Sunteți pe pagina 1din 12

Dosarul nr.

2a-4096/18
(02-2a-23699-19112018)
Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani, judecător Cornelia
Vârlan)

DECIZIE
21 februarie 2019 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ


al Curții de Apel Chișinău
În componența:
Președintele ședinței, judecătorul: Nelea Budăi
Judecătorii: Ion Muruianu și Maria Guzun
Grefierul: Inga Melnic

examinând în ședință publică în ordine de apel, cererea de apel depusă de


avocatul Dorel Țurcan în interesele apelanților Nicolae Botgros și Lidia
Botgros, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 19
septembrie 2018, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată
înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros împotriva societății cu
răspundere limitată ”Arcodesinc”, intervenient accesoriu societatea cu
răspundere limitată ”Tez Tur” cu privire la restituirea sumei, compensarea
prejudiciului cauzat și a cheltuielilor de judecată,

constată:

La data de 21 septembrie 2016, Nicolae Botgros și Lidia Botgros au înaintat cerere de


chemare în judecată împotriva SRL ”Arcodesinc” cu privire la încasarea sumei în mărime de 55725
lei achitați în baza contratului nr.33 din 21 martie 2016, a sumei de 10000 lei cu titlu de reparație a
prejudiciului moral cauzat și încasarea cheltuielilor de judecată (f.d.6-15).
În motivarea acțiunii, reclamanții au invocat că la data de 21 martie 2016
au semnat cu SRL ”Arcodesinc” contractul de prestare a serviciilor turistice nr.
33, în baza căruia primii au achitat suma de 55725 lei.
Susțin, că la data de 06 iulie 2016, în baza contractului enunțat,
reclamanții au decolat cu avionul cu destinația Grecia, insula Creta, hotelul
”Aldernar Royal Mare & Suites” 5* pentru o perioadă de 7 zile.
Menționează, că conform condițiilor contractuale și imaginilor foto
prezentate de către SRL ”Arcodesinc” la momentul semnării contractului, erau
prevăzute următoarele condiții: camera urma să fie amplasată pe prima linie
de la mare, cu o suprafață - nu mai puțin de 29 m 2 - fără suprafața băii și a
wc-ului și, eventual un balcon, cu un pat matrimonial și un pat fotoliu, cu
vederea la mare, cu un mini-bar asigurat rigorilor unui hotei de 5*, cu cel puțin
două scaune și o măsuță sau două fotolii și măsuță, iar plaja cu nisip de pe
malul mării, urma să fie în imediata apropiere a hotelului.
Precizează că la 06 iulie 2016, aflați la recepția hotelul ”Aldernar Royal
Mare & Suites” 5*, după mai multe ore de așteptări și discuții interminabile și
contradictorii cu administrația hotelului, au fost informați că camera destinată
lor, cu o zi înaintea sosirii, fusese distribuită altui grup turistic din Olanda, iar
altă cameră liberă și identică condițiilor lor contractuale nu există.
La îndemnul administratorului hotelului, fiindcă era noapte, iar
reclamanții erau obosiți, flămânzi și extenuați, au acceptat cazarea doar
pentru o noapte într-o cameră în afara hotelului, într-o căsuță din două nivele,
unde paturile erau din metal, patul matrimonial, precum și patul-fotoliu
lipseau, camera avea o suprafață de 20 m2, mini-barul era gol, iar în cameră nu
exista nici un scaun sau fotoliu.
Totodată, camera în care au fost cazați nu avea vedere la mare și era la o
distanță de aproximativ 200 m de la restaurant și 250 m de la plajă, care era
din pietre ascuțite.
Indică, că a treia zi, au fost informați că nu pot fi ajutați cu nimic, fiindu-le
propusă o altă cameră, în aceiași căsuță, cu aceleași condiții expuse mai sus,
doar că la parter.
Afirmă că în aceiași zi, au informat SRL ”Arcodesinc” despre încălcarea
integrală a condițiilor contractuale, iar ultimul a procurat bilete retur la avion
și reclamanții s-au întors în mun. Chişinău.
