Sunteți pe pagina 1din 1

Se achită numai la B.C.

AGROINDBANK
I.P. Centrul de Excelență în Economie și Finanțe mun .Chișinău, str. Miron
Costin 26/2
c/f 1005600007685 TREZMD2X

IBAN MD08TRPAAA142310A15460AA

Taxa studii 2900 lei

Nume, Prenume, Patronimic elevului___________________


Numărul contractului________________________________
Grupa____________________________________________