Sunteți pe pagina 1din 16

DEPARTAMENTUL Nr.

1 : Discipline morfologice
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
9 Profesor universitar Genetica medicală. Genetică. Genetică 12 .02.2019 ora 10.00, Amfiteatrul Anatomie, Corp A -
DEPARTAMENTUL Nr. 2: Discipline funcţionale
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
21 Conferenţiar Fiziologie. Explorări 07.02.2019 ORA -
universitar funcţionale 10:30
(opţional). Locație:
Neuroştiinţe - Sediul Disciplinei de
opţional Fiziologie, UMF din
Craiova, Corp A
35 Şef lucrări Parazitologie 14.02.2019 ORA TEMATICĂ
tropicală – opţional. 09:00 1. Bacteriologie generală. Structura celulei bacteriene: caracteristici; forma şi dimensiunile bacteriilor;
Bacteriologie, Locație: componentele structurale ale celulei bacteriene. Diviziunea celulei bacteriene. Sporul şi sporularea.
virusologie, Sediul Disciplinei de 2. Bacteriologie generală. Fiziologia bacteriană: constituţia chimică a bacteriilor; metabolismul bacterian.
parazitologie. Bacteriologie 3. Bacteriologie generală. Acţiunea agenţilor biologici (bacteriofagi) asupra bacteriilor: structură, cicluri de
Bacteriologie. Virusologie evoluţie. Genetică bacteriană.
Virusologie. Parazitologie, UMF 4. Caractere generale ale infecţiei: patogenie; aspecte clinice şi etape evolutive; efectele nocive; noţiuni de
Bacteriologie. din Craiova, Corp B epidemiologie.
Virusologie. 5. Mecanismele de bază ale procesului infecţios: factorii de patogenitate bacteriană; factorii de apărare nespecifică
a organismului împotriva agresiunii bacteriene.
Parazitologie
6. Mecanismele de bază ale procesului infecţios: factorii de apărare specifică (imună) a organismului împotriva
agresiunii bacteriene. Imunoprofilaxia infecţioasă.
7. Chimioterapie antibacteriană: clasificarea antibioticelor şi chimioterapicelor; mecanisme de acţiune; rezistenţa
microbiană la antibiotice.
8. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: coci Gram pozitivi şi Gram negativi (reprezentanți
ai genurilor Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria); Mycobacterium tuberculosis.
9. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram pozitivi aerobi (genul
Corynebacterium, genul Bacillus) și anaerobi (genul Clostridium).
10. Bacteriologie specială.Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram negativi (Salmonella, Shigella,
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Vibrio holerae); Treponema pallidum.
11. Virusologie generală: definiţie, clasificare şi morfologie virală; interacţiuni virus-celulă gazdă; aspecte de
patogenitate virală; răspunsul nespecific şi specific (imun) al gazdei faţă de infecţia virală; interferon; chimioterapie
antivirală.
12. Virusologie specială: Principalele infecţii virale: gripa; hepatite virale; infecţia HIV/SIDA.
13. Parazitologie. Caractere generale şi clasificarea paraziţilor. Principalii paraziţi uni- şi pluricelulari.
14. Microbiologie farmaceutică. Contaminarea microbiologică a produselor farmaceutice. Clasificarea formelor
farmaceutice după exigenţele privind lipsa sau nivelul minim admis al contaminării. Tipuri de contaminare a produselor
farmaceutice. Categorii de microorganisme contaminante pentru medicamente. Efectele contaminării microbiologice a
praparatelor farmaceutice. Măsuri de prevenire a alterării prin acţiunea microorganismelor (conservanţi antimicrobieni).
Norme privind prepararea aseptică şi controlul microbiologic al medicamentului.
BIBLIOGRAFIE
1. D. Buiuc - Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992.
2. Lucia Debeleac - Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994.
3. Bacteriologie Generala si Speciala.Maria Balasoiu,Adriana Turculeanu, Carmen Avramescu.Editura
Medicala,Craiova,2013.
4. Microbiologie curs. Avramescu Carmen, Editura Medicală Universitară Craiova 2002
5. Virusologie, Parazitologie. Adriana Turculeanu,Maria Balasoiu,Carmen Avramescu. Editura Sitech, Craiova 2014.
6. Costin Cernescu - Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
36 Şef lucrări Microbiologie şi 14.02.2019 ORA 1. Bacterii: organizare, clasificare şi nomenclatură.
bacteriologie. 11:00 2. Morfologia și structura celulei bacteriene. Procesul infecțios; caracterele de patogenitate ale germenilor(factorii
Parazitologie Locație: de patogenitate).Actiunea agenților fizici, chimici și biologici asupra microorganismelor.Genetica bacteriană (organizarea
Sediul Disciplinei de materialului genetic, variabilitatea genetică).
Bacteriologie Antibiotice (mecanisme de acțiune pe celula bacteriană, rezistența bacteriilor la antibiotice, principiile terapiei cu
Virusologie antibiotice). Factorii de apărare nespecifică.Răspunsul imun umoral. Răspunsul imun celular.
Parazitologie, UMF 3. Flora normală a cavității orale. Coci Gram pozitivi Stapylococccus (aureus, epidermidis, saprophyticus).
din Craiova, Corp B Streptococcus (pyogenes, grup D, viridans (orali), pneumoniae). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de
laborator.Coci Gram-negativi: Neisseria (meningitidis, gonorrhoeae), Branhamella catarrhalis.
4. Bacili Gram-pozitivi: Corynebacterium, Listeria, Bacillus antracis, Clostridium.
Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.
Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Yersinia).Caractere generale, de
patogenitate, diagnostic de laborator. Parvobacteriaceae (Haemophilus) Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de
laborator. Bacterii anaerobe nesporulate (Bacteroides, Fusobacterium, Capnocytophaga, Streptobacillus. Lactobacillus).
Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.
5. Treponema (T. pallidum). Borrelia. Leptospira. Spirillum. Actinomyces. Chlamydia. Mycoplasma
6. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea).
7. Acţiunea agenţilor fizici şi chimici asupra virusurilor.
8. Relaţii virus-celulă gazdă. Genetică virală.
9. Mecanisme de apărare antivirală specifice şi nespecifice. Chimioterapia antivirală. Imunoprofilaxie antivirală.
10. ADN virusuri la nivelul cavităţii orale.
11. ARN virusuri la nivelul cavităţii orale. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator). Retrovirusurile
(HIV) (diagnostic de laborator).