Specifică că inițial SRL ”Arcodesinc” a promis restituirea integrală a
banilor achitați în baza contractului enunțat, însă până la momentul actual,
banii nu le-au fost restituiți.
Susțin că camera în care au fost cazați nu face parte din hotelul ”Aldernar
Royal Mare & Suites” 5*, dar din hotelul ”Royal”, fapt care este vizibil și din
imaginile fotografice.
Consideră, că SRL ”Arcodesinc” nu și-a onorat obligațiile contractuale
prevăzute în contractul nr. 33 din 21 martie 2016, cauzându-le prejudicii
materiale și morale, având în vedere că din vina pârâtului, a fost irosit timpul
preconizat pentru odihnă și concediul de vară din anul 2016.
Precizează, că la 09 iulie 2016 și la 27 iulie 2016, în adresa SRL
”Arcodesinc” au fost expediate două reclamații, prin care au solicitat
restituirea integrală a cheltuielilor suportate în legătură cu încheierea
contractului nr. 33 din 21 martie 2016, însă până la momentul depunerii
acțiunii în instanța de judecată, răspuns la reclamații nu au primit.
Solicită Nicolae Botgros și Lidia Botgros încasarea sumei de 55725 lei
achitați în baza contractului nr.33 din 21 martie 2016, a sumei de 10000 lei
pentru compensarea prejudiciului moral cauzat și a cheltuielilor de judecată.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 22 mai 2017, s-a
atras în proces în calitate de intervenient accesoriu SRL ”Tez Tur” (f.d.89).
Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 19 septembrie
2018, acțiunea înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros s-a respins
(f.d.125; 132-136).
La 26 octombrie 2018, avocatul Dorel Țurcan în interesele apelanților
Nicolae Botgros și Lidia Botgros a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii
primei instanțe, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătoriei
Chișinău (sediul Râșcani) din 19 septembrie 2018 și emiterea unei noi hotărâri
cu privire la admiterea acțiunii înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros
(f.d.130-131).
În ședința instanței de apel, avocatul Dorel Țurcan în interesele
apelanților Nicolae Botgros și Lidia Botgros a solicitat repunerea în termenul
legal a apelului declarat împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul
Râșcani) din 19 septembrie 2018.
Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 29 noiembrie 2018, s-a admis
cererea avocatului Dorel Țurcan în interesele apelanților Nicolae Botgros și
Lidia Botgros cu privire la repunerea în termenul legal a apelului declarat,
împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 19 septembrie
2018. S-au repus apelanții Nicolae Botgros și Lidia Botgros în termenul legal
de declarare a apelului (f.d. 157-161).
La 15 ianuarie 2019, avocatului Dorel Țurcan în interesele apelanților
Nicolae Botgros și Lidia Botgros a declarat apel motivat împotriva hotărârii
primei instanțe (f.d.175-189).
În motivarea apelului, apelanții au reiterat motivele de fapt și de drept,
expuse în conținutul cererii de chemare în judecată depusă, invocând
suplimentar că hotărârea primei instanțe este neîntemeiată, instanța de fond
preluând poziția pârâtului expusă în referințele depuse.
Menționează, că în condițiile contractului nr. 33 din 21 martie 2016, SRL
”Arcodesinc” urma să le asigure o cameră în hotelul ”Aldernar Royal Mare &
Suites” 5* de tipul Bugalow Sea View, identică celor pe care le-au vizualizat în
pozele prezentate de către SRL ”Arcodesinc” la momentul semnării
contractului.
Precizează că conform pozelor respective, este evidentă deosebirea dintre
camera promisă și cea care a fost oferită.
Astfel, imaginile fotografice prezentate de SRL ”Arcodesinc” la semnarea
contractului sunt făcute la o cameră din cadrul blocului ”Ariane” din hotelul
”Aldernar Royal Mare & Suites” 5*, bloc care nu dispune de camere Bugalow
Sea View.
