Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele_________________________________________________ data___________________________

TEST MATEMATICĂ
1. Calculează:
5 x 9 = ___ 10 x 4 = ___ 4 x 9 = ___ 6 x ___ = 48 ___ x ___ = 12
7 x 8 = ___ 8 x 5 = ___ 7 x 5 = ___ ___ x 9 = 36 ___ x ___ = 63
6 x 3 = ___ 9 x 8 = ___ 6 x 9 = ___ ___ x 5 = 30 ___ x ___ = 54
9 x 0 = ___ 7 x 6 = ___ 4 x 8 = ___ 9 x ___ = 72 ___ x ___ = 24
2. Compară, folosind semnele <, = > 3. Calculează, grupând factorii înmulţirii:
8x5 6x7 3x9 4x7 5x2x7= 3x7x2=
81 9x9 63 8x8 3x2x6= 5x9x2=
9x4 6x8 9x8 0x7 4x9x2= 8x3x3=
4. Care este numnărul cu 8 mai mare decât 7?
5. Care este numărul de 8 ori mai mare decât 7?
6. Care este numărul cu 8 mai mic decât 7?
7. Produsul numerelor 6 şi 9: ; 3 şi 0: ; 8 şi 9:
8. Suma numerelor 5 şi 9: ; 8 şi 0: ; 7 şi 7:
9. Diferenţa numerelor 8 şi 3: ; 9 şi 5: ; 8 şi 8:
10. Care este suma dintre produsul numerelor 7 şi 4 şi num[rul 10?
11. Din produsul numerelor 9 şi 8 scade suma numerelor 27 şi 36:

12. Calculează valoarea lui a:


a – ( 6 x 9 ) = 13 (8 x 9 ) – a = 42 a + ( 6 x 6 ) = 37

13. Un ţăran a cules din livadă 6 lăzi cu mere a câte 9 kg lada şi 5 lăzi cu pere a câte 7 kg
lada. Câte kilograme de fructe a cules în total ţăranul?