Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

- PUBLICITATE INTERNET (ONLINE) -


Nr._______/_____________

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 Furnizorul si Beneficiarul

(1) Societatea ______________________________________________________,


Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon____________________e-mail_________________________,
in calitate de FURNIZOR DE SEVICII, denumita in continuare in prezentul contract Furnizor,
si
(2) Societatea _____________________________________________________,
Sediul: ___________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.____________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________,
Cont bancar nr.____________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala_____________________________,
Telefon______________________________e-mail________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na__________________________________________________,
in calitate de:_____________________________________________,
identificat(a) prin:________________________________________,
Telefon____________________e-mail_________________________,
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,

avand ca temei legal Legea publicitatii nr.148/2000, cu modificarile ulterioare (ultima actualizare -
Legea nr.158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa), precum si legislatia
romana in materie, in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii.
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare

(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Furnizor a serviciilor de


publicitate in favoarea Beneficiarului, in vederea promovarii produselor/serviciilor acestuia,
constand in _______________________________________________________________,
prin oferirea de catre Furnizor de spatii pentru bannerele Beneficiarului pe
siteul/siteurile:
_________________________________________________________________________,
respectiv la adresele de internet________________________________________________.
(2) Tipul de spatii, valoarea lor si conditiile de plata sunt specificate in Anexa nr.1 la prezentul
contract, ce poate fi modificata, respectiv completata periodic, prin acordul ambelor parti,
Beneficiarul avand obligatia sa anunte intentia sa de modificare a acestora cu cel putin
_______zile, inainte de urmatoarea aparitie.
(3) In cazul in care in urma modificarii prevazute la al.(2) se modifica formatul bannerului de
asa natura incat se modifica si comisionului Furnizorului, partile vor renegocia valoarea
contractului, prin act aditional scris si semnat de parti.
(4) Bannerul in intregul sau, textul formatului reclamei precum si imaginea apartin
Beneficiarului, Beneficiarul fiind singur raspunzator de continutul si legalitatea acestora.
(5) Furnizorul poate realiza bannere publicitare pentru Beneficiar, contra cost, partile urmand sa
incheie un Act aditional la prezentul contract, cu specificarea conditiilor si pretului realizarii.

Art.3 Clauza de exclusivitate

(1) Pe tot parcursul desfasurarii prezentului contract Furnizorul nu va afisa in cadrul siteului, pe
nici una din paginile acestuia, bannere continand vreun text sau imagine publicitara la
produse sau servicii de aceeasi natura cu cele ale Beneficiarului, apartinand unei firme
concurente.
(2) In cazul in care Furnizorul incalca clauza de exclusivitate prevazuta in prezentul articol,
Beneficiarul are dreptul sa rezilieze prezentul contract, cu obtinerea de daune- interese.

CAP.III PRET SI MODALITATI DE PLATA

Art.4 Pretul

(1) Pretul datorat de Beneficiar Furnizorului reprezinta contravaloarea serviciilor de publicitate


efectuate de Furnizor in folosul Beneficiarului, si se calculeaza astfel:
Moneda de Pret /Nr. de Nr. afisari Pret/click Nr. click- Perioada de Total campanie
referinta afisari contractate uri contractare publicitara
contractate
RON
EURO/RON
USD/RON
Alta valuta
(2) Conform conventiei partilor:
 plata in avans reprezinta suma de bani ce se achita Furnizorului inainte de inceperea
serviciilor. In cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea
prezentului contract, pierde avansul, iar in cazul in care Furnizorul refuza sa mai
contracteze, acesta va restitui Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans.
La incheierea contractului Furnizorul primeste ca avans suma de
___________reprezentand________________.(plata pentru ________________).
Restul de pret va fi achitat pana cel mai tarziu la finalizarea prezentului contract, in
transe, conform Anexei nr.1 la prezentul contract;
 totalul pretului prevazut mai sus se achita in avans pentru intreaga perioada
contractata;
 altfel:_________________________________________________

Art.5 Modalitati de plata


Art.6 Penalitati de intarziere

CAP.IV DURATA CONTRACTULUI


Art.7 Durata contractului

CAP.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.8 Drepturile si obligatiile Furnizorului
Art.9 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.10 Rezultatele campaniei publicitare
Art.11 Confidentialitatea
Art.12 Clauza penala
Art.13 Forta majora si cazul fortuit

CAP. VI MODIFICAREA, CESIONAREA INCETAREA CONTRACTULUI


Art.14 Modificarea si cesionarea contractului
Art.15 Incetarea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.16 Notificari intre parti
Art.17 Litigii
Art.18 Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT


Anexa nr.1 - Model banner.Pret.Perioada de afisare

S-ar putea să vă placă și