12. Parazitologie medicală. Definiţie. Obiectul de studiu. Sistematica agenţilor parazitari. Relaţii parazit-gazdă.
13. Apărarea antiparazitară. Factori relevanţi pentru evaluarea unei posibile infecţii parazitare.
Protozoare parazite la om. Noţiuni generale. Morfologie, ciclul evolutiv, patogenie, răspunsul gazdei, manifestări clinice,
diagnostic de laborator, tratament, epidemiologie, profilaxie la protozoarele cavităţii orale (Entamoeba, Trichomonas,
Leishmania).
14. Date generale privind fungii. Apărarea antifungică.
15. Fungii implicaţi în afecţiuni orale (Candida, fungii filamentoşi). Aspecte particulare ale micozelor orale în boala
SIDA.
BIBLIOGRAFIE
1. D. Buiuc - Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992.
2. Lucia Debeleac - Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994.
3. Bacteriologie Generala si Speciala.Maria Balasoiu,Adriana Turculeanu, Carmen Avramescu.Editura
Medicala,Craiova,2013.
4. Microbiologia cavitatii orale - Volumul I (Bacteriologie). Adriana Turculeanu. Ed. Sitech Craiova 2015.
5. Virusologie, Parazitologie. Adriana Turculeanu,Maria Balasoiu,Carmen Avramescu. Editura Sitech, Craiova 2014.
6. Costin Cernescu - Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
7. Microbiologia cavitatii orale. Volumul II : Virusologie. Micologie. Parazitologie. Adriana Turculeanu. Ed. Sitech
Craiova 2016.
Departamentul Nr. 3 :Specialităţi medicale I
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
21 Conferenţiar Diabet, boli de nutriţie şi 13 februarie 2019, ora 13.00, -
universitar metabolice. Nutriţie şi Universitatea de Medicină şi
dietetică. Diabet, boli de Farmacie din Craiova, Corp A',
nutriţie şi metabolice- Sala 102
Rezidenţiat
23 Conferenţiar Medicină internă – 8 februarie 2019, ora 13.30, -
universitar Cardiologie. Cardiologie. Universitatea de Medicină şi
Cardiologie - Rezidenţiat Farmacie din Craiova, Corp A',
Sala 102
73 Asistent Diabet, boli de nutriţie şi 14-15 februarie 2019, astfel: TEMATICĂ
universitar metabolice. Metodologia -proba scrisă – 14 februarie, ora
1. Principiile alimentatiei sanatoase.
cercetării ştiinţifice 09.00, Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craiova, Clinica 2. Principii de dietoterapie in bolile metabolice (diabet zaharat, hiperuricemie, dislipidemie,
Diabet, Boli de Nutriţie şi
obezitate, denutritie, boli renale, cardiovasculare, digestive).
Metabolism, Sala învăţământ
- proba practică - 15 februarie, 3. Metabolismul intermediar si energetic al glucidelor.
ora 09.00, Spitalul Clinic
4. Diabetul zaharat: istoria naturala, clasificare, screening, diagnostic, tratament (tinte terapeutice, stil
Judeţean de Urgenţă Craiova,
Clinica Diabet, Boli de Nutriţie de viata, terapie farmacologica).
şi Metabolism, Sala învăţământ
5. Complicaţiile acute ale diabetului zaharat (cetoacidoza, coma hiperosmolara, acidoza lactica,
hipoglicemia) - etiopatogenie, diagnostic, tratament.
6. Complicaţiile cronice ale diabetului zaharat (micro si macrovasculare) – screening, diagnostic,
management.
7. Obezitatea – diagnostic si evaluare, clasificare, complicatii, tratament.
8. Denutriţia – diagnostic, cauze, tratament.
9. Dislipidemiile – diagnostic, clasificare (etiopatogenica, , Fredrickson, Societatea Europeana de
Ateroscleroza 1992), tratament (optimizarea stilului de viata, farmacoterapie – mecanism de actiune, indicatii,
contraindicatii, reactii adverse).
10. Aterogeneza – factori de risc aterogen, structura si formarea placii de aterom.
11. Hiperuricemia si guta – diagnostic, tratament.
12. Hipoglicemiile – definitie, clasificare, fiziopatologie, diagnostic, tratament.
13. Riscul cardiovascular – evaluare şi cuantificare; factori de risc şi biomarkeri, controlul riscului
cardiovascular.
14. Sindromul metabolic – patogeneza, diagnostic si evaluare, screening, tratament.
BIBLIOGRAFIE
1. American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2017; 40
(Suppl. 1)
2. Mota M, Popa S, Popa A. Comele hiperglicemice. Urgente medicale. Editor Dorobantu M. Editura
medicala. 2017 (1172-1196). Bucuresti.
3. Mihaela Dincă, Maria Moţa. Patologia Nutriţional Metabolică. Ed. Medicală Universitară Craiova,
2010. ISBN 978-973-106-154-2
4. Viorel Serban et all. Tratat român de boli metabolice vol1 si 2. Editura Brumar, Timisoara, 2010
(vol 1) si 2011 (vol 2)
5. Maria Moţa et all. Alimentaţie omului sănătos şi bolnav. Editura Academiei Române – Bucureşti
2005
Departamentul Nr. 4 :Specialităţi medicale II
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
15 Conferenţiar Medicină internă – 11.02.2019, Ora 11.00, Locatia -
universitar Reumatologie.
de desfășurare: Sala 102, UMF
Reumatologie -
Rezidenţiat Craiova – Extensie
46 Asistent Medicina muncii şi boli 07.02.2019 ora 09:00 Clinica Programa analitică proba scrisă
universitar profesionale Medicina Muncii Craiova I. Medicina muncii. Definitie. Scopurile medicinii muncii. Domeniile componente ale medicinii
08.02.2019 ora 09:00 Clinica muncii. Conditia de muncă. Noxele profesionale. Actiunea noxelor profesionale. Medicina muncii si
Medicina Muncii Craiova ecologia.
II. Fiziologia muncii - ergonomie
1. Modificările fiziologice ale diferitelor aparate, sisteme si functii ale organismului în timpul muncii.
2. Capacitatea de muncă si factorii care o determină. Ergonomie.
III. Patologie profesională
1. Bolile profesionale. Diagnosticul pozitiv. Tratament. Profilaxie.
2. Pneumoconiozele. Definitie. Etiologie (factorul etiologic principal, factorii etiologici favorizanti, timp
de expunere profesional). Patogenie.
a. Silicoza. Definitie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul diferential.
