Sunteți pe pagina 1din 13

Din istoria fabricii de bere din Chişinău

Începutul producerii berii în oraşul Chişinău dateaza cu anul 1873, cînd un


cetaţean neamţ cu numele Raaps a pus pe piaţa oraşului prima halba de bere de
producţie autohtona.
În anul 1903 a inceput sa funcţioneze o fabrica de bere exact pe teritoriul
fostei secţii de producere nr.2 a actualei fabrici de bere. Fabrica prezenta un fel de
manufactură, unde toate lucrările se efectuau manual.
Capacitatea de producere iniţiala se estima la 100 mii decalitri (dal) pe an.
În timpul razboiului fabrica a fost distrusa completamente cu excepţia pivniţei.
În anul 1945 a fost proiectata o noua fabrică de bere cu o capacitate de
250 mii dal bere anual, care ulterior a fost modificată, capacitatea fiind sporita
păna la 640 mii dal anual.
Dupa efectuarea a doua reconstrucţii capacitatea fabricii catre anul 1974 a
ajuns la 1250 mii dal pe an, iar în noiembrie 1974 a fost data în exploatare o noua
fabrica de bere cu capacitatea de 5,1mln dal bere pe an (actuala fabrică de bere de
pe str.Uzinelor, 167).
În decembrie 1975 a fost pusa în exploatare secţia de producere a malţului
cu o capacitate de 10 mii tone malţ pe an.
Suprafaţa totala ocupata de Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” constituie
5,748 ha.
Întreprinderea este asigurata in mod centralizat cu energie electrica, cu apă
din apeductul oraşănesc, precum şi trei fîntîni arteziene – proprietate a
intreprinderii.
Întreprinderea a dat în exploatare in anul 2004 o cazangerie autonomă, unde
se produce energie termică . Au fost instalate doua cazane ignitubulare, de
producţie germana de tip „KONDOR” şi „LOOS” cu capacitatea respectiv de 10 şi
12 tone abur pe ora. Aceasta satisface toate necesitaţile întreprinderii în energie
termica, pe care pîna în 2004 fabrica o cumpăra de la uzina „MACON”.
Întreprinderea dispune de o porţiune de cale ferata cu o lungime de 1,6 km
În imediata apropiere de întreprindere trece automagistrala.
Întreprinderea Mixtă „EVMB” S.A. dispune de un parc de automobile în
numar de 127 unitaţi, inclusiv automobile pentru agenţii comerciali, 29
încarcatoare cu gaze şi 8 incarcatoare electrice.
Producţia finita se distribuie la clienţi cu transport specializat arendat la
întreprinderea de transport CA–4.
Capacitatea anuala de producere a Î.M. „EVMB”S.A. constituie:
Bere – 5,1 mln. dal;
Bauturi nealcoolice – 1,790 mln. dal;
Apa minerala – 15,8 mln sticle 0,5 l.
Producerea malţului a fost sistata în anul 1994 din cauza preţului inalt al
resurselor energetice. A devenit clar, că procurarea malţului este mai rentabilă.
Întreprinderea funcţioneaza anul împrejur cu mici opriri la reparaţia liniilor
pe un grafic mobil , dar nu mai mult decît o luna.
Î.M. „EVMB” S.A. este cel mai mare producator de bere din Moldova. În
componenţa fabricii întra 4 secţii principale, precum:
-secţia fierbere;
-secţia fermentare;
-secţia imbuteliere;
-secţia prelucrare a malţului
şi secţii auxiliare, precum sunt:
-staţia frigo
-staţia termica
-secţia electrica
-secţia mecanică
-secţia transport
-secţia produs finit
-secţia ambalaj
-secţia AMC şi A
-serviciul aprovizionare
-secţia vănzări
-secţia Marketing.

