 1 1 66

- poluarea
aerului

pregătirea fibrelor şi - poluarea 5 5 1 1 1 50


filarea în fire tip solului creşterea 54

poliester concentraţiei de 5 1 5 1 1 46
- poluarea produşi chimici din
apei apă, sol şi aer 5 1 5 1 1 66

- poluarea
aerului

5 1 1 1 1 30
- ţesături tip bumbac - poluarea apei - creşterea 30
concentraţiei de
produşi chimici din
apă
- poluarea apei 1 5 1 1 1 40
-finisarea - cresterea 37.5
materialelor - poluarea aerului concentratiei de 1 1 5 1 1 34

40
vapori acizi,
coloranti in apa

- poluarea apei 1 1 1 1 1 18
- fabricarea altor - cresterea 18
articole - poluarea aerului concentratiei de 1 1 1 1 1 18
vapori acizi,
coloranti in apa
5 5 1 1 1 50
- transporturi rutiere - poluarea aerului - cresterea 50
de marfuri concentratiei de
CO, gaze

B) Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate asupra mediului


la functionare anormala

La functionarea anormala ne referim la opriri si porniri successive, situatii de defectiuni


sau de punere in functiune a unui echipament sau instalatie noi.

Activitati(Fluxuri) Aspecte de mediu Impact de mediu


- pregătirea fibrelor şi filarea - poluarea solului
în fire tip bumbac - creşterea concentraţiei
- poluarea apei de produşi chimici din
apă, sol şi aer
- poluarea aerului
- pregătirea fibrelor şi filarea - poluarea solului
în fire tip poliester - creşterea concentraţiei
- poluarea apei de produşi chimici din
apă, sol şi aer
- poluarea aerului
- poluarea apei
- ţesături tip bumbac - creşterea concentraţiei
de produşi chimici din
apă

41
- poluarea apei -creşterea concentraţiei
- finisarea materialelor de vapori acizi,
- poluarea aerului coloranti in apa

- fabricarea altor articole - poluarea apei -creşterea concentraţiei


de vapori acizi,
- poluarea aerului coloranti in apa

- transporturi rutiere de - poluarea aerului


- creşterea concentraţiei
mărfuri
de CO, gaze

Activitati Aspect de mediu Impact de mediu F G M R O Scor Medie


de scor
mediu activit.
- pregătirea fibrelor şi - poluarea 10 5 1 5 1 81
filarea în fire tip solului creşterea 74.33

bumbac concentraţiei de 10 1 5 1 1 61
- poluarea produşi chimici din
apei apă, sol şi aer 10 5 5 1 1 81

- poluarea
aerului

pregătirea fibrelor şi - poluarea 10 5 1 1 1 65


filarea în fire tip creşterea 62.33

42
poliester solului
concentraţiei de 10 1 5 1 1 61
- poluarea produşi chimici din
apei apă, sol şi aer 10 1 5 1 1 61

- poluarea
aerului

10 1 1 1 1 45
- ţesături tip bumbac - poluarea apei - creşterea 45
concentraţiei de
produşi chimici din
apă
- poluarea apei 5 5 1 1 1 50
-finisarea - cresterea 48
materialelor - poluarea aerului concentratiei de 5 1 5 1 1 46
vapori acizi,
coloranti in apa

- poluarea apei 5 1 1 1 1 30
- fabricarea altor - cresterea 38
articole - poluarea aerului concentratiei de 5 1 1 1 46
vapori acizi,
coloranti in apa
10 5 1 1 1 65
- transporturi rutiere - poluarea aerului - cresterea 65
de marfuri concentratiei de
CO, gaze

Tabel centralizator al rezultatelor evaluarii impacturilor asociate asupra mediului la


functionare normala, cat si functionare anormala.

43
Activitate Medie scor activitate

Functionare normala Functionare anormala


- pregătirea fibrelor şi
filarea în fire tip bumbac 58 74.33

-pregătirea fibrelor şi filarea


în fire tip poliester 54 62.33

-ţesături tip bumbac 30 45

-finisarea materialelor 37.5 48

-fabricarea altor articole 18 38

-transporturi rutiere de 50 65
marfuri

Evaluarea gravitatii impacturilor produse de aspectele de mediu se face dupa


urmatoarea cotare a scorului:

Scor<18—impact nesemnificativ

18<Scor<38—impact de mediu semnificativ

Scor>38—impact semnificativ

Astfel distingem urmatoarele categorii de impacturi produse de aspectele de


mediu:

Activitate Functionare Medie Functionare anormala Medie


normala scor scor
activitate activitate

44
- pregătirea fibrelor şi
filarea în fire tip bumbac Impact semnificativ 58 Impact semnificativ 74.33

-pregătirea fibrelor şi Impact semnificativ 54 Impact semnificativ 62.33


filarea în fire tip poliester
30 45
-ţesături tip bumbac
Impact mediu Impact semnificativ
semnificativ

-finisarea materialelor Impact mediu 37.5 Impact semnificativ 48


semnificativ

-fabricarea altor articole Impact mediu 18 Impact semnificativ 38


semnificativ

transporturi rutiere de Impact semnificativ 50 Impact semnificativ 65


marfuri

Grafic centralizator ce prezinta impactul indus asupra mediului de catre toate


aspectele semnificative luate in considerare din fiecare activitate desfasurata

45
Din graficul centralizator se poate observa ca cel mai mare impact, in stare de
functionare anormala , este indus asupra mediului in care se face pregatirea fibrelor si
filarea in fire tip bumbac.

