Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi


Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini II

Autor: Andrei Alexandru GASFAN


Programul de studii:Autovehicule Rutiere
Grupa: 1141

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA

2016
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini II

Autor: Andrei Alexandru GASFAN


Grupa: 1141

Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA

2016
CUPRINS

Introducere ................................................................................................................................ 6

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV ................................................................................................

1. Tematica şi schema structural-constructivă ......................................................................... 3


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare ....................................................................... 3
1.2. Schema structural-constructivă ................................................................................ 4
1.3. Împărţirea raportului de transmitere pe trepte. Parametri cinetostatici .................... 5
2. Calculul de predimensionare a angrenajelor ........................................................................ 5
2.1. Calculul de predimensionare a angrenajului conic .................................................. 5
2.2. Calculul de predimensionare a angrenajului cilindric .............................................. 7
2.3. Calculul de predimensionare a arborilor ................................................................ 19
3. Schema cinematică la scară ................................................................................................ 10
4. Calculul geometriei angrenajului conic.............................................................................. 10
5. Calculul geometriei angrenajului cilindric (cu MDESIGN) .............................................. 11
6. Calculul de verificare a angrenajului cilindric (cu MDESIGN) ........................................ 12
7. Calculul forţelor din angrenaje ........................................................................................... 21
7.1. Schema forţelor ...................................................................................................... 21
7.2. Forţele din angrenajul conic .................................................................................. 22
7.3. Forţele din angrenajul cilindric ............................................................................. 22
8. Calculul arborilor ...................................................................................................................
8.1. Schema de încărcare a arborelui intermediar .............................................................
8.2. Calculul de verificare a arborelui intermediar (cu MDESIGN) .................................
9. Alegerea şi verificarea montajului cu rulmenţi al arborelui intermediar .................................
10. Alegerea şi verificarea asamblării prin pană paralelă dintre roata conică şi arborele
intermediar ............................................................................................................................
11. Alegerea şi justificarea sistemului de ungere .........................................................................
12. Alegerea şi justificarea dispozitivelor de etanşare. ................................................................

Bibliogarafie ................................................................................................................................

B. ANEXE ...................................................................................................................................

Desenul de ansamblu (secțiune principală, vedere și secţiuni parţiale la scara 1:1)


Desenul de execuţie al arborelui de intermediar (la scara 1:1)
Desenul de execuţie al arborelui de intrare (la scara 1:1)
INTRODUCERE
Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile
practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa
materialelor, tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum
şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza
algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.

Autorul,
MEMORIUL TEHNIC
1. TEMATiCA ŞI SCHEMA STRUCTURAL-
CONSTRUCTIVĂ

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o


înşiruire de date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele
impuse viitorului produs.
În cazul proiectului de an nr. 2 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor
transmisii cu roţi dinţate reductoare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune
concepţia şi dimensionarea unui reductor conico-cilindric cu funcţia globală de transmitere a
momentului de torsiune şi mişcării de rotaţie de la un arbore de intrare la un arbore de ieşire
cu axele perpendiculare în spaţiu (fig. 1.1).
Reductorul conico-cilindric este un sistem mecanic demontabil, cu mişcări relative
între elemente care are ca parametri de intrare, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia
arborelui de intrare, şi ca parametrii de ieşire, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia
arborelui de ieşire.
Pe lângă funcţia principală de transmitere a momentului de torsiune şi mişcării de
rotaţie prin angrenaje cu roti dinţate se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii
auxiliare: respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu;
respectarea condiţiilor de protecţie a omului şi mediului.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2) se impune
personalizarea listei de specificaţii cu următoarele cerinţe principale:
a. Momentul de torsiune la arborele de intrare, Pi [kW].
b. Turaţia la arborele de intrare, ni [rot/min].
c. Raportul de transmitere al reductorului, ir.
d. Durata de funcţionare impusă, Lh [ore].
e. Planul axelor roţilor angrenajului conic (PAConic): orizontal (O) sau vertical
(V).
f. Planul axelor roţilor angrenajului cilindric (PACilindric): orizontal (O) sau vertical (V)
g. Tipul danturii angrenajului conic (TD): dreaptă (D), curbă în arc de cerc (C) sau curbă
eloidă (E).
În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o
situaţie practică cerută.