Complicatii. Evolutie. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie.
b. Azbestoza. Definitie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul diferential.
Complicatii. Evolutie. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie.
c. Pneumoconioza minerului la cărbune. Definitie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Complicatii. Evolutie. Tratament. Profilaxie.
3. Boli profesionale produse de pulberi organice.
a. Astmul bronsic profesional. Definitie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Complicatii. Tratament. Profilaxie.
b. Bisinoza. Definitie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul diferential.
Tratament. Profilaxie.
4. Toxicologia profesională.
a. Toxicele profesionale. Definitie. Pătrunderea toxicelor în organism. Circulatie, răspândire, depozitare.
Biotransformarea toxicelor profesionale. Eliminarea toxicelor profesionale din organism. Mecanismele de
actiune a toxicelor profesionale. Relatia expunere-efect si relatia expunere-răspuns. Indicatorii de expunere
si indicatorii de efect biologic. Concentratii admisibile de toxice profesionale.
b. Intoxicatia profesională cu plumb. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul
diferential. Sechele. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
c. Intoxicatia profesională cu tetraetil de plumb. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Complicatii. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice
specifice.
d. Intoxicatia profesională cu mercur. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul
diferential. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
e. Intoxicatia profesională cu compusi organici ai mercurului. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
f. Intoxicatia profesională cu crom. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul
diferential. Tratament. Profilaxie.
g. Intoxicatia profesională cu benzen. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnosticul
diferential. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
h. Intoxicatia profesională cu compusi organici ai mercurului. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Expertiza capacitătii de muncă. Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
i. Intoxicatia acută profesională cu monoxid de carbon. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Complicatii. Tratament. Profilaxie.
j. Intoxicatia acută profesională cu acid cianhidric si compusi cianici. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv. Tratament. Profilaxie.
k. Intoxicatia profesională cu gaze si vapori iritanti. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specific
l. Intoxicatia profesională cu alcool metilic. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Tratament. Profilaxie. Relatii ecologice specifice.
m. Intoxicatia profesională cu tetraclorură de carbon. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Diagnosticul diferential. Tratament. Profilaxie.
n. Intoxicatia profesională cu tricloretilenă. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Tratament. Profilaxie.
o. Intoxicatiile profesională cu pesticide.
• Generalităti. Clasificarea pesticidelor. Expunerea profesională. Căi de pătrundere în organism. Profilaxie
generală.
• Intoxicatia profesională cu pesticide organofosforice. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv. Tratament. Profilaxie.
• Intoxicatia profesională cu pesticide organoclorurate. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv. Tratament. Profilaxie.
• Intoxicatia profesională cu pesticide carbamice. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv.
Tratament. Profilaxie.
• Intoxicatia profesională cu pesticide organomercuriale. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv. Tratament. Profilaxie.
5. Boli profesionale prin expunere la factori fizici.
a. Actiunea zgomotului asupra organismului uman. Efecte asupra organismului. Hipoacuzia si surditatea
profesională. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv. Diagnostic diferential. Tratament.
Profilaxie. Efecte extraotice ale zgomotului. Efecte generale.
b. Boli profesionale prin expunere la trepidatii (vibratii).etiologie. Patogenie generală.
• Boli profesionale datorate trepidatiilor profesionale cu frecventa 0-2 Hz (Kinetozele).
• Boli profesionale datorate trepidatiilor profesionale cu frecventa 2-20 Hz.
• Boli profesionale datorate trepidatiilor profesionale cu frecventa 20-200 Hz
c. Boli profesionale prin expunere la microclimat nefavorabil (cald). Etiologie. Patogenie Tabloul clinic.
Colapsul caloric. Crampele calorice. Socul caloric. Tulburări cronice. Profilaxie.
d. Boli profesionale prin expunere la radiatii electomagnetice (REM) nonionizante. Definitie. Caracteristici.
Clasificarea REM.
• Boli profesionale prin expunere la REM de hiperfrecventă.
• Boli profesionale prin expunere la REM infrarosii.
• Boli profesionale prin expunere la REM vizibile
• Boli profesionale prin expunere la REM ultraviolete.
• Boli profesionale prin expunere la laser.
e. Boli profesionale prin expunere la REM ionizante. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul
pozitiv. Tratament. Profilaxie.
Bibliografie:
Toma Ion – Medicina Muncii
Toma Ion – Practica Medicinei Muncii
Programa analitică pentru proba practică
1. Metodologia de cunoastere a conditiilor de muncă.
2. Examenul medical la încadrarea în muncă si în perioada de adaptare. Controlul medical periodic.
3. Determinarea si aprecierea pulberilor profesionale la un loc de muncă.
4. Determinarea si aprecierea toxicelor profesionale la un loc de muncă.
5. Determinarea si aprecierea zgomotului profesional.
6. Determinarea si aprecierea iluminatului la un loc de muncă.
7. Determinarea si aprecierea efortului fizic profesional.
8. Determinarea si aprecierea microclimatului profesional la un loc de muncă.
9. Audiometria liminară tonală în scopurile medicinii muncii.
10. Probe functionale cardiovasculare.
11. Probe functionale respiratorii.
12. Examene paraclinice pentru afirmarea profesionalitătii în astmul bronsic.
13. Citirea unei radiografii pulmonare standard în pneumoconioze.
14. Semnalarea, declararea, cercetarea si evidenta bolilor profesionale.
15. Probleme de practica medicinii muncii legate de munca femeii.
16. Probleme de practica medicinii muncii legate de munca adolescentului.
Departamentul Nr. 5 : Specialităţi medicale III
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
49 Asistent Sănătate publică şi Proba scrisa: I. PROBA SCRISA
universitar management sanitar. 11.02.2019 ora 10.00
Sănătate publică şi Sala 718, corp A' 1. Starea de sanatate a populatiei: factori care o influenteaza, modalitati de masurare, interpretarea
management sanitar. Sediul disciplinei, rezultatelor.
Deontologie medicală. Proba practica: 2. Natalitatea si fertilitatea: masurare, descriere, interpretare, atributiilor serviciilor de sanatate.
