Sunteți pe pagina 1din 3

ORA II

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 19. III. 2009


CLASA: a-V-a C
MANUAL: Limba română, manual pentru clasa a V-a, ed. Humanitas
SUBIECTUL LECŢIEI: BASMUL Prâslea cel voinic şi merele de aur-explorarea
textului

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoştinţe


SCOPUL LECŢIEI: 3. Dezvoltarea capacităţii de receptarea mesajului scris
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
COMPETENŢE VIZATE: GENERALE: 3.1 să citească o varietate de texte literare
sau nonliterare, demonstrând
înţelegerea sensului acestora;
3.2 să recunoască modalităţile specifice
de organizare a textului epic şi procedeele
de expresivitate în textul liric;
4.3 să organizeze secvenţele textuale în
funcţie de o cerinţă specifică.
SPECIFICE: la sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil să:
a) Cognitive:
1. definească basmul;
2. precizeze timplul şi locul întâmplării,
3. clasifice personajele,
b) Afective:
1. manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului
2. participe cu interes la activitate;
c) Psiho-motorii:
1.să folosească mijloace de comunicare nonverbală-mimică, gestică, pentru a argumenta
părerile personale.

STRATEGII DIDACTICE:

a. Metode şi procedee: lectura, învăţarea prin descoperire, explicaţia, conversaţia, lucrul


cu manualul
b. Mijloace de învăţământ:manualul, textul suport, întrebări, fişe de lucru
c. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe
perechi.

d. Resurse şi managementul timpului:


- capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
- timpul de învăţare: 50 minute
ETAPELE LECŢIEI

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC
Salutul; profesorul notează absenţii, pregăteşte materialele didactice, stabileşte
atmosfera pentru începerea lecţiei.

2. VERIFICAREA TEMEI ŞI ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR


ANTERIOARE
Profesorul verifică tema scrisă; elevii numiţi prezintă rezolvarea temei
Se fac corectările şi se dau explicaţiile necesare.
Profesorul verifică dacă elevii şi+au însuşit cunoştinţele din lecţia anterioară prin
întrebări:
 Cum caracterizaţi cele 3 caractere(oral, anonim, colectiv) ale basmului?
 Care este motivul pentru care Prâslea cel voinic pleacă pe tărâmul celălalt.
 Care sunt obstacolele întâlnite de el în realizarea misiunii lui?
 Cum aţi descrie deznodământul basmului?
Elevii numiţi răspund la întrebări, se fac corectările şi completările necesare atât de către
professor, cât şi de către elevi.

3. CAPTAREA ATENŢIEI
Profesorul împarte elevii în grupe de câte 5 (se obţin 4 grupe), fiecare grupă va
extrage dintr-un săculeţ un bileţel pe care este notată o cerinţă la care toată grupa trebuie
să găsească o soluţie.
GRUPA 1:
Sunteţi reporteri pe tărâmul zmeilor. Alegeţi unul dintre personajele de pe acest
tărâm şi realizaţi un interviu cu el.
GRUPA 2:
Sunteţi reporteri pe tărâmul lui Prâslea cel voinic. Alegeţi unul dintre fraţi şi
luaţi-i un interviu.
GRUPA 3:
Sunteţi vizitatori pe tărâmul zmeilor. Folosiţi-vă imaginaţia şi descrieţi-l!
GRUPA 4:
Puneţi-vă în locul scriitorului Petre Ispirescu şi găsiţi o altă pedeapsă pentru fraţi.
Fiecare grupă îşi alege un reprezentant care să prezinte rezolvarea sarcinii.

4. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR


Profesorul anunţă subiectul lecţiei „ BASMUL Prâslea cel voinic şi merele de
aur-explorarea textului” şi obiectivele formulate pe înţelesul elevilor.
Elevii noteaza titlul în caiete.

5.DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
Profesorul cere elevilor să stabilească timpul şi locul întâmplării, răspunzând la
întrebările indicate de el, din manual, de la pag.243.
Se vor nota pe tablă:
 Timpul întîmplării, al naraţiunii: este un timp imaginat, ireal; formula „a fost odată ca
niciodată” ne sugerează că timpul nu poate fi indicat cu precizie.
 Spaţiu :în basm există două tărâmuri, aflate la mare distanţăunul de celălat, fiecare cu o
înfăţişare şi reguli proprii.
Elevii îşi notează datele pe caiete.
În continuarea lecţiei, profesorul cere elevilor să grupepersonajele în:
 Personaje principale, secundare, episodice (vor identifica eroul basmului)
 personaje care reprezintă binele, personale care reprezintă răul,
 personaje cu însuşiri supranaturale.
Elevii vor fi întrebaţi de ce iese Prâslea întotdeauna învingător.
Elevii rezolvă cerinţele.

6. OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI


Se realizează pe tot parcursul lecţiei

7. TEMA PENTRU ACASĂ


Ca temă, elevii au rubrica “Observaţi!” pag 245
Vor descoperi cifrele magice din basm.

OBSERVAŢII: