Sunteți pe pagina 1din 4

Data ………………………… NUME ……………………………………

CLASA …………………

PROBĂ DE EVALUAREFINALĂ

DISCIPLNA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ

Citeşte cu atentietextul:
Banul muncit
dupăAlexandruMitru

Trăiaodatăun om tare harnic, penumePetcu. AveaPetcuşiunfecior, care se numeaIliuţă. Cât era ziua de mare, Iliuţănu
ştiaaltcevasăfacădecâtsădoarmă. Într-o zi, Petcu l-a chematpeIliuţăşii-a zis:
—De mâinesămergi la lucruşisă nu teîntorcipână nu aisăcâştigi un galben.
A plecatIliuţă. S-a făcutcămunceşteuntimp.Apoii-a cerutmamei sale ungalben.Eai-a dat.
—Iată, tată, banulmuncit!
Părintele a luatbanulşi l-aaruncatînfocspunând:
—Acesta nu ecâştigat de tine!
A plecatIliuţă. Era tristcăîşinecăjisepărinţii. S-aapucat de muncă.

Pe la sfârşitullunii, el se întoarce la casa tatăluisău.


—Teuită, tată! ziceIliuţă, şiîiîntinde un galben cu zimţiinoi. Tata îlcântăreşteînpalmăşiîlazvârleînfoc.
—Nu, tatăîncepusăstrigeIliuţă, nu-l arunca! E galbenmuncit!
Se repede cu mâinileînflăcări, se frige, darscoategalbenul. Se lumineazăfaţatatălui:
— Vezi, Iliuţă?Aşa e banulmuncit.Îlpreţuieşti cu adevărat!

1. Formuleazărăspunsurisauîntrebări, dupăcaz:

a) Care sun personajeletextului?


………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b) CefăceaIliutăcât era ziua de mare?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Formulează o întrebarepentruacestrăspuns:

Banulmuncit,îlpreţuieşti cu adevărat!
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Găseşte cuvinte cu înțeles opus pentru cuvintele:

a) harnic - ........................ b) trist- ........................... c) s-a luminat - ...................................


3. Găseşte cuvinte cu același înțeles pentru cuvintele:

a)se frige- ........................ b) i-a zis - ........................... c) îl azvârle - ...................................

4. Identifica în textul dat și transcrie:

a)un substantiv comunși unul propriu:.........................................................................................

b) două adjective: .............................................................................................

c) treiverbe:.......................................................................................................
d) două pronume :................................................................................................

e) un ATRIBUT exprimat prin substantiv..........................................................................

f) un COMPLEMENT exprimat prin substantiv.....................................................................................

g)un PREDICAT NOMINAL..........................................................................................

5. Analizațicuvintelepropoziției: Părintele a luatbanul de aur.


……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Teafliintr-o tabărășcolară.Scrieo cărtepoștalăpentrupărintiităi.

DESTINATAR:

STR:
...............................................................NR...........

LOC. ........................................................................

JUD. .........................................................................

ŢARA: ........................................................................

8.Ai fost în excursie cu colegiisidoamnaînvățătoare. Scrie un text de maxim 10 rănduriîn care


săpovesteșticum a fostînexcursie.(Mentioneazătimpul, locul/locurilevizitate, ceaivăzutacolo, ceti-a plăcut ,
cum te-aisimtit, etc.).Dăuntitlupotrivittextului.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Itemi Foarte bine Bine Suficient
I1 Raspunde coect la intrebari a,b,c Raspunde coect la 2 intrebari Raspunde coect la o intrebare

I2 Desparte corect cuvintele a,b,c Desparte corect 2 cuvinte a,b, Desparte corect un cuvant a sau b
sau a,c sau b,c sau c
I3 Gaseste opusul cuvintelor a,b,c Gaseste opusul pentru 2 cuvinte Gaseste opusul un cuvant
I..4 Gaseste un sens asemănător Gaseste un sens asemănător cuvintelor 2 Gaseste un sens asemănător
cuvintelor a,b,c situatii corecte cuvintelor o situatie corectă
I.5 Rezolvă corect a,b,c,d Rezolvă corect a,b,c Rezolvă corect a,b
I.6 Completează corect cele 8-10 Completează corect 5-7 semne Completează corect 3-4 semne
semne de punctuatie
I..7 Scrie corect cartea postala Scrie c cartea postala ,1-2 greseli) Scrie c cartea postala (3-4 greseli)
,respectandtoate conventiile
I..8 Scrie corect textul,respectand Scrie textul cu mici greseli ( 3-4 greseli) Scrie textul cu greseli (nu mai mult
conventiile limbajului scris de 5-6 greseli) sau o parte din text

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemișinivelulrezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral sicorect 6-8itemi (toţiitemii)/.sau partial correct 2 itemi Foarte bine
Rezolvă integral sicorect 4-5 itemi / parţial 2 item. Bine
Rezolvă integral sicorect 2-3 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 2 itemi. Suficient
Rezolvă integral sicorect 1 itemi; parţial 2 itemi/ incorect 4 itemi Insuficient

REZULTATE OBTINUTE

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


ŞCOALA GIMNAZIALA …………………………………………..
DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA
CLASA a – III- a
ÎNVĂȚĂTOR.......................................................
DATA. ..............................................
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: .............

COMPETENTE SPECIFICE

1.2. Deducereasensuluiunuicuvântprinraportare la mesajulaudiatîncontexte de comunicare familiar


2.3. Prezentareauneiactivităţirealizate individual sauîngrup
3.1. Extragereaunorinformaţiidedetaliudintexteinformativesauliterare
3.5. Sesizareaunorregularităţi ale limbiipebazatextuluicitit
4.1. Aplicarearegulilor de despărţireînsilabe la capăt de rând, de ortografieşi de punctuaţieînredactarea de text
.4.4Povestireapescurt a uneiîntâmplăriimaginate/ trăite

ITEMI

I.1 Citeşte textul si fornuleaza raspunsuri sau intrebari , dupa caz


I.2 Desparte în silabe cuvinte date
I.3. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru cuvinte date
I.4, Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru cuvinte date
I.5. Recunoaste partile de vorbire invatate
I.6.Completeaza semnele de punctuatie
I.7.Scrie o carte postala, respectandconventiile de bază
I.8.Scrie textulpovestind pe scurt o intamplare traită, cu respectarea conventiilor de bază

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză
Competenţe
specifice
C 1.2 Item 3 Item 3
Item 4 Item 4
C 2.3 Item 8 Item 8
C 3.1 Item 1 Item 1 Item 1
C 3.5 Item 5 Item 5
C 4.1 Item 2 Item 2 Item 2 Item 2
Item 6 Item 6
Item 7 Item 7
C 4.4 Item 8 Item 8