Tab. 1.1 Valorile parametrilor de proiectae


Nr. ni
Pi [kW] iR Lh [ore] PAConic PACilindric TD
crt. [rot/min]
9 12 2500 16 9000 H V C

1.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ


În fig. 1.2 se prezintă schema structural-constructivă generală a reductoarelor conico-
cilindrice în două trepte. Din punct de vedere funcţional se evidenţiază următoare elemente: I
– angrenaj conic ortogonal cu dantură înclinită (curbă); II – angrenaj cilindic cu dantură
înclinată; 1I – pinion conic; 2I – roată conică; 1II – pinion cilindric; 2II – roată cilindrică; A1 –
A
arborele de intrare; A2 – arborele intermediar; A3 – arborele de ieşire; LA1 - lagărul A al
A A A
arborelui A1; LB1 - lagărul B al arborelui A1; LA2 - lagărul A al arborelui A2; LB2 - lagărul B al
A A
arborelui A2; LA3 - lagărul A al arborelui A3; LB3 - lagărul B al arborelui A3.
Din punct de vedere constructiv, reductorul de turaţie formează un ansamblu compus
din subansamble şi elemente constructive. Subansamblele sunt structuri independente, care se
evidenţiază printr-un grup compact compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două
elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive, în interacţiune
permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi
de exploatare.
În cazul reductoarelor conico-cilindrice din fig. 1.2 se definesc următoarele
subansamble: SC – subasamblul carcasă; SA1 - subansamblul arborelui de intrare, format din
pinionul conic (1I) fixat pe arborele de intrare (A1) care la rândul său este fixat pe două lagăre
A A
(LA1 şi LB1 ), se sprijină pe subansamblul carcasa SC; SA2 - subansamblul arborelui
intermediar, format din roata conică (2I) şi pinionul cilindric (1II) fixate pe arborele
A A
intermediar (A2) care la rândul său este fixat pe două lagăre (LA2 şi LB2 ), se sprijină pe
subansamblul carcasa SC; SA3 - subansamblul arborelui de intrare, format din roata cilindrică
A A
(2II) fixată pe arborele de ieşire (A3) care la rândul său este fixat pe două lagăre (LA3 şi LB3 ),

Fig. 1.1 – Vedere generală a unui reductor conico-cilindric orizontal


– Schema structural-constructivă generală
[http://www.neptun-gears.ro]
Fig. 1.2
4
se sprijină pe subansamblul carcasa SC.

1.3 ÎMPĂRŢIREA RAPORTULUI DE TRANSMITERE PE


TREPTE. PARAMETRI CINETOSTATICI
Reductorul de turaţie de
proiectat are două trepte
(angrenaje). În vederea obţineri
unei structuri optime (roţile
conduse cvasiegale) se impune ca
raportul de transmitere al treptei I
(angrenajul conic) iI = 0,25 iR = 4
[Jula, 1985; Moldovean, 2002].
Raportul de transmitere al
treptei a II-a (angrenajul cilindric),

iII = iR/ iI = 4. (1.1)


Fig. 1.3 – Schema structurală a angrenajului
Parametrii funcţionali conic ortogonal
cinetostatici (turaţia, puterea, momentul de torsiune) la nivelul arborilor reductorului, sunt:
n1 = ni = 2500 rot/min, P1 = Pi = 12 kW, Mt1 = Mti = 45836 Nmm (arborele A1);
n2 = n1/iI = 625 rot/min, P2 = P1 ηI = 11,52 kW, Mt2 = Mt1 iI ηI = 176010 Nmm
(arborele A2);
n3 = n2/iII = n1/(iI iII) = n1/iR = 156,25 rot/min, P3 = P2 ηII = P1 ηI ηII = P1 ηR = 11,17
kW, Mt3 = Mt2 iII ηII = Mt1 iI iII ηI ηII = Mt1 iR ηR = 682918,8 Nmm (arborele A3).
În aceste relaţii s-a considerat ηI = 0,96 randamnetul angrenajului conic, ηII = 0,97
randamentul angrenajului cilindric şi ηR = ηI ηII = 0,94.

2. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A
ANGRENAJELOR

2.1 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A


ANGRENAJULUI CONIC

I. Date de proiectare

a. Turaţia la intrare (pinion), n1 = 960 rot/min.


b. Puterea la intrare, P1 = 7,5 [kW] şi din fer.
(AEV-C.1) rezultă valoarea momentului de torsiune,

30 P
Mt1 (T1 ) = 106 n1 = 48836 Nmm.
π 1
(2.1)
c. Raportul de angrenare, u = 4.

Fig. 2.1.1. Schema functionala a angre-


najului conic ortigonal

5
d. Unghiul dintre axele roţilor, Σ = 90o şi din fer (AEV-C.2.1) se determină semiunghiurile,

sin Σ
δ1 = arctg u−cos Σ = 14,03624o, δ2 = Σ − δ1 = 75,96375o.
(2.2)

e. Numărul de angrenaje identice în paralel, χ =1.


f. Durata de funcţionare, Lh = 9000 ore.
g. Tipul danturii: curba.
h. Condiţii de funcţionare: maşina motoare – motor asincron; instalaţia antrenată – utilaj
tehnologic într-o carieră de piatră, temperatura – (-25…50)oC; caracteristicile mediului
– praf şi umezeală ridicată.
i. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei

Având în vedere că sarcina de transmis este mărită (T1 = 45836 Nmm) se adoptă
pentru roţile angrenajului oţel de cementare marca 18MoMnNi13, cementat pe adâncime mai
mare de 1...1,5 mm și călit, stratul superficial cu duritatea 55...62 HRC, iar miezul cu
250...400 HB. Pentru obţinerea danturii se va dezvolta fluxul tehnologic cu următoarele
operaţii: prelucrare dantură prin aşchiere (frezare), cementare şi rectificare dantură.
Pentru calculul la contact în funcţie de caracteristicile materialului (σr = 950 MPa, σ02
= 750 MPa, E = 210000 MPa şi ν = 0,3) şi în funcţie de durităţile impuse se adoptă tensiunea
limită la contact σHlim = 1504,5 MPa şi tensiunea limită la încovoiere σFlim = 400 MPa.

III. Calculul de predimensionare

Deoarece relaţiile de dimensionare a angrenajelor la contact şi la încovoiere conţin


factori care depind de parametri ce urmează să fie determinaţi, preliminar, se face un calcul de
predimensionare.
Alegând ca parametru de dimensionare modulul exterior, pentru solicitarea la contact
şi pentru solicitarea la încovoiere, acesta se determină cu relaţiile,

1 3 2T1 KA Kv KHβ KHα ZE Zε ZH 2 sin Σ


me = √ ( σ ) u sinδ = 4,38221 mm,
z1 ψd (1−ψd sinδ1 )2 HP 1
(2.3)

şi respectiv,

1 3 2 T1 z1 KA Kv KFβ KFα Yϵ YSa YFa


me = z √ ( ) = 3,72315 mm
1 ψd (1−ψd sinδ1 )2 σFP max
(2.4)

unde, z1 = 10, z2 = u z1 = 40 KA=1,15, Kv = 1,3, ψd =0,6, NL1=60 n1 Lh χ = 13,5*108 cicluri,