2.2.1.2. Prevederi legale si reglementari

Firma se angajează să cunoască şi să se conformeze la reglementările de mediu în


vigoare prin implementarea măsurilor necesare atat din punct de vedere tehnic şi
financiar cât şi din punct de vedere organizatoric.

Din acest motiv, deosebim urmatoarele legi si reglementari ceea ce privesc protectia
mediului:

 Legea nr.137 din 29/12/1995- Publicata in Monitorului Oficial , Partea I nr.304 din
30/12/1995 Legea protectiei mediului
 ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare
a bilanturilor de mediu
 NORME din 27 ianuarie 1998 privind protectia mediului ca urmare a impactului
mediu înconjurator
 LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al
poluarii
 ORDIN nr. 50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si
coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) în vederea
participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme
 ORDIN nr. 97 din 18 mai 2004 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind
Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii
de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu
 HOTARÂRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 ORDIN nr. 835 din 15 septembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului si gospodaririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei
Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de

46
evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru
contestatii
 ORDIN nr. 1037 din 25 octombrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului
apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
 ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la
încetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare
 ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind
aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 ORDIN nr. 444 din 8 mai 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea
Procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si
audit (EMAS) în vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme
Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor
următoarelor acte normative:
 - OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea
nr. 426/2001 modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006, aprobată prin
Legea nr. 27/2007.
 OUG nr.16/2001privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată
prin Legea nr. 465/2001 şi Legea nr. 138/2006, modificată şi
completată prin Legea nr. 27/2007;
 HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ambalajele şi deşeurile de ambalaje: ambalaje din lemn si hartie - se vor
gestiona conform H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi raporta
conform prevederilor Ordinului nr.927/2005 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

47
 ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare
a bilanturilor de mediu
 NORME din 27 ianuarie 1998 privind protectia mediului ca urmare a impactului
mediu înconjurator
 LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al
poluarii
 ORDIN nr. 50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare si
coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) în vederea
participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme
 ORDIN nr. 97 din 18 mai 2004 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind
Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii
de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu
 HOTARÂRE nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 ORDIN nr. 835 din 15 septembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului si gospodaririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei
Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de
evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru
contestatii
 ORDIN nr. 1037 din 25 octombrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului
apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
 ORDIN nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la
încetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare
 ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind
aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
 ORDIN nr. 444 din 8 mai 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea
Procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si
audit (EMAS) în vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme

48
 Comisia Europeană administrează la nivelul Comunităţii autorizaţiile de import
pentru produsele textile care fac obiectul cotelor sau măsurilor de supraveghere
aplicabile produselor textile şi articolelor de îmbrăcăminte, conform
Regulamentelor Consiliului (CE) Nr. 3030/93, nr. 517/94 si nr. 3060/95,
Regulamentelor Comisiei nr. 1084/2005 din 8 iulie 1005 si nr. 1478/2005 din 12
septembrie 2005 printr-un Sistem Integrat de Gestiune a Licenţelor "SIGL"
("Système Intégré de Gestion de Licenses") care asigură legătura cu
departamentele din Statele Membre care eliberează aceste documente; Sistemul
Integrat de Gestiune a Licenţelor "SIGL" oferă informaţii privind gradul de
utilizare a cotelor şi cantităţilor eliberate pentru produsele sub supraveghere (în
funcţie de autorizaţiile de import eliberate), pe categorii de produse textile, pe ţări
exportatoare (inclusiv pentru operaţiunile de perfecţionare activă). Sistemul este
actualizat de două ori pe zi.

- Reglementari privind emisiile de poluanti in aer si protectia calitatii aerului:


Hotararea de Guvern nr. 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie
pentru anumiti poluanti, publicata in M.Of. nr. 23/11 ianuarie 2006.

- Reglementari privind gospodariile deseurilor si a substantelor toxice si


periculoase.

 - OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de


Legea nr. 426/2001 modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006,
aprobată prin Legea nr. 27/2007.
 OUG nr.16/2001privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
aprobată prin Legea nr. 465/2001 şi Legea nr. 138/2006,
modificată şi completată prin Legea nr. 27/2007;
 HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 HG nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice;

49
 H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Ambalajele şi deşeurile de ambalaje: ambalaje din lemn si hartie - se vor
gestiona conform H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare şi raporta
conform prevederilor Ordinului nr.927/2005 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

2.2.1.3. Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu


existente

- AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU- Numarul de inregistrare al


autorizatiei:52/29.12.2006 ;Operatorul instalatiei: SC IASITEX SA Iasi
Locatia activitatii: mun.Iasi, b-dul Primaverii, nr.2, jud. Iasi

Firma S.C.IASI TEX S.A. dispune de un sistem de monitorizare si manipulare a factorilor


poluatori din cadrul sectiilor .Organizatia detine aparatura specializata si de personal
instruit pentru efectuarea monitorizarii si a manipularii factorilor poluatori.

Programul de monitorizare consta in:

- urmarirea nivelului de concentratii de produsi chimici in sol, aer, apa


- urmarirea nivelului de vapori acizi si coloranti in aer si apa

- urmarirea nivelului de concentratii de CO si gaze in aer

S.C.IASI TEX S.A. a implementat un sistem de management de mediu performant care


sa asigure o calitate cat mai buna a aerului, solului si a apei, si sa inlature pe cat posibil
factoriii poluatorii.Firma se angajeaza in a oferi atat angajatiilor, cat si a populatiei un
mediu cat mai curat.

2.2.1.4. Analiza punctelor slabe si a punctelor forte

50
Puncte tari Oportunitati Puncte slabe Amenintari

- fabrica a fost - firma este in curs - lipsa utilajelor de - riscul de


modernizata incat de certificare si ultima generatie imbolnaviri asupra
sa asigure un mediu afiliere la ISO 14001 pentru inlaturarea angajatilor
cat mai curat maxima a factorilor
poluatori

- firma detine sistem - identificarea - lipsa unui sistem - deteriorarea


de monitorizare pericolului, evitarea de coordonare sistemului de
performant pentru si controlul riscului pentru asigurarea monitorizare a
inlaturarea factorilor imbolnavirii calitatii aerului poluatorilor
poluatori profesionale

- utilizarea la maxim - prevenirea - ponderea scazuta - lipsa implicarii


a sistemelui de accidentelor de a specialistilor angajatilor in
monitorizare a munca si a pentru asigurarea realizarea unui
poluatorilor imbolnavirii mediului mediu cat mai curat
profesionale prin
controlul operational
de sanatate

-firma asigura un - evitarea, - lipsa posibilitatilor - firmele concurente


ciclu complet de minimizarea si tehnice si existente pe piata
inlaturare a factorilor solutionarea tehnologice pot oferi o calitate
poluatori accidentelor de mai buna a aerului
munca si fata de orgnizatie
imbolnavirii

- firma este clasata - autorizatii - numarul de - plangeri si critici


ca fiind una dintre integrate de mediu specialisti este sistematice
cele mai bune in insufficient pentru
asigurarea calitatii solutionarea
mediului de lucru problemelor
complexe

- firma este - risc major pentru

51
cunoscuta pe piata mediu si om
interna si externa datorita poluarii
pentru constante
performantele in
asigurarea
conditiilor de mediu

2.2.2. Construirea si implementarea sistemului de management de mediu

2.2.2.1.Stabilirea obiectivelor generale si specifice( tinte) de mediu ale organizatiei

Nr Performante de mediu Obiective Ţinte specifice


crt propuse la S.C.IASITEX S.A. specifice
1. Perfecţionarea tuturor Menţinerea -menţinerea impacturilor
activitatilor pentru a se conformitatii cu in conformitate cu
desfasura in deplina prevederile legale cerinţele de mediu pe
conformitate cu legislaţia in vigoare linie de zgomot
in vigoare, cu -prevenirea si tinerea
reglementările de mediu si sub control a aspectelor
cu alte cerinţe de mediu de mediu potenţiale
aplicabile. aferente noilor proiecte
2. Perfecţionarea Tinerea sub -tinerea sub control a
controalelor consumurilor controla consumurilor de apa
de utilităţi consumurilor de - tinerea sub control a
apa, energie si consumurilor de energie
gaz metan electrica
- tinerea sub control a
consumurilor de gaz
metan
3. Perfecţionarea Prevenirea -prevenirea si
controalelor riscurilor si a producerii de combaterea
poluărilor accidentale accidente cu accidentelor care pot
repercusiuni avea repercusiuni
asupra asupra mediului
mediului

52
4. Perfecţionarea gestionarii Reducerea -imbunatatirea calităţii
apelor reziduale si a evacuărilor apelor uzate evacuate
emisiilor de poluant in poluante -reducerea nivelului de
atmosfera in mediul poluare atmosferica
înconjurător generata de
organizaţie
5. Management performant Imbunatatirea -conformarea cu
al deşeurilor rezultate in managementului prevederile
amplasamentul deşeurilor in legale privind colectarea
organizaţiei organizaţie separata, depozitarea in
siguranţa si predarea
spre
valorificare/eliminare a
deşeurilor periculoase
nereciclabile
-creşterea numărului de
deşeuri reciclabile
-asigurarea respectării
unui regim autorizat
pentru deşeurile
nepericuloase, inclusiv
menajer

2.2.2.2. Programul de management de mediu al organizatiei

53
54
Politica de mediu Factor Obiective Tinte Program Actiuni Respon Resurse Termen
de sabilitati ,
mediu mijloace
Cantitatea de deseuri Resturi Reducere Reducerea , Achizitionare Instruire, 100.000 30.12.201
controlata cu ajutorul de a cantitatii de Poluatorul a de masini supraveghere euro 2
utilajelor material deseurilor deseuri plateste” performante , Utilaj
textile textile cu care sa automatizare 2
30% pana asigure o persoane
in anul buna
2012 desfasurare a
activitatii
Imbunatatirea Zgomot Reducere Reducerea “ Instalarea Instalare, 5000 30.12.201
conditiilor de lucru a poluarii Poluatorul dispozitivelor control, euro 2
cantitatilor fonice cu 6 plateste” de izolare adaptare Dispozitiv
de emisii decibeli fonica de

55
in aer cu pana in izolare
potential 2012 fonica
de 2
distrugere persoane

Reducerea impactului Scame Reducere Reutilizare “ Polatorul Instalarea Instalare, 1000 30.12.201
asupra mediului, si praf a a plateste” filtrelor pentru control, euro 2
imbunatatirea Ambalaje impactului ambalajelor praf si scame adaptare Filtru
continua, cresterea de asupra in proportie pentru
calitatii aerului, plastic mediului de 60% praf si
responsabilizarea pana in scame
angajatilor 2012 2
persoane

56
2.2.2.3. Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1. Documentatia sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1.1.Manualul de mediu al organizatiei

MANUALUL DE MEDIU

Cuprinsul manualului de mediu

Cuprins

Organizatia

Obiectul manualului

Modificarea/difuzarea manualului

Definitii

Politica de mediu

Politica grupului

Angajamentul de imbunatatire continua

Politica de mediu a organizatiei S.C. IASI TEX S.A.

Angajamentul conducerii

Planificarea

Alegerea si supravegherea factorilor de impact

Cerinte legale si alte cerinte

Obiective si tinte

57
Programe de management de mediu

Implementarea si functionare

Structuri si responsabilitati

Formare, sensibilizare si competenta

Comunicare

Documentarea sistemului de mediu

Controlul documentatie

Controlul operational

Prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns

Control si actiuni corective

Supraveghere si masurare

Neconformitati, actiuni corective si actiuni de prevenire

Inregistrari

Auditul sistemului

Controlul efectuat de conducere

ANEXE

Difuzarea si revizuirea manualului

Proceduri ale sistemuului de management de mediu

Bibliografie

58
2.2.2.3.1.2.Procedurile sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1.2.1. Proceduri de sistem

Pentru implementarea unui sistem de management de mediu performat, firma


recurge la instruirea personalului, a conducerii cat si a responsabililor de mediu pentru
instiintarea acestora asupra prevederilor politicii de mediu cat si a constientizarii
intregului personal asupra activitatilor pe care le execut si a factorilor poluatori.

De asemenea, firma doreste sa incurajeze dialogul despre politica, obiectivele si


tintele de mediu, precum si performanta de mediu, cat si a altor realizarilor relevante
ale organizatiei.

Cuprins procedura:

1. Obiectiv

2. Domeniu de aplicare

3. Definitii

4. Responsabilitati

5. Documente de referinta

6. Continutul procedurii

Descriere:

1. Obiectiv

Prezenta procedură reglementează modalitatea de avizare, prevenire, intervenţie şi


remediere imediată a efectelor accidentului de mediu, produs pe raza de activitate a
firmei S.C.IASI TEX S.A.

59
2. Domeniu de aplicare

Procedura prevenirea şi tratarea accidentelor de mediu, se aplică în cadrul intregii


organizatii ( linii, instalaţii) în situaţiile accidentelor de mediu, cu urmări asupra mediului
înconjurător şi implicit asupra infrastructurii şi suprastructurii firmei S.C.IASI TEX S.A.

3. Definitii:

 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe;


 SR EN ISO 14001:2005– Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare
 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii – Principii
fundamentale şi vocabular;
 SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor ;
 SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii ;

Abrevieri:

 SMC – Sistem de management al calităţii


 MC- Manualul calitati

În concordanţă cu această procedură, termenii specifici se definesc astfel:


- Accident de mediu - eliminări neprevăzute de compuşi chimici (acizi anorganici sau
organici, gaze lichefiate, substanţe periculoase, deşeuri periculoase, etc.) cu impact asupra
mediului înconjurător.
- Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, totală sau
parţială care rezultă din activităţile, produsele sau serviciile organizaţii.
- Prevenirea poluării - utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse care evită,
reduc sau controlează poluarea, care includ reciclarea, tratarea, modificarea proceselor,
mecanismelor de control, utilizarea eficientă a resurselor şi înlocuirea materialelor.

