Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 ( a + ib ) + 2 ( a − ib ) = 5 + 2i ⇔ 5a + ib = 5 + 2i , unde z = a + ib cu a și b numere reale 3p
a = 1 și b = 2 , deci z = 1 + 2i 2p
2. ( f f )( x ) = f ( x + a ) = x + 2a , ( f f f )( x ) = x + 3a 3p
x + 3a = x + 3 , pentru orice număr real x , deci a = 1 2p
3. 2x + 3 2x + 3
log3 =1⇒ =3 3p
x x
2 x + 3 = 3x ⇒ x = 3 , care convine 2p
4. Sunt 900 de numere naturale de trei cifre, deci sunt 900 de cazuri posibile 1p
Sunt 90 de numere naturale de trei cifre care se divid cu 10 , deci sunt 90 de cazuri
2p
favorabile
nr. cazuri favorabile 1
p= = 2p
nr. cazuri posibile 10
5. a + 1 5a − 1
= ⇔ 3a + 3 = 5a − 1 3p
1 3
a=2 2p
6. 4
sin A = 2p
5
4
6 ⋅ 10 ⋅
AB ⋅ AC ⋅ sin A 5 = 24 3p
A ∆ABC = =
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 0 1 0 0 1
 
M ( −1) =  0 −1 0  ⇒ det ( M ( −1) ) = 0 −1 0 = 2p
 4 0 5 4 0 5
 
= 0 + 0 + 0 − ( −4 ) − 0 − 0 = 4 3p
b)  x +1 0 x + 2  y +1 0 y + 2  x + y + 2 0 x + y + 4
     
M ( x) + M ( y ) =  0 x 0 + 0 y 0 = 0 x+ y 0 = 3p
3 − x 0 4 − x 3 − y 0 4 − y   6 − x − y 0 8 − x − y 
    
1 0 2  ( x + y) +1 0 ( x + y) + 2
   
= 0 0 0 +  0 x+ y 0  = M ( 0 ) + M ( x + y ) , pentru orice numere 2p
 
0 4   3 − ( x + y ) 4 − ( x + y ) 
3 0
reale x și y

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru clasa a XII-a


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c)  4m + 6 0 6m + 9   11 − n 0 16 − n 
   
M ( m ) ⋅ M (1) =  0 m 0  , M (1) ⋅ M ( n ) =  0 n 0  , unde m și n
 14 − 4m 0 21 − 6m   11 − n 0 16 − n  2p
   
sunt numere naturale
50 + m = 54 − 3n ⇔ m + 3n = 4 și, cum m și n sunt numere naturale, obținem m = 1 , n = 1
3p
sau m = 4 , n = 0
2.a) x ∗ y = 1 − 4 xy + 4 x + 4 y − 4 = 3p
= 1 − 4 x ( y − 1) + 4 ( y − 1) = 1 − 4 ( x − 1)( y − 1) , pentru orice numere reale x și y 2p
b) 1 1  1− x
x∗ = 1 − 4 ( x − 1)  − 1 = 1 − 4 ( x − 1) ⋅ = 3p
x  x  x
4 ( x − 1)
2
=1+ ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x
c) x ∗ x = 1 − 4 ( x − 1) , x ∗ x ∗ x = 1 + 42 ( x − 1) , x ∗ x ∗ x ∗ x = 1 − 43 ( x − 1) , unde
2 3 4
x este
3p
număr real

(
( x − 1) 1 + 43 ( x − 1)3 ) = 0 , deci x = 34 sau x = 1 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) 1
f '( x ) = 5 ⋅ − 2x − 3 = 3p
x
−2 x − 3x + 5 (1 − x )( 2 x + 5 )
2
= = , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x x
b) −2 x 2 − 5
f '' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2
f '' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) , deci funcția f este concavă pe ( 0, +∞ ) 3p
c) f este crescătoare pe ( 0,1] și descrescătoare pe [1, +∞ ) , deci f ( x ) ≤ f (1) , pentru orice
3p
x ∈ ( 0, +∞ )
f (1) = −4 ⇒ 5ln x − x 2 − 3 x ≤ −4 , deci 5ln x ≤ x 2 + 3x − 4 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a)
(
F este o primitivă a funcției f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) = x 2 + 4 x + 5 e x , x ∈ ℝ ) 2p
f ( x ) > 0 ⇒ F ' ( x ) > 0 , pentru orice număr real x , deci funcţia F este crescătoare pe ℝ 3p
b)
∫ (( )
1 1
)
1
x 2 + 4 x + 5 e x − x 2e x − 5e x dx = ∫ 4 xe x dx = 4 ( x − 1) e x = 3p
0 0 0
= 0 − 4 ⋅ ( −1) = 4 2p
c) Pentru orice x ∈ [ −3, −1] , obținem 1 ≤ x + 4 x + 5 ≤ 2 , deci e ≤ f ( x ) ≤ 2e
2 x x
2p
−1 −1 −1
f ( x ) dx ≤ 2 ∫ e dx și, cum
−1
e2 − 1 e2 − 1
−1
f ( x ) dx ≤
(
2 e2 − 1 )
∫ e dx ≤ ∫ ∫ e dx = ≤ ∫
x x x
⇒ 3p
−3 −3 −3 −3 e3 e3 −3 e3

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Simulare pentru clasa a XII-a


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2