Sunteți pe pagina 1din 7

DISCIPLINA: JOC ȘI MIȘCARE

CLASA a III-a

PLANIFICARE CALENDARISTICA

ARIA CURRICULARA: Educație fizică, sport și sănătate


Nr ore pe saptamana: 1ore

Nr Domeniul Ob Continuturi Nr ore Observaţii


crt ref
Formaţii de adunare Deplasare in coloane Permanent, 10-15 min
Capacitatea de organizare Dezvoltarea Porniri si opriri Coloane de gimnastica
fizica armonioasa Complex de exerciţii pentru pregătirea organismului
pentru efort (încălzirea);
1. 2.1. Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare Permanent, pe timpul
Deprinderi de comunicare și lucru în 2.2. (De exemplu, gesturi, semne, semnale) 3 desfășurării jocurilor
echipă Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de
sprijin necondiționat
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu
schimbarea rolurilor la fiecare execuție)
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
(De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la
rezultatele jocurilor)
Responsabilitățile rolurilor de conducere
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a
ordinii în desfășurarea jocurilor)
Reguli de interacțiune inter-grup
(De exemplu, respectarea echipei adverse,
recunoașterea rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor,
supravegherea respectării regulilor de către partenerii
de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la
mal, Între două focuri)
2 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
Capacitate 1.1. purtări de obiecte 16
psiho - motrică 1.2. (Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu
1.3 numărarea pașilor și transport de diferite obiecte)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
(Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica,
Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și pisica)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe
ambele picioare; cu coardă
(Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
aruncare și prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe
deasupra capului
- prindere cu o mână prin apucare
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele,
Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți)
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete
cuprinzând deprinderi motrice complexe (utilitar-
aplicative):
- tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
(Exemple de jocuri: Toboganul, Avionul)
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea
calităților motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
(Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te
lăsa frate)
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice
- ritm
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge,
Cercurile zburătoare)
3. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor
Stil de viață activ 1.1. cardiace și respiratorii 13
1.2. (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul,
1.3 Leapșa – pe ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite
anotimpuri, în aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii
iscusiți, Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul
liber, incluzând întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își
apără oile, Mingea la căpitan, Între două focuri)
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în
excursii, tabere, drumeții
Ofertele școlilor și comunităților locale de
practicare a activităților fizice (concursuri școlare –
în școală, între școli; centre locale de inițiere în
diferite sporturi, serbări sportive)
Activități turistice
JOC ȘI MIȘCARE
Planificare pe unitati-pe domenii

1 Domeniul: Deprinderi de comunicare și lucru în echipă – 3 ore

Comp
Nr. Da Resurs Evalu
Conținuturi specif Exemple de activităţi de învăţare
crt. ta e are
ice
Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare 2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup Mingi, Apreci
(De exemplu, gesturi, semne, semnale) și inter-grup în activitățile de joc ștefete, eri
Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin și mișcare corzi selecti
necondiționat - realizarea unor sarcini de ve
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea colaborare în practicarea
rolurilor la fiecare execuție) activităților de joc și mișcare Evalua
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți - implicarea activă în evitarea/ re
(De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele medierea conflictelor în activitățile orala
jocurilor) de joc și mișcare
Responsabilitățile rolurilor de conducere 2.2. Acceptarea echilibrată a
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în victoriei/înfrângerii în cadrul
desfășurarea jocurilor) jocurilor de mișcare
Reguli de interacțiune inter-grup - participarea la stabilirea rolurilor
(De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea și sarcinilor în echipă (căpitan de
rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
respectării regulilor de către partenerii de întrecere) - participare la tragerea la sorți, la
Exemple de jocuri: constituirea echipelor
1  Remorcarea - felicitarea
2  Ancorăm corabia la mal coechipierilor/adversarilor
3  Între două focuri - autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
2 Domeniul: Capacitate psiho – motrică – 16 ore
Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte 1.1. Aplicarea deprinderilor Mingi, Observ
Exemple de jocuri: locomotorii în cadrul ștefete, are
4  Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport de diferite unor jocuri de întrecere corzi sistema
obiecte - participarea la ștafete tica
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: și jocuri cu utilizarea
- în zig-zag - cu ocolire de obstacole unor deprinderi de
- cu trecere peste obstacole - cu transport și punere de obiecte locomoție Evaluar
Exemple de jocuri: - participarea la ștafete e orala
5  Vizitiul și căluțul și jocuri cu utilizarea
6  Troica unor deprinderi de
7  Vânătorul, vrabia și albina manipulare Evaluar
8  Șoarecele și pisica e
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu Manevrarea obiectelor sumativ
desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă 1.2. în condiții de cooperare a
Exemple de jocuri: intra-grup și întrecere
9  Elasticul inter-grupe
10 - realizarea unor sarcini
 Ferește-ți picioarele
motrice de manipulare a
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere:
diferitelor obiecte, în
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
cadrul unui grup
- prindere cu o mână prin apucare
- implicarea în jocuri de
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
mișcare cu manevrarea
Exemple de jocuri:
11 obiectelor, desfășurate
 Suveica dublă
12 între echipe, sub formă
13  Vânătorii și rațele de întrecere
14  Ciobanul își apără oile
 Țintașii iscusiți Utilizarea deprinderilor
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi 1.3. motrice de bază pentru
motrice complexe (utilitar-aplicative): realizarea unor
- tracțiune-împingere - cățărare-coborâre - tracțiune activități ludice, cu
15 Exemple de jocuri: caracter complex și
16  Toboganul eforturi diferite
 Avionul - participarea la ștafete
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice: cu solicitări de eforturi
- viteza de deplasare în relație cu un partener diferite
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului - parcurgerea de trasee
- rezistența generală aplicativ-utilitare
Exemple de jocuri: - participarea la jocuri
17  Nu te lăsa frate de orientare în spațiu
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice - ritm
Exemple de jocuri:
18  Ocupă locul
19  Poșta merge
20  Cercurile zburătoare

