Sunteți pe pagina 1din 2

Literatura pentru copii - un optional atractiv si util

ȊMPĂRĂŢIA CUVINTELOR

STERIE MĂDĂLINA VIRGINIA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ ION CȂMPINEANU”


CȂMPINA

Cuvintele sunt cărămizi cu care putem clădi castele de iubire, curaj, credinţă,
generozitate, cinste, demnitate, adevăr...putem construi cetăţi imense de sentimente şi
virtuţi morale în sufletele copiilor. Literatura pentru copii, prin gradul de accesibilitate şi
nivelul realizării artistice, reuşeşte să transmită elevilor, într-un mod extrem de atractiv,
mesaje profunde. De aceea, vom urma sfaturile lui Alexandru Vlahuţă şi vom porni adesea,
împreună cu elevii, în călătorii „ pe aripile cuvintelor”, deoarece dezlegarea tainelor
literaturii trebuie să fie o prioritate permanentă a învăţătorului: „ Ȋnvaţă-l pe şcolar să
construiască frumos şi solid. Arată-i ce-i urât şi ce-i frumos. Povăţuieşte pe şcolar şi fă-l să
îşi scalde, ca într-un izvor limpede şi răcoritor, tinerile lui gânduri. Pune-i un model
dinaintea ochilor. Aţâţă-l, înfierbântă-l, fă-l român dezgheţat, destoinic şi semeţ, râvnitor şi
statornic în a lui spre bine îndeletnicire...”
Limbajul copilului se realizează mai întâi pe baza unor reguli achiziţionate prin imitare
de la cei din jur şi se dezvoltă pe baza unor situaţii care sunt implicate in procesul
comunicării, lecturile părinţilor, bunicilor, învăţătorilor reprezentând cea mai bună metodă
de a familiariza copiii cu cărţile. Intrând în contact cu textele, dar mai ales cu vorbitori,
povestitori ai acestora, achiziţionarea unor elemente noi se face pe baza nativului existent,
care va fi dezvoltat permanent.
Aşadar, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se poate realiza cu o
maximă eficienţă în orele de literatură română în general şi în orele de literatură pentru
copii în special, prin studierea unor texte specifice vârstei.
Dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a scrie se va realiza prin povestiri,
repovestiri, convorbiri, memorizări, lectura unor texte, cât şi prin jocurile didactice
realizate în ore.
Atât şcoala, cât şi familia trebuie să se implice activ în apropierea elevului de miracolul
cărţii, pentru ca apropierea de acestea să devină o deprindere zilnică a copilului, iar
deprinderea de a citi să devină o necesitate.
Literatura va fi impusă în atenţia copiilor prin lectura expresivă şi diverse metode care-i
fac pe elevi să descopere un imens tezaur de experienţe umane, de modele morale, de
emoţii şi sentimente.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează o multitudine de obiective,
concretizate în:
- încurajarea unei atitudini favorabile faţă de lectură;
- stimularea imaginaţiei, curiozităţii, perseverenţei, încrederii în propriile forţe;
- formarea unei gândiri creative, flexibile;
- stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit;
- formarea capacităţii de a descoperi şi a surprinde diverse forme ale realităţii
exprimate într-o multitudine de modalităţi;
- formarea unui vocabular bogat, adecvat, a unei vorbiri corecte, coerente, fluente şi
logice.
Abundenţa informaţiilor de multe ori nocive din domeniul audio-vizual, lipsa de
discernământ a copiilor, cât şi a posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea modalităţilor de
a atrage elevii către universul atractiv, relaxant al poveştilor. Acest univers mirific trebuie
redescoperit de către copiii din generaţiile actuale, îndrumaţi de către învăţător, prin
parcurgerea unor teme interesante, cu valenţe formative şi informative.
Aşadar, literatura pentru copii este un adevărat izvor de îmbogăţire spirituală,dispunând
de numeroase valenţe estetice şi morale, inspirându-le copiilor sentimente alese prin
modelele oferite de texte sau dimpotrivă, învăţându-i pe aceştia să dezaprobe unele modele
negative întâlnite, lărgindu-le astfel aria de cunoaştere.
De aceea, acest opţional oferă învăţătorului posibilitatea de a-i determina pe elevi să
devină prietenii cărţilor, deoarece „ cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai
accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”...