Sunteți pe pagina 1din 14

WebQuest: “Trecutul distrus….

Prezentul în mâinile noastre”

“Natura în care ne odihnim dă și ea concertele ei, la care trebuie să asistăm în


cea mai respectoasă liniște.”

(George Călinescu)

Introducere
Pe Pământ, animalele și plantele au apărut cu foarte mult timp înaintea
apariției oamenilor. Diferite specii de viețuitoare au trăit de-a lungul timpului pe
aceste meleaguri. Acestea au evoluat și s-au transformat sub influența condițiilor
de mediu, care au fost mereu în schimbare. Fosilele reprezintă mărturia existenței
vieții pe Pământ din cele mai vechi timpuri.
Oamenii intervin permanent asupra mediului înconjurător. Prin acțiunile lor,
ei transformă mediul de viață în interes propriu. Acțiunile negative și iraționale
duc la deteriorarea condițiilor de viață, la îmbolnăvirea sau dispariția unor soiuri
de plante și specii de animale.
Din cauza vânatului și pescuitului excesiv, de-a lungul timpului s-a ajuns în
situația ca tot mai multe specii de animale să fie pe cale de dispariție. Dintre
acestea, se pare, că nu peste mult timp, unele vor dispărea și vor rămâne doar o
piesă din lanțul evoluției.
Prin desfășurarea anumitor activități, oamenii pot distruge mediul
înconjurător. Când în aer, apă și sol pătrund substanțe toxice, mediul se poluează,
iar viața plantelor, a animalelor și chiar a oamenilor este pusă în pericol. De
aceea, pentru protejarea mediului înconjurător, oamenii luptă împotriva poluării.
“Cum poate proteja omul animalele si plantele pe cale de
dispariție?”

1
Pentru a gasi cele mai bune răspunsuri la întrebarea noastră, vom forma 5
Sarcină de
lucru grupe, a câte 4 membri, fiecare grupă având rolul să găsească cele mai bune
soluții pentru a proteja atât animalele și plantele pe cale de dispariție, cât si
mediul înconjurător.
Strângeţi cât mai multe materiale (informaţii, date, imagini, articole etc.),
iar in urma studierii acestora, găsiţi răspunsuri potrivite următoarelor întrebări:

➢ Ce sunt fosilele? Cum s-au format acestea?

➢ Ce informaţii ne pot sugera fosilele?

2
➢ De ce crezi că animalele și plantele au dispărut sau sunt pe cale de
dispariţie?

➢ Ce se poate întâmpla cu plantele și animalele odată cu tăierea pădurilor


pe suprafețe foarte întinse?

3
➢ Cum trebuie protejate pădurile? Din ce cauză trebuie să fie ele protejate?

➢ Cum poate influența poluarea mediului viața unor animale și plante,


ducând până la dispariția unor specii?

➢ Ce s-ar întâmpla cu unele specii de animale dacă acestea ar fi vânate


continuu de oameni?

4
➢ Din ce cauză pescuitul este interzis în anumite perioade ale anului și în
anumite zone?

➢ De ce trebuie înlocuite îngrășămintele chimice cu cele naturale?

La finalul proiectului, fiecare grupă va realiza o prezentare Power Point, care


va fi prezentată în fața colegilor, încercând să dați cele mai bune și argumentate
soluții la întrebarea: „Cum poate proteja omul animalele si plantele pe cale de
dispariție?”.

5
Sursele de
Surse on-line:
informație
➢ https://www.descopera.ro/

➢ https://destepti.ro/animale-dinozauri

➢ http://www.cunoastelumea.ro

➢ https://ro.wikipedia.org

➢ https://www.digi-animalworld.tv

Surse off-line:

➢ Manual de Științe ale Naturii clasa a IV-a, Editura Aramis;


➢ Terra Magazin;
➢ Enciclopedii vizuale. Animale și plante;
➢ Universul - Enciclopedia pentru tineri;
➢ Atlase enciclopedice.

