Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUAREA SEMESTRIALĂ

MATEMATICĂ
CLASA a VI a
Barem de evaluare și de notare
SUBIECTUL I (30 puncte)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5p 5p 5p 5p 5p 5p. 5p. 5p. 5p

A 75 3 80% 75o

SUBIECTUL al II lea (45 puncte)


1. Aplicarea proprietăţilor relaţiei de divizibilitate în mulțimea : x  1 | x  1  x  1 | 2( x  1) 3p
Din x  1 | (2 x  7) și x  1 | (2 x  2) se obține x  1 | 5 3p
x  1  D5  x  0 (fals) sau x =4
3p
2. Fie n numărul cu proprietatea dată: din n divizibil cu 24, 18, 48, 36, obținem că n divizibil cu 3p
cel mai mic multiplu al numerelor, cu [24, 18, 48, 36] ;
Determinarea [24, 18, 48, 36] = 144 3p
Aflarea celui mai mic multiplu al lui 144, mai mare decât 400, numărul 432 3p
3. a) din
21x 9 , se obține că (2  1  x) 9, x  9  x  6 3p
b) numărul numerelor de forma 21x este 10, deoarece x=cifră 1p
numărul numerelor de forma 21x , cu proprietatea data este 2(numerele sunt 212, 216) 3p
formula de calcul a probabilității, determinarea valorii ei 20% 2p
4.
Din AB|| CD și AC secantă, se obține DCA= CAB=25O; 3p
Din BC||AD și AC secant, se obține DAC= BCA=65O 3p
DAB= DAC+ CAB=650+250=900 1p
DCB= DCA+ BCA=250+650=900 1p
Finalizare DAB = DCB=900 1p
5. Realizarea corectă a desenului cu elementele date în problemă. 3p

Din AC , BD diametre în cerc, AC  CD  {O}  BOB  AOC  600 2p


Din [CD] diametru , se obține semicerc =180o =120o
1p
Din M mijlocul arcului , deducem =
1p
BOM este unghi la centru  BOM  =60o
1p
AOC este unghi la centru=> AOC =60o
Din =60 +60 =120o
o o
1p

Str. General Berthelot, nr. 28-30 Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
sector 1, 010168, București E-mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)21 4056200 Tel: +40 (0)249 410927
Fax: +40 (0)21 4056300 Fax: +40 (0)249 412801
www.edu.ro www.isjolt.ro