Subliniază că camera care le-a fost oferită de tipul Bugalow GV/SV, nu
corespunde ofertei iniţiale vizualizată foto şi promisă: cu vederea la mare, pe
linia unul de pe malul mării, pat matrimonial, suprafaţa camerei în mărime de
29 m2 - fără suprafața băii, a wc-ului și a balconului, cu un pat matrimonial și
un pat fotoliu, cu vederea la mare, cu un mini-bar asigurat rigorilor unui hotei
de 5*, cu cel puțin două scaune și o măsuță sau două fotolii și măsuță, iar plaja
cu nisip de pe malul mării, urma să fie în imediata apropiere a hotelului.
Susțin că SRL ”Arcodesinc” era obligat să-i informeze despre faptul că
suprafața de 29 m2 a camerei, include şi suprafaţa camerei pentru dependenţe.
Indică, că Imaginile la care fac trimitere reclamanții-apelanți, corespund
unei camere de alt tip, cu insigna VIP și depăşeşte comanda efectuată de către
SRL ”Arcodesinc”.
Afirmă că în vouceherul 105287165,eliberat lui Nicolae Botgros și Lidiei
Botgros şi în contractul nr.33 din 21 martie 2016 este indicată denumirea
hotelului ”Aldernar Royal Mare & Suites” 5*, camera rezervată pentru aceștia
fiind de tip Bugalow Sea View, numai că oferta SRL ”Arcodesinc” cuprinde
poze din blocul hotelului ”Arione”, iar apelanţilor li s-a oferit o altă cameră de
tip Bunalow Sea View.
Invocă că este neîntemeiată concluzia primei instanțe referitoare la faptul
că apelanții au beneficiat de serviciile hotelului timp de 5 zile, în condițiile în
care apelanții din a doua zi, 7 iulie, au anunțat SRL ”Arcodesinc” despre
rezilierea contractului și ultima le-a procurat bilete în direcţia Bucureşti.
Astfel, aceștia s-au aflat în hotel 3 zile (6-8 iulie).
În ședința instanței de apel, apelantul Nicolae Botgros și reprezentantul
apelanților Nicolae Botgros și Lidia Botgros, avocatul Dorel Țurcan, au
susținut cererea de apel depusă și au solicitat admiterea acesteia, casarea
hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri prin care acțiunea
înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros să fie admisă, cu încasarea din
contul SRL ”Arcodesinc” a sumei de 40120 lei ce constituie suma de bani
achitată în temeiul contractului nr.33 din 21 martie 2016; 10000 lei, cu titlu
de compensare a prejudiciului moral cauzat; 2272 lei, cu titlu de taxă de stat
achitată pentru examinarea cauzei în instanța de fond; 1479 lei, cu titlu de
taxă de stat achitată pentru examinarea cauzei în instanța de apel; 5000 lei, cu
titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile de asistență juridică în instanța
de fond și 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile de
asistență juridică în instanța de apel.
Reprezentantul intimatului SRL ”Arcodesinc”, în ședința instanței de apel
nu s-a prezentat, însă prin cererea depusă la 21 februarie 2019, a solicitat
amânarea examinării cauzei pentru o altă dată, în legătură cu imposibilitatea
prezentării administratorului SRL ”Arcodesinc” în ședința de judecată,
deoarece participă în calitate de victimă în cadrul unui proces contravențional
la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).
Cererea de amânare a examinării cauzei depusă de SRL ”Arcodesinc” a
fost respinsă prin încheierea protocolară a Curții de Apel Chișinău din 21
februarie 2019, fiind una repetată.
Reprezentantul intervenientului accesoriu SRL ”Tez Tur”, în ședința
instanței de apel nu s-a prezentat, procedura de citare legală fiind executată
(f.d.146).
În acord cu prevederile art. 102 alin. (4 1 ) Cod de procedură civilă,
participanţii la proces înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea
lor pentru efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară.
În conformitate cu prevederile art. 379 alin. (2) Cod de procedură civilă, n
eprezentarea în şedinţa de judecată a apelantului sau a intimatului, a
reprezentanţilor acestora, precum şi a unui alt participant la proces, citaţi
legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea apelului.
Astfel, Colegiul civil consideră necesar de a examina apelul în lipsa
reprezentantului intimatului și al intervenientului accesoriu, care nu s-au
prezentat în ședința de judecată, procedură de citare legală fiind executată.
