Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU TARGU JIU Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Modulul: FINANTAREA AFACERII
Nr. de ore/an: 56
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 LT: 1 IP:-
Clasa: a XII-a D
Profesor: MORJAN CRISTINA ANTOANETA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009
Şef catedră
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. Nr. ore Săptămâna


Unitatea de Competenţe
crt Conţinuturi Obs.
competenţă specifice T LT IP T LT IP
.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
UC14 Finanţarea C 1 Determină Surse proprii şi străine în finanţarea unei S1, S1
sursele proprii şi afaceri 2 2 S2 S2
afacerii
străine în finanţarea  identificarea tipurilor de surse de
unei afaceri finanţare:
- proprii şi
-străine S3
3 3 S3,
 selectarea surselor proprii de finanţare S4
S4
ale agentului economic şi caracteristicile S5 S5
acestora:
-capital, prime de capital,
- rezerve, rezultatul exerciţiului,
-rezultatul reportat, provizioane pentru S6
riscuri şi cheltuieli S6, S7
 selectarea surselor străine de finanţare 4
4 S7 S8
după natură şi scadenţă: S8 S9
-împrumuturi, S9
-datorii faţă de terţi,
-pe termen lung (mai mare de un an),
- pe termen scurt ( mai mic de un an şi
caracteristicile lor S10
Recapitulare 1 1 S10

Documente şi registre obligatorii în


derularea unei afaceri (Laborator
tehnologic)
C 2 Utilizează  identificarea documentelor şi registrelor
documentele şi obligatorii în derularea unei afaceri:
registrele obligatorii a) documente:
S11
în derularea unei -factură, aviz de însoţire a mărfii 2
afaceri. pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, S12
2
-stat de salarii pentru operaţii legate
de salarii, chitanţă, S13
.

S-ar putea să vă placă și