Sunteți pe pagina 1din 34

ROMAN ANCA

Curs:
Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

PORTOFOLIU

Formator: prof. Chirilă Diana

Cursant: prof. Roman Anca


Judetul Sibiu - Seria 1, Grupa 2

septembrie – octombrie 2017

1
ROMAN ANCA

cap 1 Sisteme de calcul

Nume și prenume

Test ințial clasa a V-a

An școlar 2017-2018

1. A treia literă din denumirea TIC provine de la cuvântul


computer (calculator)
1p
A. adevărat

B. fals

2. A doua literă din denumirea TIC nu provine de la cuvântul


informatică ...
1p
A. adevărat

B. fals

3 Selectaţi cuvintele care nu au legătură directă cu utilizarea


calculatorului:
1p
A. monitor B. opritor C. procesor D. ascensor E. procuror F.
auditor G. difuzor H. controlor

4. Asociați la următoarele dispozitive rolul pe care acestea îl


îndeplinesc în funcționarea calculatorului:
1p

Monitorul introduce date şi comenzi

tastatura stochează date

harddisk-ul afişează date

5. Stabiliţi corespondenţe între dispozitive şi caracteristici ale


acestora:
1p
Imprimantă LCD sau CRT

harddisk laser sau cu jet de cerneală

tastatură fix sau portabil

monitor cu fir sau wireless

mouse cu bilă sau optic

2
ROMAN ANCA
6 Ce fel de cablu trage omuleţul din imagine?

1p A. cablu de alimentare B. cablu de imprimantă C. cablu de


monitor D. cablu de internet E. prelungitor USB F. cablu
audio boxe

7 Selectaţi cuvintele care au legătură directă cu utilizarea


Internetului:
1p
A. căutare B. descărcare C. ambalare D. arhivare E.
reîmprospătare (refresh) F. conectare G. colorare H.
demolare I. navigare

Barem de corectare

Item nr. Răspuns corect Punctaj

1 B 1p

2 A 1P

3 B,D,E,F,H 1p

4 1-C, 2-A, 3-B 1p

5 1-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-E 1p

6 A 1p

7 A, B, E,F,I 1p

Din oficiu 3p TOTAL 10p

3
ROMAN ANCA
FIŞĂ DE PROTECŢIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE INFORMATICĂ

Fiecare elev al clasei a …………, din anul şcolar 2017/2018, la Şcoala ………………….

conform tabelului de pe verso, a fost instruit cu privire la normele de securitate şi protecţie a muncii,
pentru buna desfăşurare şi în condiţii de siguranţă, a orelor în laboratorul de informatică. Am luat la
cunoştinţă de următoarele norme:

•Prizele electrice si toate aparatura din laborator sunt alimentate la 220 V,tensiune, care prin electrocutare,
pune viata in pericol !

•Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea profesorului. Intrarea
elevilor se face în ordine fără a crea busculade.

•Nu se iniţiază nici un fel de joc.

•Nu se realizează nici un fel de activitate în afara celor precizate de cadrul didactic.

•Nu se umblă la prize decât la indicaţia profesorului;nu se trage de cablurile care alimentează
calculatoarele; nu se deconectează de la prize nici un aparat.

•Nu se schimbă componentele calculatoarelor într eele (mouse, tastatură,monitor, cabluri etc) ;

•Nu se calcă cablurile electrice cu piciorul scaunului. Piciorul scaunului este metalic şi uneori există riscul să
taie cablul prelungitorului.

•Nu se distrugeşi nu se murdăreşte aparatura, mesele, scaunele şi pereţii din laborator.

•Nu este permisă aducerea de dischete, cd-uri, dvd-uri, stick-uri în laborator (doar la solicitarea anterioară
a profesorului) şi sub nici o formă nu se introduc în calculator.

•Nu este permisă instalarea de programe software.

•Nu se pun burete şi creta lâng ăcalculatoare, sau pe catedră.