Audiind opinia apelantului Nicolae Botgros și a reprezentantului
apelanților Nicolae Botgros și Lidia Botgros, avocatul Dorel Țurcan, studiind
materialele dosarului, Colegiul civil consideră apelul întemeiat şi care urmează
a fi admis, cu casarea hotărârii primei instanţe şi pronunţarea unei noi
hotărâri, prin care se admite cererea de chemare în judecată înaintată de
Nicolae Botgros și Lidia Botgros, ca fiind întemeiată.
În acord cu prevederile art. 385 lit. c) Cod de procedură civilă, instanța de
apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul şi să caseze integral
sau parţial hotărârea primei instanţe, emițând o nouă hotărâre.
În conformitate cu prevederile art.373 alin. (1), (2) și (5) Codul de
procedură civilă, instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale
referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în
ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă
instanţă. În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi
raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care
nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei,
apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel
de către participanţii la proces. Instanţa de apel este obligată să se pronunţe
asupra tuturor motivelor invocate în apel.
Din conţinutul celor relatate, Colegiul civil reţine că sarcina instanţei de
apel derivă din dispoziţiile art.373 alin.(1), (2) și (5) Codul de procedură civilă,
în condiţiile în care instanţa de fond a soluţionat fondul cauzei, cu expunerea
argumentelor în vederea admiterii sau respingerii acţiunii în raport cu
concluziile reţinute de către aceasta.
Pe parcursul examinării cauzei, s-a stabilit că la data de 21 martie 2016,
între Nicolae Botgros și Lidia Botgros și SRL ”Arcodesinc”, a fost semnat
contractul de prestare a serviciilor turistice nr. 33 (f.d.46-47).
Conform pct. 1.4 din contract, SRL ”Arcodesinc” a comercializat lui
Nicolae Botgros și Lidia Botgros produsul turistic - un sejur în Grecia în
perioada 06 iulie 2016-13 iulie 2016, cu cazarea în hotelul ”Aldernar Royal
Mare & Suites” 5*, în cameră de tip Bugalow Sea View, cu vedere la mare.
Potrivit pct. 2.1 al contractului, costul sejurului este de 1820 euro, iar
achitarea se efectuează în lei moldovenești, 50 % până la data de 01 mai 2016
și 50 % până la data de 03 iunie 2016, sumă care a fost achitată integral de
către Nicolae Botgros și Lidia Botgros.
În condițiile pct. 3.1.5 al contractului, în cazuri de excepție, agenția de
turism este în drept să modifice condițiile de casare cu un nivel de confort nu
mai jos decât cel stabilit în contract. În caz că turistul nu acceptă astfel de
condiții, agenția de turism este obligată să returneze costul pachetului turistic
achitat, cu excepția cheltuielilor efectuate de agenția de turism, confirmate
documentar.
În cazul când turistul va profita de serviciile incluse în voucher sau alte
servicii propuse ca alternativă, pretențiile se vor considera ca neîntemeiate. În
acest caz serviciul se va considera a fi efectuat în mod corespunzător.
În temeiul contractului nr.33 încheiat între Nicolae Botgros și Lidia
Botgros și SRL ”Arcodesinc” la 21 martie 2016, a fost eliberat voucherul
turistic cu nr.105287165.
S-a stabilit că destinația și hotelul, au fost alese de către Nicolae Botgros
și Lidia Botgros în baza catalogului Grecia 2016, oferit agenției turistice SRL
”Arcodesinc” de către SRL ”Tez Tur”, în care sunt plasate imaginile hotelului
și condițiile ce le oferă.
La fel, s-a constatat că Nicolae Botgros și Lidia Botgros au decolat din
Chișinău cu destinația Grecia, insula Creta, la data de 06 iulie 2016 și
ajungând la destinație, li s-a comunicat că camera rezervată pentru dânșii, a
fost pusă la dispoziția altui grup turistic. În consecință, Nicolae Botgros și
Lidia Botgros au fost cazați în altă cameră.
Constatând că camera în care au fost cazați, nu corespunde cu cea care au
văzut-o în imaginile fotografice, prezentate de SRL ”Arcodesinc” la momentul
încheierii contractului, Nicolae Botgros și Lidia Botgros au înaintat pretenții
administrației hotelului, anunțând despre acest fapt administrația SRL
”Arcodesinc” și administrația SRL ”Tez Tur” din Grecia.
