Sunteți pe pagina 1din 1

FISE DE LUCRU

TEMA 1: TIC in procesul de predare-invatare

1. Ce tehnologii aţi putea folosi pentru a dinamiza lecţiile pentru disciplina pe care o predaţi?

2. Schiţaţi planul de lecţie în funcţie de utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare.

3. Creaţi o pagină de Internet sau un blog care să conţină curriculum disciplinei pe care o predaţi acum, planificarea activităţilor şi
planurilor de lecţii.


4. Odată creată pagina disciplinei pe care o predaţi, introduceţi pentru fiecare lecţie cel puţin două materiale suplimentare pe care
elevii să le studieze acasă.

TEMA 2: TIC in studiu

1.Sunteţi implicat în vreo activitate extra-şcolară? Găsiţi o idee care să se potrivească disciplinei pe care o predaţi şi faceţi un
plan de activităţi pe care aţi dori să le realizaţi.


2.Creaţi o listă de resurse on-line pentru activităţile la care v-aţi gândit anterior

TEMA 3: TIC in procesul de evaluare


1.Ce instrumente de evaluare folosiţi în procesul didactic? Simulati cu tot cee ace presupune un proces de evaluare folosind
metodele clasice.

2.Identificaţi modele alternative de evaluare care să implice utilizarea instrumentelor TIC si pregatiti o prezentare a lor

TEMA 4: Comunicarea cu ajutorul TIC


1.Alegeţi-vă un site asemănător celor prezentate şi comentaţi-l cu argumente pro şi contra.


2.Intocmiti o lista cu informatii utile de care s ava folositi in exercitiile ulterioare.

3. Creaţi-vă propriul blog pe www.blogspot.com, www.wordpress.com.


4. Dacă există un forum dedicat al şcolii dumneavoastră, accesaţi forumul şi introduceţi mesaje despre disciplina dumneavoastră
şi lecţiile pe care urmează să le ţineţi, indicând materiale ajutătoare de pe Internet.

5.Realizati o pagina de FB a clasei la care sunteti diriginte

TEMA 5: Utilizarea calculatoarelor


1. Identifică programul anti-virus instalat pe calculatorul la care te afli şi porneşte interfaţa de verificare pentru a verifica dacă pe
calculator se află viruşi sau alte programe distructive.


2. Indică ce măsuri de protecţie ai luat pentru calculatoarele la care ai acces

3.Intocmeste un referat care sa cuprinda:

a. Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire preluarea textelor, a filmelor şi imaginilor de pe
internet?

b. Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire la muzica folosită în prezentări?
c. Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire la folosirea anumitor date statistice şi interpretări ale
acestora?