Sunteți pe pagina 1din 6

Sloboadă-ne gazdă-n casă

Sloboadă-ne gazdă-n casă


C-afară ploaie zăpadă
Hoia lerui ler
Și din streșină când pică
Straiele-s ude de strigă
Hoia lerui ler
Dar căluțu ce-o pățâtu
C-amu trebu potcovitu
Hoia lerui ler
Cu potcoave de argintu
Cu potcoave de argintu
Hoia lerui ler
Colindând pe lângă masă
Să iasă răul din casă
Hoia lerui ler
Să rămâie binele
Să trăiască gazdele
Hoia lerui ler
Rămâi gazdă sănătoasă
Să plătești cui intră-n casă
Hoia lerui ler
Cu-n colac de grâu curatu
Cu vin roșu strecuratu
Hoia lerui ler
Cu-n colac de grâu curatu
Cu vin roșu strecuratu
Hoia lerui ler –BIS

Câtu ne-am d'umblatu

Câtu ne-am d'umblatu


Ioi Domnului Doamne
Câtu ne-am d'umblatu
Ioi Domnului Doamne
Tât am întrebatu
Ioi Domnului Doamne
Tât am întrebatu
Ioi Domnului Doamne
Doară voi aflară
Ioi Domnului Doamne
Doară voi aflară
Ioi Domnului Doamne
Curtea lui Crăciunu'
Ioi Domnului Doamne
Curtea lui Crăciunu'
Ioi Domnului Doamne
Și noi ne-om rugară
Ioi Domnului Doamne
Și noi ne-om rugară
Ioi Domnului Doamne
De jupânul gazdă
Ioi Domnului Doamne
De jupânul gazdă
Ioi Domnului Doamne
Să ne lase'n casă
Ioi Domnului Doamne
Să ne lase'n casă
Ioi Domnului Doamne
Casă după masă
Ioi Domnului Doamne
Casă după masă
Ioi Domnului Doamne.

Îmbucură-te om bun

Îmbucură-te om bun
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun –
Hoi,leru-i Domn. (**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Din Precista Maica noastră. (**)
S-o născut un Fiu frumos(*)
Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
În paiele grâului(*)
Şi-n florile fânului. (**)
Nu ca fiul domnilor, (*)
Ci-n poiata boilor. (**)
Încet, boii-L dudurară, (*)
Pântru coarne-L legănară. (**)
Toţi la El se închinară, (*)
Toţi la El se închinară, (**)
Toţi oamenii ce-au venit(*)
Din Apus şi Răsărit. (**)
Aceste zile senine(*)
Să le petreceţi cu bine. (**)
La mulţi ani, s-aveţi folos(*)
De Naşterea lui Hristos. (**)

Ce Soare răsare

Ce Soare răsare
Dis de dimineaţă!
Bugneşte-n fereastră – bis

Ferestră bugnere - bis


Masa-ngălbenere – bis

La un corn de masă - bis


D-ai şedeţi, măi, şedeţi
Floarea grâuluiu.
De-a doilea cornuri
La un corn de masă
D-ai şedeţi, măi, şedeţi
Floarea vinului.

De-a treilea cornuri


La un corn de masă
D-ai şedeţi, măi, şedeţi
Floarea doruluiu.

De-a patrălea cornuri


La un corn de masă
D-ai şedeţi, măi, şedeţi
Floarea floriloru.

Floarea grâuluiu
Rupsă şi răspunsă:

Că-s mai bună eu,


Că de n-aş fi eu
Nice nu ar fie – bis
Nici colaci în casă,
Nici pită pe masă.

Floarea vinuluiu
Rupsă şi răspunsă:

Ba-s mai bună eu,


Că de n-aş fi eu
Nice nu ar fie - bis
Nicio bucurie,
Nicio veselie.

Floarea doruluiu
Rupsă şi răspunsă:

Că-s mai bună eu,


Că de n-aş fi eu
Fără veselie
Ar mai putea fie,
Dar fără iubere
Nu s-ar mai putere.

Floarea floriloru`
Rupsă şi răspunsă:

Dragi florile mele,


Nu vă mai pârârăţi,
Că voi mie-mi sunteţi - bis
Una ca şi alta,
Alta ca şi una.
Haidaţi să cântămu
Şi să colindămu.