60
- Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în
vederea elaborării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de
mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a
evoluţiei şi implicaţiile sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se
impun.

4. Responsabilitatii

Conducătorul locului de muncă:


 avizează verbal şi scris şeful ierarhic superior asupra accidentului de
mediu:
 se deplasează la locul producerii accidentului de mediu.

Laboratoarele regionale de Protecţia Mediului


 monitorizează factorii de mediu în zona afectată de accidentul de mediu pe
perioada şi cu periodicitatea stabilită de ITPM.
 emite buletine de analiză pentru probele analizate Birou Calitate, Protecţia Mediului
 Participă prin Responsabilul de Protecţia Mediului la cercetarea accidentului de
mediu
 Urmăreşte programul de analize stabilit de ITPM.
 Propune soluţiile de refacere a mediului înconjurător împreună cu Biroul de
Probleme Speciale

Şef compartiment (divizie, serviciu, birou, secţie, district)


 Aduce la cunoştinţă personalului din subordine prevederile din prezenta
procedură

Toate persoanele care au atribuţii în prezenta procedură, răspund pentru îndeplinirea


întocmai a sarcinilor care le revin. Dacă prin nerespectarea unor obligaţii s-au produs
daune morale sau materiale pentru firma, cei vinovaţi au datoria de a repara prejudiciul
cauzat, conform reglementărilor în vigoare.

5. Documente de referinta

61
Documentatia de referinta a sistemului de management de mediu din SC IASI TEX S.A.:
 Manualul managementului de mediu
 Proceduri generale specifice sistemului de management de mediu
 Instructiuni de lucru specifice sitemului de management de mediu
 Documentatia privind politica, obiectivele si tintele in domeniul de
management de mediu
 Programe de mediu
 Documentatia privind controlul eficace al proceselor de fabricatie
 Planuri de interventie specifice sitemului de management de mediu
Nr.Crt Documentul Cine Nr.ex. Destinatia Timp de Loc de
intocmeste documentului pastrare pastrare
1. Proces Sef punct de 2 1.Responsabi 5 ani Dosar
verbal de lucru(inlocuitor l protectia acte
constatare i si sefii mediului
subunitatii 2.ITPM
care au
participat la
constatare)
2. Raport de Comisia de 1 1.RRSC 5 ani Dosar
cercetare cercetare 2.Responsabi acte
l protectia
mediului
3.ITPM
3. Devizie Gestionarul 2 1.Vinovatul 5 ani Dosar
privind bunurilor aflate pentru acte
pagubele in administare pagubele
produse produse
2.Dosar
cercetare
4. Buletin de Laborator 3 1.Dosar 5 ani Dosar
analiza regional cercetare acte
protectia 2.Responsabi
mediului l protectia
mediului
3.Laborator

62
regional
protectia
mediului

6. Continutul procedurii

Avizarea accidentelor de mediu.


Avizarea accidentelor de mediu produse in firma, se face de către întregul personal care
observa aceste aspecte ,în timpul cel mai scurt de la momentul constatării.
- Avizarea accidentelor de mediu se face similar cu prevederile privind avizarea
evenimentelor de poluare a mediului
- Plata pagubelor produse asupra mediului înconjurător se face în baza devizelor
întocmite pentru pagubele produse (conform dosarului de cercetare din
Instrucţiunea nr. 3)
Prevenirea accidentelor de mediu
Activitatea de prevenire a accidentelor de mediu se realizează atât de către personalul cu
atribuţii de conducere, instruire, coordonare şi control cât şi de către personalul implicat în
activitatea de securitate a mediului.
Personalul implicat în activitatea de securitate a mediului va fi instruit periodic conform
programelor întocmite de compartimentul de instruire regional, la şedinţele de şcoala
personalului şi analizele securitatii mediului.
Tratarea accidentelor de mediu
Tăinuirea şi/sau neavizarea accidentelor de mediu constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează conform statutului disciplinar.
Evidenţa accidentelor de mediu.
Evidenţa accidentelor de mediu este ţinută de către responsabilul de mediu în cadrul
Registrului de evidenţă .

2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale

63
In cadrul sistemului de management de mediu al organizatiei sunt necesare proceduri
corespunzatoare de control si verificare pentru a acoperi toate functiile, activitatile si
procesele care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Pe de alta parte, firma introduce masuri pentru abordarea incidentelor neasteptate,


provocate fie de catre angajati, fie de avarii ale utilajelor.De asemenea, trebuie acordata
atentie riscului de aparitie a unor accidente pe parcursul transportului si depozitarii
( utilizarii) a substantelor chimice.

Controlul operational este necesar pentru a asigura ca activitatile asociate cu


impacturile de mediu potential semnificative sa fie derulate in mod controlat.Un program
eficient de control operational

S.C.IASI TEX S.A- IASI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedură privind Ed.1 rev.0


gestionarea deşeurilor textile din cadrul firmei S.C.IASI Data: 04/12/2011
TEX S.A.

