Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de lecţie

Şcoala:
Clasa: a VII-a
Data:
Propunător: GEORGIANA LADARU
Efectiv: 25 elevi (20 apţi:10F/10B)
Loc de desfăşurare: sala educaţie fizică(20×40m)
Materiale: 20 bastoane, 10 saltele, capră, trambulină
Teme de lecţie: 1) Învăţarea elementului acrobatic static stând pe omoplaţi
2) Consolidarea săriturii în sprijin depărtat peste capră

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

Obiective psihomotrice: - să execute stând pe omoplaţi cu palmele sprijinite pe şolduri


şi coatele pe sol
- să execute sărituri în sprijin depărtat peste capră cu
menţinerea picioarelor întinse în momentul zborului

Obiective cognitive: - să cunoască noţiuni de regulament


- să denumească etapele învăţării elementelor

Obiective afective: - să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului


propus
- să îşi încurajeze colegii

1
Formaţii Metode de
Verigi Conţinut Dozare de lucru şi evaluare Obs
Durată indicaţii
metodice
-adunarea, alinierea 30” -semicerc
1.Organi- -numărătoarea 30”
zarea -salutul
colectivu- -verificarea echipamentului şi 20”
lui de a stării de sănătate
elevi -ex.de front şi formative 3’
-prezentarea temelor de lecţie 40”
5’
-mers 1L+1l -coloană
-mers pe vârfuri, braţele sus 1L câte unul
-mers pe călcâie, braţele la 1l
spate 1L
2. Pregă- -alergare cu joc de glezne 1l
tirea -mers 1L
organis- -alergare cu genunchii sus 1l
mului -mers 1L
pentru -alergare cu pendularea
efort gambelor înapoi
-din alergare uşoară, joc de 2’ -răspândiţi
atenţie: la un fluier-ghemuire în sală
la două fluiere-sărituri ca
7’ mingea, la trei fluiere-aşezare 1L+1l -coloană
-mers cu mişcări de respiraţie cate unul

2
Exerciţii cu bastoane
3. 1. Stând depărtat, braţele sus, - în cocor
Influenţa bastonul de capete apucat : deschis
-rea T 1-2- îndoirea braţelor,
selectivă bastonul la ceafă, simultan cu
a aplecarea capului înainte, 4×
aparatulu revenire
i locomo- 3-4-îndoirea braţelor,
tor bastonul la piept, simultan cu
ducerea capului pe spate,
revenire
5-6-îndoirea braţelor,
bastonul la ceafă, simultan cu
răsucirea capului spre stânga,
revenire
10’ 7-8 îndoirea braţelor,
bastonul la ceafă, simultan cu
răsucirea capului spre
dreapta, revenire

2. Stând, bastonul înapoi de


capete apucat:
T 1-2-îndoirea trunchiului
spre stânga, revenire 4×
3-4-îndoirea trunchiului
spre dreapta, revenire
5-6-aplecare
trunchiuluiîinainte, revenire
7-8-ghemuire, revenire

3. Stând depărtat, bastonul


înapoi la nivelul coatelor
apucat
T 1-2-răsucirea trunchiului 4×
spre stânga, cu arcuire
3-4-răsucirea trunchiului
spre dreapta, cu arcuire
5-6-îndoirea trunchiului
spre stânga, cu arcuire
7-8-îndoirea trunchiului
3
spre dreapta, cu arcuire

4. Stând, braţele sus,


bastonul de capete apucat:
T 1-2-extensia trunchiului cu
arcuire
3-4-aplecarea trinchiului, cu 4×
arcuire şi asezarea bastonului
pe picioarul stang
5-6-extensia trunchiului cu
arcuire
7-8-aplecarea trinchiului, cu
arcuire şi aşezarea bastonului
pe picioarul drept

5. Stând, bastonul înainte de


capete apucat:
T 1-2-fandare laterală spre
stânga, simultan cu ridicarea
braţelor înainte, revenire 4×
3-4-fandare lateral spre
dreapta, simultan cu ridicarea
braţelor înainte, revenire
5-6-fandare spre înainte cu
piciorul stâng, simultan cu
ridicarea bastonului înainte,
revenire
7-8- fandare spre înainte cu
piciorul drept, simultan cu
ridicarea bastonului înainte,
revenire
6. Stând, braţele îndoite
bastonul pe umeri:
T1-8-sărituri din apropiat în 4×
depărtat

4
-culcat dorsal, ridicarea 8× -câte 2 la Învăţarea
picioarelor la 90° saltea elementului
4. -execuţia acrobatic
Învăţare- -aşezat grupat, la marginea se începe static, stând
a saltelei rulare înapoi, până se din poziţia pe
elementu- atinge salteaua cu umerii şi 8× culcat omoplaţi,
lui proiectarea în sus a dorsal cu cu accent
acrobatic picioarelor braţele pe pe
static lângă corp fixararea
stând pe -exerciţiu cu partener: culcat -în prima palmelor
omoplaţi dorsal, cap la cap, braţele fază se sprijinite
lateral sus de mâini apucat, 5× ridică pe şolduri
ridicarea în stând pe omoplaţi bazinul şi şi a
cu picioarele “vârf în vârf”, picioarele coatelor pe
menţinere şi revenire îndoite sol.
10’
-executarea elementului stând 3×
pe omoplaţi, cu ajutor

-săritură în sprijin depărtat -se execută


peste un partener care stă cu 2× pe rând
5. trunchiul îndoit ănainte(capra câte un Consolidar
Consolid vie) elev, ea săriturii
area pentru a fi în sprijin
săriturii -săritură în sprijin depărtat observat şi depărtat
în sprijin peste capră cu bătaie pe 2× corectat peste capră,
depărtat trambulină -se bate cu accent
peste energic pe pe
capră -elan de 4-5 paşi de alergare, trambulină menţinerea
bătaie pe trambulină şi 2× , pentru o picioarelor
săritură în sprijin depărtat proiectare întinse în
10’ peste capr cât mai momentul
înaltă a zborului
-elan 6-7 paşi de alergare, 2× trunchiului peste capră
bătaie pe trambulină şi
săritură în sprijin depărtat
peste capra

5
Alergare uşoară 2 ture -coloană
Mers cu ex. de respiraţie 1 tura câte unul
Ex. de întindere (stretching):
-stând, braţul drept îndoit,
6. palma sprijinită pe umărul 40”
Revenire- stâng, mâna stangă apasă pe -se
a cotul drept, relaxare, ex. se alternează
organism reia pe celălalt braţ întinderea
ului după -stând depărtat, îndoirea (10”) cu
efort trunchiului spre derapta, 40” relaxarea
mâinile pe şolduri, menţinere, (10”)
relaxare, se reia spre stânga
-stând, aplecarea trunchiului
6’ înainte, braţele sus, 40”
menţinere, relaxare
-ghemuit, întinderea
picioarelor, îndoirea 40”
trunchiului spre înainte,
mâinile le nivelul
genunchilor, ghemuit

7. -evidenţierea elevilor care au 1’ -în linie pe


Concluzii lucrat corect un rand
şi -formularea recomandărilor
aprecieri pentru activitatea viitoare, a 1’
temelor pentru acasă
2’

S-ar putea să vă placă și