Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciţii şi probleme recapitulative

1. La diferenţa numerelor 800 şi 452 adaugă cel mai mic număr de trei cifre distincte.

2. Aflaţi termenul necunoscut :


a + 46 = 61 43 – b = 28 (58 + 12) – c – (15 + 8) = 40 – 24

3.Ordonează crescător numerele:


36 79 15 68 12
45 7 68 6 8 12 3 11
3 0 5

............................................................................

2 Găseşte rezultatele corecte :


725 + 130 286 + 303 728 – 400 523 – 123

58 32 85 40
9 8 5 0
3. Află suma numerelor şi completează căsuţele:
352 şi 283; 315 şi 192; 543 şi 251; 194 şi 303

4. Aflaţi cu cât este mai mare:


 847 decât 231 ............................................  392 decât
651 ...........................................

5. Scrieţi vecinii numerelor :


.......... 822 .......... .......... 300 .......... .......... 650 .......... .......... 999 ..........

6. Într-o florărie sunt 358 de flori. Ştiind că în prima zi s-au vândut 105 flori, în a doua zi 55,
iar în a treia zi 90 de flori, să se afle câte flori au mai rămas în florărie?

7. Într-o librărie erau 250 cărţi şi cu 93 mai multe caiete. Ştiind că din caiete s-au vândut 121,
să se afle câte caiete au mai rămas în librărie? Câte cărţi şi caiete au rămas, în total, în
librărie?

8. Maria a citit o carte de 33 de pagini. În prima zi a citit 14 pagini, a II-a zi a citit cu 5 pagini
mai puţine, iar a III-a zi a citit restul. Câte pagini a citit în a III-a zi?

9. Dorin este cu 16 ani mai mic decât Ioana, care este cu 8 ani mai tânără decăt Maria.Aflaţi
suma vârstelor celor 3, dacă Dorin are 17 ani.