Procesul 1. În primul rând, veți forma 5 grupe a câte 4 elevi. Fiecare membru al
echipei va avea un rol bine stabilit și fiecare echipă își va desemna un
lider.

Rolurile pe care le veți ocupa in cadrul echipei sunt urmatoarele:

Paleontolog – se ocupă de studierea și strângerea informațiilor despre


fosile;

6
Biolog - se ocupă de studierea și strângerea informațiilor despre plantele
pe cale de dispariție;

Zoolog - se ocupă de studierea și strângerea informațiilor despre


animalele pe cale de dispariție;

Responsabilul de mediu – se ocupă cu studierea și strângerea


informațiilor despre mediu și protejarea acestuia.

7
2. Consultaţi-vă şi stabiliţi sarcinile de care răspundeţi fiecare.

3. Veți primi atât sarcini individuale, cât și sarcini de grup.

Sarcini individuale:

Paleontologul -

A. Ce sunt fosilele și cum s-au format ele?

B. Ce alte mărturii ale vieții din trecut au descoperit cercetătorii?


Unde sunt păstrate descoperirile făcute?

C. Căutați informații în reviste și pe internet despre speciile de plante


și animale care au trăit în trecutul îndepărtat al Terrei pe teritoriul
României. Menționați locurile în care au fost descoperite fosile.

D. Realizați un poster cu titlul „Mărturii ale vieții din trecut“. Veți


utiliza imagini și informații prezentate în reviste, cărți,
enciclopediile de specialitate.

E. Realizați un album cu fotografii ale celor mai rare specii de plante


din țara noastră.

Biologul –

A. Care sunt principalele cauze ale dispariției plantelor?

B. Căutați informații despre speciile de plante pe cale de dispariție.

C. Căutați informații în reviste și pe internet despre speciile de plante


pe cale de dispariție din lume, dar mai ales din țara noastră,
menționând locurile în care acestea sunt protejate.

D. Cum influețează omul dispariția speciilor? Cum poate proteja


omul plantele pe cale de dispariție?

E. Realizați un album cu fotografii ale celor mai rare specii de plante


din țara noastră.

Zoologul –

A. Care sunt principalele cauze ale dispariției animalelor?

B. Căutați informații despre speciile de animale pe cale de dispariție.

8
C. Căutați informații în reviste și pe internet despre speciile de
animale pe cale de dispariție din lume, dar mai ales din țara
noastră, menționând locurile în care acestea sunt protejate.

D. Cum influețează omul dispariția speciilor? Cum poate proteja


omul animalele pe cale de dispariție?

E. Realizați un album cu fotografii ale celor mai rare specii de


animale din țara noastră.

Responsabilul de mediu –

A. Care sunt acțiunile dăunătoare mediului? Numiți activitățile


umane care provoacă deteriorarea mediului de viață.

B. Identificați și propuneți soluții pentru a rezolva problemele de


poluare a solului, a apei, a aerului.

C. Căutați informații în reviste și pe internet cum poate fi protejat


mediul înconjurător și ce măsuri de protejare a mediului trebuie
să respectăm.

D. Redați prin desene activități de protejare a mediului necesare în


comunitatea natală.

E. Realizează fotografii care surprind necesitatea protejării mediului.


Propune măsuri pentru rezolvarea fiecărei situații surprinse.

Sarcini de grup:

A. În cadrul fiecărei echipe prezentaţi-vă reciproc informaţiile,


ideile, concluziile individuale la care aţi ajuns. În acelaşi timp,
puteţi cere sfaturi sau oferi idei colegilor de echipă, pentru
îmbunătăţirea acestui proiect.

B. Realizați împreună un afiș sau o pancardă, referitoare la „Cum


poate proteja omul animalele si plantele pe cale de
dispariție?”, folosindu-vă de materialele, imaginile găsite. Scrieți
un îndemn, un sfat sau un motto reprezentativ și realizați un colaj,
utilizând cele mai interesante fotografii realízate de fiecare
membru.

