Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

Nr………………din…………………

Catre:
Cererea a fost initiata in urma urmatoarelor activitati:
Audit de sistem (raport audit nr. ………) Analiza RM
Analiza management Audit organism acreditare
Reprezentant management

Reclamatii clienti Altor activitati

A. Descrierea neconformitatilor / situatiilor potential cauzatoare de neconformitati


Serviciu / functie destinatara a fisei

B. Cauzele neconformitatilor / cauzele neconformitatilor potentiale

C. Actiuni corective necesare, termene / Actiuni preventive necesare, termene

Nume, semnatura, data:

D. Actiunile corective / actiunile preventive au fost implementate

DA NU Anexe: DA NU Nr. Pagini ……..

Nume, semnatura, data:


RM

E. Rezultatele verificarii implementarii actiunilor corective / actiunilor preventive

Nume, semnatura, data:

Anexa PSQ-14/1 PSQ-14-F-01 / Act.0


Registru actiuni corective / preventive

Data implementarii
Nr.crt. Data emiterii Emitent Destinatar Finalizat
AC / AP

Anexa PSQ-14/2 PSQ-14-F-02 / Act.0