Sunteți pe pagina 1din 2

FUNDAȚIA ORIGINI CARPATICE

CONGRESUL DE CIVILIZAȚIE ȘI CULTURĂ DACO-ROMÂNĂ


BUZĂU, 5 – 9 IULIE 2017

Tema Congresului:

IDENTITATEA ȘI CONTINUITATEA ISTORICĂ A CIVILIZAȚIEI


DACO-ROMÂNE
Arcul istoric temporal, mileniul 7 î.Hr. (Tărtăria) - anul 1453 d.Hr.
(căderea Constantinopolului).

Componente tematice

1- Identitatea etnică a semințiilor autohtone din arealul carpato-


danubiano-euxinic: originea genetică, extinderea spațială, etnogeografia
habitatului existențial (spațiu, populații, climă, resurse, ocupaţii,
meşteşuguri, obiceie);
2- Identitate și continuitate lingvistică: oralitate, alfabet și scriere;
3- Identitate arhetipală mentală: mitologia, simbolistica, imaginarul și
logosul.

Date tehnice şi metodologice

Comunicările se vor baza pe probe arheologice, lucrări istorice, elemente


etnografice, date geografice relevante, referiri literare, filosofice etc.,
consacrate de cercetările științifice univesale sau ca urmare a propriilor
descoperi.
Toate acestea vor constitui rubricile certificatului de identitate etnografic
și lingvistic românesc.

Toate lucrările Congresului se vor desfășura în plen.


În cadrul Congresului vor fi prezentate 4 conferințe magistrale și 30
comunicări științifice.
- Conferintele magistrale: Cele 4 conferințe magistrale vor fi stabilite prin
selecție de către comisia științifică a Congresului. Ele trebuie să acopere
cele trei direcții magistrale ale Continuității Identitare preluate de
Congres pentru a fi definite și legitimate științific.
- Comunicările științifice: Vor fi prezentate printr-un rezumat de 10
minute, comunicarea in extenso urmând a fi reținută în vederea
publicării.

Toate comunicările vor fi trimise pe adresa de email


office@fundatiaorigini.ro în format electronic, în format word, eventual
power point, până pe data de 15 iunie 2017.

Criteriile de selecție vor fi originalitatea, noutatea și rigoarea științifică,


coerența internă, acuratețea stilistică și gramaticală.

Toate lucrările selectate vor fi publicate într-un volum ce va fi editat, de


dorit, până la începerea Congresului.
Titlul permanent al lucrării: DACICA MAGNA, urmată de nr.
volumului/anul editării. Va fi distribuită participanților la Congres contra
cost. (stabileste CD al Fundației).

Informatii organizatorice:

Prima zi de plen va cuprinde:


- o oră de mesaje şi cuvînt de semnificaţie;
- 2 ½ ore pentru cele 3-4 conferințe magistrale, fiecare a câte 40 de
minute;
- o oră de dezbateri interactive moderate;
- pauză de prînz 2 ore;
- 3 ore continue de comunicări ştiinţifice, a câte10-15 min, fără
dezbateri;
- programul va fi intercalat cu pauze (cofee-break).

A doua zi :
- în plen, 4 ore de comunicări ştiinţifice cu două pauze (cofee-break);
- pauza de prânz 2 ore;
- închiderea lucrărilor Congresului: rezoluția, comunicatul de presă,
tema congresului următor, intonarea imnului Congresului.

Toate comunicatele preliminare, discursul PR, informare în rețea a


participanților trebuie să fie în interiorul acestor idei pe care le puteți
amenda, completa (etc.), în calitate de organizatori principali.
Cu respect, cei 2 (dl. general Mircea Chelaru şi dl. Prof. Dumitru Ioncică).