Sunteți pe pagina 1din 2

Elev: Data:

Clasa a II-a

Calificativ: EVALUARE SUMATIVĂ

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Scrie cu litere numerele de mai jos:


a. 723 →______________________________________
b. 152 →______________________________________
c. 519 →______________________________________
2. Scrie cu cifre numerele date:
a. Noua sute patruzeci →____________________
b. Trei sute paisprezece →___________________
c. Opt sute trei→________________
3. Rotunjește la zeci numerele date:
a. 613 →_________
b. 561 →_________
c. 542 →_________
4. Calculează:

457+ 149+ 516+ 100+ 472– 600– 981– 538– 359


226 121 43 56 154 215 831 412 741

5. Efectuează:

7X7= 5X0= 3X4X2=

4X3= 3X2= 5X5X2=

4X2= 8X7= 4X3X3=

6X8= 6X9= 9X0X1=

6. Află:
a. Suma numerelor 326 și 125: _________________________________________
b. Diferența numerelor 756 și 336: ______________________________________
c. Produsul numerelor 9 și 8 : __________________________________________
d. De 5 ori mai mare decât 9: ___________________________________________
e. Cu 5 mai mare decât 9: ______________________________________________
f. Cu 5 mai mic decât 9: _______________________________________________
7. Află termenul necunoscut:

268 + a = 975 b – 476 = 29 405 – c = 109


a= b= c=
a= b= c=
v: v: v:

8. Pe o baltă erau 6 lebede şi de 4 ori mai multe raţe sălbatice. Câte păsări erau pe baltă
în total?
R e z o l v a r e :

R:

9. Completează spațiile libere:


a. ________________, dealurile și _______________sunt forme de relief.

Câmpiile sunt netede și _______________. Muntele este cea mai ________________ formă
de relief. Dealurile sunt mai ____________ decât _____________.
b. Pământul este alcătuit din ___________________, ________________ și
________________ . Atmosfera este stratul de _________ care înconjoară pământul.

c. Unele animale se înmulțesc prin _______________ , altele nasc


_______________ . Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de _______________ ,

___________________ , ___________________ și sol ___________________.

d. Respectând regulile de _________________ ne menținem starea de sănătate.


Boli ca varicela sau gripa sunt cauzate de ___________________ .