Sunteți pe pagina 1din 1

Număr şedinţă: 5 / 05.03.

2019
ORDINEA DE ZI
ȘEDINȚA COMUNĂ A COMISIEI DE CIRCULATIE ȘI A COMISIEI TEHNICE
DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
DIN DATA DE 05.03.2019 - Ora 9.00

1. Adresa nr. 16286/2019, A.S.C.O.R. Filiala Brașov solicită avizul Comisiei de Circulaţie pentru
desfășurare "Marșul pentru viață", în data de 23.03.2019 (sâmbăta), între orele 1300 - 1600, pe traseul: Biserica
de lemn (Centrul Civic) - str. Iuliu Maniu - Biserica Buna Vestire - Parcul Titulescu - Modarom - str. Republicii
- Piața Sfatului

2. Adresa nr. 13415/2019, S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. solicită Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului avizarea studiului de oportunitate aferent documentaţiei " P.U.Z. - zona Tractorul VII - zona 5-1 -
construire centru comercial, amenajare parcare la sol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei
carosabile și pietonale, semnale publicitare, împrejmuire" - str. 13 Decembrie f.n.

3. Adresa nr. 14521/2019, S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. solicită Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului avizarea studiului de oportunitate aferent documentaţiei " P.U.Z. - construire centru comercial,
amenajare parcare la sol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, semnale
publicitare, împrejmuire" - str. Poienelor nr. 5

4. Adresa nr. 16061/2019, S.C. PRINFO S.R.L. solicită avizul Comisiei de Circulaţie pentru "studiu de
fezabilitate pentru modernizare str. Cascadei, str. Dihamului, str. Mălinului, str. Parcul Verde, str. Pomiculturii,
str. Popasului, str. Tismana" - faza S.F.

5. Adresa nr. 15964/2019, S.C. AUTENTIC CONFORT REZIDENCE S.R.L. solicită avizul Comisiei
de Circulaţie pentru "construire imobil locuințe", la adresa str. Ioan Popasu nr. 28D - 28E - faza D.T.A.C.
AUTORIZARE DIRECTĂ

6. Adresa nr. 8639/2019, DUGULEANĂ MIHAI solicită avizul Comisiei de Circulaţie pentru
"construire locuință unifamilială, împrejmuire, parcare", la adresa str. Stejerișului f.n. - faza D.T.A.C.
AUTORIZARE DIRECTĂ

7. Adresa nr. 15032/2018, CAMILAR DENISA solicită Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului
avizarea temei de proiectare aferentă documentaţiei " P.U.D. - construire locuinţă unifamilială P+1E și
împrejmuire teren" - str. Plugarilor nr. 6H

8. Adresa nr. 8443/2019, PANAETACHE GHEORGHE solicită avizul Comisiei de Circulaţie pentru
"legalizare și continuare lucrări construire locuință", la adresa str. Carierei nr. 85 - faza D.T.A.C.
AUTORIZARE DIRECTĂ

9. Adresa nr. 14553/2018, S.C. SPD DEVELOPMENT S.R.L. solicită Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului avizarea temei de proiectare aferentă documentaţiei " P.U.D. - construire locuinţă colectivă cu
parter comercial și împrejmuire" - str. Plevnei nr. 12

10. Adresa nr. 14936/2019, GÎNFĂLEAN (BOZA) RAMONA solicită avizul Comisiei de Circulaţie
pentru "legalizare construcție locuință, împrejmuire teren", la adresa str. Plaiului f.n. - faza D.T.A.C.
AUTORIZARE DIRECTĂ

11. Adresa nr. 5998/2018, Serviciul Autorizări Construcții solicită Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului analiză și punct de vedere referitoare la solicitarea d-lui Ginghină Nicolae privind stabilirea
posibilității păstrării / raportării indicatorilor urbanistici la întreaga parcelă neexcluzând suprafața parcelei
afectată de drumul propus, conform Certificatului de Urbanism nr. 1557/15.06.2018 având ca obiect "construire
case" - str. Nicovalei f.n.

12. Adresa nr. 15433/2018, S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L. solicită Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului punctul de vedere privind studiul de însorire și conceptul arhitectural al proiectului
" construire ansamblu locuințe colective, amenajări exterioare, drumuri " - str. Nicolae Labiș f.n. - faza
D.T.A.C.

13. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța


Circulației - diverse lucrări