Sunteți pe pagina 1din 4

Matematică

Planificare calendaristică
Clasa a III-a A
An scolar 2017/ 2018

Număr de ore: 4 ore/săptămână


Nr COMPE- UNITĂŢI DE CONŢINUTURI SĂPT. NR.
crt TENŢE CONŢINUT ORE
SPECIFICE
1. Reactualizarea Numerele naturale de la 0 la 1 000 1-2 8
cunoştinţelor din clasa Adunarea şi scăderea numerelor numerelor naturale de la 0 la 1
a II-a 000 fără/cu trecere peste ordin
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100
Evaluare iniţială

2. 1.1. Numerele naturale Formarea numerelor naturale de la 1 000 - 10 000 3-5 12


1.2. cuprinse între Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 1 000 - 10 000
2.1. 0-10 000 Compararea şi ordonarea numrerelor naturale de la
2.2. 1 000 - 10 000
2.3. Rotunjirea numerelor naturale
Formarea, citirea şi scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X
Repet ceea ce am învățat!
Vreau să știu mai mult!
3. 2.4. Adunarea şi scăderea Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin 6-10 20
5.1. numerelor naturale de Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
5.2. la unităţilor
5.3. 0-10 000 fără/cu Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
trecere peste ordin zecilor
Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
sutelor
Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
unităţilor şi zecilor
Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
zecilor şi sutelor
Adunarea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
unităţilor, zecilor şi sutelor
Scăderea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
unităţilor
Scăderea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
zecilor
Scăderea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinul
sutelor
Scăderea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
unităţilor şi zecilor
Scădearea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
zecilor şi sutelor
Scăderea numerelor de la 0 - 10 000 cu trecere peste ordinele
unităţilor, zecilor şi sutelor
Alte scăderi
Evaluare

4. 2.5. Înmulţirea numerelor Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă 11-14 16
5.1. naturale de la 0 la 10 Înmulţirea când unul dintre factori este o diferenţă
5.2. 000 Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
5.3. Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea numerelor de două cifre
Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre
Înmulţirea numerelor naturale cu 10, 100
Evaluare
5. 2.5. Împărţirea numerelor Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când 15-19 20
5.1. naturale în concentrul restul este 0 (zero)
5.2. 0-100 Ordinea efectuării operaţiilor
5.3. Împărţirea unei sume/diferenţe la un număr de o cifră
Evaluare
6. 2.4. Probleme care se Probleme în care se cunoaşte suma şi diferenţa numerelor 20-21 8
5.1. rezolvă prin metoda Probleme în care se cunoaşte suma şi câtul numerelor (raportul)
5.2. figurativă (grafică) Probleme în care se cunoaşte diferenţa şi câtul numerelor
5.3. (raportul)
Evaluare

7. 2.1. Fracţii Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu S 22-24 12
2.2. 10
2.3. Scrierea fracţiilor
5.1 Compararea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor
5.2 Ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor
5.3 Evaluare
8. 1.2. Elemente intuitive de Localizarea unor obiecte S 25- 28 12
3.1 geometrie Punct, linie dreaptă, semidreaptă, segement de dreaptă
3.2 Linie frântă. linie curbă
5.1 Jocuri de construcție
5.2 Unghiul
5.3 Poligoane
Pătratul
Dreptunghiul
Triunghiul
Cercul
Cubul, paralelipipedul
Cilindrul, sfera, conul
Repet ceea ce am învățat!
Vreau să știu mai mult!
9. 1.2 Unități și instrumente Unități de măsură pentru lungime. Metrul. Multiplii și S 29 -31 12
4.1 de măsură submultiplii metrului
4.2 Unități de măsură pentru lungime. Organizarea datelor în tabele
5.1 Unități de măsură pentru volumul lichidelor. Litrul. Multiplii și
5.2 submultiplii litrului
5.3 Unități de măsură pentru masă. Kilogramul. Multiplii și
submultiplii kilogramului
Unități de măsură pentru timp. Ora (citirea ceasului)
Unități de măsură pentru timp. Ziua, săptămâna, anul
Unități de măsură monetare. Leul și banul
Unități de măsură monetare. Euro și eurocentul
Repet ceea ce am învățat!
Vreau să știu mai mult!
10 Recapitulare finală S 32-33 8
Evaluare