Cod procedură: CD-01

TITLU:

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: PROCEDURĂ PRIVIND GESTIONAREA


DEŞEURILOR TEXTILE DIN CADRUL FIRMEI S.C. IASI TEX S.A.

Aprobat: Director mentenata Dr. Vasile Micliuc


Verificat şi Avizat: Director general Dr. Ovidiu Poiana

64
Întocmit: Director tehnic si productie Dr. Ioan Baiteanu

S.C.IASI TEX S.A- IASI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedură privind Ed.1 rev.0


gestionarea deşeurilor textile din cadrul firmei S.C.IASI Data: 04/12/2011
TEX S.A.

Cod procedură: CD-01

Listă difuzare /retragere şi înregistrarea modificărilor la procedură

 Difuzare şi retragere

Nr. Ex Nume/prenume Confirmare Data


Destinatar
crt. Nr. primire retrag. primire Retrag.
1. Director 1 Vasile Micliuc 05.09.2011
mente
nanta
2. Director 1 Ovidiu Poiana 05.09.2011
genera
l
3. Director tehnic 1 Ioan Baiteanu 05.09.2011
si
produc
tie
4. Director 1 Doina Cilibiu 05.09.2011
comer
cial
5. Director Dorina Cocea 05.09.2019
econo 1
mic

 Înregistrarea redactării/modificărilor

65
Nr. Nr.
Ediţia Revizia Data Conţinutul modificării
Crt. Pag.
1 1 0 25.10.2011 Redactare iniţială

1. Autorul difuzării/retragerii : 2. Autorul redactării/modificării:


Nume: Vasile Micliciuc Nume: Ec. Petruta Livia
Data: 05.09.2011 Data: 25.10.2011

S.C.IASI TEX S.A- IASI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedură privind Ed.1 rev.0


gestionarea deşeurilor textile din cadrul firmei S.C.IASI Data: 04/12/2011
TEX S.A.

Cod procedură: CD-01

1. SCOP
Prezenta procedură reglementează gestionarea deşeurilor textile din cadrul firmei S.C.
IASI TEX S.A.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică întregului personal cu responsabilităţi în domeniul


deşeurilor textile, întregului personal care manipulează sau vine în contact cu deşeuri
textile în incinta firmei, precum şi personalului din unitate şi din afara unităţii care
transportă deşeurile textile produse în firma.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe;
 SR EN ISO 14001:2005– Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare

66
 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii – Principii
fundamentale şi vocabular;
 SR EN ISO 9004:2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor ;
 SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii ;

Abrevieri:

 SMC – Sistem de management al calităţii


 MC- Manualul calitati

În concordanţă cu această procedură, termenii specifici se definesc astfel:


- Accident de mediu - eliminări neprevăzute de compuşi chimici (acizi anorganici sau
organici, gaze lichefiate, substanţe periculoase, deşeuri periculoase, etc.) cu impact asupra
mediului înconjurător.
- Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, totală sau
parţială care rezultă din activităţile, produsele sau serviciile organizaţii.
- Prevenirea poluării - utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse care evită,
reduc sau controlează poluarea, care includ reciclarea, tratarea, modificarea proceselor,
mecanismelor de control, utilizarea eficientă a resurselor şi înlocuirea materialelor.
- Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în
vederea elaborării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de
mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a
evoluţiei şi implicaţiile sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se
impun.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Documentatia de referinta a sistemului de management de mediu din SC IASI TEX S.A.:


 Manualul managementului de mediu
 Proceduri generale specifice sistemului de management de mediu
 Instructiuni de lucru specifice sitemului de management de mediu

67
 Documentatia privind politica, obiectivele si tintele in domeniul de
management de mediu
 Programe de mediu
 Documentatia privind controlul eficace al proceselor de fabricatie
 Planuri de interventie specifice sitemului de management de mediu
S.C.IASI TEX S.A- IASI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ: Procedură privind Ed.1 rev.0


gestionarea deşeurilor textile din cadrul firmei S.C.IASI Data: 04/12/2011
TEX S.A.

Cod procedură: CD-01

5. DESCRIERE ŞI MOD DE LUCRU

5.1. PRINCIPII GENERALE

S.C.IASI TEX S.A. respectă prevederile legale în vigoare privind gestionarea deşeurilor
textile şi asigură cadrul instituţional pentru implementarea Strategiei unităţii privind
deşeurile textile.