În aprilie 2002 a fost construită şi pusă în exploatare o secţie nouă de


fierbere a berii, dotată cu o instalaţie de fierbere contemporană de tip „MERLIN” a
companiei germane „ŞTEINECHKER”.
Conform planului de implementare a tehnicii moderne şi tehnologiilor noi,
în vara anului 2003 a fost pusa in exploatare prima tranşa a instalaţiei de
fermentare în tancuri cilindro-conice în numar de 6 unitaţi, cu o capacitate de
250 m3 fiecare, de la firma „ZIEMANN” (Germania), din numărul total de tancuri
de 20 bucaţi. În anul 2004 a fost finalizata montarea tuturor tancurilor şi
fermentarea berii a trecut definitiv în tancurile cilindro-conice.
Secţia de îmbuteliere a berii şi bauturilor nealcoolice este amplasată în
blocul principal de producere la etajul unu. În secţia de îmbuteliere sunt montate 5
linii de îmbuteliere.
Linia nr.1 cu o capacitate de producţie de 24 mii butelii de sticlă /oră
(Bulgaria).
În anul 2001 a fost pusă in exploatare prima linie de îmbuteliere a berii şi
băuturilor nealcoolice în butelii PET cu o capacitate de producere de 3,9 mii butelii
de 1,5 l pe oră a firmei „KOSME” (Austria).
În vara anului urmator în secţie se mai monteaza o linie de îmbuteliere în
PET cu o capacitate de producere de 6 mii butelii de 1,5 l pe ora de producţie
germană a firmei „KRONES”.
În anul 2000 a fost montată instalaţia de pasteurizare a berii în flux „FLAŞ”
de producţie italiana a firmei „PADOVAN” cu o productivitate de 20 m3/oră.
În anul 2005 a fost montată si pusa în exploatare o linie nouă germana a
firmei „KHS” cu o productivitate nominală de 40 mii sticle pe ora.
În anul 2006 a fost montată o linie noua de îmbuteliere în PET italiană, a
firmei „SIMONAZZI” cu o productivitate de 13 mii sticle de 1,5 l pe ora.
În anul 2007 a fost montată şi dată în exploatare linia de turnare în cutii
metalice de import cu o capacitate de 10 mii cutii metalice de 0,5 L pe oră.
Din componenţa secţiei de îmbuteliere face parte şi compartimentul de
turnare în kegi, unde este montată o instalaţie TRANSOMAT de 120 kegi/oră.
Berea se produce în următorul asortiment:
– „Vitanta Premium Classic”;
– „Chişinău blonda”;
– „Chişinău Aurie Originală”;
– „Chişinău Draft”;
– „Chişinău Draft Mild”;
– „Chişinău Original”;
– „Chişinău Winter Brew”.
Suplimentar la aceste denumiri de bere s–au adăugat denumirile de bere
produse conform licenţelor de producere:
– „Efes Pilsener”;
– „Белый медведь светлое”;
– „СОКОЛ–СВЕТЛОЕ”;
– „Старый Мельник”.
Băuturi slab alcoolice în asortiment:
– „Festival Coffee Amaretto”;
– „Festival Gin Tonic”;
– „Festival Pink Grapefruit”;
– „Festival Vermouth Lemon”;
– „Festival Rum Cola”;
– „Festival Orange Boom”;
– „Festival ClubMix”;
– „Festival Wild Red”;
– „Festival Lemon Fizz”.
Produsele se îmbuteliază în ambalaj diferit:
– berea – în sticle de 0,5 l; butelii din PET cu capacitatea de 1l, 1,5 l, 2 l;
