Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica elevii C. M.

clasa a-II-a, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”s.Pîrlița


or. Ungheni
C. M. s-a născut în oraşul Ungheni, pe data de cinci august, două mii noua.
Locuieşte în centrul satului, strada Feroviară. Trăieşte într-o familie cu starea cît
materială atît şi moral-spiritual bună. Îşi sface studiile în Liceul Teoretic „Alexei
Mateevici” în clasa a-II-a.
Perfecţiunea activităţii motrice generale este dezvoltată bine, mai ales
autocontrolul.
Abilităţile motrice le foloseşte la maxim. Fapt care este văzut în cursul orelor
de educaţie fizică. Are un stimul faţă de mersul pe bicicletă.
Ceea ce ţine de dezvoltarea cognitivă: cu uşurinţă reţine un volum mare de
informaţie. Ceea ce denotă că are memorie de lungă durată. Spiritul de observaţie este
la un nivel înalt de dezvoltare, la fel şi imaginaţia, atenţia, exprimarea în mod
desfăşurat a ideilor. Experienţa cognitivă directă este la maxim folosită (senzaţiile,
percepţiile şi reprezentările). Limbajul este bine dezvoltat ceea ce-i permite să
comunice liberşi fără împiedicări.
Uneori în comportament se simte o dinamică a sentimetelor. Ţine cont de
dorinţele şi aspiraţiile sale.
Este o fire sociabilă, are mulţi prieteni. Frecventează cercuri extraşcolare,
vocal şi dansuri moderne.
La disciplinile şcolare are note de nouă şi zece – este disciplinată şi
stăruitoare. Se încadrează uşor în diverse ativităţi. Este o fire simpatică, romantică,
dar în acelaşi timp se manifestă şi o tărie de caracter.
Printr-un cuvînt spus cuvînt spus este o persoană de Artă. Iubeşte să cînte,
danseze, să realizeze desene, gazetă de perete, croşătează simple modele a mileurilor,
o mică atletistă la cultura fizică. Posedă următoarele trăsături de personalitate:
sensibilă, arogantă cu un spirit de întrajutor, gîndire corectă, atenţie voluntară,
vocabular activ, limbaj expresiv.

„Cine ştie carte, de toate are parte”. C.M. este o fată capabilă şi străduitoare.
Dacă părinţii se vor ocupa în serios cu educarea şi profesorii – cu instruire la
disciplinile obligatorii, atunci ea va avea mari şanse de-a obţine studii universitare ce
vor continua cu o carieră. Dar totuşi este o fată – un copil ce abia păşeşte pe drumul
vieţii. Propun uneori să facă o pauză – odihnă căci copilăria este scurtă şi trecătoare.