Bioetică. Deontologie 12.02.2019 ora 10.00 3. Mortalitatea generala: masurare, descriere, interpretare, atributiile serviciilor de sanatate, compararea
medicală. Bioetică. Sala 718, corp A' mortalitatii.
Legislaţie sanitară şi Sediul disciplinei 4. Mortalitatea feto-infantila: masurare, descriere, interpretare, masuri de prevenire si combatere bazate pe
noţiuni de drept comunitar. notiunea de risc, atributiile serviciilor de sanatate.
Bioetică medicală şi 5. Stilul de viata favorabil sanatatii: componente, modalitati de influentare.
comportament 6. Morbiditatea si consecintele ei: principii, masurare, interpretare, atributiile serviciilor de sanatate,
organizaţional. Etică şi circuitul informatiilor.
integritate academică. 7. Screeningul si alte examene medicale de masa: tipuri, conditii de realizare, evaluare; evaluarea calitatii
probelor de screening.
Probleme de igiena
8. Educatia pentru sanatate: principii, metode, forme; atributiile serviciilor de sanatate, marketingul social.
mediului şi implicaţiile
9. Strategiile preventive: abordari, avantajele si limitele diferitelor metode.
acestora asupra sănătăţii
10. Principiile, functiile si metodele principale utilizate in management.
comunităţilor – opţ 11. Sisteme de sanatate: descriere, analiza comparata.
12. Politici si strategii de sanatate.
13. Reforme in sistemele de sanatate.
14. Caracteristicile epidemiologice principale si continutul programelor de interventie in bolile cronice care
reprezinta probleme de sanatate publica (boli cardiovasculare si AVC, tumori, tuberculoza si alte boli
pulmonare, accidentele, bolile mintale, diabetul zaharat, bolile aparatului locomotor).
15. Drepturile omului, dreptul la sanatate si etica in sanatatea publica.
16. Coduri de etica. Jurământul lui Hipocrate, alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent.
17. Principiile de bioetica UNESCO.
18. Relatia medic-pacient: modele ale relaţiei medic – pacient, dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la
îngrijirile de sănătate, consimţământul informat, confidenţialitatea.
19. Aspecte etice ale inceputului vietii. Reproducerea umana asistata medical. Contraceptia si avortul.
20. Eugenia. Conceptul de eugenie. Etica ingineriei genetice pe embrionii umani.
21. Aspecte etice ale sfarsitului vietii. Eutanasia şi suicidul asistat. Îngrijirile paliative.
22. Etica transplantului de ţesuturi şi organe. Etica transplantării ţesuturilor şi organelor homoplastice. Etica
transplantării ţesuturilor şi organelor heterologe.
23. Etica cercetării pe subiecţi umani, principii etice, coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare,
cadrul legislativ al cercetarea pe subiecţi umani; comitetele de etică a cercetării; conflictul de interese în
cercetarea ştiinţifică.
24. Drepturile pacientului in Romania
25. Organizarea si functionarea spitalelor
26. Finantarea spitalelor
27. Asistenta de sanatate publica in Romania
28. Asistenta medicala in Romania
29. Donarea şi donatorul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
30. Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania.

II. PROBA PRACTICA


1. Masurarea si analiza natalitatii si fertilitatii într-o populatie definita.
2. Masurarea si analiza mortalitatii într-o populatie definita.
3. Masurarea si analiza mortalitatii infantile într-un teritoriu.
4. Proiectarea unei anchete epidemiologice pentru o boala cronica.
5. Masurarea riscului relativ si atribuibil unui factor în anchetele epidemiologice.
6. Masurarea si interpretarea morbiditatii într-o colectivitate.
7. Masurarea validitatii si reproductibilitatii unor probe de screening.
8. Exercitiu simulat de ierarhizare a unor probleme de sanatate.
9. Formularea de obiective pentru programe de sanatate.
10. Proiectarea unui ansamblu de servicii preventive de sanatate publica.
11. Evaluarea performantelor unor servicii spitalicesti.
12. Aprecierea cererilor sanitare si a gradului de satisfactie a populatiei privind serviciile de sanatate.
___________________________________
BIBLIOGRAFIE

1. Golli Andreea Loredana, Pătru Emilia - Îndreptar de sănătate publică şi management - lucrări
practice, Editura Medicală Universitară, Craiova, 2009.
2. Dragomir Manuela, Ghelase Mugurel, Dinescu Sorin - Sanatate Publica, Demografie si
Epidemiologie, Editura medicala universitara Craiova, 2005.
3. Beaglehole R, Detels R, McEven J, Tanaka H - Oxford Textbook of Public Health, Oxford
University Press, New York, 2005.
4. Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova – The New Public Health, Elsevier Academic
Press, 2009
5. Ghelase Stefan Mugurel, Fane Ghelase, Bioetică, Editura Medicală Universitară, Craiova, 2016,
ISBN978-973-106-269-3
6. Astarastoae V, Ioan B, Gavrilovici C – Bioetica-cazuri celebre, Editura Junimea, Iasi, 2005.
7. Legea privind transplantul de organe, tesuturi si celule umane.
http://www.stemsure.ro/wp-content/uploads/Legea_transplantului-Romania.pdf
8. Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483
9. Vardit Ravitsky, Autum Fiester, Arthur L. Caplan – The Penn Center Guide of Bioethics,
Spring Publishing Company, New York, USA, 2009.
10. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanitar
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139
11. Enăchescu D, Marcu M.Gr. – Sănătate Publică şi Management Sanitar, Ed. All. 1997
12. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. – Bazele Epidemiologiei, Ed. All, 1997
13. Vlădescu C – Managemrentul Serviciilor de Sanatate – Editura Expert 2000
Vlădescu C –coordonator- Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Cartea Universitară,
Bucureşti, 2004
14. Dana Galieta Mincă, Andreea Voinea, Griffin - Noţiuni de bază ale managementului
organizaţional în sănătate - Ed. Universitară « Carol Davila », 2003
Departamentul Nr. 6 : Specialităţi chirurgicale I
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
8 Conferenţiar Chirurgie generală. 8.02.2019, ora 12,00, Sala 102, etaj 1, -
universitar Chirurgie generală. corpul A’ (Extindere) din strada Petru
Chirurgie Rezidenţiat Rareș Nr. 2
9 Conferenţiar Chirurgie toracică 15.02.2019, ora 12.00, Extensie, sala 102 -
universitar
21 Şef de Chirurgie generală 7.02.2019, ora 10.00, Clinica I Chirurgie 1. PATOLOGIA APENDICELUI.
lucrări Apendicita acută, apendicita cronică, tumorile apendicelui
2. PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL
Herniile – generalităţi, herniile inghinale,femorale,ombilicale,rare, eventraţiile şi evisceraţiile
3. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A GLANDEI TIROIDE
Tiroiditele acute şi cronice, guşile, hipertiroidiile, cancerul tiroidian
4. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI
Mastitele acute şi cronice, tumorile benigne, cancerele sânului
5. PATOLOGIA DIAFRAGMULUI
herniile hiatusului esofagian
6. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A ESOFAGULUI
Esofagitele acute postcaustice, stenozele esofagiene postcaustice, esofagitele peptice, dismorfiile
esofagului (cardiospasmul), diverticulii esofagieni, cancerul esofagian
7. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A STOMACULUI ŞI DUODENULUI
Ulcerele gastrice şi duodenale, tulburările stomacului operat, tumorile benigne gastrice şi duodenale,
cancerul gastric
8. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A COLONULUI
Dismorfiile colice : megacolon, dolicocolon, diverticuloza colonică, rectocolita ulcero-hemoragică,
tuberculoza ileo-cecală, tumorile benigne, polipoze recto-colonice, cancerele colonului
9. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A RECTULUI SI ANUSULUI
Supuraţiile anale acute şi cronice anale, fistulele anale, hemoroizii, fisurile anale, boala pilonidala
sacro-coccigiana, prolapsul ano-rectal, tumorile benigne, tumorile maligne (cancerul rectului,
cancerul anal)
10. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A CĂILOR BILIARE EXTRAHEPATICE.
Litiaza biliară : generalităţi, colecistitele acute şi cronice, litiaza căii biliare principale, colecistitele
alitiazice, neoplasmele căilor biliare
BIBLIOGRAFIE
1. Ion Georgescu sub red. – Chirurgie generala, Ed. Medicala universitara, Bucuresti, 2015
2. F.Ghelase,I.Georgescu,R.Nemeş - Chirurgie Generală - Editura Didactică și
Pedagogică,R.A. -Bucureşti,1999
3. I. Popescu sub red. – Tratat de chirurgie generală vol IX (I+II), Ed. Academiei Române,
București, 2009
4. Nicolae Angelescu,Petre Andronescu - Chirurgie Generală, Ed.Medicală București,2000
5. Schwartz's Principles of Surgery, McGraw-Hill Education, 10th edition, 2014
6. Stoica V, Scripcariu V. – Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, vol 1 si 2, Editura
Medicala, Bucuresti, 2016
35 Asistent Chirurgie generală proba scrisă 6.02.2019 , ora 10.00, 1.PATOLOGIA APENDICELUI
universitar Clinica I Chirurgie şi proba practică Apendicita acută, apendicita cronică, tumorile apendicelui
07.02.2019, ora 14.00, Clinica I 2.PATOLOGIA PERETELUI ABDOMINAL
Chirurgie Herniile – generalităţi, herniile inghinale,femorale,ombilicale,rare, eventraţiile şi evisceraţiile
3. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A GLANDEI TIROIDE
Tiroiditele acute şi cronice, guşile, hipertiroidiile, cancerul tiroidian
4. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A SÂNULUI
Mastitele acute şi cronice, tumorile benigne, cancerele sânului
5. PATOLOGIA DIAFRAGMULUI
Herniile şi eventraţiile diafragmului, herniile hiatusului esofagian
6. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A ESOFAGULUI
Esofagitele acute postcaustice, stenozele esofagiene postcaustice, esofagitele peptice, dismorfiile
esofagului (cardiospasmul), diverticulii esofagieni, cancerul esofagian
7. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A STOMACULUI ŞI DUODENULUI
Ulcerele gastrice şi duodenale, tulburările stomacului operat, tumorile benigne gastrice şi duodenale,
cancerul gastric
8. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ CRONICĂ A INTESTINULUI SUBŢIRE ŞI
MEZENTERULUI
Tumorile benigne şi maligne, tumorile mezenterului, boala Crohn, arteritele mezenterice
9. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A COLONULUI
Dismorfiile colice : megacolon, dolicocolon, diverticuloza colonică, rectocolita ulcero-hemoragică,
tuberculoza ileo-cecală, tumorile benigne, polipoze recto-colonice, cancerele colonului
10. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A RECTULUI SI ANUSULUI
Supuraţiile anale acute şi cronice anale, fistulele anale, hemoroizii, fisurile anale, boala pilonidala
sacro-coccigiana, prolapsul ano-rectal, tumorile benigne, tumorile maligne (cancerul rectului,
cancerul anal)
11. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A FICATULUI
Tumorile hepatice benigne, cancerele hepatice, chistul hidatic hepatic, abcesele hepatice, transplantul
hepatic
12. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A CĂILOR BILIARE EXTRAHEPATICE
Litiaza biliară : generalităţi, colecistitele acute şi cronice, litiaza căii biliare principale, colecistitele
alitiazice, neoplasmele căilor biliare
13. ICTERELE OBSTRUCTIVE (MECANICE)
Fiziopatologie, etiopatogenie, diagnostic, principii de tratament
14. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ A PANCREASULUI
Pancreatitele acute şi cronice, tumorile pancreasului
15. ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL
Peritonitele (peritonitele acute difuze primitive şi secundare, peritonitele localizate, peritonitele
cronice (TBC)), ocluziile intestinale, Infarctul entero-mezenteric, hemoragiile digestive superioare şi
inferioare, abdomenul acut traumatic, contuziile şi plăgile abdomenului
16. PATOLOGIA CHIRURGICALĂ VASCULARĂ PERIFERICĂ
Boala varicoasă, tromboza venoasă, sindromul de ischemie cronică periferică (Arteritele), sindromul
de ischemie periferică acută
Bibliografie de concurs
1. Ion Georgescu sub red. – Chirurgie generala, Ed. Medicala universitara, Bucuresti, 2015
2. F.Ghelase,I.Georgescu,R.Nemeş - Chirurgie Generală - Editura Didactică și
Pedagogică,R.A. -Bucureşti,1999
3. I. Popescu sub red. – Tratat de chirurgie generală vol IX (I+II), Ed. Academiei Române,
București, 2009
4. Nicolae Angelescu,Petre Andronescu - Chirurgie Generală, Ed.Medicală București,2000
5. Schwartz's Principles of Surgery, McGraw-Hill Education, 10th edition, 2014
6. Stoica V, Scripcariu V. – Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, vol 1 si 2, Editura
Medicala, Bucuresti, 2016
Departamentul Nr. 7: Specialităţi chirurgicale II
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
10 Conferenţiar Semiologie chirurgicală 08.02.2019, începând cu ora -
universitar 1000, în Sala 102, etaj 1,
corpul A’ (Extindere) din
strada Petru Rareș Nr. 2
26 Şef de Semiologie chirurgicală 13.02.2019, începând cu ora TEMATICA
lucrări 900, în Sala Didactică a
Clinicii II Chirurgie UMFCV, 1. Semiologia chirurgicală a sânului.