Pretențiile înaintate de Nicolae Botgros și Lidia Botgros s-au referit la
faptul că camera pusă la dispoziția lor, nu corespundea cu cea care urma să
aibă următoarele condiții, conform înțelegerii avute la momentul încheierii
contractului cu agenția de turism, conform căreia: camera urma să fie
amplasată pe prima linie de la mare, cu o suprafață - nu mai puțin de 29 m2 -
fără suprafața băii și a wc-ului și, eventual un balcon, cu un pat matrimonial și
un pat fotoliu, cu vederea la mare, cu un mini-bar asigurat rigorilor unui hotei
de 5*, cu cel puțin două scaune și o măsuță sau două fotolii și măsuță, iar plaja
cu nisip de pe malul mării, urma să fie în imediata apropiere a hotelului,
conform imaginilor prezentate (26; 27; 28).
Deoarece nu era disponibilă nici o cameră conform condițiilor menționate,
Nicolae Botgros și Lidia Botgros au fost cazați în altă cameră, de tip Bugalow
Sea View, care avea o suprafață totală de 29 m2, nu era amplasată pe prima
linie de la mare, nu avea vederea la mare, dar o mică piscină, nu avea un
mini-bar, iar plaja nu era în imediata apropiere a hotelului.
Pentru că reclamanții și-au manifestat nemulțumirea față de condițiile din
camera în care au fost casați, solicitând remedierea situației conform
înțelegerii avute la momentul încheierii contractului, însă situația nu s-a
schimbat, aceștia au solicitat SRL ”Arcodesinc” rezilierea contractului și să le
fie procurate bilete în vederea revenirii în Chișinău, înaintate de expirarea
termenului sejurului.
Astfel, pentru că nu erau disponibile bilete spre Chișinău, la data de 10
iulie 2016, SRL ”Arcodesinc” a cumpărat bilete din contul său, spre direcția
București, pentru a asigura reîntoarcerea lui Nicolae Botgros și Lidia Botgros
în țară.
La data de 09 iulie 2016 și la 27 iulie 21016, Nicolae Botgros și Lidia
Botgros au expediat în adresa SRL ”Arcodesinc” notificări, prin care au
solicitat rambursarea integrală a cheltuielilor conform contractului nr.33 din
21 martie 2016, achitarea unei despăgubiri pentru daunele morale suportate
în mărime de 1000 euro (f.d.10-12; 23-25).
Neprimind nici un răspuns la notificările expediate, Nicolae Botgros și
Lidia Botgros au înaintat acțiune în instanța de judecată împotriva SRL
”Arcodesinc”, intervenient accesoriu SRL ”Tez Tur” cu privire la restituirea sumei,
compensarea prejudiciului moral cauzat și a cheltuielilor de judecată
(f.d.7-15).
Prima instanță, fiind investită cu judecarea cauzei în fond, a respins
acțiunea înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros ca fiind neîntemeiată
(f.d.125; 132-136).
Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, avocatul Dorel Țurcan în
interesele apelanților Nicolae Botgros și Lidia Botgros a contestat-o cu apel,
invocând argumentele expuse mai sus (f.d. 130-131; 157-161).
Colegiul civil consideră argumentele din apelul depus întemeiate, iar
hotărârea primei instanțe neîntemeiată și pasibilă casării, reieșind din
următoarele motive.
Conform prevederilor art. 512 alin. (1) Cod civil, în virtutea raportului
obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei
prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. Prestaţia poate consta în a da, a
face sau a nu face.
Potrivit art. 514 Cod civil, obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict)
şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condiţiile legii.
Articolul 572 alin. (2) Cod civil, stabilește că obligaţia trebuie executată în
modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit.
Prevederile art. 666 alin. (1) și (2) Cod civil, statuează că contractul este
acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se
stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Contractului îi sunt
aplicabile normele cu privire la actul juridic.