2,5 l; cutii metalice 0,5 l; kegi cu capacitatea de 50 litri şi 30 litri;
– băuturi slab alcoolice – în sticle de 0,33 l; cutii metalice 0,33 l.
În legătură cu faptul, că politica companiei este îndreptată la producerea
berii şi băuturilor slab alcoolice mărcile comerciale „VIVA” şi „Real” au fost
vîndute firmei „Coca–Cola”. În prezent avem contract cu firma „Coca–Cola”
pentru îmbutelierea băuturilor nealcoolice, dar în calitate de servicii temporare.
La toate etapele fluxului de producere se efectuează controlul parametrilor
tehnologici,calitatea producţiei finite în conformitate cu cerinţele documentaţiei
normative.
La întreprindere este implementat sistemul calităţii ISO 9001.
O atenţie deosebită se acordă calităţii materiei prime. În prezent
funcţionează o secţie de tratare a apei.
Perfecţionarea în permanenţă a procesului tehnologic permite îmbunătăţirea
calităţii produsului finit, precum:
– înlocuirea aerului prin dioxidul de carbon la contrapresiune, ceea ce a
contribuit la sporirea stabilităţii berii;
– carbonizarea suplimentară a berii;
– utilizarea stabilizatorilor (asistenţilor tehnologici) în producerea berii;
– filtrarea berii prin combifiltru cu kieselgur şi în straturi, unde se petrece
filtrarea dublă a berii.
În rezultatul acestor şi altor perfecţionări a sporit nivelul de fermentare a
berii , a crescut considerabil stabilitatea produsului.
În cadrul programului de implementare a tehnicii moderne au fost montate 4
linuri de liniştire cu o capacitate de 50 tone fiecare de producţie bulgară .
De asemenea a fost montată o instalaţie pentru regenerarea dioxidului de
carbon „HAFFMANS” produs în urma fermentării berii, cu o capacitate de
producere de 400 kg CO2 /h.
Aprovizionarea întreprinderii cu materie primă de baza şi auxiliară se
efectuează în baza legăturilor economice directe.
Astfel, hameiul se achiziţionează în Bulgaria, Germania; malţul – Cehia,
Ungaria; crupele de orez, melasa de maltoză, acid citric – Ucraina; arome şi
coloranţi din Olanda; zahăr – de la producătorii autohtoni; dioxidul de carbon – de
la producătorii autohtoni şi din Ucraina, dezinfectanţii – din Rusia, România;
preforma – de la producătorii autohtoni şi din Ucraina, sticla şi navetele – de la
producătorii autohtoni şi România; etichete – de la producătorii autohtoni şi din
Ucraina; capse coroană – Slovacia, Turcia.
Piaţa de desfacere a producţiei Î.M. „EVMB” S.A. este Republica Moldova.
În prezent consumatorul moldovean are la dispoziţie bere de la diferiţi
producători din ţară şi de peste hotare, dar totuşi producţia Î.M. „EVMB” S.A. se
bucură de o popularitate înaltă la consumatori.
Drept indice al calităţii berii pot servi numeroasele medalii cîştigate la
Aucţionul Internaţional de bere în or.S.Petersburg pe parcursul cîtorva ani la rând.
Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.