5.2. PROCEDURĂ DE LUCRU

Managerul organizatiei elaborează strategia privind deşeurile textile şi deleagă


responsabilitatea implementării strategiei Directorului tehnic si de productie.
Atribuţiile Directorului tehnic si de productie, în calitate de responsabil privind
implementarea Strategiei privind deşeurile textile constituie anexă la Fişa Postului şi
sunt următoarele:
1. Asigurarea implementării colectării selective şi transportului deşeurilor textile, în
vederea eliminării lor, în afara sediului central, într-un incinerator ecologic
autorizat, pe baza documentelor specifice.
2. Asigurarea manipulării deşeurilor speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare
3. Elaborarea şi actualizarea Planului de gestiune a deşeurilor textile pe unitate

68
4. Controlarea existenţei şi actualizării Planurilor de gestiune a deşeurilor textile pe
secţii/compartimente
5. Colaborarea cu personalul cu responsabilităţi în gestionarea deşeurilor textile,
numit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Directorul tehnic si de productie elaborează şi actualizează Planul de gestionare
al deşeurilor textile la nivelul unităţii.
Planul de gestionare a deşeurilor textile este adus la cunoştinţa furnizorului de
servicii de colectare, transport şi eliminare finală de către Directorul tehnic si de
productie..
Fiecare secţie transpune Planul unităţii în Planuri de gestionare al deşeurilor textile la
nivel de secţie.
Planul de gestionare a deşeurilor textile este adus la cunoştinţa întregului
personal care manipulează sau vine în contact cu acest tip de deşeuri de către şeful
secţiei şi asistentul - şef de secţie.
Fiecare secţie desemnează un responsabil privind gestionarea deşeurilor textile.
Atribuţiile persoanelor responsabile sunt stabilite în actele normative în vigoare şi
constituie anexă la Fişa Postului acestora.
Orice persoană care constată neregularităţi în gestionarea deşeurilor textile
poate sesiza neregularitatea, în scris, cu precizarea circumstanţelor concrete de
producere. În cazul în care neregularitatea este constatată de angajati, sesizarea este
adresată şefului ierarhic.
Rezolvarea problemei sesizate este în responsabilitatea persoanei căreia i-a fost
adresată.

6. RESPONSABILITĂŢI

Director tehnic si de productie- elaborează/revizuieşte procedura


Secretariat - asigură difuzarea controlată la toate persoanele interesate

7. ÎNREGISTRĂRI

1. Planul firmei de gestionare a deşeurilor textile


2. Planurile secţiilor privind gestionarea deşeurilor textile

69
Concluzii:
Descrierea organizatiei

S.C. IAŞITEX S.A. Iaşi este cea mai importantă firmă din industria textilă românească
cu capital privat, unitate integrată de prelucrare a bumbacului, unde sunt produse fire,
ţesături şi confecţii şi în care lucrează cca. 1000 de angajaţi.
Investiţiile continue în calitatea profesioniştilor angajaţi în S.C. Iaşitex S.A. şi în
retehnologizarea intensivă a secţiilor de producţie au condus către realizarea unei
traiectorii ascendente atât financiar, cât şi a calităţii produselor, a numărului de clienţi şi
a reducerii impactului negativ al proceselor de producţie asupra mediului înconjurător.

Constientizarea personalului angajat

Paşii parcurşi pentru determinarea gradului de cunoaştere şi monitorizare a aspectelor


de mediu au fost:
- identificarea tipurilor şi surselor de informaţii necesare studiului
- stabilirea instrumentelor de culegere a informaţiilor
- aplicarea instrumentleor de culegere a datelor
- prelucrarea şi analizarea datelor şi informaţiilor culese
- concluzii
Cu ajutorul chestionarului am putut constata ca mai mult de jumatate dintre persoanele
chestionate cunosc problemele legate de activităţile de monitorizare şi control al
mediului în organizaţie.
Unitatea nu are implementat sistemul de management de mediu (SMM) ISO
14001, care analizeaza toate operatiile, incluzand folosirea tehnologiilor cat mai curate
precum si minimizarea producerii de deseuri si are implementat si certificat sistemul
IWAY de catre IKEA, ce cuprinde conditiile de mediu conform recomandarilor UE.

a) In cazul obtinerii unui nivel ridicat de constientizare a personalului angajat


In acest caz, instruirea personalului angajat va fi saptamanala.Acestia vor fi instruiti de
catre un responsabil de mediu( care l-a randul lui a fost instruit), li se v-a prezenta
obiectivele ce trebuie atinse pentru a ajuta organizatia sa detina un sistem de
management de mediu cat mai performat.
La fiecare instruire, fiecare angajat va avea de completat un chestionar actualizat la
fiecare sedinta.Cu ajutorulacestor chestionare vom putea cunoaste de fiecare data

70
nivelul de constientizare a personalului in ceea ce priveste prevederile protectiei
mediului.
b) In cazul obtinerii unui nivel scazut de constientizare a personalului angajat
In acest caz, instruirea fiecarui angajat se va face intr-un mod “agresiv”, pentru a-l putea
face sa contientizeze aceste aspecte.Instruirea acestora va fi o data la 2 zile, deoarece
dorim sa facem in asa fel incat fiecare angajat sa cunoasca riscurile de aparitie a
factorilor poluatori.De asemenea, se vor prezenta fiecare obiectiv pe care firma doreste
sa il atinga si in acelasi timp si modul in care acest obiectiv poate fi atins cu speranta ca
angajati vor participa la atingerea acestuia.
Si la acest nivel, fiecare angajat va avea un chestionar de completat, dupa care vom
putea vedea la ce nivel de constientizare a ajuns fiecare angajat.