Conform art. 1131 alin. (1) Cod civil (versiunea în vigoare din data 06
martie 2014 în baza modificărilor LP203 din 12 iulie 2013, MO191-197/06
septembrie 2013 art.621 – în vigoare la momentul semnării contractului nr.33
din 21 martie 2016), prin contract de servicii turistice, o parte (organizatorul
călătoriei, agentul turistic) se obligă să acorde celeilalte părţi (turist) serviciile
stipulate, iar aceasta se obligă să achite costul lor.
Potrivit art. 1132 alin. (1) Cod civil, orice anunţ publicitar, ofertă
sau altă informaţie prezentate de organizator despre serviciile turistice
trebuie întocmite astfel încât să se excludă interpretarea lor eronată.
Articolul 1137 alin. (1) și (2) Cod civil, organizatorul este obligat să
organizeze astfel călătoria încât să aibă calităţile promise şi să nu fie
afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea dedusă din
contract sau din practica obişnuită. În cazul în care depistează neajunsuri
în timpul călătoriei, turistul are dreptul să ceară înlăturarea lor imediată.
Organizatorul poate refuza înlăturarea neajunsurilor dacă aceasta cere
cheltuieli disproporţionate.
Conform art. 1140 Cod civil, turistul poate cere, indiferent de faptul dacă
a solicitat reducerea preţului sau a reziliat contractul, despăgubiri pentru
neîndeplinirea contractului în cazul în care lipsurile călătoriei se datorează
unei împrejurări pentru care răspunde organizatorul.
Potrivit art. 1145 Cod civil, nu se poate deroga de la normele prezentului
capitol în defavoarea turistului.
Conform Ordinului nr.62 din 11 februarie 2002 al Agenției Naționale a
Turismului cu privire la aprobarea modului de aplicare a voucherului turistic,
voucherul turistic este parte integrantă a contractului turistic, cuprinde
întregul volum de informaţii despre serviciile turistice acordate în
conformitate cu acesta şi confirmă plata unor servicii concrete, cum ar fi:
transportul, cazarea, restauraţia, deservirea excursionistă etc., şi serveşte
drept bază pentru obţinerea acestor servicii.
La caz, Colegiul civil reține că SRL ”Arcodesinc”, a prezentat lui Nicolae
Botgros și Lidiei Botgros o ofertă despre serviciile turistice, făcând trimitere la
imaginile fotografice ale unei camere care urma să aibă următoarele condiții:
camera urma să fie amplasată pe prima linie de la mare, cu o suprafață - nu
mai puțin de 29 m2 - fără suprafața băii și a wc-ului și, eventual un balcon, cu
un pat matrimonial și un pat fotoliu, cu vederea la mare, cu un mini-bar
asigurat rigorilor unui hotei de 5*, cu cel puțin două scaune și o măsuță sau
două fotolii și măsuță, iar plaja cu nisip de pe malul mării, urma să fie în
imediata apropiere a hotelului.
Însă, s-a stabilit că camera respectivă este cu insigna ”VIP” și face parte
din blocul ”Ariane” al hotelului ”Aldernar Royal Mare & Suites” 5*, pe când, în
contractul de prestări servicii turistice la pct. 1.4 este prevăzută camera de tip
Bugalow Sea View.
Pe când, camera de tip Bugalow Sea View are o suprafață totală de 29 m2,
nu este cu vedere la mare și mini-barul se oferă doar contra plată și doar la
solicitarea turistului.
Astfel, s-a constatat că SRL ”Arcodesinc” la momentul semnării
contractului, a oferit informații despre o categorie de cameră (camera de tip
”VIP”), care a depășește comanda ce constituie obiectul contractului (camera
de tip Bugalow Sea View).
Prin urmare, contrar prevederilor art. 1132 alin. (1) Cod civil (în redacția
în vigoare la momentul încheierii contractului), SRL ”Arcodesinc” a prezentat
o ofertă care a fost interpretată eronat de turiștii Nicolae Botgros și Lidiei
Botgros, informația prezentată constituind factorul esențial la semnarea
contractului de către aceștia.
