Sunteți pe pagina 1din 5

Bazine Bazine Industria Energiei Electrice Industria Metalurgica

carbonifere Petrogazifere
Termocentralele Hidrocentralele Centralele Siderurgia Metalurgia neferoaselor
nuclearoelectrice

-Fuchun, -Olanda 1.Amplasate de-a 1.Amplasate in 1.Amplasate in 1.Amplasata in apropiere 1. Amplasate linga baza de
Taiyuan, -Regiunea de self lungul raurilor apropierea apropirea de baza de materie prima, materie prima, deoarece
Datong(China) al Marii Nordului navigabile, deoarece fluviilor cu debit consumatorului, deoarece materia prima metalele neferoase sunt mult
-Appalasi (SUA) -Rusia acestea constituie surse mare, deoarece care necesita are o greutate mare si nu mai limitate in scoarta terestra
-Kuznetk, -S.U.A. importante de apa pentru generarea volume mari de este rentabila transporatea decit cele de minereu de fier.
Iurkutsk, Peciora, -Arabia Saudita industriala , dar si cai energiei energie electrica la distante mari.
2. Amplasate in apropirea
Neriungri, Kansk- -Iran de transportare a hidroelectice este cind aici lipsesc
Acinsk (Rusia) combustibilului. necesara o viteza alte surse de 2.Amplasata in apropiere surselor de energie ieftina
-Mexic
-Rurh, Saar mare de scurgere energie. de porturile mari (hidrocentrale, termocentrale),
-Canada
(Germania) 2.Amplasate in maritime, care permit deoarece uzinele de produere a
a raurilor.
apropierea bazei de 2.Amplasate in transportarea materiei aluminiului si a cuprului rafinat
-Scotiei,
Yorkshire, combustibili, deoarece apropiere de prime sau produsului finit necesita cantitati mari de energie
Lancashire folosesc combustibil de resurse mari de pe cale maritima cu nave electrica.
calitate inferioara ce nu apa potabila, speciale de capacitate
(Marea Britanie)
e rational sa fie necesara pentru mare.
transportat la departari racirea
mari (deseuri reactoarelor. 3.Amplasate in apropiere
lemnoase, turba etc.) de surse de energie
electrica ieftina, necesara
3.Amplasate in pentru topirea metalelor.
apropiere de
consumator, deoarece
functioneaza pe baza
de combustibil de
calitateinalta ( gaze
naturale, carbune
superior etc.)
Industria constructoare de masini si de prelucrare a metalelor

Industria Industria utilajului Industria mijloacelor de transport Industria Industria


utilajului agricol electrotrhnica si mecanicii de
industrial Ind. Ind. Ind. Ind. electronica precizie
automobilelor aeronautica constructilor materialului
navale rulant

1. Amplasate in 1.Amplasate in 1.Amplasate in 1.Amplasate in 1. Amplasate in 1.Amplasate in 1.Amplasate in 1.Amplasate in


apropiere de baza apropiere de apropire de resurse regiunile cu apropierea apropiere de apropire de resurse apropire de
de materie prima consumator (de-a lungul umane de munca conditii climatice porturilor cu ape baza de materie umane de munca resurse umane de
(baze metalurgice), zonei cu terenuri calificata, deoarece favorabile si spatii adinci si spatii prima, aceasta calificata, deoarece munca calificata,
deoarece aceasta arabile), deoarece aceasta ramura largi, acestea fiind libere, acestea fiind ramura aceasta ramura deoarece aceasta
ramura consuma transportarea utilajului necesita muncitori cu necesare pentru necesare pentru consumind o necesita persoane ramura necesita
mari cantitati de agricol la distante mari cunoastinte vaste in experimentarea experimentarea mare cantitate cu cunostinte vaste persoane cu
metal. nu este rentabila din domeniul ingineriei, aeronavelor. navelor. de metal. in domeniul cunostinte vaste in
cauza masei mari si a fizicii etc. stiintelor. domeniul
vitezei mici de deplasare 2. Amplasate in 2.Amplasate in stiintelor.
2. Amplasate in apropiere de apropiere de uzine 2.Amplasate in
a acestora.
apropirea pietelor resurse umane de siderurgice, apropiere de centre 2.Amplasate in
de desfacere a munca calificata aceasta ramura stiintifice, deoarece apropiere de
productiei, deoarece deoarece aceasta avind nevoie de o aceasta ramura este centre stiintifice,
aceasta ramura ramura necesita cantitate mare de in continua deoarece aceasta
produce automobile persoane cu laminate. dezvolatre si ramura este in
in cantitati mari cunostinte vaste necesita noi inovatii continua
3. Amplasate in
comparativ cu ind. in domeniul si utilajul necesar dezvolatre si
apropierea pentru necesita noi
aeronautica. stiinelor.
resurselor de experimentare. inovatii si utilajul
munca calificata. necesar pentru
experimentare.
Industria chimica
Ind. Ind. ingrasamintelor chimice Ind. Ind. celulozei
medicamentelor si
petrochimica si hirtiei
produselor
cosmetice