Analiza politicii de mediu a organizatiei


Politica de mediu a firmei S.C.IASI TEX S.A. respecta liniile generale decise de catre
managementul general, linii care au drept scop gestionarea durabila a aspectelor de
mediu considerabile, specifice activitatiilor firmei.Preocuparea pentru protectia mediului
este esentiala in aceasta organizatie si de aceea firma se angajeaza sa respecte aceste
aspecte.Organizatia foloseste tehnici bune de obtinere a produselor sale, care prezinta
avantajul ca sunt usor si in parte parte reciclabile.

Concluzii privind analiza politicii de mediu


Politica de mediu a firmei S.C.IASI TEX S.A este adecvata activitatiilor sale, ea include
angajamente privind imbunatatirea continua a mediului, prevenirea poluarii aerului,
solului,apei,cat si respectarea reglementarilor privind protectia mediului.
Politica de mediu a firmei respecta reglementările de mediu referitoare la aspectele de
mediu, a standardelor naţionale şi internaţionale de mediu şi oricărei evoluţii a acestora,
referitoare la activităţile desfăşurate
Metoda adoptată de catre firma pentru cuantificarea impacturilor de mediu asociate
aspectelor de mediu identificate are la baza metoda denumită AMDEC (Analyse des
modes de Defaillance de leur Effets et de leur Criticites). Metoda AMDEC prezinta
aspecte de mediu cu identificarea impacturilor seminificative.Aceasta metoda
urmareste evaluarea previzionala a fiabilitatii sistemului,analizand in mod sistematic
diverse defectari pe care acesta le poate avea in cursul utilizarii sale.Folosind aceasta
metoda,ne permite prevederea riscurilor de aparitie a defectarilor,evaluarea
consecintelor si stabilirea cauzelor.
Firma S.C.IASI TEX S.A. a folosit aceasta metoda pentru a putea examina in mod sistematic
defectarile potentiale,pentru a putea evaluata gravitatea consecintelor lor, pentru a putea f

71
asigurata detectarea, pentru a putea f declansate actiunile corrective in functie de gradul lor de
criticitate.

Activitate Functionare Medie Functionare anormala Medie


normala scor scor
activitate activitate
- pregătirea fibrelor şi
filarea în fire tip bumbac Impact semnificativ 58 Impact semnificativ 74.33

-pregătirea fibrelor şi Impact semnificativ 54 Impact semnificativ 62.33


filarea în fire tip poliester
30 45
-ţesături tip bumbac
Impact mediu Impact semnificativ
semnificativ

-finisarea materialelor Impact mediu 37.5 Impact semnificativ 48


semnificativ

-fabricarea altor articole Impact mediu 18 Impact semnificativ 38


semnificativ

transporturi rutiere de Impact semnificativ 50 Impact semnificativ 65


marfuri

Acest tabel reflecta care activitate din cadrul firmei are un impact semnificativ asupra
acesteia,care activitate are impact mediu si care activitate are un impact
nesemnificativ.In functie de acest clasament firma poate actiona.

Analiza punctelor slabe ale organizatiei

- lipsa utilajelor de ultima generatie pentru inlaturarea maxima a factorilor poluatori


- lipsa unui sistem de coordonare pentru asigurarea calitatii aerului
- ponderea scazuta a specialistilor pentru asigurarea mediului
Consider ca acestea sunt cateva dintre punctele slabe ale organizatie, deoarece pe
piata sunt existente o multitudine de sisteme de monitorizare, de control, de manipulare
a factorilor poluatori pe care firma in momentul de fata nu le detine.Aceste sisteme sunt
destul de costisitoare si firma nu si le permite in acest moment.

72
Concluzii personale
Pentru realizarea acestui proiect am studiat destul de multe documente, autorizatii,
prevederi si reglementari pentru a putea constientiza cat de important este un sistem de
management de mediu in cadrul unei firme.
Am ales ca si prezentare a organizatie S.C.IASI TEX S.A. deoarece stagiul de practica l-
am facut in firma si am putut vedea cum se protejeaza locul de munca, cum se
protejeaza mediul ambiant.Pe perioada practicii am folosit mereu masca de protectie
deoarece aerul din interiorul organizatiei era destul de intepator, aer poluat din cauza
substantelor folosite de acestia pentru diferite activitati si de aceea consider ca aceasta
firma are nevoie de un sistem de management de mediu performant care sa asigure
angajatilor un mediu curat de lucru cat sis a evite riscul de imbolnaviri.
Acest proiect m-a facut sa observ ca exista foarte multe lucruri care pot dauna sau
agrava calitatea aerului, a apei, a solului cat si cum se poate apara imoptriva factorilor
poluatori.

73

S-ar putea să vă placă și