Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării Al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică A Moldovei


Facultatea Textile Şi Poligrafie
Departamentul „Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor Textile şi din Piele”

Lucrarea de verificare
la disciplina „Proiectarea Produselor Vestimentare”

Tema: Proiectarea produselor vestimentare pentru copii


pe grupe de vârstă

A efectuat: Frunze Valentina


Grupa: TDCT-171

A verificat: Elena Florea-Burduja


l. univ., mg.

Chișinău, 2019
Scopul lucrării: studierea particularitaților de proiectare a produselor de îmbrăcăminte
pentru copii din diferite grupe de vârstă.
Structura recomdată pentru lucrarea de verificare:
1. Studierea particularităților de proiectare a produselor vestimentare pentru copii pe grupe
de vârste;
2. Elaborarea schemelor nivelurilor constructive ale modelelor de produse vestimentare
pentru copii pe grupe de vârstă;
3. Studierea formei exterioare și a construcției produselor de îmbrăcăminte de diverse tipuri,
pentru copii pe grupe de vârstă;
4. Analiza modelelor de produse pentru copii elaborate după imaginiile grafie ale
modelelor;
5. Selectarea și argumentarea metodei de proiectare a tiparelor produselor pentru copii;
6. Selectarea datelor inițiale necesare proiectării tiparelor produselor de îmbrăcăminte
proiectate coform metodei adoptate și efectuarea calculului tiparului de baă;
7. Elaborarea TB ale produselor proiectate de îmbrăcăminte pentru copii;
8. Elaborarea algoritmului de modelare constructivă și a tiparelor de model pentru produsele
proiectate;
9. Analiza construcției produselor de îmbrăcăminte pentru copii din diferite grupe de vârstă.
Instrumente și materiale: reviste de modă, schițe ale modelelor de produse de diferite tipuri
pentru copii, rechizite pentru desen liniar, hârtie milimetrică, foie de calc, calculator, etc.
Conținutul și modul de prezentare al dării de seamă:
1. Darea de seamă la lucrarea de verificare se prezintă în formă discriptivă pe foi formatul
A4;
2. Partea descriptivă conform indicațiilor metodie;
3. Partea grafică:
 Schițele aspectului exterior ale modelellor proiectate ale produselor vestimentare
pentru copii conform sarcinii individuale în schemele nivelurilor constructive;
 Construcțiile TB și TM ale produselor pentru copii pentru grupele de vârstă-
preșcolară, școlară mică, școlară mare și adolescenți;
4. Concluzii la lucrarea de verificare;
5. Răspuns la întrebările de autocontrol(în scris).
1.Studierea particularităților în proiectarea produselor vestimentare pentru copii
Particularitățile produselor pentru copii de vîrstă școlară mare (11,5...15,5 ani)- întreaga
perioadă al acestei grupe și în special cea de pubertate este caracterizată prin creșterea rapidă a
corpului. În această perioadă corpul slăbește, se alungește, devine mai svelt, proieminența
abdomenului scade și se conturează linia taliei, apare deosebiare dintre corpul fetelor și a
băieților. Îmbrăcămintea este foarte variată după formă, materiale și stil. Se recomandă siluete
semiajustate, dreaptă, trapez. Pentru a atenuia disproporținalitatea corpului se recomandă
coborîrea liniei talie s-au neaccentuarea acesteia.
Particularitățile produselor pentru adolescenți – corpul din punct de vedere al construcșiei se
caracterizează prin dezvoltarea fizică cît și dezvoltarea personalității. Se deferențiază cele 2 sexe:
masculin- se lărgesc umerii, se îngustează talia și feminin- se mărește bazinul și se dezvoldă
glandele mamare. Îmbrăcămintea este foarte diversă și divesificată. În general produsele au o
construcșie simplă cu divizări suplimentare și o varietate largă de elemente decorative.
3. Studierea formei exterioare și a construcției produselor de îmbrăcăminte pentru copii
Tabelul 1. Caracteristica formei exterioare și a constucției produselor vestimentare tip rochie
(grupa 3 și 4) pentru copii
Desenul tehnic al Grupa de Caracteristica
modelului vârstă a Siluetei Proporțiile Metodei de realizare Finisării,
produsului copiilor a formei spațiale decorului
Școlară Semi- 1:7 -Transferarea pensei Tighel
mare ajustată de bust în zona decorativ pe
(11,5...15,5 răscroielei brațului; linia de relief,
ani) -Transferarea pensei la terminația
de talie în terminația manșetei și a
produsului; produsului
Demodelarea
penselor de omoplat;
-Proiectarea liniilor
de relief;
Adolescenți Semi- 1:7 1/2
-Transferul pensei Tighel
(>15,5) ajustată de bust în zona liniei decorativ la
laterală; terminația
- Transferul pensei manșetei și a
de cot în linia produsului
tivului;
Demodelarea
penselor de omoplat;
-proiectarea
sitemului de
închidere în linia de
simetrie a spatelui;
4.Analiza modelelor de produse pentru copii elaborate după imaginile grafice ale modeelor.
Modelul nr. 1
 Partea fată- este alcătuită din stan și fustă, tăiat pe linia taliei, cu liniei de relief ce pornește
din răscroiala mînecii pînă la linia taliei.
 Partea spate- este alcătuită din stan și fustă, tăiat pe linia taliei, cu 2 pense de talie.
 Linia răscroieleli gîtului –este prelucrată cu guler aplatizat;
 Sistemul de închidere este pe fermor, plasat în linia laterală produsului;
 Mâneca- clasic aplicată, pînă lanivelul liniei cotului, cu mansetă croită separat.
 Terminația produsului este evazată
Modelul nr.2
 Partea fată- este alcătuită din stan și fustă, tăiat pe linia taliei, pensă de bust din linia
laterală.
 Partea spate- este alcătuită din stan și fustă, tăiat pe linia taliei.
 Linia răscroieleli gîtului- rotungită prelucrată cu bentiță;
 Sistemul de închidere estecu nasturi și butoniere, plasat în linia de simetria a spatelui;
 Mâneca- clasic aplicată, lungă, cu bieu.
5.Selectarea și argumentarea metodei de proiectare a tiparelor produselor pentru copii