Cele mai multe surse istorice plasează apariţia berii cu 7 mii de ani în urmă
pe teritoriul cuprins între râurile Tigru si Eufrat. Băutura a căpătat o răspândire
rapidă în Mesopotamia, Egipt şi prin coloniile greceşti în toată lumea antica. În
spaţiul nostru geografic primele relatări despre bere dateză de dinaintea erei
noastre. Este atestat de exemplu consumul berii în perioada războaielor romane.
Pe teritoriul actualei Republici Moldova producţia industrială a berii începe
în anul 1873, când un întreprinzător german pe nume Raps fondează în Chişinău
prima fabrică de bere. Volumul anual al producţiei nu depăşea atunci cantitatea de
10 mii de hectolitri. În timpul celui de-al doilea Război Mondial fabrica a fost
distrusă aproape complet, rămânând intacte doar încăperile de la subsol. Deja în
1945 a fost proiectată o nouă fabrică, cu o capacitate de 25 de mii de hectolitri de
bere pe an. Ulterior volumul producţiei a crescut până la 64 de mii de hectolitri.
Bazele actualei companii au fost puse cu 30 de ani în urmă, în 1974, prin
fuzionarea unităţii vechi de producţie cu cea nouă. Sfârşitul anilor '80 şi începutul
deceniului al nouălea al secolului trecut au fost o perioadă favorabilă pentru
industria berii în Republica Moldova. Băutura spumoasă era mai populară ca
oricând până atunci, unitatile de producţie funcţionau la capacitate maximă,
asigurând constant vânzări înalte. În 1990 consumul anual de bere în Moldova
constituia 22 de litri pe cap de locuitor. Criza economică ce a marcat următorii ani
nu a putut să nu afecteze ramura. În 1995 statisticile arătau o scădere de trei ori a
volumului de bere consumată de moldoveni, indicele ajungând la 8 litri anual pe
cap de locuitor. În 1996 compania a fost privatizată şi reorganizată în Societate pe
Acţiuni cu numele de „VITANTA - INTRAVEST”. Pachetul de 85 la sută din
acţiuni aparţinea fondului american „Western NIS Enterprise Found”. În următorii
4 ani a fost efectuată o reutilare considerabilă, noile echipamente asigurând
creşterea calităţii produselor. Rezultatele noului management nu au întârziat să
apară. Fiecare din mărcile de bere şi băuturi răcoritoare produse de „VITANTA” a
adus în colecţia întreprinderii medalii de aur, argint şi bronz la mai multe expoziţii
şi târguri internaţionale de specialitate.
O nouă etapă în isoria companiei a început în ianuarie 2003, odată cu
achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni de către „Efes Beverage Group”, a
şasea ca marime companie de pe piaţa europeană a berii. În prezent aceasta
operează peste 25 fabrici de bere, malţ şi băuturi răcoritoare în 10 ţări. Produsele
„EFES” se exportă în peste 40 de ţări. Portofoliul de mărci al companiei cuprinde
26 de nume, printre care sunt branduri de referinţă ca „Efes”, „Staryi Melnic”,
„Becks”, „Miller”, „Weisteiner” şi altele. A fost prognozat că cifra de afaceri a
companiei va ajunge în 2004 la suma de 1 mld dolari. Odată cu schimbarea
proprietarului, „Vitanta Intravest” îşi schimbă numele în „EFES VITANTA
MOLDOVA BREWERY”. În prezent producătorul moldovean asigură 16% din
operaţiunile internaţionale ale grupului.
Întreprinderea este astăzi cel mai mare producător de bere, băuturi răcoritoare şi
slab alcoolice şi unul dintre cei mai mari producători de apă minerală din Moldova.
„EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” asigură peste 3/4 din berea de pe
piaţa Moldovei, jumătate din cantitatea de băuturi răcoritoare, 14 la sută din
volumul de apa minerala. Compania este prezentă pe piaţă prin 3 mărci proprii de
bere - „Chişinău”, „Arc” şi „Vitanta Premium”, precum şi prin mărcile de import
„Efes” şi „Starâi Melnik”. Sub numele unic de „VIVA” este produsă gama de
băuturi răcoritoare carbogazoase. În segmentul de apă minerală marca „Real” este
una dintre cele mai bine vândute, atât în varianta carbogazoasă, cât şi în cea plată.
La toate etapele producţiei este strict urmărită respectarea paramentrilor
tehnologici. În 2004 întreprinderea a inaugurat un nou laborator, utilat cu
echipamente de ultimă oră. Pe 1 noiembrie 2004 compania a primit Certificatul
ISO 9001, care confirmă imeplementarea unui sistem performant al
managementului calităţii.
