Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE SELECTIE INDIVIDUAL - selectate - etapa lunara 3 (septembrie - 2015) - prag de calitate - 3

M6.4 - 01/15 - Etapa lunara: 3 (01.09.2015 - 30.09.2015)

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 1

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare: 68,099 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect

Punctaj estimat (autoevaluare,


Licitatie
Codificare de rezerva

prescoring)
Nr.c
Sub-măsură

Titlu proiect Solicitant


rt. Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ

An Luna Zi Judeţ Localitate


Etapa lunara

An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lista proiectelor selectate pentru finantare

MODERNIZARE CABINET SERVICII


MEDICALE STOMATOLOGICE IN DR. FILDAN F. SORIN - Comuna/Oras
1 06 40 0000 03 15 2 14 00068 2015 09 18 COMUNA CUMPANA, JUDETUL CONSTANTIN - CABINET CONSTANTA CUMPANA Sat 55.00
CONSTANTA - CMI DR. SORIN STOMATOLOGIC CUMPANA
FILDAN

Număr proiecte selectate pentru finanţare 1 Valoa

Page 1 of 2
a lunara 3 (septembrie - 2015) - prag de calitate - 30 puncte

Criterii de selecţie

Punctaj AFIR
Total Criterii de
Valoare Valoare cumulat Eligibilitate
eligibilă publică (valoare neîndeplinite
publică)

CS1

CS2

CS3

CS4
18 19 20 21 22 23 24 25 26

selectate pentru finantare

55.000 - 30.000 - 25.000 75,666.00 68,099.00 68,099.00

Valoare publică totală 68,099.00

Page 2 of 2