Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala I.A.

Brătescu-Voineşt
Clasa a VI-a

Fişă de lucru

1. a. Predicatul este de doua feluri:

a……………………………………….

b……………………………………….

b. Alcătuieşte enunţuri prin care să ilustrezi cele două tpuri de predicat.

2. Citeşte cu atenţie textul urmator, apoi rezolvă cerinţele:

˶Zapada era bătută şi ei alunecau straşnic. Uneori se ţineau unul de altul. Alteori , şirul
se rupea şi mai ales cei din spate erau zvârliţi departe in zapada cu feţele spalate de apă
şi ger.”

- Analizează cuvintele subliniate;

3. Indicaţi prin ce este exprimat numele predicatv al predicatului nominal din coloana
A, scriind în casetă litera corespunzătoare coloanei B.

A. B.

Copacii din grădină sunt înmuguriţi. substantv

Sora mea este elevă. adjectv

Vremea este rece sau caldă? pronume

Fluturii zglobii sunt graţioşi. numeral

Cuiburile păsărilor sunt din crenguţe.

Băncile noastre sunt de stejar.


Scoala Gimnaziala I.A. Brătescu-Voineşt
Clasa a VI-a

Unchiul meu este el.

Datorită florilor şi a păsărilor, primăvara este frumoasă.

Era al doilea la învăţătură.

4. Completaţi schema:

a.)

Valorile morfologice

ale verbului

A FI

Exemplu: Exemplu: Exemplu:

b.) Numele predicatv format din mai multe părţi de vorbire se numeşte nume
predicatv………………………

Exemplu :
Scoala Gimnaziala I.A. Brătescu-Voineşt
Clasa a VI-a

5. Completează spaţiile punctate cu predicatele potrivite:

Râul sclipitor……………………agale printre plopii nu crede


singuratci.
,,Prepeliţa…… cu puii în lanul de porumb.” şerpuieşte

Bogatul ………………….săracului. s-a mutat

6. Construieşte un enunţ în care predicatul nominal să includă verbul copulatv a


deveni, iar numele predicatv sa fie exprimat prin substantvul bunic.