Conducerea „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” înţelege că pentru
a-şi menţine poziţiile pe piaţă, în condiţiile creşterii rapide şi a concurenţei acerbe,
produsul trebuie să satisfacă cerinţele unui consumator, pe care oferta variată l-a
făcut selectiv. Pe parcursul ultimilor ani peste 7 milioane de dolari au fost investiţi
în modernizarea tuturor etapelor ciclului de producţie, iar pentru anul viitor, în
aceleaşi scopuri, este preconizat să se cheltuiască alte 10 milioane de dolari.
A fost în totalitate reorganizată reţeaua de distribuţie. Astăzi „EFES VITANTA”
este prezentă în peste 4 mii de puncte de vânzare din toată ţara. De la
supermarketuri şi baruri în marile oraşe până la mici magazine în sate,
consumatorul poate găsi întotdeauna băutura preferată. Acest lucru se datorează în
primul rând promtitudinii unui sistem de aprovizionare bine pus la punct, care a
redus până la minim timpul între preluarea comenzii şi livrarea propriu zisă.
În prezent „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” îmbuteliază berea în
sticle, recipiente de plastic de capacitate diferită, şi keguri pentru dozatoare. Apa
minerală şi băuturile răcoritoare sunt disponibile cumpărătorilor îmbuteliate în
sticlă sau plastic. Astfel, fiecare cumpărător poate găsi produsul pe care şi-l doreşte
la volumul de care are nevoie.
Pe parcursul ultimilor ani consumatorii moldoveni s-au obişnuit să urmărească
atent campaniile promoţionale organizate de „EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY”. „EFES VITANTA” este şi unul dintre cei mai mari sponsori ai
evenimentelor culturale şi sportive din Republica Moldova. Sub marca „EFES”
este sponsorizat Festivalul Etno Jazz, „Vitanta Premium” este brand-ul care
susţine Bienala teatrală „Eugen Ionesco”, iar Berea „Chişinău” este sponsor oficial
al Comitetului Naţional Olimpic din Moldova, al Federaţiei Sportului Studenţesc şi
al Federaţiei de Tenis de Masă a Republicii Moldova. „Chişinău” şi-a confirmat
renumele de marcă cu adevărat „naţională” prin susţinerea unor sărbători de
amploare ca Festivalul Berii, Ziua Studentului, hramurile mai multor localităţi din
Republica Moldova. Marca „Arc” marchează sponsorizarea unui întreg şir de
activităţi studenţeşti. Acelaşi nume susţine difuzarea în Moldova a curselor de
Formula 1. În 2004, berea „Starîi Melnik” a fost sponsorul difuzării pe teritoriul
Repubicii Moldova a Campionatului European la Fotbal şi a dat numele celui mai
important festivalul de muzică rock din ţară. Din anul 2004 tradiţionala competiţie
de fotbal pentru copii a devenit „Cupa VIVA”.
Marca „VIVA” a fost şi sponsor al manifestărilor organizate de Ziua Copilului
şi a unui şir de evenimente pentru copii şi adolescenţi. „EFES VITANTA” acordă
atenţie deosebită personalizării relaţiilor cu clienţii, fiind o prezenţă permanentă în
cluburi, prin organizarea unor evenimente speciale, inclusiv cu ocazia sărbătorilor
de Valentin şi Valentina, 8 martie, Halloween şi altele.
În fiecare an EVMB acordă burse pentru merite speciale la studii şi sport, unui
număr de 30 de studenţi de la toate Universităţile din Moldova. Nu sunt uitaţi nici
foştii angajaţi ai întreprinderii. Lunar ei primesc din partea companiei câte o pensie
suplimentară. Celor 850 de actuali colaboratori li se asigură condiţii decente de
muncă şi salarii înalte.
Cu o cifră anuală de afaceri de 45 de milioane de dolari, „EFES VITANTA”
este nu doar una dintre cele mai prospere întreprinderi moldoveneşti, ci şi unul din
cei mai mari contribuabili. În 2004 plăţile companiei către bugetul de stat şi cel
local au ajuns la suma de 9 milioane de dolari.
Pe parcursul ultimului an vânzările de bere produsă de companie au crescut cu
aproape o treime, cele de băuturi răcoritoare – cu 17% iar de apă minerală – cu 20
la sută. Estimările experţilor prognozează pentru următorii 5 ani o creştere cu circa
10 la sută anual a cererii generale de pe piaţa berii şi băuturilor răcoritoare din
Republica Moldova. În aceste condiţii este previzibilă o majorate continuă a
consumului pe cap de locuitor. Pentru „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”
acest lucru înseamnă noi perspective în dezvoltarea şi extinderea producţiei.

