Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE LECŢIE

Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „Gheorghe Ţiţeica”, Calafat


Modulul: Boli infecţioase şi nursing
Nume: Prof. Dr. Mitoiu Alexandra
Clasa: Anul III AMG
Tema: Boli cu transmitere aerogenă
Lecţia: SCARLATINA
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea germenilor care produc scarlatina şi cunoaşterea simptomatologiei
Tipul de lecţie: dobândire şi fixare de cunoştinţe
Obiectivul de referinţă: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate
Competenţe specifice:
1. Analizează principalele tipuri de streptococ beta hemolitic, grup A, tip 12 care produc şi elimină o toxină eritrogenă
2. Specifică caracteristicile interacţiunii dintre organismele patogene şi om
3. Aplică normele de prevenire a transmiterii infecţiilor şi metodelor de profilaxie generală şi specifică în scarlatină
Competenţe derivate:
1. Să identifice streptococul beta hemolitic în exudatul faringian
2. Să precizeze care sunt sursele de infecţie, calea de transmitere şi masa receptivă
3. Să precizeze perioadele unei boli infecto- contagioase
4. Să identifice manifestările clinice, caracteristice în perioada de stare
5. Să identifice semnele şi simptomele care sugerează diagnosticul de scarlatină
6. Să precizeze tratamentul caracteristic, curativ şi profilactic
7. Să identifice metodele de profilaxie generală şi specială în scarlatină.
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: planşa, culturi de celule, îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea fişei de evaluare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc pentru 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc lecţie, sunt atenţi la orală
materialul lecţiei. materialele pe care le
primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea cunoştinţelor 15 min. Conversaţia Planşe Chestionare
a unor scurtă din lecţiile anterioare. Observaţia orală
cunoştinţe recapitulare din
însuşite cunoştinţele
anterior anterioare.
3. Prezentarea Prezint lecţia Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumător Chestionare
noilor nouă şi materialul -notează şi fac observaţii Problematizarea Planşe orală
cunoştinţe. pentru aceasta: asupra materialului Observaţia
Dirijarea SCARLATINA descoperind germenul Descoperirea
învăţării Descrierea beta hemolitic în Explicaţia
factorilor exudatul faringian
epidemiologici precum şi aslo în sânge;
principali. -prezintă caractere
Rog elevii să generale ale acestora;
observe şi să -precizează factorii
numească care epidemiologici,
sunt sursa de simptomele subiective şi
infecţie, calea de obiective caracteristice
transmitere şi scarlatinei;
masa receptivă. -precizează tratamentul
Precizez sursa de etiologic caracteristic cu
infecţie şi adresez penicilină.
întrebări în ceea
ce priveşte modul
de răspândire
sau de infecţie
cu streptococ beta
hemolitic. Solicit
elevilor să-şi
amintească care
sunt măsurile de
profilaxie
generală şi
specială în
scarlatină.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de evaluare. 10 min. Observaţia Îndrumător Fişe de
conexiunii observarea Descoperirea Planşe. evaluare.
inverse feed- streptococului Conversaţia.
beak beta hemolitic şi
simptomelor
caracteristice
scarlatinei.
PROIECT DE LECŢIE
Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „Gheorghe Ţiţeica”, Calafat
Modulul: Neurologie şi nursing in neurologie
Nume: Prof. Dr. Preda Ana- Maria
Clasa: Anul III AMG
Tema: Boli neurologice
Lecţia: EPILEPSIA
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea semnelor şi simptomelor epilepsiei precum şi tratamentul
Tipul de lecţie: dobândire şi fixare de cunoştinţe
Obiectivul de referinţă: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate
Competenţe specifice:
1. Analizează principalele forme clinice de epilepsie
2. Specifică caracteristicile fiecărei forme
3. Specifică tratamentul epilepsiei.
Competenţe derivate:
1. Să identifice o persoană cu epilepsie
2. Să precizeze care sunt formele clinice
3. Să precizeze caracteristicile fiecarei forme clinice
4. Să precizeze probele paraclinice şi simptomatologia clinică necesare susţinerii diagnosticului pozitiv al Epilepsiei
5. Să precizeze tratamentul caracteristic, curativ şi profilactic
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: planşa, culturi de celule, îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea fişei de evaluare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc pentru 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc lecţie, sunt atenţi la orală
materialul lecţiei. materialele pe care le
primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea cunoştinţelor 15 min. Conversaţia Planşe Chestionare
a unor scurtă din lecţiile anterioare. Observaţia orală
cunoştinţe recapitulare din
însuşite cunoştinţele
anterior anterioare.