Din anul 1975 pînă în anul 1985 a fost elaborată de specialiștii din țările membre a ajutorului
economic reciproc, metoda unică de proiectare a îmbrăcămintei „MUPI CAER - Metoda unică de
proiectare a îmbrăăcămintei elaborată de țările - membre a consiliului de ajutor economic
reciproc”. Proiectarea produselor de îmbrăcăminte reprezintă una din etapele principale de
formare a calității produselor vestimentare confecționate și eficacitatea procedurilor. Toate
lucrările au fost coordinate de specialiștii din Republica Cehoslovaca. În rezultatul lucrului în
comun au fost elaborate și convenite un complex de indicații pentru construcția îmbrăcămintei cu
denumirea „Elaborarea metodei unice de proiectare a îmbrăcămintei pentru figurile tip stabilite în
țările membre a ajutorului economic reciproc – „MUPI CAER ”
Această metodă v-a ține cont atât de funcțiile necesre (ale utilizatorului-condiționate de
procesul de purtare și industriale – condiționate de procesul de fabricație) cât și de cheltuielile de
material și timp necesare pentru fabricare care depind de un număr mare de cerințecondiționate de
sferele de consum, proiectare, producere și realizare a îmbrăcămintei.
6.Selectarea datelor inițiale necesare proiectării tiparelor produselor de îmbrăcăminte
proiectate conform metodei adoptate.
Copiii de vîrsta școlară mare se observă o nouă treaptă în procesul de creștere. Alături de
îmbrăcămintea cu sprijin pe umeri apare îmbrăcămintea cu sprijin în talie: fuste, pantaloni pentru
fete și băieți.
Îmbrăcîmintea pentru fetele din această grupă propune trei siluete: liberă semiajustată și două
siluete tip sport- dreaptă și dreaptă cu ajustare în talie.
Îmbrăcămintea pentru băieți se caracterizează prin trei siluete: dreaptă, semiajustată și
trapezoidală cu baza mare îndreptată în sus, această siluetă poate fi propusă băieților ce au trecut
de vîrsta de 12 ani, în cazul cînd corpul devine zvelt și proporțional.
Cea mai intensă dezvoltare începe în perioada de adolescență,cînd proporțiile corpurilor se
apropie de cele ale adulților. Siluetele caracteristice pentru adolescente sunt:
- Corsajul îngust și ajustat cu fusta evazată
- Silueta dreaptă lejeră sau puți evazată spre terminație;
- Silueta dreaptă lejeră cufixare pe linia taliei;
- Corsajul semiajustat cu fusta evazată de la linia șoldurilor.
Siueta îmbrăcămintei pentru băieți adolescenți rămine la fel ca în cazul scolarilor, se admit
costume clasic tip bărbătesc.
Tabelul 2.Caracteristica dimensională a corplui tip reprezentative fete (băieți) pe grupele e vîrstă.
Nr.crt. Caracteristica dimensională Notarea Valoarea caracteristicii dimensonale
convențională p/u corpurile tip pe grupe de vărste,cm
Școlară mare Adolescenți
(158-80-60) (164-88-66)
1 Inalțimea corpului Ic. 158 164
16 Al treilea perimetru al bustului PbIII 80 88
18 Perimetrul taliei Pt 60 66
7 Inaltimea liniei taliei Il.t. 99,5 103,7
9 Inaltimea punctului rotulian Ip.t. 44,5 46,2
12 Inaltimea pliului subfesier Ipl.sf. 72,3 74,6
13 Permintrul gitului Pg 32,6 34,3
14 Primul perimetru al bustului PbI 78,9 84,8
15 Al doilea perimetru al bustului PbII 84,0 92,0
Perimetrul fesier incluzind 88,1 96,3
19 Pf
proeminenta abdominala
29 Perimetrul articulatiei minei Pam 14,7 15,3
31 Lungimea umarului Lu 14,0 14,6
Lungimea umarului si a 43,9 45,9
32 Lu-br
bratului
Lungimea umarului, bratului si 66,3 69,2
33 Lu-br-abr
antebratului
35 Inaltimea bustului Ic 30,8 33,2
36 Lungimea taliei in fata Ltf 47,5 50,0
38 Arcul articulatiei umarului Aa.u 27,9 29,5
39 Adincimea rascroielii la spate ARS 18,7 19,8
40 Lungimea spatelui la talie Lst 38,4 40,3
44 Arcul vertical al trunchiului Av.tr 80,5 84,6
45 Latimea bustului lb 30,2 32,3
Distanta dintre punctele 18,1 19,4
46 Dpm
mamelonare
47 Latimea spatelui ls 32,7 34,9
diametrul anteroposterior al 7,9 8,8
57 da-p br.
bratului
8.Elaborarea algoritmului de modelare consytuctivă și a tiparelor de model pentru
produsele proiectate
Modelul nr.1:
-Proiectarea liniilor constructiv-decorative -Transferarea pensei de talie în terminația
(proiectare penselor de talie); produsului pentru a evaza terminația
-Transferarea pensei de bust în zona produsului;
răscroielei brațului; - Proiectarea sistemului în linia laterală a
-Proiectarea liniilor de relief din zona rochiei cu fermoar ascuns;
răscroielii brațului pînă la nivelul liniei -Proiectarea gulerului aplatizat , cu capete
tivului; rotungite;
-Demodelarea penselor de omoplat; -Proiectarea manșetei croite separat.
Modelul nr.2:
- Proiectarea liniilor constructiv-decorative -Proiectarea sitemului de închidere în linia de
(proiectare penselor de talie); simetrie a spatelui, cu nasturi și butoniere;
-Transferul pensei de bust în zona liniei -Proiectarea gulerului stei;
laterale; -Transferul pensei de cot în linia teminației
-Demodelarea penselor de omoplat; mânicii pentru creți;
-Proiectarea bieului pentru teminația mânicii.
9.Analiza construcției produselor de îmbrăcăminte pentru copii din diferite grupe de vîrstă.
Tabelul 3. Analiza comparactivă a parametrilor constructivi ai reperelor produselor de
îmbrăcăminte de tip rochie pentru fetițe pe diferite grupe de vîrstă.
Nr. Parametrul Simbolizarea Valoarea parametrului în funcție de grupele de
crt. constructiv convențională vîrstă,cm
preșcolară școlară mică școlară mare adolescenți
1 2 3 4 5 6 7
Lățimea feței 11.65 14.1 17.85 20.6
Lățimea spatelui 14.15 15.2 17.2 19.3
Lățimea răscroielii 9.3 9.9 11.0 12.3
minecii
Adaos l.bust 6 5 4 5
Adaos l.taliei - - - -
Adaos l.șolduri 4 4 4 3.5
Unghiul de înclinație
Spate:
Fața:
Echilibrul antero- 1.5 1.4
posterior
Echilibrul lateral
Continuare Tabelul 3. Analiza comparactivă a parametrilor constructivi ai reperelor produselor
de îmbrăcăminte de tip rochie pentru fetițe pe diferite grupe de vîrstă.