Sara-i mare, sara-i mare,

Sara-i mare, sara-i mare,


Sara-i mare-a lui Crăciunu
Domnului Doamne-n Solist
Cari s-o născut Domn tânăru
Ison

D-unde El că se năștere Solist


Într-o zâuă ca-n trei creștere
Domnului Doamne
Lucru mândru ce-mi făcere

De Pământu l-o făcutu


Și ceriu l-o ridicatu
Domnului Doamne
Întinsă ceriu pe pământu

Frumos ceriu-mpodobere
Tăt cu stele mărunțele
Domnului Doamne
Cu galbene luceafere

Și lui bine îi părere


Și lui bine îi părere
Domnului Doamne
Și pământu-l dăruiere

Tăt cu ape umblătoare


Pe pământ rătăcitoare
Domnului Doamne
Și-n livezi izvoare reciu
Solist
Și te domn bun veselește
Și colinda ne-o primește
Domnului Doamne // Pauză
C-o-nchinăm cu sănătate.

În mijlocul Ceriuluiu

În mijlocul Ceriuluiu – bis


R: Da` mândră-i sara de Crăciun
Este-un Pom al Raiuluiu – bis - R.
În vârfuţu' pomuluiu – bis - R.
Din grădina Raiuluiu – bis - R.
Şedeau două rândunele – bis - R.
Şi împleteau luminele – bis - R.
Lumini galbine de ceară – bis - R.
C-o venit Crăciunu' iară – bis - R.
Să se vază peste satu – bis - R.
C-o născut nou Împăratu – bis - R.

Colo-n susu-i p’ângă lună

Colo-n susu-i p‘ângă lună


Mândru-și arde o lumină
R: Corinde-me Doam‘ne-ai corind
Baz’aceie nu-i lumină
Că un scauăn dă hodină
Da pă scauăn cine șede?
Că mi șede a Maica Sfântă
C-un Fiuț micuț în brață
Fiul plânge stare n-are
Taci Fiule, taci dragule
Că Ție Maica Ți-a dare
Două mere, două pere
Să te joci în Rai cu ele.

Vorziori de zâuă

Și noi am plecatu,
Vorziori de zâuă
Și noi am plecatu.
Noi la Colindatu.
Dintr-un cap de satu.
Până-n celălatu.
Tăt din casă-n casă.
Nimeni nu ne lasă.
Pân l-această casă.
Unde ne-o lasatu.
De cină ne-o datu.
Cină cu lumină.
Scaun de hodină.
Și noi ce-am văzutu,
Sus la răsăritu?
Doi vulturi zburându.
Din aripi bătându.
Din ciocuri pușcându.
Noi ne-am întrebatu,
Păntru ce să batu?
Pântr-un glob de aur.
Noi am d-alergatu.
Și globul-am luatu,
Și Gazdiil-am datu.
Ca să-i cinstim casa,
Și pe Jupâneasa.
SB+CLUJ: PĂ FEȚÂLE MUNȚÎLOR

Pă fețîle munțîlor,
Pă fețîle munțîloru,
Liliuăn.

Sîntu-și tri păcurărei,


Sîntu-și tri păcurărei,
Liliuăn.

Cu tri turmuță dă uăi


Cel mai mare îi primar(e).
Celălalt îi cărturar(e)
Cel mai mnic îi străinic(u).
-Știu io bine și mai bine
Că mi-ț omorî pă mine
Da, dacă mi-ț omorî
Nicări nu mă-ngropaț
Numa-n strunga uăilor(u),
În juguțu mieilor(u)
Ș-aud mieii ciocotind(u)
Și gălețîle sunând(u).
Boticuța me’ ce’ dulce
Mi-o puneți la cap dă cruce,
Fluierașu mneu cel drag(u)
Mi-l puneți la cap dă steag(u),
Iar acasă, dacă-ți mere,
Spuneți-i măicuțî mele
Că io-am rămas și mă-nsor(u)
Și-mi ieu fată dă bujor(u),
Inima gorunului(u)
Pă fața pământului(u).

S-ar putea să vă placă și