3. Prezentarea Prezint lecţia Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumător Chestionare
noilor nouă şi materialul -notează şi fac observaţii Problematizarea Planşe orală
cunoştinţe. pentru aceasta: asupra simptomatologiei Observaţia
Dirijarea EPILEPSIA şi clasificării formelor Descoperirea
învăţării Descrierea clinice; Explicaţia
factorilor de risc, -prezintă caractere
sfat genetic. generale ale acestora;
Rog elevii să -precizează factorii de
precizeze care risc;
sunt formele -precizează tratamentul
clinice. etiologic cu
Precizez anticonvulsivante.
simptomatologia
şi adresez
întrebări în ceea
ce priveşte
desfăşurarea unei
crize de epilepsie
majoră. Precizez
tratamentul unui
pacient cu
Epilepsie.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de evaluare. 10 min. Observaţia Îndrumător Fişe de
conexiunii observarea Descoperirea Planşe. evaluare.
inverse feed- streptococului Conversaţia.
beak beta hemolitic şi
simptomelor
caracteristice
scarlatinei.
PROIECT DE LECŢIE
Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „Gheorghe Ţiţeica”, Calafat
Modulul: Reumatologie şi Nursing
Nume: Prof. Dr. Ionescu Ştefania
Clasa: Anul III AMG
Lecţia: REUMATISMUL ARTICULAR ACUT
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea germenilor care produc RAA şi cunoaşterea simptomatologiei
Tipul de lecţie: dobândire şi fixare de cunoştinţe
Obiectivul de referinţă: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate
Competenţe specifice:
1. Analizează principalele tipuri de streptococ beta hemolitic, grup A, tip 12 care produc şi elimină o toxină eritrogenă
2. Specifică caracteristicile interacţiunii dintre organismele patogene şi om
3. Aplică normele de prevenire a transmiterii infecţiilor şi metodelor de profilaxie generală şi specifică în scarlatină
Competenţe derivate:
1. Să identifice streptococul beta hemolitic în exudatul faringian
2. Să precizeze care sunt sursele de infecţie, calea de transmitere şi masa receptivă
3. Să precizeze intervalul de la infecţia streptococului până la atacul reumatismului
4. Să identifice criteriile majore şi minore de diagnostic
5. Să precizeze tratamentul caracteristic, curativ şi profilactic
6. Să identifice metodele de profilaxie generală şi specială în RAA.
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: planşa, culturi de celule, îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea fişei de evaluare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc pentru lecţie, sunt atenţi orală
materialul lecţiei. la materialele pe care le
primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea cunoştinţelor 15 min. Conversaţia Planşe Chestionare
a unor scurtă recapitulare din lecţiile anterioare. Observaţia orală
cunoştinţe din cunoştinţele
însuşite anterioare.
anterior
3. Prezentarea Prezint lecţia nouă Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumător Chestionare
noilor şi materialul -notează şi fac observaţii Problematizarea Planşe orală
cunoştinţe. pentru aceasta: asupra materialului Observaţia
Dirijarea REUMATISMUL descoperind germenul Descoperirea
învăţării ARTICULAR beta hemolitic în Explicaţia
ACUT exudatul faringian
precum şi aslo în sânge;
Descrierea -prezintă caractere
factorilor generale ale acestora;
epidemiologici -precizează factorii
principali. epidemiologici,
simptomele subiective şi
Rog elevii să
obiective caracteristice
observe şi să
RAA;
numească care
sunt sursa de -precizează tratamentul
infecţie, calea de etiologic caracteristic cu
transmitere şi masa penicilină.
receptivă.