•Nu este permisă aglomerarea elevilor în jurul PC-urilor.

•Nu este permisă intrarea persoanelor străine în laborator.

•Nu este permis elevilor să consume mâncare, apă sau băuturi răcoritoare în laboratorul de informatică,
pentru prevenire aunor accidente (scurtcircuit,deteriorare calculatoare).

•Nu este permis elevilor să apese cu brutalitate petastatură, să atingă ecranul monitorului cu degetele, să
zgârie carcasa unităţii centrale sau monitorul.

•Elevilor le este cu desăvârşire interzis să desfacă unitatea centrală, mouse-ul, tastatura, monitorul.

•După terminarea orei la boratorul va fi lăsat în perfectă ordine şi curăţenie;elevii vor fi direct răspunzători
de deficienţele semnalate la începutul următoarei activităţi didactice care se desfăşoară în laborator.

Nerespectarea acestor reguli atrage după sine producerea de accidente de car eelevii sunt direct
răspunzători. Eleviirăspund material, precumşi moral în faţa consiliului profesoral al clasei pentru
stricăciunile cauzate.

Data efectuării instructajului

Numele şi semnătura instructorului,

4
ROMAN ANCA

Test de evaluare – Dispozitive periferice de ieșire


1. (1 p) Ce rol au dispozitivele periferice de
ieșire:________________________________________________________

2. (1p) Care dintre următoarele dispozitive sunt de ieșire:


a) Imprimanta;
b) Fax;
c) Scaner.

3. (1p) Precizați valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:


a) Monitorul este un dispozitiv periferic de ieșire.
b) Imprimanta este un dispozitiv prin intermediul căruia se ascultă sunetele din
calculator.
c) Prin intermediul boxelor se ascultă sunetele din calculator.

4. (0,5×8=4p) Completați rebusul:

A
1
2
3
4
5
6
7
B
1. se tipăresc pe hârtie fișierele digitale
2. Introduce sunete în calculator
3. se ascultă sunete
4. poate converti orice imagine de pe hârtie în format electronic
5. se tipăresc pe hârtie fișierele digitale
6. dispozitiv asemănător imprimantei
7. dispozitiv care controlează mișcarea cursorului pe ecran
8. tip de imprimanta care ofera calitate ridicata la viteză înalt
5. (2p) Tipuri de imprimante
NOTA: Se acordă 1p din oficiu

Tipuri de dispozitive de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire

5
ROMAN ANCA
În noul an școlar clasa mea dispune de un buget de 1500 lei pentru achiziția de echipamente electronice. Tu
faci parte din echipa alcătuită pentru achiziționarea acestora și trebuie să faceți o listă cu elementele
prioritare de achiziționat. În raionul de calculatoare din supermarketul din apropierea școlii identificați
următoarele produse/componente pe rafturi conform listei alcătuite.

Activități și aplicații (în clasă):

1. Înainte de a grupa pe categorii dispozitivele din imaginea de mai sus încercați să le definiți și să
explicați rolul lor.
2. Scrieți cifrele cu care au fost numerotate dispozitivele din imaginea de mai sus grupându-le pe cele
trei categorii:
Dispozitive de intrare Dispozitive de ieșire Dispozitive de intrare-ieșire

3. Identificați pe tastatura voastră grupele de taste cu ajutorul imaginii alăturate.

4. Utilizați jocul didactic Keyboard ninja


https://www.typing.com/student/games/play/keyboard-ninja pentru exersarea poziției corecte a mâinilor pe
tastatură și tutorialul de tastare rapidă online http://www.typingstudy.com/ro/ sau cel instalat pe calculator
Rapid Typing.
5. Descoperiți operațiile care se pot executa cu mouse-ul și exersați pricipalele operații (click, dublu-
click, drag&drop). Puteți utiliza jocul didactic de pe site-ul http://minimouse.us/.
6. Dacă aveți acces la un dispozitiv cu touch-screen vizualizați modului de utilizare şi exersați utilizării
acestuia.
Evaluare:
1. Parcurgeți lecţiile de tastare rapidă.
2. Parcurgeți nivelurilor unui joc de exersare a operaţiilor cu mouse-ul.
Activități și aplicații (pentru acasă):
6
ROMAN ANCA
1. Identificați pe tastatura de la calculatorul de acasă grupele de taste.
2. Verificați câte dintre dispozitivele de intrare, de ieșire și de intrare-ieșire aveți acasă.