Așadar, ținând cont de faptul că SRL ”Arcodesinc” nu a organizat călătoria
astfel încât să aibă calităţile promise, aceasta fiind afectată de lipsuri care i-au
diminuat valoarea și având în vedere prevederile 3.1.5 al contractului nr.33
din 2016, enunțate mai sus, agenția de turism este obligată să returneze costul
pachetului turistic achitat de către Nicolae Botgros și Lidia Botgros în mărime
de 40120 lei (conform cererii de apel).
În concluzia celor expuse, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ consideră necesar de a încasa din contul SRL ”Arcodesinc” în
beneficiul lui Nicolae Botgros și Lidia Botgros 40120 lei, ce constituie suma de
bani achitată în temeiul contractului nr.33 din 21 martie 2016.
Sub acest aspect, Colegiul civil apreciază critic concluzia primei instanțe
referitoare la faptul că deoarece Nicolae Botgros și Lidia Botgros au
beneficiat de serviciile incluse în voucherul turistic și oferite de administrația
hotelului și astfel pretențiile se consideră neîntemeiate, conform pct.3.3.12 din
contract.
La acest capitol, instanța de apel reține că Nicolae Botgros și Lidia
Botgros, fiind lipsiți de serviciile turistice incluse în contract, au reziliat
contractul, solicitând SRL ”Arcodesinc” să le procure bilete în vederea
reîntoarcerii acestora în țară.
Potrivit art.1422 alin. (1) Cod civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat
un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la
drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de
legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la
reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.
Interpretând norma de drept citată, rezultă că prejudiciul moral se referă
la o lezare adusă drepturilor extrapatrimoniale, neeconomice ale persoanei,
provenind din atingerea adusă acelor valori sau atribuite ale individului care îi
definesc personalitatea.
Conform pct.3.3.1 din contract, pentru nerespectarea condițiilor
contractului părțile duc răspundere în ordine juridică corespunzătoare.
Agenția de turism duce răspundere pentru daunele morale, provocate
turistului, doar dacă ele corespund Legii privind protecția consumatorului.
Mărimea compensației daunei morale se stabilește de judecată.
Potrivit art. 20 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea privind protecția
consumatorului, consumatorul este în drept să pretindă repararea
prejudiciului cauzat de serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă
s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu prestatorul. Prejudiciul se repară de
către prestator şi în cazul în care prestarea serviciului se fac în mod gratuit
sau la preţ redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau
distribuit sub altă formă. Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către
prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi
de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa
judecătorească. Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea
prejudiciului material cauzat consumatorului.
Având în vedere că Nicolae Botgros este artist al Poporului și Cavaler al
Ordinului Republicii Moldova, iar Lidia Botgros este artistă Emerită a
Republicii Moldova, prin prestarea unui serviciu turistic necorespunzător de
către SRL ”Arcodesinc”, acestora le-a fost provocată o stare de anxietate, stres,
nervi și afectare sufletească. Mai mult, aceștia au irosit timpul rezervat pentru
vacanța din anul 2016, pierzând posibilitatea de a se odihni conform
așteptărilor.
Prin urmare, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
consideră necesar de a încasa din contul SRL ”Arcodesinc” în beneficiul lui
Nicolae Botgros și Lidia Botgros10000 lei, cu titlu de compensare a
prejudiciului cauzat.
În acord cu prevederile art. 83 alin. (1) Cod de procedură civilă, taxa de
stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa
judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se
exercită actele procedurale de judecare a cauzei civile sau cărora li se
eliberează copii de pe documente din dosar.
În corespundere cu prevederile art. 90 lit. i) Cod de procedură civilă, din
cheltuielile de judecare a cauzei fac parte cheltuielile de asistenţă juridică.
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) și (11) Cod de procedură
civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să
compenseze părţii care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistenţă
juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.
Cheltuielile menţionate la alin. (1) se compensează părţii care a avut câștig de
cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.
Potrivit ordinului de încasare a numerarului nr.RLQP-0100 din 20
septembrie 2016, Nicolae Botgros și Lidia Botgros la depunerea acțiunii în
instanța de fond, au achitat taxa de stat în mărime de 2272 lei (f.d. 2).