DIRIJAREA CALITĂŢII
Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”S.A. a implementat un
Sistem de Management al Calităţii, care este în conformitate cu prevederile
standardului internaţional ISO 9001:2000.
Acest sistem s–a implementat în scopul îmbunătăţirii continue a efectuării
tuturor proceselor în cadrul întreprinderii şi ca rezultat – ridicarea prestigiului
întreprinderii pe piaţa de desfacere, mărirea volumului de vânzări şi obţinerea
profitului.
Astfel, administraţia întreprinderii şi–a realizat scopurile şi planurile concrete
privind calitatea prin acţiunile strategice, ce constituie şi o politică în domeniul
calităţii:
– orientarea către consumator;
– mărirea volumului de vânzări şi ca rezultat mărirea profitului;
– lărgirea pieţii de desfacere;
– îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de muncă a angajaţilor;
– îmbunătăţirea permanentă a proceselor de fabricare şi calitatea
produsului;
– lărgirea asortimentului produselor;
– ridicarea permanentă a competenţei personalului.
În cadrul întreprinderii îşi desfăşoară activitatea Laboratorul tehnologic de
producere (acreditat curent 22.08.2007 nr.certificatului SA MD CAECP LÎ 02 038)
în domeniul fabricării berii, băuturilor nealcoolice şi slab alcoolice, apei minerale.
Laboratorul efectuează toate încercările produselor finite, încercările
necesare în procesul de fabricare a produselor şi recepţionarea materiei prime.
Recepţionarea se efectuează în conformitate cu documentaţia normativă de
produs în vigoare.
Toată materia primă şi materialele auxiliare livrate la întreprindere sunt
însoţite de certificate de calitate, certificate sanitare şi certificate de conformitate.
Laboratorul utilizează metodele de încercări standardizate, prevăzute de
documentele normative de produs în vigoare şi metode validate şi declarate în
domeniul de acreditare.
Pentru fiecare proces de producere (bere, băuturi răcoritoare, băuturi slab
alcoolice, apa minerală şi apa potabilă condiţionată, îmbogaţită cu cu substanţe
minerală) sunt stabilite punctele de control.
Producerea băuturilor răcoritoare include următoarele puncte de control:
– apa dupa tratare;
– zahăr tos;
– dioxid de carbon;
– coloranţii (conform certificatului igienic);
– arome;
– preforme pentru butelii tip PET;
– butelia PET;
– spălarea buteliilor de sticlă;
– sirop de zahăr;
– sirop de cupaj;
– produs finit.
Producerea băuturilor slab alcoolice include următoarele puncte de control:
– apa dupa tratare;
– zahăr tos;
– alcool rafinat;
– dioxid de carbon;
– coloranţii (conform certificatului sanitar);
– arome;
– spălarea buteliilor de sticlă;
– sticlele spălate;
– sirop de zahăr;
– sirop de cupaj;
– produs finit.
Pentru producerea berii sunt multe puncte de control, care se începe cu
materia primă (malţul la recepţionare, depozitat; melasa de maltoza; hameiul la
recepţionare, depozitat; apa după tratare; drojdiile) şi auxiliară (preforme pentru
butelii tip PET; butelia PET; cutii metalice) şi continuă cu tot procesul tehnologic:
– plămădirea, zaharificarea, filtrarea, fierberea mustului, mustul finit;
– verificarea produsului în TCC;
– berea la filtrare, berea în tancurile de liniştire;
– turnarea berii în kegi, butelii, cutii metalice;
– berea finită, turnată in butelii, cutii, kegi (regimul de pasteurizare,
caracteristicile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice).
Rezultatele încercărilor sunt înregistrate în registre. Pentru produsele finite
se eliberează şi certificate de calitate, unde sunt incluşi toţi indicii conform
documentaţiei normative de produs în vigoare.
La întreprindere este creată o grupă de auditori pentru efectuarea auditului
intern conform Sistemului de Management al Calităţii, dar ei până în prezent nu
sunt stimulaţi material.
Produsele fabricate la întreprindere sunt supuse certificării în domeniul
reglementat conform Hotărârii privind aprobarea Nomenclatorului produselor din
domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii nr.1469 din
30.12.2004.
În cadrul certificării în domeniul reglementat se stabileşte conformitatea
produselor cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice şi standardele
naţionale ale Republicii Moldova şi stabilite în domeniile de acreditare
Schemele de certificare se stabilesc luînd în considerare specificul
procesului de producere, încercărilor, furnizării şi utilizării produselor concrete şi
eventualele riscuri, nivelul necesar de argumentare. Schema de certificare a
produselor în domeniul reglementat se determină de către organismul de
certificare.
Certificarea produselor include:
– prezentarea cererii pentru certificare;
– analiza cererii şi a documentelor prezentate;
– luarea deciziei asupra cererii;
– identificarea produsului;
– prelevarea probelor;
– efectuarea încercărilor;
– evaluarea procesului de producere;
– examinarea rezultatelor evaluării;
– luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării certificatului de
conformitate;
– eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul eliberării;
– evaluarea periodică a produselor certificate.
Toate produsele fabricate la întreprindere sunt certificate în serie conform
schemei 3A, ce include încercări tip, evaluarea procesului de producere, încercări
ale probelor prelevate de la producător, evaluarea procesului de producere.
Termenul de valabilitate al certificatelor de conformitate pentru
întreprinderea noastră este de 3 ani.