9
C. Realizați un scurt joc de rol, imaginându-vă ca fiecare echipă
trebuie să își promoveze soluțiile găsite la intrebarea „Cum poate
proteja omul animalele si plantele pe cale de dispariție?” într-
un mod cât mai creativ și convingător.

D. După îndeplinirea sarcinilor individuale, creați o prezentare


PowerPoint în care să prezentați cele mai importante informații pe
care le-ați strâns, dar să și răspundeți la întrebarea „Cum poate
proteja omul animalele si plantele pe cale de dispariție?”.
Pentru realizarea unei prezentării PPT cât mai reușite, colaborați
și comunicați cât mai mult.

4. Veți aborda sarcinile din proiect în încercarea de a le îndeplini cât mai


bine.

5. Prezentaţi-vă reciproc informaţiile, ideile, concluziile individuale la care


aţi ajuns în cadrul grupului. În acelaşi timp, puteţi cere sfaturi sau oferi
idei colegilor de echipă, pentru îmbunătăţirea acestui studiu.

6. Stabiliți întâlniri în cadrul grupului în care să lucrați împreună la


realizarea sarcinilor de grup.

7. La finalul proiectului pregătiți un mic argument prin care să convingeți


colegii de clasă proiectul vostru este cel mai bine realizat.

8. Realizați o „întâlnire” cu celelalte echipe și comparați cele 5 prezentări


realizate. Fiecare echipă își va promova cât mai convingător proiectul
realizat.

9. La finalul proiectului, oferiți feedback colegilor de echipă.

Evaluarea Activitatea în cadrul acestui proiect va fi evaluată sub două aspecte:


a. Evaluarea activității individuale a fiecărui elev participant la proiect
b. Evaluarea eficienței activității grupului

10
Criteriu de Standard de Standard de Standard de
Nr
Activitate evaluare referinţă referinţă referinţă
crt
elev: Suficient Bine Foarte Bine
Toate sarcinile
Toate sarcinile
Toate sarcinile sunt rezolvate
sunt rezolvate
sunt rezolvate şi informaţia
şi informaţia
şi informaţia este obţinută
este obţinută
este obţinută din cel puţin
din cel puţin
din cel puţin o trei surse de
Cantitatea şi două surse de
sursă de informaţie
calitatea informaţie
informaţie recomandate.
informaţiei recomandate.
recomandată Informaţiile
acumulate Ideile
Informaţia are sunt clar
principale sunt
caracter relaţionate cu
bine surprinse
general, lipsesc subiectul şi
şi apar unele
detaliile şi sunt date
detalii şi
exemplele. numeroase
exemple
exemple.
Fiecare elev
utilizează fără
Fiecare elev Fiecare elev
probleme
este capabil să utilizează cu
paginile web
utilizeze corect ușurință
indicate,
sursele de paginile web
dovedind
Utilizarea corectă informație indicate, fără
ușurință în
a surselor de online și să aibă nevoie
identificarea
informație online utilizează cu de sprijin
informației,
ușurință pentru
caută și alte
paginile web, identificarea
surse de
dar are nevoie informației
informație
de sprijin utile.
decât cele
Activitatea precizate.
1
individuală Realizează
1.
a elevilor Realizează Realizează toate sarcinile
Realizarea
foarte puțin din majoritatea individuale
sarcinilor
sarcinile sarcinilor primite, oferă
individuale
individuale individuale foarte multe
recomandări
Este necesar să
De obicei își
i se Își realizează
realizează
reamintească singur
sarcinile, rar
Conștiinciozitate mereu de sarcinile, fără a
este nevoie să i
sarcinile pe fi nevoie să i se
se
care le are de reamintească.
reamintească
îndeplinit
Sesizează care Stabilește
Importanța Clasifică și
sunt ordinea
rezultatelor pentru corelează
informațiile importanței
grup informațiile
mai importante informațiilor
Face câteva
Face greșeli de greșeli de
Lucrarea este
Prezentarea limbaj, ceea ce limbaj, dar
clară, greșelile
raportului duce la un acestea nu
sunt cu totul
individual raport greu de afectează
întâmplătoare.
înțeles înțelegerea
raportului
Prezintă o
Prezintă o Prezintă o
explicație
Concluzii – explicație explicație
elaborată a
transmiterea confuză a logică a
cercetării,
mesajului cercetării, cercetării,
mesajul
mesajul mesajul
raportului este