cap 2 Sisteme de operare

Test sisteme de operare


1. Realizați legătura între elementele din coloana A și cele din coloana B:

A B

Mouse
Memorie internă
Procesor
Harddisk
Tastatură
Monitor
Dispozitive periferice de intrare
Imprimantă
Boxe
Stick
Router
Dispozitive periferice de ieșire
Scanner
Camera digitală
Plotter
Căști
Dispozitive periferice de intrare/ieșire
Fax

2. Scrieți A dacă enunțul este adevărat și F dacă nu este adevărat:

Imprimanta 3D realizează obiecte solide tridimensionale pătrate.


Monitorul este un dispozitiv de intrare a datelor.
Joystick-ul are rolul unui mouse.
Procesorul mai este numit și creierul calculatorului.
Memoria RAM este o memorie nevolatilă.
Tastatura este un dispozitiv de intrare a datelor.

7
ROMAN ANCA
3. Care din următoarele dispozitive sunt pentru stocarea datelor?
a. Memoria cache
b. Mousepad-ul
c. Harddisk-ul
d. Stick-ul
e. Modemul
f. Imprimanta
4. Completaţi pentru fiecare dintre dispozitivele de mai jos tipul său (de intrare, de ieşire, mixt
sau de stocare)

Dispozitiv Tip
CD, DVD
Hard-disc
Imprimanta
Joystick
Modem
Monitor
Mouse
Stick USB
Tastatura
Touchscreen

5.

A
1. Permite afişarea datelor pe hârtie
2. Controlează mişcarea cursorului pe ecran
3. Placa de ... redă sau înregistrează sunete
4. ... optic, utilizat pentru tableta grafică
5. Tipăreşte desene de dimensiuni mari
6. Modulează/ demodulează semnalul
7. Permite introducerea datelor
B
6. Completaţi spaţiile libere din enunţul de mai jos.

Pe dispozitivele de memorie externă datele şi programele sunt organizate sub formă de _________.
Fişierul este o colecţie organizată de date identificate prin _________ şi _________, separate prin
_________. Extensia arată tipul fişierului şi “spune” sistemului de operare cu ce _________ a fost
creat fişierul.
7. Memoria internă este alcătuită din:
a. ........................................................
b. ........................................................
c. ........................................................

8
ROMAN ANCA
8. Scannerul are rolul de:
a. Tipări datele pe hârtie
b. Converti o imagine în format electronic
c. Converti o imagine în sunete

Se scordă 2 puncte din oficiu.

Sisteme de operare (SO)


Elemente de interfață ale unui sistem de operare (SO)

Alexandru lucrează cu un SO cu
interfață grafică.
Cum i se pare?
Ușor de înțeles!
Ușor de învățat!
Ușor de utilizat!
Haideți să vedem de ce este Alexandru atât de încântat.

Activități și aplicații (în clasă):


Priviți monitorul și identificați elementele de interfață ale unui SO:
 Suprafața de lucru (Desktop). Schimbați imaginea de fundal a suprafeței de lucru

 Pictograme (Icons)

 Bara de activități (Taskbar) , butonul START și meniul


START. Verificați dacă data și a ora curentă sunt actualizate, iar în caz că una dintre ele nu este corectă,
modificați și salvați modificarea făcută

 Fereastra: în meniul START, în bara de căutare scrieți

calculator. Faceți clic pe pictograma (lansați astfel în execuție aplicația Calculator). În


fereastra apărută, identificați elementele standard ale acesteia: pictograma, bara de titlu, butoane de
comandă, bara de meniu, suprafața de lucru. Utilizați butoanele ferestrei pentru a minimiza și
maximiza fereastra. Mutați pe ecran fereastra cu ajutorul mouse-ului. Folosind mouse-ul, acţionaţi
butoanele corespunzătoare ale Calculatorului pentru efectuarea următorului calcul:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=. Rezultatul afișat este ___. Ştergeţi afişajul executând clic pe butonul C.
Închideți fereastra.

