Sunteți pe pagina 1din 2

Recapitulare – specii literare

1. ......................... și ............................ sunt specii ale genului liric.

2. Basmul, fabula, schița și nuvela sunt ........................ ale .......................... epic.

3. ........................... este specia genului liric în versuri, în care sunt exprimate, de obicei
pe un fundal muzical, sentimente de ........., de ............., de ......................, de înstrăinare, de
revoltă sau de tristețe, proiectate într-un mediu rural sau pastoral. Doina exprimă cu simplitate
cele mai profunde trăiri ale omului, fiind o operă literară populară. Mesajul doinei, cântecul
specific poporului ................., are o mare putere de generalizare, deși pare expresia unor trăiri
individuale.

4. ............................ este specia liricii descriptive în care este conturat în mod expresiv
un peisaj, un anotimp sau un moment al zilei, eul liric exprimându-și discret ............................
generate de acesta.

5. ........................... este o specie epică în proză, în care se narează întâmplări fantastice,


având la bază lupta dintre bine și rău, finalizat cu victoria binelui. Personajele basmului sunt
pozitive și negative. Basmul popular are caracter ......................, ...................... și ................... .

Trăsăturile importante ale basmului sunt: conflictul dintre ..................... și .................. ,


prezența ..........................., imprecizia timpului și a ..................................., motivele specifice
(probele prin care trece................., metamorfoza, căsătoria din final, formulele inițiale,
........................ și ......................).

6. ............................ este o specie epică în ..................... sau în proză, unde sunt


satirizate defecte omenești prin intermediul unei narațiuni alegorice în care personajele
......................., plantele sau obiectele sunt personificate. Textul unei fabule este alcătuit, de
regulă, din două secvențe: întâmplarea propriu-zisă și ....................... .

.......................... , aflată adeseori la finalul fabulei, reprezintă de obicei un îndemn la


adoptarea unui comportament pozitiv.

7. „D-l Goe...” , „Vizită...”, „Bubico”, etc. de Ion Luca Caragiale sunt ...................... .

................... este o specie a genului epic în .................... de dimensiuni reduse, cu


acțiune simplă, concentrată, limitată la un singur episod semnificativ din viața unui personaj.
Modul predominant de expunere este narațiunea împletită cu ...................... .

8. “Două loturi” de I.L. Caragiale este o ....................., specie a genului ................... în


................., de dimensiuni medii, a cărei acțiune urmărește un fir narativ cu o intrigă complexă
și un conflict puternic în care sunt antrenate mai multe personaje. Accentul cade asupra
evoluției personajelor.
Moduri de expunere

I. Narațiunea este modul de expunere specific genului epic. Aceasta presupune


relatarea unor întâmplări de către un narator obiectiv (neimplicat, omniscient) sau un narator
subiectiv (narator-personaj, implicat în acțiune sau doar martor).

II. Descrierea artistică este un mod de expunere specific textelor literare, constând în
surprinderea unui element din realitate în mod subiectiv, prin apelul la procedee de
expresivitate deosebite. Descrierea de tip tablou fixează trăsăturile unui spațiu. Descrierea de
tip portret fixează trăsăturile unui personaj.

III. Dialogul constă în reproducerea convorbirii dintre două sau mai multe personaje
care comunică între ele. Dialogul are la bază un schimb de replici și este marcat, din punct de
vedere grafic, de semnul de punctuație numit linie de dialog.

Explicarea titlului

(în cazul unui text liric)

Titlul este un element paratextual care introduce tema sau motivul central al poeziei și
anticipează mesajul acesteia.

În opinia mea, titlul poeziei date, constând în (explicația gramaticală), sugerează /


anticipează ideea..................

Sugestiile titlului se regăsesc la nivelul câmpului semantic al............... (exemplifici cu


cuvintele din poezie care fac parte din acel câmp lexical).

Legătura dintre titlu și text este explicabilă la nivelul mesajului poetic. (urmează
enunțarea mesajului)

Figurile de stil contribuie la modelarea expresivă a ideii din titlu. (urmează


exemplificarea și interpretarea figurilor de stil și a imaginilor artistice.)

În concluzie, titlul și textul .................... se pun reciproc în valoare, potențându-și


semnificațiile.

Explicarea titlului

(în cazul unui text epic)

Titlul este, după cum se știe, una dintre cheile importante de lectură și de interpretare a
unui text.

După părerea mea, titlul acestei opere literare se află în strânsă legătură cu conținutul
textului, el exprimând motivul central al fragmentului citat.

..........................................................................................................................................

În concluzie, titlul pune în evidență ................, asigurând transparența mesajului textual.

S-ar putea să vă placă și