11
raportului este raportului foarte bine
neclar poate fi înțeles. scos în
evidență.
Eficiența utilizării A folosit doar Folosește A găsit și alte
resurselor o parte din resursele resurse decât
proiectului resurse indicate cele date
Rezultatele
Sinteza Sarcinile au
Sinteza este sunt prezentate
rezultatelor și fost îndeplinite
incompletă logic, coerent,
prezentarea lor parțial
motivat.
Cooperează
Cooperează
Cooperează și permanent și
sporadic,
Cooperarea manifestă manifestă o
scăzut, pe
interes atitudine
interes
angajantă.
Prezentare
Prezentare
relativ Prezentare
clară,
Susținerea orală a ordonată, ordonată,
laborioasă,
raportului nesigură, singură,
foarte
neconvingătoa convingătoare
convingătoare.
re
Elevii
Activitatea
2 Elevii Elevii realizează o
de grup a
realizează o realizează o pancardă
elevilor
Realizarea pancardă pancardă îngrijită,
pancardei/afisului neîngrijită și îngrijită, dar autentică,
nu folosesc lipsește originală,
creativitatea. creativitatea. folosindu-se
de creativitate.
Elevii
Elevii Elevii
realizează un
realizează un realizează un
joc de rol
Realizarea jocului joc de rol joc de rol
autentic,
de rol neconvingător, convingător,
original,
nu folosesc dar lipsește
folosindu-se
creativitatea. creativitatea.
de creativitate.
Elevii
Elevii Elevii realizează o
realizează o realizează o prezentare
Realizarea prezentare prezentare îngrijită,
prezentării PPT neîngrijită și îngrijită, dar autentică,
nu folosesc lipsește originală,
creativitatea. creativitatea. folosindu-se
de creativitate.

12
În urma realizării acestui proiect elevii vor descoperi lucruri noi, îşi vor
Concluzii
îmbogăţi cunoştinţele despre "Existenţa vieţuitoarelor pe Pământ de-a lungul
timpului".

Prin rezolvarea sarcinilor propuse elevii vor reuși să-și formeze anumite idei
despre existența fosilelor, despre speciile de plante și animale pe cale de
dispariție, despre măsurile de protejare a mediului, despre legătura dintre mediu
si dispariția speciilor, de conștientizarea importanței intervenției omului asupra
mediului.

La finalul proiectului, fiecare grupă va realiza o prezentare Power Point și


un joc de rol, care vor fi susținute în fața colegilor, membrii fiecarei echipe
încercând să găsească cele mai bune și argumentate soluții la întrebarea: „Cum
poate proteja omul animalele si plantele pe cale de dispariție?”.

Prin accesarea surselor de informații on-line și off-line elevii se


familiarizează cu modalitățile moderne de a culege informații, vor învățt să
coopereze în grup și să sintetizeze informațiile găsite pentru a rezolva sarcinile
primite.

Realizarea în grup a sarcinilor va dezvolta cooperarea între copii,


comunicarea orală. Prelucrarea informaţiilor culese de membrii grupului va duce
la dezvoltarea gândirii logice, a abilităţilor cognitive.

13
Ghidul Autorul: Gheorghe (Duțescu) Carmen Daniela
practicantului Adresa de e-mail: carmen_daniela1988@yahoo.com
Nivelul de dezvoltare şi clasa pentru care este creată activitatea proiect
WebQuest: elevi cu vârstele cuprinse între 10-11 ani,pentru clasa a IV-a.
Aria curriculară căreia îi aparţine activitatea: Matematică și științe
Disciplina: Științe ale naturii
Durata estimată: 4 ore
Data: 30.01.2019

14

S-ar putea să vă placă și