3 Domeniul: Stil de viață activ – 13 ore


Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor 1.1. 1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii Mingi, Observare
cardiace și respiratorii în cadrul unor jocuri de întrecere ștefet sistematica
Exemple de jocuri: - participarea la ștafete și jocuri cu e,
21  Uliul și porumbeii utilizarea unor deprinderi de locomoție corzi
22  Năvodul - participarea la ștafete și jocuri cu Evaluare
23  Leapșa – pe ghemuite utilizarea unor deprinderi de manipulare orala
24 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite
anotimpuri, în aer liber 1.2. 1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de
Exemple de jocuri: cooperare intra-grup și întrecere inter- Evaluare
25  Derdelușul grupe sumati
26  Cărăușii - realizarea unor sarcini motrice de va
27  Țintașii iscusiți manipulare a diferitelor obiecte, în cadrul
28 unui grup
 Cursa pe numere
- implicarea în jocuri de mișcare cu
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul
manevrarea obiectelor, desfășurate între
liber, incluzând întrecerea între grupuri
echipe, sub formă de întrecere
Exemple de jocuri:
29 1.3.
 Vânătorii și rațele
30 1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de
31  Ciobanul își apără oile bază pentru realizarea unor activități
 Mingea la căpitan
32  Între două focuri ludice, cu caracter complex și eforturi
33 Jocuri de mișcare pentru timpul liber diferite
34 desfășurate în excursii, tabere, drumeții. - participarea la ștafete cu solicitări de
Activități turistice eforturi diferite
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
- participarea la jocuri de orientare în
spațiu

JOCURI

1. Acul cu ață 18. Apărătorul cetății


2. Salut, prietene 19. Vânătorii și rațele
3. Batistuța 20. Între două focuri
4. Șoarecele și pisica 21. Cursa pe numere
5. Șoarecele isteț și pisica periculoasă 22. Calculatoarele
6. Al treilea fuge / Prinde-l pe al treilea 23. Cursa vocalelor
7. Coșulețul cu două toarte 24. Crabii și creveții
8. Ogarul și iepurele 25. Păsărelele intră-n cuib
9. Pescarul cu plasa /Năvodul 26. Îndemânaticii
10. Semănatul și culesul cartofilor 27. Ferește-ți capul
11. Vizitiul și căluțul 28. Mingea prin tunel
12. Vizitiul și doi cai 29. Mingea prin tunel -variantă
13. Carul roman /Troica 30. Mingea pe pod / Banda rulantă
14. Naveta spațială 31. Mingea șarpe
15. Uliul și porumbeii 32. Ferește-ți picioarele
16. Șarpele își prinde coada 33. Vânătorul iscusit
17. Ciobanul își apără oile 34. Buchețelele