Precizez sursa de
infecţie şi adresez
întrebări în ceea ce
priveşte modul de
răspândire sau de
infecţie cu
streptococ beta
hemolitic. Solicit
elevilor să-şi
amintească care
sunt măsurile de
profilaxie generală
şi specială în
RAA.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de 10 min. Observaţia Îndrumător Fişe de
conexiunii observarea evaluare. Descoperirea Planşe. evaluare.
inverse feed- streptococului beta Conversaţia.
beak hemolitic şi
simptomelor
caracteristice
RAA.
FIŞĂ DE EVALUARE
1. Completaţi spaţiile punctate:
Streptococul se grupează sub formă de.......................................
Factorii epidemiologici principali ai scarlatinei:
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Scarlatina se manifestă în perioada de stare..........................................................................................................
Erupţia în scarlatină are următoarele caracteristici..............................................................................................
2. Alegeţi răspunsul corect:
Tratamentul etiologic în scarlatină se face cu:
a) Oxacilina
b) Penicilina
c) Gentamicina
3. Enumeraţi 4-5 măsuri de profilaxie generală şi specială în scarlatină.
FIŞĂ DE EVALUARE
1. Completaţi spaţiile punctate:
Streptococul se grupează sub formă de.......................................
Factorii epidemiologici principali ai RAA:
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Criteriile majore de diagnostic al RAA sunt.....................................................................................................................
2. Alegeţi răspunsul corect:
Tratamentul etiologic în RAA se face cu:
d) Oxacilina
e) Penicilina
f) Gentamicina
3. Enumeraţi măsurile de profilaxie generală şi specială în RAA.
PROIECT DE LECŢIE
Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „Gheorghe Ţiţeica”, Calafat
Modulul: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
Nume: Prof. Dr. Ionescu Ştefania
Clasa: Anul III AMG
Lecţia: OLIGOFRENIA
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea gradelor de oligofrenie în funcţie de coeficientul de inteligenţă
Tipul de lecţie: dobândire şi fixare de cunoştinţe
Obiectivul de referinţă: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate
Competenţe specifice:
1. Analizează principalele semne si simptome specifice oligofreniei
2. Specifică caracteristicile fiecărui grad de oligofrenie
3. Aplică normele de prevenire a transmiterii infecţiilor şi metodelor de profilaxie generală şi specifică în oligofrenie

Competenţe derivate:
1. Să identifice factorii genetici endogeni sau exogeni ce determină oligofrenia
2. Să identifice manifestările clinice, caracteristice în oligofrenie
3. Să precizeze obiectivele de îngrijire în oligofrenie
4. Să identifice metodele de profilaxie generală şi specială în oligofrenie.
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea fişei de evaluare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc pentru 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc lecţie, sunt atenţi la orală
materialul lecţiei. materialele pe care le
primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea cunoştinţelor 15 min. Conversaţia Chestionare
a unor scurtă din lecţiile anterioare. Observaţia orală
cunoştinţe recapitulare din
însuşite cunoştinţele
anterior anterioare.
3. Prezentarea Prezint lecţia Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumător Chestionare
noilor nouă şi materialul -notează şi fac observaţii Problematizarea orală
cunoştinţe. pentru aceasta: asupra materialului Observaţia
Dirijarea OLIGOFRENIA descoperind factorii Descoperirea
învăţării Descrierea etiologici genetici şi Explicaţia
factorilor exogeni;
etiologici -precizează simptomele
principali. caracteristice
Rog elevii să oligofreniei;
observe şi să -precizează obiectivele
numească care de îngrijire din
sunt gradele de oligofrenie
oligofrenie în
funcţie de
coeficientul de
inteligenţă.
Precizez
manifestările
clinice
caracteristice
oligofreniei.
Solicit elevilor să-
şi amintească care
sunt măsurile de
profilaxie
generală şi
specială în
oligofrenie.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de evaluare. 10 min. Observaţia Îndrumător Fişe de
conexiunii observarea Descoperirea evaluare.
inverse feed- factorilor Conversaţia.
beak etiologici şi
simptomelor
caracteristice
oligofreniei.
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Completaţi spaţiile punctate:


Deficienţa dominantă în oligofrenie este în domeniul...................................................