Etaj 6 Spitalul Clinic Judeţean 2. Semiologia peretelui abdominal: hernii, eventraţii, evisceraţii.
de Urgenţă Nr. 1 din Craiova. 3. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale esofagului.
4. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale stomacului si duodenului.
5. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale colonului si apendicelui cecal.
6. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale rectului si anusului.
7. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale ficatului si cailor biliare.
8. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale pancreasului si splinei.
9. Abdomenul acut chirurgical.
10. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale arterelor si venelor.
BIBLIOGRAFIE
1. Ion Vasile, Marian Munteanu, Marin Pașalega. Semiologie chirurgicală – manual pentru
studenți. Editura Medicală Universitară Craiova, 2014.
2. Ionică Daniel Vîlcea, Cecil Sorin Mirea, Ion Vasile. Surgical semiology. Editura SITECH,
Craiova, 2016.
3. Irinel Popescu (sub red.). Tratat de chirurgie, vol. VIII și IX. Editura Academiei Române,
2009.
4. Nicolae Angelescu (sub red.). Tratat de patologie chirurgicală, vol. I și II. Editura
Medicală, București, 2003.
5. Ion Vasile, Marin Pașalega, Marian Munteanu (sub red.). Semiologie chirurgicală – caiet
de lucrări practice. Editura Medicală Universitară Craiova, 2015.
6. I. Buşu (sub red.). Lucrări practice de chirurgie. Reprografia Universităţii din Craiova,
1981.
7. Bickley Lynn. Bates’ Ghid de examinare clinică și anamneză. Editura Medicală Callisto,
București, 2012.
Departamentul Nr. 8 : Mama şi copil
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
25 Şef de lucrări Pediatrie şi puericultură 06.02.2019 ora 9.00 TEMATICĂ:
sediul disciplinei 1. Nou-născut cu greutate mică la naştere (prematuritatea, dismaturitatea); postmaturitatea:
particularităţi anatomice şi funcţionale ale prematurului, prognosticul prematurităţii. Definiţia şi clinica
dismaturităţii şi postmaturităţii.
2. Sugarul şi copilul. Sugarul: caracteristici morfofuncţionale; dezvoltarea neuropsihică a sugarului.
Copilul mic (antepreşcolar). Copilăria a II-a (perioada preşcolară).
3. Copilăria a III-a (perioada şcolară). Dezvoltarea neuropsihică şi intelectuală a copilului. Perioada
pubertară.
4. Nutriţia şi alimentaţia. Nevoile nutritive. Proteinele, lipidele, glucidele în alimentaţie, mineralele,
vitaminele. Alimentaţia naturală. Alimentaţia mixtă. Alimentaţia artificială. Laptele de vacă.
5. Bolile aparatului respirator. IACRS: rinofaringite, adenoidite, angine, sinuzite.
6. Bolile aparatului respirator: otite, otomastoidite, laringite, traheobronşite acute, bronşiolite
7. Bolile aparatului cardio-vascular. Endocardite. Miocardite. Pericardite.
8. Bolile aparatului reno-urinar. Infecţia urinară.
9. Anemii hemolitice. Talasemia majoră. Leucemiile acute.
10. Intoxicaţiile acute. Intoxicaţia cu substanţe methemoglobinizante.
BIBLIOGRAFIE:
1. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition, By Robert M. Kliegman, Bonita M.D., Stanton,
Joseph St. Geme, Nina Schor, and Richard E. Behrman, ISBN: 978-1-4377-0755-7, 2011.
2. Esenţialul în pediatrie, Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Almatea, Bucureşti, 2002.
3. Pediatrie-Puericultură (curs pentru studenţi anul V), D. Bulucea (sub red.), Ed. Sitech, Craiova,
ISBN 973-746-186-X, 2005.
4. Pediatrie, Polixenia Stancu, Ileana Puiu, Cristina Singer, Editura Medicală Universitară, Craiova,
2005, ISBN 973-7757-77-7.
5. Curs Puericultură-Pediatrie, Ileana Petrescu, Carmen Niculescu, Editura Medicală Universitară,
Craiova, ISBN: 978 - 973 - 106 - 061 – 3, 2007.
6. Puericultura, noţiuni elementare – D. Bulucea, Eva Nemeş, Elena Dumitraşcu, Cristina Singer, Ed.
Aius, Colecţia Hipocrate, Craiova, ISBN 973-9251-03-X, 1997.
33 Asistent Obstetrică ginecologie 05.02.2019 ora 9.00 Obstetrică
universitar sediul disciplinei 1: Introducere în obstetrică şi ginecologie: obiectul, istoricul şi evoluţia disciplinei; locul obstetricii şi
06.02.2019 ora 10.00 ginecologiei în contextul actual al cunoştinţelor medicale, în relaţie cu alte discipline
sediul disciplinei 2: Noţiuni de embriologie: elemente sexuale, spermatozoidul şi ovulul; maturaţia gameţilor, ovulaţia.
Fecundaţia, migraţia şi nidaţia. Dezvoltarea morfo-funcţională a oului la diferite vârste ale sarcinii:
embriogeneza, organogeneza, circulaţia fetală, malformaţiile aparatului genital feminin
3: Sarcina la termen, anexele fetale: membranele oului şi placenta, cordonul ombilical şi lichidul amniotic
morfologia placentei.
