Sunteți pe pagina 1din 3

Sugestii bibliografice

Borundel, Corneliu - „ Manual de medicină internă pentru cadre medii” Editura Medicală Bucuresti
1979

Bran L. - ,, Elemente de semiologie şi medicină internă”, 2009

Bucătaru ,Mihaela - ,, Abecedarul îngrijirilor medicale “, vol. I, Editura Performantica, Iași, 2009
Bucătaru , Mihaela - ,,Tehnici de îngrijire medicală atașate nevoilor medicale “, Editura StudIS , Iași ,
2012

Ciofu Eugen Pascal, Ciofu Carmen - ,, Pediatrie – Tratat “, Editura Medicală, Bucureşti, 2001

Costea, Gheorghe – ,, Ghid terapeutic şi clinic de dermatovenerologie “, Ed. Facla, Timișoara, 1981

Daşchievici Silvian şi Mihăilescu Mihai – ,, Chirurgie pentru cadre medii “,Editura Medicală
Bucureşti, 1999

Didier Sicard, Thierry Guez – ,, Dicționar de examinări medicale “, Ed. Corint, Bucureşti, 2003

Dumitrache , Constantin - ,, Endocrinologie clinică “, Ed. Național, 2012

Georgescu Adrian, Anca Ioana Alina - ,, Compendiu de Pediatrie “ , Editura All, București, 2010

Iamandescu I.B., Manual de psihologie medicală, Editura infoMedica, 2005

Ivan A. (red.), - ,,Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile” , Editura Polirom, Iași 2002

Karl ,Heinz ,Kristel - ,, Îngrijirea Bolnavului”,Editura ALL, București,1998

Marcean, Crin (coordonator) - ,, . Manual de nursing pentru elevii din anul II ai Școlii Postliceale
Sanitare “, vol. I, Ed. All Educational

Marcean, Crin (coordonator) - ,, . Manual de nursing pentru elevii din anul II ai Școlii Postliceale
Sanitare “, vol. 1, Ed. All Educational

Marcean, Crin (coordonator) - ,, . Manual de nursing pentru elevii din anul III ai Școlii Postliceale
Sanitare “, vol. 1, Ed. All Educational

Marcu A., Marcu M. Gr., Vitcu A.G., - ,, Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate”, Editura
Institutului de Sănătate Publică, București, 2002

Marin Fl., Popescu C. –,, Boli interne pentru cadre medii “, Editura Medicală, Bucureşti, 1980

Miron, Lucian , Bild, Eduard , Miron, Ingrith, Curescu, Ştefan - ,,Elemente de nursing în cancer “
,Editura Gr. T. Popa , Iaşi 2006

1
Moisescu Duminică A., Bocârnea C. - ,, Ghid practic pentru boli infecţioase “ Ed. Medicală,
Bucureşti, 1993

Moldovean , Monica - ,,Geriatrie si Geropatologie pentru asistenti medicali “, Ed. All, Bucureşti,2011

Morariu Letiția , Chiru Florian - ,, Bazele teoretice și practice ale îngrijirii omului sănătos și bolnav –
nursing “ Editura Carol Davila , București ,2004
Mozeş Carol – ,, Tehnica îngijirii bolnavului – Editura Medicală, Bucureşti” , 1997

Natea, C.N. - ,, Nutriție și Dietetică , Aspecte Teoretice și Practice”, Ed. Universității „Lucian Blaga”,
Sibiu, 2008

Nanu D., Marinescu B., Matei D., Isopescu F. - ,, Esențialul în Obstetrică “, Editura Amaltea, 2008

Oancea C. - ,, Nursing psihiatric- manual pentru asistentele medicale“ , Editura VA VILA EDINF
SRL, București , 2004

Opriș M., Sîrbu V., Nistor D., Simu I. – ,,Semiologie medicală pentru asistente medicale”, Ed.
University Press, Târgu Mureș, 2012

Peltecu, G. - ,,Tratat de chirurgie, ediția a II-a, sub redacția Irinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. V,
Obstetrică și Ginecologie “, Editura Academiei Române, București, 2014

Predescu V. - ,, Psihiatrie” Ed. Medicală, București, 1989


Popescu, Eugen, Ionescu Ruxandra –,, Compendiu de reumatologie ‘’, Editura Tehnică,
București,1999

Popa M. I., - ,, Promovarea sănătății și Educație pentru Sănătate”, Editura Public H Press, 2006

Radu , N. - ,, Manual de Anestezie și Terapie intensivă’’ , Ed. Medicală, 1988

Rogozea , Liliana., Oglindă , Tatiana. - ,, Îngrijirea pacienților “, vol. I , Libris Editorial, Braşov, 2017

Rogozea , Liliana., Oglindă , Tatiana. - ,, Îngrijirea pacienților “, vol. II , Libris Editorial, Braşov,
2017

Rogozea , Liliana., Oglindă , Tatiana. - ,, Îngrijirea pacienților “, vol. III , Libris Editorial, Braşov,
2017

Rogozea , Liliana., Oglindă , Tatiana. - ,, Îngrijirea pacienților “, vol. IV , Libris Editorial, Braşov,
2017

Rogozea , Liliana, Oglindă , Tatiana - ,, Tehnici şi manopere pentru asistenţii medicali” ,Libris
Editorial, Braşov, 2017

Scorțanu, Mihaela - ,, Nursing chirurgie generală și ATI chirurgie general , nursingortopedie și


traumatologie”, Editura PIM , Iași ,2012

2
Scorțanu, Mihaela – ,, Îngrijiri în boli interne şi specialităţi înrudite “– manual pentru asistenţii
medicali generalişti - Iaşi, 2009

Titircă , Lucreţia - ,, Breviar de explorări funcționale și de îngrijiri speciale acordate bolnavului -


pentru şcolile sanitare “, Editura Viaţa Medicală Românească, București ,1994

Titircă , Lucreţia - ,, Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor


fundamentale”, ediția a VII –a, Editura Viața Medicală Românescă, București , 2008

Titircă , Lucreţia - „Îngrijiri speciale acordate paciențiilor de către asistenții medicali”, Editura Viața
Medicală Românească, Bucuresti, 2004

Titircă , Lucreţia –,, Urgențe medico-chirurgicale”, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.

Tudose, Florin., Tudose ,Cătălina – ,, Psihiatrie în practica medical “, Editura Infomedica , București
,2007

Udma F., Stanciu M. , Ruxandra M., Gulie E., Iancu E. ,Fercală E. -,, Proceduri de nursing “ ,vol. I ,
Editura EX PONTO, Constanţa – 2007

Udma F., Stanciu M. , Ruxandra M., Gulie E., Iancu E. ,Fercală E., Stănescu E. -,, Proceduri de
nursing “ ,vol.II, Editura EX PONTO, Constanţa , 2007

Vasile D.,Grigoriu ,M. - ,, Chirurgie și specialități înrudite “ , Editura Didactică și pedagogică , R. A.


,București ,1994

Vasile, Mihaela - ,, Puericultură şi Pediatrie pentru Asistenţi medicali “ , Editura All, București, 2012

Vlădescu C. - ,, Sănătate publică și management sanitar” , Ed. Cartea Universitară, București, 2004

Vuzitas Ghe., A Anghelescu - ,, Neurologie şi psihiatrie “, Ed. Ştiinţă şi tehnică, Bucureşti , 1996

S-ar putea să vă placă și