NL2=60n1 Lh χ /ur = 3,37*108 cicluri, KHβ =1,85, KHα = 1,3, Zε = 0,92, ZH = 2,8, ZE = 190
MPa1/2, SHmin= 1,2, ZN1 = 1, ZN2 = 1, ZN = min (ZN1, ZN2) =1, σHP = σHlim ZN /SHmin = 1504,5
MPa, KFβ = 1,85, KFα = 1,3, Yε = 0,77, Yβ = 0,93, YSa1=1,85, YSa2=1,85, YFa1 = 2,7,
YFa2 = 2,7, SFmin = 1,5, YN1,2 = 1, YST =2, σFP1,2 = σFlimYN1,2/ SFmin YST = 415 MPa.
Din relaţiile (2.3) şi (2.4) rezultă că solicitarea principală a angrenajului este la contact
şi se consideră pentru calcule, în continuare, me = 4,38221 mm.
6
IV. Proiectarea formei constructive

Fig. 2.1.2. Schema cinematica a angrenajului conic si formele rotilor dintate conice
Scop: Conceptia din considerente funcționale, constructive și/sau tehnologice a configurațiilor
roților dințate.
Din STAS se adoptă: me=4,5.
Lungimea generatoarei conului exterior: Re=92,76989
Lățimea danturii: b=27.
Diametrele exterioare de divizare: de1=45 mm
de2=180 mm.

2.2. Calculul de predimensionare a angrenajului cilindric

I. Date de proiectare
a. Turația la intrare: n2=625 rot/min
b. Puterea la intrare: P2=11,52 kW
c. Raportul de angrenare: 4
d. Durata de funcționare: 9000 h
e. Numărul de angrenaje identice în
paralel: χ=1
f. Tipul danturii: curbă.

Fig. 2.2.1. Schema functionala a angrenajului cilindric


II. Alegerea materialului, tratamentelor și tehnologiei
Având în vedere că sarcina de transmis este mărită (T1 = 45836 Nmm) se adoptă
pentru roţile angrenajului oţel de cementare marca 18MoMnNi13, cementat pe adâncime
mai mare de 1...1,5 mm și călit, stratul superficial cu duritatea 55...62 HRC, iar miezul cu
250...400 HB. Pentru obţinerea danturii se va dezvolta fluxul tehnologic cu următoarele
operaţii: prelucrare dantură prin aşchiere (frezare), cementare şi rectificare dantură.
Pentru calculul la contact în funcţie de caracteristicile materialului (σr = 950 MPa,
σ02 = 750 MPa, E = 210000 MPa şi ν = 0,3) şi în funcţie de durităţile impuse se adoptă

7
tensiunea limită la contact σHlim = 1504,5 MPa şi tensiunea limită la încovoiere σFlim =
400 MPa.

III. Calculul de predimensionare


Scop: determinare preliminară a unei dimensiuni ( distanța dintre axe, modulul sau diametrul
pinionului), necesară pentru proiectarea formei și întocmirea schemei de calcul pentru
dimensionare și verificare.
Alegând ca parametrii de dimensionare modulul exterior și distanța dintre axe rezulta:
-pentru solicitarea la contact:

3 2𝑇1 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐻𝛽 𝐾𝐻𝛼 𝑢±1


𝑚=√ 2 2 (𝑍𝐸 𝑍𝜀 𝑍𝐻 𝑍𝛽 )2 = 2,47165
𝜓𝑚 𝑧1 𝜎𝐻𝑃 𝑢

3 𝑇1 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐻𝛽 𝐾𝐻𝛼 2
𝑎𝑤=(𝑢±1) √ 2 (𝑍𝐸 𝑍𝜀 𝑍𝐻 𝑍𝛽 ) = 117,40384
2𝜓𝑎 𝑢𝜎𝐻𝑃

-pentru solicitarea la încovoiere:


3 2𝑇1 𝑌𝑆𝑎 𝑌𝐹𝑎
𝑚=√ 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐹𝛽 𝐾𝐹𝛼 𝑌𝜀 𝑌𝛽 ( ) = 1,55866
𝜓𝑚 𝑧1 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝜎𝐹𝑃
3 𝑇1 𝑍1 (𝑢±1)2 𝑌𝑆𝑎 𝑌𝐹𝑎
a= √ 𝐾𝐴 𝐾𝑉 𝐾𝐹𝛽 𝐾𝐹𝛼 𝑌𝜀 𝑌𝛽 ( ) = 75,17874
2𝜓𝑎 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝜎𝐹𝑃 𝑚𝑎𝑥
unde, z1 = 20, z2 = u z1 = 80 KA=1,15, Kv = 1,3, ψd =0,6, NL1=60 n1 Lh χ = 13,5*108 cicluri,
NL2=60n1 Lh χ /ur = 3,6*108 cicluri, KHβ =1,85, KHα = 1,3, Zε = 0,92, ZH = 2,8, ZE = 190
MPa1/2, SHmin= 1,2, ZN1 = 1, ZN2 = 1, ZN = min (ZN1, ZN2) =1, σHP = σHlim ZN /SHmin = 1504,5
MPa, KFβ = 1,85, KFα = 1,3, Yε = 0,77, Yβ = 0,93, YSa1=1,85, YSa2=1,85, YFa1 = 2,7,
YFa2 = 2,7, SFmin = 1,5, YN1,2 = 1, YST =2, σFP1,2 = σFlimYN1,2/ SFmin YST = 415 MPa.

IV. Proiectarea formei constructive

Din STAS se adopta modulul normal: mn=2,5.


Pentru αn se ia o valoare STAS αn=200.
Calculul distanței dintre axe si a unghiului de angrenare în plan frontal:

𝑚𝑛 (𝑧2 ± 𝑧1 )
𝑎= = 125,68853
2𝑐𝑜𝑠𝛽
tg α
αt = arctg n = 20,101360
cos β

Se calculează unghiul real de


angrenare:
𝛼𝑤𝑡 =
𝑎
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ( 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑡 ) = 19,220470
𝑎𝑤

Fig. 2.2.2. Parametrii geometrici principali ai rotilor

8
sin 𝛼𝑛
𝛼𝑤𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ( sin 𝛼𝑤𝑡 ) = 19,123900.
sin 𝛼𝑡

Calculul parametrilor geometrici principali ai angrenajului:


𝑚𝑛 cos 𝛼𝑡
𝑑𝑤1,2 = 𝑧1,2
cos 𝛽 cos 𝛼𝑤𝑡
dw1=50 mm; dw2=200 mm.
Lățimea danturii: b=ψaaw=56,25.

2.3. Calculul de predimensionare a arborilor


Calculul aproximativ al arborilor care susțin roțile:
3 16𝑀
𝑡2
𝑑𝐴1 = √ = 24,96674
𝜋𝜏𝑎𝑡
3 16𝑀
𝑑𝐴2 = √ 𝑡2 = 31,45612
𝜋𝜏 𝑎𝑡

3 16𝑀
𝑡2
𝑑𝐴3 = √ = 43,03135
𝜋𝜏𝑎𝑡

Calculul aproximativ al lungimilor


butucilor din condiția de rezistență a penelor paralele:

4𝑀𝑡1,2
𝐿1,2 =
ℎ 𝑑𝐴1,2 𝜎𝑎𝑠
L1=10,49075 mm; L2= 48,57136 mm.

Fig.2.2.2. Parametrii geometrici principali


ai rotilor

În funcție de lungimile butucilor se aleg dimensiunile penelor, astfel din STAS rezultă:
h1=h2=8 mm.
Unde: mn=2,5; z1=20; z2=80; β=60; αn=200; αt=20,561700; a=125,68853 mm; aw=125 mm;
αwt=19,220470; ψa=0,45; Mt2=176010 N*mm; h=8 mm; dA1=24,96674 mm; dA2=31,45612
mm.