9
ROMAN ANCA
Evaluare:
Lansați în execuție aplicația Notepad.
Redimensionați și mutați pe ecran fereastra Notepad cu ajutorul mouse-ului.
Completați spațiile lacunare cu meniurile existente în Bara de meniu:
____________________________________
Scrieți numele vostru cu fontul Consolas și mărimea 14. Pe rândul următor scrieți prenumele vostru.
Fixați aplicația Notepad pe bara de activități. O veți utiliza la crearea unor fișiere pentru portofoliul
personal.
Activități și aplicații (pentru acasă):
Deschideți calculatorul personal/ tableta/ telefonul.
Credeți că sunt importante caracteristicile vizuale ale interfeţei? (Este sugestivă, este atractivă, este ușor de
utilizat, este ușor de învățat? etc.)
Credeți că este important comportamentul interfeţei ca răspuns la acţiunea voastră? (Este interactivă, are
reacţie (răspuns) la fiecare dintre acţiunile voastre? etc.)
Sisteme de operare (SO)
Operații cu fișiere și directoare

În calculatorul lui Andrei informația nu Andrei dorește să-și organizeze informația în directoare, astfel
este bine organizată. În același director el încât căutarea fișierelor unui joc, pozelor de la o aniversare etc. să
are poze, filme, muzică, jocuri etc. se realizeze mult mai ușor și mai rapid. Îi vom arăta lui Andrei
operațiile de bază cu fișiere și directoare, utilizând aplicația
Windows Explorer.

Operații cu fișiere și directoare:


 creare
 selectare
 copiere
 mutare
 redenumire
 ștergere

Activități și aplicații (în clasă):


Creați pe calculatorul vostru structura de directoare din imagine:
 Schimbați sugestiv pictograma directorului SO calculator;
 Creați fișierul b.txt în directorul SO calculator; completați, pe linii
diferite, cu exemple de SO pentru desktop și laptop; salvați fișierul;
 Copiați fișierul b.txt în subdirectorul SO mobil; deschideți fișierul,
modificați astfel încât să conțină exemple de SO pentru dispozitive mobile și
apoi salvați fișierul;
 Redenumiți fișierului b.txt din directorul SO mobil cu a.txt

Evaluare:
Completați spațiile lacunare:
 Extensia unui fișier precizează _____________________ fișierului;
 Directorul în care se lucrează este directorul _____________________;

10
ROMAN ANCA
 Directorul care se formează în mod automat la formatarea unui disc se numește
_____________________;
 Un director poate să conțină _____________________ directoare, fără a depăși spațiul limită;
 Un director poate să conțină _____________________ fișiere, fără a depăși spațiul limită.

Activități și aplicații (pentru acasă):


În calculatorul vostru de acasă creați o structură ca în imagine,
pentru a vă organiza fișierele temă pe care le veți lucra în acest an
școlar pentru portofoliul personal.
Creați un fișier Operatii.txt în care precizați ce probleme ar exista
în sițuația în care nu ar fi posibile operațiile de creare, copiere,
mutare, ștergere de directoare și fișiere. Fișierul va fi salvat în
directorul Sisteme de operare.
Creați un fișier Redenumiri.txt în care precizați de ce este
important ca un fișier să aibă o denumire sugestivă. Fișierul va fi
salvat în directorul Sisteme de operare.

cap 3 Internetul

Drepturi de autor

Autor poate fi doar o persoană fizică care în urma unui efort creativ independent a realizat o creaţie.