Conform ordinului de plată nr. 9PCL-E600 din 15 ianuarie 2019, Nicolae
Botgros și Lidia Botgros la depunerea cererii de apel în instanța de apel, au
achitat taxa de stat în mărime de 1479 lei (f.d. 174).
Conform mandatului seria MA nr.0975724, Nicolae Botgros și Lidia
Botgros au beneficiat de serviciile de asistență juridică acordate de avocatul
Dorel Țurcan în cadrul prezentei cauzei civile în fața instanța de fond și în
instanța de apel (f.d. 3).
Potrivit bonului de plată seria ES nr.707629, Nicolae Botgros și Lidia
Botgros au suportat cheltuieli pentru asistență juridică în mărime de 5000 lei,
în instanța de fond (f.d.4).
Totodată, în instanța de apel, apelanții Nicolae Botgros și Lidia Botgros au
suportat cheltuieli de asistență juridică în mărime de 1000 lei, potrivit
ordinului de plată anexat la materialele cauzei.
Raportând normele legale citate mai sus la circumstanțele speței
examinate, Colegiul civil consideră întemeiată și necesar de admis pretenția
lui Nicolae Botgros și Lidia Botgros cu privire la încasarea din contul SRL
”Arcodesinc” a cheltuielilor de judecată, constituite din 2272 lei, cu titlu de
taxă de stat achitată pentru examinarea cauzei în instanța de fond; 1479 lei, cu
titlu de taxă de stat achitată pentru examinarea cauzei în instanța de apel;
5000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile de asistență juridică
în instanța de fond și 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru
serviciile de asistență juridică în instanța de apel.
Astfel, din considerentele menţionate şi conform normelor de drept
enunţate, Colegiul civil ajunge la concluzia de a admite apelul declarat, a casa
integral hotărârea primei instanţe şi a emite o nouă hotărâre, prin care se
admite cererea de chemare în judecată înaintată de Nicolae Botgros și Lidia
Botgros împotriva SRL ”Arcodesinc”, intervenient accesoriu SRL ”Tez Tur” cu
privire la restituirea sumei, compensarea prejudiciului cauzat și a cheltuielilor
de judecată.
În conformitate cu prevederile art. 385 lit. c), art. 389 Cod de procedură
civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ,

decide:
Se admite cererea de apel depusă de avocatul Dorel Țurcan în interesele
apelanților Nicolae Botgros și Lidia Botgros.
Se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 19
septembrie 2018, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată
înaintată de Nicolae Botgros și Lidia Botgros împotriva societății cu
răspundere limitată ”Arcodesinc”, intervenient accesoriu societatea cu
răspundere limitată ”Tez Tur” cu privire la restituirea sumei, compensarea
prejudiciului cauzat și a cheltuielilor de judecată și se pronunță o nouă
hotărâre, prin care:
Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de Nicolae Botgros și
Lidia Botgros împotriva societății cu răspundere limitată ”Arcodesinc”,
intervenient accesoriu societatea cu răspundere limitată ”Tez Tur” cu privire
la restituirea sumei, compensarea prejudiciului cauzat și a cheltuielilor de
judecată.
Se încasează din contul societății cu răspundere limitată ”Arcodesinc” în
beneficiul lui Nicolae Botgros și Lidia Botgros, 40120 (patruzeci mii o sută
douăzeci) lei, în vederea restituirii costului achitat pentru serviciile turistice;
10000 (zece mii) lei, cu titlu de compensare a prejudiciului moral cauzat; 2272
(două mii două sute șaptezeci și doi) lei, cu titlu de taxă de stat achitată pentru
examinarea cauzei în instanța de fond; 1479 (o mie patru sute șaptezeci și
nouă) lei, cu titlu de taxă de stat achitată pentru examinarea cauzei în instanța
de apel; 5000 (cinci mii) lei, cu titlu de cheltuieli de judecată pentru serviciile
de asistență juridică în instanța de fond și 1000 (o mie) lei, cu titlu de
cheltuieli de judecată pentru serviciile de asistență juridică în instanța de apel.
Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă
de Justiţie în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale, prin
intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

Preşedintele ședinței,
Judecătorul: Nelea Budăi

Judecătorii: Ion Muruianu

Maria Guzun