Sunteți pe pagina 1din 1

INVITAŢIE

Stimată Doamnă,

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) implementează


proiectul “MENTORNET - Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică“, proiect care
vizează creșterea competitivității și a adaptabilității întreprinderilor din regiunile de dezvoltare Nord-
Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea
dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților femei.
În cadrul acestui proiect, 344 de femei antreprenor care își gestionează propria afacere și femei
care asigură managementul strategic și ocupă poziții de management în IMM-uri vor participa la
sesiuni de formare profesională “Competențe antreprenoriale”, “Manager de inovare”, “Manager
îmbunătățire procese”, iar 160 de femei angajate în departamente de resurse umane vor fi incluse în
programe de formare profesională “Manager resurse umane” și “Inspector resurse umane”.
Din cadrul femeilor antreprenor care își gestionează propriile afaceri și își vor certifica în cadrul
proiectului competențele antreprenoriale, 60 de persoane vor fi selectate în vederea includerii în
programul de mentorat feminin – MENTORNET, susținut cu implicarea a 8 membre ale Rețelei
Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET.
În acest sens, vă invităm să faceţi parte din cele 8 femei de afaceri mentor care vor
transfera membrelor grupului țintă din propria experiență antreprenorială prin intermediul
programului de mentorat, contribuind astfel cu experiența și succesul Dumneavoastră la
sprijinirea femeilor antreprenor în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor proprii. În prezentarea
atașată, regăsiți detalii suplimentare privind programul de mentorat derulat în cadrul proiectului – mod
de desfășurare, responsabilități, beneficii.
În cazul în care demersul nostru constituie o provocare pentru Dumneavoastră, vă invităm să
transmiteți până la data de 18 martie 2019 CV-ul Dumneavoastră (în limba română, format
Europass, semnat pe fiecare pagină), însoțit de copie dupa diplome de studii și alte documente
suport (adeverințe, recomandări, care sa ateste deținerea unei experiențe în domeniul
antreprenorial de peste 5 ani) la adresa de e-mail iulia@ptir.ro, urmând să fiți contactată de noi
pentru detalierea implicării dumneavoastra în cadrul proiectului.
În speranţa unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de întreaga noastră apreciere.

Cu deosebită considerație,
Iuliana Postaru
Președinte PTIR