Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1 : Unitatile economice.

Veriga de baza a economiei nationale


1) Intreprinderea, veriga de baza a economiei in conditiile de piata. Caracteristicele ei principale
2) Clasificarea intreprinderilor dupa forma de proprietate,ramura in care functioneaza,dupa
tipulproduselor realizate,dupa marime,dupa forma organizatorico-juridica de organizare.
3) Rolul intreprinderii in cadrul economiei.
4) Caracteristica mediului ambiant al intreprinderii.
5) Structura si functiunile u.e.1.
Intreprinderea, veriga de baza a economiei in conditiile de piata. Caracteristicele ei principale.

Intreprinderea (u.e) reprezinta unitatea de baza in cadrul economiei, unde se desfasoara fuziunea
factorilorde productie, resurse umane,materiale si financiare, cu scopul producerii si desfacerii de
bunuri economice(bunuri materiale si servicii) in structura, calitatea si cantitatea impusa de cererea de
pe piata si cu scopulobtinerii unui anumit profit.

Caracteristica de baza a u.e1. Intreprinderea este un sistem complex, deoarece include resurse umane,
material si financiare, fiecaredintre ele fiind alcatuite dintr-o varietate de elemente.

Resursele umane reprezinta personalul intreprinderii ce prezinta caracteristici diferite din punct de
vedeere alnivelului de pregatire, specialitatii, postului ocupat,vechimii muncii,etc.

Resursele materiale alcatuiesc ansamblul materialelor, materiilor prime, combustibilul, precum si


capitalul fix(utilaje, constructii)

Resursele financiare sunt disponibilitatile banesti in numerar si la banca aflate la dispozitia


intreprinderii.

2.Intreprinderea este un sistem socio-economic, adica in cadrul sau,colectivele de munca desfasoara


proceseeconomice generatoare de noi valori de intrebuintare.

3.Intreprinderea este un sistem planificat, adica fundamentarea si desfasurarea tuturor activitatilor in


cadrulintreprinderii se realizeaza in baza unui plan bine determinat

4. Intreprinderea este un sistem deschis, ce se explica prin fluxul de intrari (materii prime , materiale) siiesiri (
produse si servicii prestate).Intrarile de factori de productie genereaza cheltuieli catre alti agenti economici ,
care furnizeaza acestifactori, iar iesirile genereaza fluxuri de venituri catre intreprindere , obtinute in rezultatul
realizarii bunurilor .
Intrari Iesiri
Piata materii prime piata consumatorului
Factorilor -----------> resurse umane ------> intreprinderea-------> alte intreprinderi
De productie resurse financiare
consumuri intermediare