1.Ampalasata in apropiere Azotoase fosfatice Potasice 1.Amplasate in centrele 1.Amplasate in apropierea


de regiunile de consum, mari stiintifice cu resurse bazelor de materie prima,
deoarece transportarea 1.Amplasate in apropire de 1. Amplasate in apropiere 1.Amplasate in apropire de munca de inalta deoarece transportarea
productiei finite la baza de materie prima, de regiunile de consum, de baza de materie calificare, deoarece acesteia (lemnul de
deparatari mari nu este deoarece rezervele mondiale deoarece pentru prima, deoarece desi aceasta ramura necesita rasinoase si foioase, iarba
rentabila (vopselelor, de azotati naturali sunt reduse, productia unei tone de insumeaza rezerve mari, investitii mari de ccapital, alfa, stuf, bambus paie) la
lacurilor, detergentilor). acestea adesea fiind obtinute ingraseminte fosfatice se cedeaza mult rezervelor precum si spatii si utilaj distante mari nu este
din petrol gaze naturale etc. consuma 0,5 tone de de sare gema pe care le pentru efectuarea rentabila, pe cind
2.Amplasate in centrele apatite ori fosfati. insotesc. cecetarilor stiintifice si al transportarea produsului
mari stiintifice cu resurse experimentarilor finit este mult mai
de munca calificata, avantajoasa acesta avind un
2.Amplasate in apropiere de centrele mari stiintifice cu resurse de munca calificata, productiei noi.
deoarece este nevoie de
deoarece este nevoie de utilaj corespunzator pentu elaborarea tehnologiilor de volum mic.
spatii si utilaj corespunzator
productie si efectuarea experimentelor.
pentu elaborarea
tehnologiilor de productie.
Industria alimentara

Ind. carnii Ind. laptelui Ind. zaharului Ind. uleiurilor vegetale Ind. vinului

1.Amplasate in apropiere de 1.Amplasate in apropiere 1. Amplasate in regiunile cu 1. Amplasate in apropiere de baza de 1.Amplasate in apropiere de podgorii
brate de munca ieftine, de brate de munca conditii climatice favorabile( materii prime (seminte de intinse de struguri, deoarece
deoarece aceasta ramura ieftine, deoarece aceasta zona temeperata) necesare oleaginoase), deoarece transportarea transportarea acestora la distante mari
dispune in mare parte de ramura dispune in mare pentru cresterea sfeclei de zahar acestora la distante mari nu este fara adaosuri chimice este imposibila.
productie mecanizata si parte de productie si a trestiei de zahar. rentabila.
necesita muncitori mecanizata si necesita 2. In apropiere de brate de munca
necalificati pentru a muncitori necalificati 2.Amplasate in apropiere de 2.Amplasate in apropiere de brate de ieftina, deoarece aceasta ramura
conduce aceste utilaje de pentru a conduce aceste brate de munca ieftine, necesare munca ieftine, necesare pentru a necesita o mare cantitate muncitori
pentru a dirija utilajele de dirija utilajele de producere si slab calificati.
producere. utilaje de producere.
producere si prelucrare. prelucrare.
2. Amplasate in apropiere 2. Amplasate in
de consumatori deoarece apropiere de
productia finita destinata consumatori deoarece
consumarii in stare naturala productia finita destinata
(fara conservanti, coloranti, consumarii in stare
adaosuri), nu poate fi naturala (fara
transportata la distante conservanti, adaosuri),
mari deoarece se altereaza nu poate fi transportata
rapid. la distante mari deoarece
se altereaza rapid.
Industria usoara
Ind. textila Ind. confectiilor si tricotajelor Ind. de pielarie si incaltaminte Ind. blanurilor Ind. covoarelor

1.Amplasate in apropiere 1. Amplasate in apropiere de 1.Amplasate in apropiere de brate 1.Amplasate in apropiere de 1.Amplasate in apropiere de
de brate de munca consumator, deoarece astfel de munca ieftine, deoarece aceasta brate de munca ieftine, brate de munca ieftine,
ieftine, deoarece aceasta industria dispune de piata de ramura dispune in mare parte de deoarece aceasta ramura deoarece aceasta ramura
ramura dispune in mare desfacere si poate satisface cu productie mecanizata si necesita dispune in mare parte de dispune in mare parte de
parte de productie usurinta cerintele consumatorului. muncitori necalificati pentru a productie mecanizata si necesita productie mecanizata si necesita
mecanizata si necesita conduce aceste utilaje de muncitori necalificati pentru a muncitori necalificati pentru a
muncitori necalificati 1.Amplasate in apropiere de brate producere. conduce aceste utilaje de conduce aceste utilaje de
pentru a conduce aceste de munca ieftine, deoarece producere. producere.
aceasta ramura dispune in mare 2. Amplasate in apropiere de
utilaje de producere.
parte de productie mecanizata si consumator, deoarece astfel 2. Amplasate in apropiere de 2. Amplasate in apropiere de
2. Amplasate in apropirea necesita muncitori necalificati industria dispune de piata de baza de materie prima, zonele cu traditii seculre,
bazei de materie prima, pentru a conduce aceste utilaje de desfacere si poate satisface cu deoarece transportarea deoarece consumatorul
deoarece transportare producere. usurinta cerintele consumatorului. maretiei prime la distante manifesta un interes sporit
transportarea materiei pentru produsele cu o istorie,
mari necesita mari cheltuieli
prime la distante mari nu simbolistica si obiceiuri.
pentru depozitarea blanurilor
este rentabila din cauza
si prelucrarea acestora cu
volumului mare a
acesteia (ex. lina, substante chimice pentru a
bumbacul, inul) nu se distruge structura si
calitatea acestora.

S-ar putea să vă placă și