4: Modificările morfofuncţionale ale organismului matern în sarcină: modificări generale, modificări
locale, morfologia uterului gravid
5: Studiul sarcinii normale. Consultaţia prenatală: recunoaşterea şi managementul sarcinii cu risc crescut.
Igiena sarcinii.
6:. Naşterea normală, fiziologia travaliului. Determinismul travaliului. Fenomene active, fiziologia
contracţiei uterine. Mecanismul dilataţiei, tulburări de dinamică uterină
7: Lehuzia normală şi patologică. Fiziologia lactaţiei. Igiena lehuziei
8:. Patologia generală şi sarcina: bolile cardio-vasculare şi sarcina, bolile renale şi sarcina, hemopatii şi
sarcina, boli infecţioase şi sarcina, boli endocrine şi sarcina.
9: Patologia ginecologică asociată sarcinii
10: Patologia asociată sarcinii, boli proprii sarcinii: disgravidia precoce, preeclampsia (HTAS), decolarea
prematură de placentă normal inserată
11: Incompatibilitatea în sistemul ABO şi Rh
12: Hemoragiile în prima jumătate a sarcinii: avortul, mola hidatiformă, sarcina ectopică
13: Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii
14: Anomaliile de durată în sarcină: naşterea prematură, sarcina prelungită
15: Diagnosticul antenatal. Teratogeneza
16: Patologia anexelor fetale. Restricţie de creştere intrauterină. Moartea fătului în uter
Ginecologie
1: Biofiziologie generală: hormoni, mecanisme de acţiune, axul hipotalamo-hipofizo-ovarian
2: Ciclurile sexuale: ciclul menstrual, ciclul uterin, ciclul ovarian, ciclul tubar, ciclul vaginal.
3: Pubertatea. Tulburările ciclului menstrual. Climacteriul.
4: Infecţii cervico-vaginale: boala inflamatorie pelvină. Tuberculoza genitală.
5: Abdomenul acut de cauză genitală
6: Probleme de sexologie: apariţia şi dezvoltarea psiho-sexualităţii; consideraţii asupra vieţii psiho-sexuale
patologice feminine şi masculine.
7: Patologia colului uterin benignă şi malignă. Displaziile cervicale şi prevenţia cancerului de col uterin.
8: Patologia corpului uterin, a vulvei şi vaginului (malformativă, inflamatorie, tumorală). Endometrioza.
9: Patologia ovariană şi tubară.
10: Afecţiunile glandei mamare (benigne şi maligne).
11: Tulburările de statică uro-genitală.
12: Noţiuni de contracepţie. Planning familial. Sterilitatea cuplului. Procreerea asistată medical
Bibliografie
1. Williams Obstetrică, Ed. a 24-a, Tratat F. Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom,
Catherine Spong, Jodi Dashe, Barbara Hoffman, Brian casey, Jeanne Sheffield, Coordonatorul ediției în
limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu. Editura Hipocrate, București, 2017.
2. Williams Ginecologie, Ed. a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw,
Cunningham, Coordonatorul ediției în limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Editura Hipocrate,
București, 2015
3. Tratat de Chirurgie; Ghe. Peltecu (coord) Irinel Popescu, Constantin Ciuce (coord);
Obstetrica si Ginecologie;; Editura Academiei Romane; 2014;
34 Asistent Obstetrică ginecologie 05.02.2019 ora 9.00 Obstetrică
universitar sediul disciplinei 1: Introducere în obstetrică şi ginecologie: obiectul, istoricul şi evoluţia disciplinei; locul obstetricii şi
06.02.2019 ora 11.00 ginecologiei în contextul actual al cunoştinţelor medicale, în relaţie cu alte discipline
sediul disciplinei 2: Noţiuni de embriologie: elemente sexuale, spermatozoidul şi ovulul; maturaţia gameţilor, ovulaţia.
Fecundaţia, migraţia şi nidaţia. Dezvoltarea morfo-funcţională a oului la diferite vârste ale sarcinii:
embriogeneza, organogeneza, circulaţia fetală, malformaţiile aparatului genital feminin
3: Sarcina la termen, anexele fetale: membranele oului şi placenta, cordonul ombilical şi lichidul amniotic
morfologia placentei.
4: Modificările morfofuncţionale ale organismului matern în sarcină: modificări generale, modificări locale,
morfologia uterului gravid
5: Studiul sarcinii normale. Consultaţia prenatală: recunoaşterea şi managementul sarcinii cu risc crescut.
Igiena sarcinii.
6:. Naşterea normală, fiziologia travaliului. Determinismul travaliului. Fenomene active, fiziologia
contracţiei uterine. Mecanismul dilataţiei, tulburări de dinamică uterină
7: Lehuzia normală şi patologică. Fiziologia lactaţiei. Igiena lehuziei
8:. Patologia generală şi sarcina: bolile cardio-vasculare şi sarcina, bolile renale şi sarcina, hemopatii şi
sarcina, boli infecţioase şi sarcina, boli endocrine şi sarcina.
9: Patologia ginecologică asociată sarcinii
10: Patologia asociată sarcinii, boli proprii sarcinii: disgravidia precoce, preeclampsia (HTAS), decolarea
prematură de placentă normal inserată
11: Incompatibilitatea în sistemul ABO şi Rh
12: Hemoragiile în prima jumătate a sarcinii: avortul, mola hidatiformă, sarcina ectopică
13: Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii
14: Anomaliile de durată în sarcină: naşterea prematură, sarcina prelungită
15: Diagnosticul antenatal. Teratogeneza
16: Patologia anexelor fetale. Restricţie de creştere intrauterină. Moartea fătului în uter
Ginecologie
1: Biofiziologie generală: hormoni, mecanisme de acţiune, axul hipotalamo-hipofizo-ovarian
2: Ciclurile sexuale: ciclul menstrual, ciclul uterin, ciclul ovarian, ciclul tubar, ciclul vaginal.
3: Pubertatea. Tulburările ciclului menstrual. Climacteriul.
4: Infecţii cervico-vaginale: boala inflamatorie pelvină. Tuberculoza genitală.
5: Abdomenul acut de cauză genitală
6: Probleme de sexologie: apariţia şi dezvoltarea psiho-sexualităţii; consideraţii asupra vieţii psiho-sexuale
patologice feminine şi masculine.
7: Patologia colului uterin benignă şi malignă. Displaziile cervicale şi prevenţia cancerului de col uterin.
