Sunteți pe pagina 1din 6

Transparența veniturilor salariale la 31.03.

2018
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 01 iulie 2017

Art. 33. - Transparența veniturilor salariale


(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale
fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând
următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a
acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

Capitol Categorie Nivel Funcția Studii Grad Vechime Funcția Norma Norma Norma Norma Salariu Salariu Sal. Indemn. Venit
bugetar
/ Sursă
personal de didactic învățământ de de de plata cumul grilă tarifar realizat Condu brut
de învățământ conducere calcul baza cu ora normat cere
finanțare
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=30 si <35 1 1 0 0 1991 1991 5419 0 7228
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar invatator M Grad I Peste 40 ani 1 0 0 1 1717 1717 0 0 5156
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I Peste 40 ani 1 1 0 0 2200 2200 5922 0 8215
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=35 si <40 1 1 0 0 2095 2095 5669 0 7570
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar Profesor S Definitiv >=10 si <14 1 1 0 0 1316 1316 3587 0 3886
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=22 si <25 Director 1 1 0 0 1814 1814 6616 508 8213
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar invatator M Grad I >=30 si <35 1 0 0 1 1575 1575 0 0 4771
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=30 si <35 1 1 0 0 1991 1991 5419 0 7228
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar invatator M Definitiv >=1 si <6 1 1 0 0 0 0 2699 0 2916
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=35 si <40 1 1 0 0 2095 2095 5669 0 7570
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=18 si <22 1 1 0 0 1721 1721 4739 0 6292
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar invatator M Grad I Peste 40 ani 1 0 0 1 1717 1717 0 0 5156
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=35 si <40 1 1 0 0 2095 2095 5669 0 7570
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar Profesor S Grad I >=18 si <22 1 1 0 0 1721 1721 4739 0 6292
Buget pentru
de stat invatamant
(MEN)
primar
65.01 - Didactic Primar invatator M Grad I Peste 40 ani 1 0 0 1 1717 1717 0 0 5156
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=14 si <18 1 1 0 0 1682 1682 4560 0 6046
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=10 si <14 1 1 0,06 0 1316 1316 3587 0 4085
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=1 si <6 0,28 0,28 0 0 1148 321 1814 0 1814
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Debutant Pana la 1 an 0,22 0,22 0 0 1139 251 1284 0 1284
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Debutant Pana la 1 an 0,56 0,56 0 0 1139 638 3067 0 3067
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=30 si <35 0 0 0,44 0 1599 0 0 0 1965
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv Peste 40 ani 0 0 0,44 0 1743 0 0 0 2119
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=1 si <6 0,56 0,56 0,17 0 1148 643 2807 0 3707
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=30 si <35 1 1 0 0 1991 1991 5419 0 7228
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=30 si <35 1 1 0 0 1991 1991 5419 0 5419
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=25 si <30 0,11 0,11 0 0 1896 209 577 0 577
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I Peste 40 ani 0 0 0,56 0 2200 0 0 0 3290
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=25 si <30 Director 1 1 0 0 1896 1896 6390 436 7987
Buget adjunct
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=10 si <14 0,44 0,44 0 0 1316 579 1578 0 1578
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad II >=14 si <18 0,22 0,22 0,33 0 1415 311 863 0 2006
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Debutant Pana la 1 an 0,11 0,11 0 0 1139 125 337 0 337
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=25 si <30 0 0 0 0 1896 0 0 0 0
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Debutant Pana la 1 an 0,06 0,06 0 0 1139 68 185 0 242
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=35 si <40 1 1 0 0 2095 2095 5669 0 7570
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=14 si <18 0 0 0 0 1682 0 0 0 0
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=18 si <22 0 0 0 0 1721 0 0 0 0
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=1 si <6 0,5 0,5 0 0 1148 574 1620 0 1620