Enumeraţi gradele de oligofrenie după OMS:
...........................................................................................................
........................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
Care sunt gravidele cu risc de sindrom DOWN care trebuie dispensarizate.............................................................
PROIECT DE LECŢIE
Unitatea şcolară: Şcoala Postliceală „Gheorghe Ţiţeica”, Calafat
Modulul: Boli metabolice de nutriţie şi nursing
Nume: Prof. Dr. Ionescu Ştefania
Clasa: Anul II AMG
Lecţia: DIABETUL ZAHARAT
Scopul lecţiei: înţelegerea şi recunoaşterea semnelor şi simptomelor specifice diabetului zaharat
Tipul de lecţie: dobândire şi fixare de cunoştinţe
Obiectivul de referinţă: observarea şi descoperirea noţiunilor adecvate
Competenţe specifice:
1. Analizează principalele tipuri de diabet zaharat
2. Aplică normele de prevenire şi metodelor de profilaxie a diabetului zaharat şi a complicaţiilor
Competenţe derivate:
1. Să identifice factorii etiopatogenici ai diabetului zaharat
2. Să identifice manifestările clinice, caracteristice diabetului zaharat
3. Să precizeze care sunt analizele obligatorii pentru diagnosticul de diabet zaharat
4. Să precizeze tratamentul caracteristic, curativ şi profilactic
5. Să identifice metodele de profilaxie generală şi specială în diabetul zaharat
Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: observaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, modelarea.
2. Resurse materiale: îndrumător.
3. Forma de organizare: frontală, individuală.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: formativă prin chestionare orală pe tot parcursul orei şi completarea fişei de evaluare
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Verigile/ Unitatea de conţinut Timp Metode Resurse Evaluare
Crt. Etapele Activitatea Activitatea elevilor acordat didactice materiale
lecţiei profesorului
1. Momentul Notez absenţele, Elevii se pregătesc pentru 5 min. Conversaţia Catalog Chestionare
organizatoric pregătesc lecţie, sunt atenţi la orală
materialul lecţiei. materialele pe care le
primesc.
2. Reactualizare Solicit elevilor o Verificarea cunoştinţelor 15 min. Conversaţia Chestionare
a unor scurtă din lecţiile anterioare. Observaţia orală
cunoştinţe recapitulare din
însuşite cunoştinţele
anterior anterioare.
3. Prezentarea Prezint lecţia Elevii: 20 min. Conversaţia Îndrumător Chestionare
noilor nouă şi materialul -notează şi fac observaţii Problematizarea orală
cunoştinţe. pentru aceasta: asupra analizelor Observaţia
Dirijarea DIABETUL obligatorii pentru Descoperirea
învăţării ZAHARAT diagnosticul diabetului Explicaţia
Descrierea zaharat (glicemia,
factorilor glicozuria, corticetonici,
etiopatogenici hemoglobina glicozilata
principali. -precizează simptomele
Rog elevii să caracteristice diabetului
numească zaharat;
principalele tipuri -precizează tratamentul
de diabet zaharat etiologic caracteristic cu
Precizez hipoglicemiante orale sau
importanţa insulino terapie .
factorilor genetici
în etiopatogenia
diabetului zaharat
Solicit elevilor să-
şi amintească care
sunt măsurile de
profilaxie
generală şi
specială în
diabetul zaharat.
4. Asigurarea Descrierea şi Rezolvă fişa de evaluare. 10 min. Observaţia Îndrumător Fişe de
conexiunii observarea Descoperirea evaluare.
inverse feed- factorilor Conversaţia.
beak etiologici şi
simptomelor
caracteristice
diabetul zaharat.
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Completaţi spaţiile punctate:


Epilepsia este....................................................................................................................................................................
Formele clinice ale epilepsiei sunt...........................................................................................................................
Diagnosticul pozitiv al epilepsiei se susţine pe......................................................................................................
Regimul igieno dietetic în epilepsie este.......................................................................................................................
Tratamentul specific epilepsiei este...............................................................................................................................
Sfatul genetic acordat bolnavilor cu epilepsie este...................................................................................................

S-ar putea să vă placă și