8: Patologia corpului uterin, a vulvei şi vaginului (malformativă, inflamatorie, tumorală). Endometrioza.
9: Patologia ovariană şi tubară.
10: Afecţiunile glandei mamare (benigne şi maligne).
11: Tulburările de statică uro-genitală.
12: Noţiuni de contracepţie. Planning familial. Sterilitatea cuplului. Procreerea asistată medical
Bibliografie
1. Williams Obstetrică, Ed. a 24-a, Tratat F. Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom,
Catherine Spong, Jodi Dashe, Barbara Hoffman, Brian casey, Jeanne Sheffield, Coordonatorul ediției în
limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu. Editura Hipocrate, București, 2017.
2. Williams Ginecologie, Ed. a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw,
Cunningham, Coordonatorul ediției în limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Editura Hipocrate,
București, 2015
3. Tratat de Chirurgie; Ghe. Peltecu (coord) Irinel Popescu, Constantin Ciuce (coord);
Obstetrica si Ginecologie;; Editura Academiei Romane; 2014;
Departamentul Nr. 9 : Discipline complementare
POZ POSTUL DISCIPLINA Dată, oră, loc Tematică, bibliografie
17 Şef de Ştiinţele 14.02.2019, ora 10, in sala 601, 1. Problematica psihicului uman
lucrări comportamentului. cladirea extensie a UMF. a) specificul cunoaşterii psihologice;
Ştiinţele b) metode de investigare a fenomenelor psihice;
comportamentale. Ştiinţe c) strategii de cercetare psihologică.
comportamentale - opţ 2. Senzații și percepții
a) senzaţii: definire şi caracterizare; analizatorul - structură şi funcţii; modalităţi senzoriale;
legile sensibilităţii.
b) percepţii: fazele procesului perceptiv; legile percepţiei; formele complexe ale percepţiei;
iluziile perceptive.
3. Reprezentări
a) proces şi imagine mintală secundară;
b) calităţile reprezentărilor;
c) clasificarea si rolul reprezentărilor.
4. Gândirea
a) intelectul şi procesele cognitive superioare;
b) gândirea ca proces psihic central;
c) modalităţi de operare;
d) algoritmica şi euristica;
e) înţelegerea;
f) rezolvarea problemelor
5. Memoria
a) definire şi caracterizare generală;
b) procesele şi formele memoriei;
c) factorii, legile şi optimizarea memoriei;
d) calităţile memoriei
6. Imaginația
a) caracterizarea procesului imaginativ;
b) procedee ale imaginaţiei şi combinatorică imaginativă;
c) formele imaginaţiei;
d) imaginaţie şi creativitate
7. Motivația
a) definirea şi funcţiile motivaţiei;
b) modalităţi şi structuri ale motivaţiei;
c) formele motivaţiei;
d) optimum motivaţional.
8. Afectivitatea
a) definirea şi specificul proceselor afective;
b) proprietăţile proceselor afective;
c) clasificarea trăirilor afective;
d) declanşarea şi rolul proceselor afective
9. Voința
a) modalitate superioară de autoreglaj verbal;
b) structura şi fazele actelor voluntare;
c) calităţile voinţei
10. Atenția
a) caracterizarea şi definirea atenţiei;
b) formele atenţiei şi interacţiunea lor;
c) însuşirile atenţiei şi educarea lor
11. Sistemul de personalitate
a) definiție și caracterizare generală
b) teorii ale personalității și modele explicative
c) personalitatea ca o construcție socială
d) diferențe individuale în manifestarea personalității
12. Temperament
a) definiție și caracterizare
b) tipologii temperamentale
c) rolul temperamentului în structura personalității
13. Caracter
a) definiție și caracterizare
b) structura caracterului
c) rolul caracterului în structura personalității
14. Aptitudini
a) definițieși caracterizare
b) inteligența ca aptitudine generală
c) teorii ale inteligenței
d) rolul aptitudinilor în structura personalității
Bibliografie:
1. Andronic, I. “Psihologia generala si psihologia medicala”, Craiova, Sitech.
2. Buzdugan, T. “Psihologie pe inţelesul tuturor”, Bucureşti, EDP.
3. Cosmovici, A. “Psihologie generala”, Iasi, Polirom.
4. Cretu, Tinca “Psihologie generala”, Bucuresti, Ceredis.
5. Golu, M. “Fundamentele psihologiei: compendiu”, Bucuresti, FRM.
6. Golu, M. “Introducere în psihologie”, Bucuresti, Paideia.
7. Golu, P. „Psihologie – Repere ale invăţării raţionale”, Bucureşti, EDP.
8. Neveanu, P., Zlate, M., Cretu, T. “Psihologie - Manual pentru clasa a X-a scoli normale
si licee”, Bucuresti, EDP.
9. Parot, F. “Introducere în psihologie”, Bucuresti, Humanitas.
10. Rosca, Al. “Psihologie generala”, Bucuresti, EDP.
11. Zlate, M. “Fundamentele psihologiei”, Bucuresti, Pro Humanitate.
12. Zlate, M. “Introducere in psihologie”, Bucuresti, Sansa.
13. Zlate, M. “Introducere in psihologie”, Iasi, Polirom.
14. Dafinoiu, I. „Personalitatea - Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul”,
Editura POLIROM, Iaşi, 2002
15. Băiceanu, L. „Dicţionar iIlustrat de Psihologie Englez-Român”, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2004
16. Dumitrescu, M., Dumitrescu, Sorina „Educaţia pentru sănătate mentală şi
emoţională”, Craiova, Editura ARVES
17. Buzdugan, T. “Psihologia pe înţelesul tuturor“, Bucureşti, EDP, 2008
18. Dumitrescu M., Dumitrescu S. “Educaţia pentru sănătate mentală şi emoţională. Ghid
metodologic pentru pregatirea cadrelor didactice“, Craiova, Editura ARVES, 2005
19. Moisin A. “Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală – îndrumător
pentru părinţi, educatoare, învăţători, diriginţi şi profesori“, Bucureşti, EDP
20. Helgeson, S. Vicki “Psychology Of Gender“, UK, Editura Pearson Longman
21. Neculau, A. (coord.) “Psihologie. Manual pentru clasa a X-a“, Editura Polirom, Iași,
2005

S-ar putea să vă placă și