Se adopta:
-pentru angrenajul conic: men=4,5; de1=45 mm; de2=180 mm; b=27mm;
dA1=24,96674 mm; dA2=31,45612 mm;
-pentru angrenajul cilindric: m=2,5; aw=125 mm; dW1=50 mm; dW2=200 mm;
b=56,25 mm; dA3=43,03135 mm; L1=10 mm; L2=49 mm.

9
3. Schema cinematica la scara

Fig. 3.1. Schema cinematica a reductorului conico-cilindric

Fig. 3.2. Schema personalizata a reductorului conico-cilindric

4. Calculul geometriei angrenajului conic


Ca urmare a calculului geometriei angrenajului conic pentru proiectare se vor retine>
-elementele geometrice de proiectare constructiva si tehnologic;
-viteza periferica in polul angrenarii din sectiunea mediana;

10
-treapta de precizie asociata procedeului de prelucrare;
-rugozitatile flancurilor active si suprafetelor de racordare;
-tipul lubrifiantului si vascozitatea;
-fortele din angrenaj.

Fig. 4.1. Parametrii geometrici ai angrenajului conic


5. Calculul geometriei angrenajului cilindric
Ca urmare a calculului geometriei angrenajului cilindric pentru proiectare se vor retine>
-elementele geometrice de proiectare constructiva si tehnologic;
-viteza periferica in polul angrenarii din sectiunea mediana;
-treapta de precizie asociata procedeului de prelucrare;
-rugozitatile flancurilor active si suprafetelor de racordare;
-tipul lubrifiantului si vascozitatea;
-fortele din angrenaj.

11
Fig. 5.1. Parametrii geometrici ai angrenajului cilindric

6. Calculul geometriei angrenajului cilindric


(cu MDESIGN)

12
13
14
15
16
17
18
19
Fig. 6.1.Rezultatele verificarii cu pachetul MDESIGN a angrenajului cilindric

20
7. Calculul fortelor din angrenaje
7.1. Schema fortelor
Ft=forta tangentiala
Fr=forta radiala
Fn=forta normala
Mt1=momentul de torsiune al pinionului
Mt2=momentul de torsiune al rotii
αw=unghiul de angrenare real
db1,2=diametrele cercurilor de baza
dw1,2=diametrele cercurilor de rostogolire
ω1,2=vitezele unghiulare

Fig. 7.1.1. Schema fortelor in angrenajul cilindric

δ1,2=semiunghiurile conurilor de divizare


dm1,2=diametrele cercurilor de divizare medii
βm=unghiul de inclinare al danturii pe cercul de
divizare mediu
αwt=unghiul de angrenare in plan frontal
αn=unghiul de angrenare in plan normal median
ω1,2=vitezele unghiulare
Mt1-momentul de torsiune al pinionului conic
Mt2-momentul de torsiune al rotii conice

Fig. 7.1.2. Schema fortelor in angrenajul conic

21
7.2. Fortele din angrenajul conic

Fig.7.2.1. Valorile fortelor din angrenajul conic


7.3. Fortele din angrenajul cilindric

Fig. 7.3.1. Valorile fortelor din angrenajul cilindric

22
B. Anexe

Arbore de intrare

Arbore intermediar

Arbore de iesire

23
24
BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A. ş.a. Organe de maşini, vol. I,II. Universitatea din Braşov, 1986, 1989.
2. Mogan, Gh. ş.a. Organe de maşini. Teorie-Proiectare-Aplicații, Ed Universității
Transilvania din Braşov, 2012 (format electronic).
3. Moldovean, Gh. ş.a. Angrenaje cilindrice şi conice. Calcul şi construcţie. Ed. LuxLibris,
Braşov, 2001.
4. Moldovean, Gh. ş.a. Angrenaje cilindrice şi conice. Metodici de proiectare. Ed. LuxLibris,
Braşov, 2002.
5. Rădulescu, C. Organe de maşini, vol. I, II, III. Universitatea Transilvania din Braşov,
1985.
6. *** Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente
ale maşinilor, vol. I. şi II. Universitatea din Braşov, 1984.

25
26