Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Reexaminare la Matematici Aplicate ı̂n Finanţe


4 Iulie 2017
Varianta A
1. Cercetaţi daca seria urmatoare este convergentă si in caz de convergenta determinati suma
seriei

X 2
. (0, 75 p)
n=1
(2n + 1)(2n + 3)

2. Să se calculeze integrala generalizată


Z ∞
x−2
I= (x − 2)3 e− 4 dx. (1 p)
2

3. Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f : R3 → R,


f (x, y, z) = x2 + y 2 + z 3 + 2x + 6yz + 5. (1, 25p)

4. Se consideră variabila aleatoare continuă X cu densitatea de repartiţiex(6 + αx), x ∈ [0, 1]
f (x) = , unde α ∈ R.
0, x ∈ (−∞, 0) ∪ (1, +∞).

(a) Determinaţi valoarea parametrului α. (0,75 p)


(b) Calculaţi probabilitatea: P (2X − 1 ≤ 0 | 3X > 1). (0,75 p)

5. Variabila aleatoare bidimensională Z = (X, Y ) are repartiţia dată ı̂n tabelul următor:

X\Y −1 0 P(X = xi )
1 2k
, unde k ∈ R.
2 k
P(Y = yj ) 2k 1
(a) Completaţi tabelul, scriind si repartitiile variabilelor X si Y si determinati multimea
valorilor posibile pentru parametrul k. (0,75 p)
1
(b) Pentru k = 3
calculaţi covarianţa variabilelor aleatoare 4X + 1 şi 1 − 2Y . (1 p)
1
(c) Pentru k = 5
calculaţi media conditionata M (Y |X = 2). (0,75 p)

6. Valoarea unei daune oarecare (exprimata in mii lei) ale unei societaţi de asigurari se mode-
leaza cu ajutorul caracteristicii X, ce are densitatea de repartiţie
x
f (x; θ) = 9θ12 xe− 3θ , x ≥ 0, cu parametrul θ > 0.

(a) Să se estimeze parametrul θ pe baza unei selecţii de volum n. (0,75 p)


(b) Stabiliţi dacă estimatorul obţinut este absolut corect. (0,75 p)
(c) Sa se calculeze valoarea daunei estimate (estimaţiei) pentru selecţia ce a condus la
rezultatele: 7; 10; 6; 8; 7; 9; 10; 9. (0,5 p)