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=14 si <18 0,28 0,28 0 0 1682 471 3285 0 3681
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Primar Profesor S Debutant Pana la 1 an 0,33 0,33 0 0 1139 376 1464 0 1465
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=1 si <6 0,39 0,39 0 0 1148 448 1314 0 1314
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=1 si <6 0,5 0,5 0 0 1148 574 1399 0 1528
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad II >=6 si <10 0 0 0 0 1217 0 0 0 0
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad II >=14 si <18 0,56 0,56 0,11 0 1415 792 3900 0 4612
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=30 si <35 0,11 0,11 0 0 1991 219 5419 0 7104
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Grad I >=10 si <14 0,44 0,44 0 0 1617 711 1991 0 1991
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Definitiv >=14 si <18 0 0 0,11 0 1334 0 0 0 414
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic Gimnazial Profesor S Debutant Pana la 1 an 1 1 0 0 1139 1139 3352 0 3456
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic - Gimnazial Secretar M 1 1 0 0 1251 1251 2548 0 3563
Buget institutie
Auxiliar
de stat unitate de
(MEN)
invatamant IA
65.01 - Didactic - Gimnazial Administrator S 1 1 0 0 1702 1702 4463 0 4463
Buget patrimoniu
Auxiliar
de stat grad I
(MEN)
65.01 - Didactic - Gimnazial Pedagog S 1 1 0 0 0 0 2621 0 2621
Buget scolar
de stat
Auxiliar
debutant
(MEN)
65.01 - Didactic - Gimnazial Pedagog S 1 1 0 0 1218 1218 3277 0 3277
Buget scolar II
Auxiliar
de stat
(MEN)
65.01 - Didactic - Gimnazial Administrator S 1 1 0 0 1702 1702 4463 0 4787
Buget patrimoniu
Auxiliar
de stat grad I
(MEN)
65.01 - Didactic - Gimnazial Analist M 0,5 0,5 0 0 1140 570 826 0 1202
Buget (programator)
de stat
Auxiliar
ajutor I
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial ingrijitor I M 1 1 0 0 675 675 2292 0 2365
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial ingrijitor I M 1 1 0 0 675 675 1975 0 1975
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial ingrijitor I M 1 1 0 0 675 675 0 0 2029
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial ingrijitor I M 1 0 0 1 675 675 0 0 2401
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial Muncitor I M 1 1 0 0 894 894 2434 0 2434
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial Muncitor I M 1 0 0 1 894 894 0 0 2434
Buget
de stat
(MEN)
65.01 - Nedidactic Gimnazial Muncitor I M 1 1 0 0 894 894 2213 0 2213
Buget
de stat
(MEN)
Beneficiază de gradație de merit un număr de 12 persoane
De spor de stabilitate beneficiază 1 persoană
De viza C.F.P. 1 persoană
Titlul științific de doctor 1 persoană

In baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 24 București, cu
următoarele precizări:
a) salariul de bază, (conform tabelului de mai sus);
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a
acordării acestora:
-personalul didactic de predare beneficiază de un spor de 10% din salariul de încadrare dacă este și diriginte la una din clase conforn hotărârii 525/10.08.2016.
-personalul didactic care are gradație de merit beneficiază de un spor de 25% din salariul de încadrare conform art. 264 din legea 1/2011
-personalul didactic auxiliar beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază dacă are peste 10 ani vechime în învățământ conform HG. 582/10.08.2016
- conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului
de bază cu 10%, numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus;
- conform art.14, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul, numărul de beneficiari este prevăzut în
tabelul de mai sus;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora
Art. I, pct.1 din O.U.G. nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, prevede că Instituţiile şi autorităţile
publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură
primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.)
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia - conform art. 18, alin (1) din
Legea nr. 153/2017, începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară
garantate în plată; nu se acordă.
(e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; nu este cazul
(f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora
- conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusive cele pentru hrană şi vacanţă, acordate
cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.

Afișat astăzi, 31.03.2018, la sediul instituției și pe site-ul școlii www.scoala24.eduteca.ro