1 2 3 4 5 6 7
Adîncimea pensei
Omoplat 11.35 12.3 12.45 11.35
Bust 0 0.45 2.1 3
Talie(gr.I) - - -
Adîncimea penselor
pe linia taliei
Lateral: 3 3
Spate: 3 2
Față: 4 2
Deplasarea liniei de 0.5 0.5 0.75 0.75
simetrie de la
verticala la linia taliei
Înălțimea capului de 10.75 12.3 13.3 15.15
mînecă
Lățimea capului de 11.8 12.95 14.55 16.35
mînecă
Lățimea răscroielii 9.3 9.9 11.0 12.3
mînecii
Lățimea mînecii pe 9.3 9.75 11.2 11.4
linia de terminație
Adaosul de 4 4.5 5 4.5
poziționare pe linia
capului de minecă

Concluzii
Pe parcursul lucrării de laborator nr.1 s-a studiat particularitățile de proiectare a produselor de
îmbrăcăminte pentru copii de diferite grupe de vârstă. S-a studiat particularitățile de proiectare a
produselor vestimentare pentru copii, s-au elaborat schemele nivelurilor constructive ale modelelor și
s-a studiat forma exterioară și construcția produselor de îmbrăcăminte, și anume a rochie pentru fetițe
pentru diferite grupe de vîrstă. În urma acesteia s-a selectat construcția de bază efectuată după
metoda MUPI CAER, a datelor necesare și s-a elaborat tiparul de bază, algoritmul și tiparul de
model. Nu în ultimul rînd s-au analizat costrucția produselor de modelare constructivă a tiprelor de
model a rochii pentru fetițe pentru diferite grupe de vârstă.

Bibliografie
1. Balan, S. – Modelarea constructivă a produselor vestimentare. Chișinău, Tehnica-INFO,
2001.
2. Beskorovainaia, G.P., Kurennova, S.V. – proektirovanie detskoi odejdî. Moskva:
Masterstvo, 2000.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые
конструкции одежды для девочек. Том 5. — 1988 г.

S-ar putea să vă placă și