DIMENSIUNILE SUPRAFEŢELOR DE PRODUCERE


Clădirea principală de producere a întreprinderii a fost construită în 1974.
Carcasa clădirii este din construcţie de beton armat.
Clădirea secţiei de fierbere – este o clădire cu un etaj cu înălţimea de
10,5 m şi cu o suprafaţă de deservire a utilajului. Clădirea este o construcţie modul,
podelele sun din beton. Suprafaţa încăperii – 540 m2. Clădirea este iluminată,
ventilată şi înzestrată cu canalizare. Volumul – 5700 m3. Gradul de utilizare a
suprafeţei de producere 90 %, volumul – 50 %.
Secţia de îmbuteliere – o clădire cu un etaj, pereţii din piatră, podelele din
beton şi acoperite cu teracotă. Secţia este iluminată, ventilată, înzestrată cu sistemă
de încălzire, canalizare. Suprafaţa totală – 3600 m2, volumul 19800 m3. Gradul de
utilizare a suprafeţei de producere 90 %, volumul – 50 %.
Secţia de producere a frigului – 430 m2.
Încăperea pentru sistema de spălare CIP şi secţia pentru drojdii – 390 m2.
Încăperea pentru cultivarea culturii pure de drojdii (propagarea) – 40 m2.
Încăperea pentru fermentarea primară şi secundară a berii în tancurile
cilindro–conice – 360 m2.
GOSPODĂRIA ENERGETICĂ

Întreprinderea este asigurată în mod centralizat cu energie electrică de la


compania „Union Fenosa” conform contractului de furnizare a energiei electrice,
care anual se prelungeşte.
Achitarea energiei consumate se efectuează conform indicaţiilor contorului.
Consumul anual al energiei electrice constituie 11 mln 917 mii kW.
La întreprindere sunt patru substaţii de distribuţie a energiei electrice, ce
includ două transformatoare de 100 kV/A, patru transformatoare de 400 kV/A şi
două transformatoare de 630 kV/A.
În 2004 la întreprindere s–a dat în exploatare o cazangerie autonomă, unde
se produce energie termică. Au fost instalate două cazane ignitubulare de producţie
germană de tip „KONDOR” şi „LOOS” cu capacitatea respectivă de 10 şi 12 tone
abur pe oră. Pentru producerea aburului se utilizează gazul furnizat de S.A.
„Moldovagaz” conform contractului din 2005 pentru 4 mln 335mii m3 de gaz.
Energia termică pentru încălzire este furnizată de S:A: „Termocom” conform
contractului.
Achitarea se efectuează conform indicaţiilor contorului. În 2005 s–a utilizat
1002 Gcal de energie termică.
În fiecare lună cazangeria consumă 205 mii m3 de gaz şi produce 1900 Gcal
de energie termică.
Direcţii de economisire a resurselor energetice
la întreprindere pe anul 2005
Energia electrică
1. Finalizarea montării tuturor tancurilor cilindro–conice şi trecerea
difinitivă la fermentarea în tancurile cilindro–conice – o economie de
60 mii kW/oră în trimestru II.
2. Montarea şi punerea în exploatare a liniei noi de îmbuteliere cu o
capacitate mare de producere – capacitatea nominală 40mii sticle pe oră.
3. Schimbarea cablurilor electrice ACB –3x240/10 – 10 mii kW/oră în
trimestru I.
Montarea unor cabluri electrice cu o capacitate optimală – 15mii kW/oră în
trimestru I – IV.
4. Schimbarea substaţiei de distribuţie a energiei electrice
TP–2KTP –1000/10/04 – 20 mii kW/oră în trimestru II.
Asigurarea unei utilizări optimale a transformatoarelor – 10 mii kW/oră în
trimestru I – IV.
5. Implementarea unei aparaturi cu dirijare programată pentru utilizarea
optimală a cablurilor electrice – 40 mii kW/oră în trimestru I –IV.

TOTAL: ecomomie – 215 mii kW/oră.

Energia termică
1. Verificarea şi efectuarea reparaţiilor în scop profilactic a conductelor
2. Schimbarea aparatelor de încălzire a conductelor în laboratorul
tehnologic
3. Reconstrucţia sistemei de încălzire în secţia compresoare şi încăperile
cazangeriei
4. Izolarea conductelor: de abur, condensat, conductele sistemei de încălzire
şi apeductele
5. Reparaţia uşilor, punerea geamurilor