Legea 8/1996 privind Drepturile de autor şi conexe:

Art.1. Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror
asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept
este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.

(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţă
publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

După înregistrarea dreptului de autor este recomandat să folosiţi simbolul © pentru a avertiza terţii asupra
caracterului protejat al creaţiei.

Copyright sau dreptul de autor reprezintă ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a
reproduce, distribui, executa, afişa, sau de licenţă, de care se bucură autorii ca rezultat al unui efort creativ
independent cu referire la operele create; instituţia dreptului de autor este instrumentul de protecţie a
creatorilor si operelor lor.

Dreptul de autor este un drept declarativ şi apare automat odată cu creaţia sau opera. În cazul unei
valorificari comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creaţiei.
Acesta este rolul nostru, de a vă oferi dumneavoastră şi terţilor o dovadă, dată certă, asupra momentului
apariţiei operei. Din momentul înregistrării deveniţi autor şi beneficiaţi de toate drepturile pe care legislaţia
romanească şi internaţională le garantează.

După înregistrare sunteţi protejat atât în România cât şi în străinătate, în toate ţările tratatului de la Berna.

http://www.ecopyright.ro/copyright/ce-este-dreptul-de-autor.htm
11
ROMAN ANCA
Pentru Legea dreptului de autor din România, vedeți Legea dreptului de autor.

Prima lege privind dreptul de autor în România a intrat în vigoare la 28 iunie 1923 și s-a numit „Legea
proprietății literare și artistice”. Această lege a fost modificată și completată de mai multe ori. Astfel, la 24
iulie 1946 a apărut o lege privind contractul de editare și dreptul autorului asupra operelor literare; această
lege a fost abrogată parțial la 14 ianuarie 1949 prin Decretul nr. 17 pentru editarea și difuzarea cărții. După
numai doi ani a intrat în vigoare Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 privind drepturile de autor asupra
operelor susceptibile pentru a fi tipărite; acesta a fost modificat prin Decretul nr. 428 din 13 noiembrie
1952.

La 27 iunie 1956 toate aceste acte normative au fost explicit abrogate prin Decretul nr. 321 privind
drepturile de autor.

În prezent dreptul de autor în România este protejat prin Legea 8/1996. Aceasta a fost modificată și
completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 123 din 1
septembrie 2005.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor

Fișa internet

1. c
2. d
3. ”Profesor” reprezintă nume utilizator

”@” reprezintă ”at” sau ”a round”

”gmail” reprezintă adresa site-ului web

”.com” vine de la extensia de localizare a domeniului

4. Prima săgeată : adresa site web

A doua săgeată: buton de căutare

A treia săgeată: vizualizare mesaje mesaje primite

A patra săgeată: vizualizare mesaje salvate și netrimise

5.

J Q L W F P F T

R E S W O R B A

12
ROMAN ANCA

M O W U Q L C D

I N T E R N E T

K F H U B G S E

I Y T D G V M J

R F M P E V G J

S A L N C R N Z

Fişa de lucru
1. Rezolvați următorul careu. Folosiți Internetul pentru a afla răspunsurile pe care nu le știți.

Orizontal

13
ROMAN ANCA

A obținut medalia de aur la gimnastică artistică la jocurile Olimpice de la Montreal din


2
1976
3 Orașul Olimpiadei de vară din 2000
6 Orașul care a găzduit prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă
7 Medaliat cu aur la proba de 1000m (canoe simplu) bărbați la Munchen în 1972
8 Sport de echipa cu 11 jucatori
9 Orașul care a găzduit Olimpiada de vară în 1936.

Vertical
1 primul campion Olimpic modern
4 Orașul în care s-a desfășurat Olimpiada de vară în 1900
5 Cursa foarte lungă de alergare

Fişa de lucru-rezolvata
2. Rezolvați următorul careu. Folosiți Internetul pentru a afla răspunsurile pe care nu le știți.

Orizontal
A obținut medalia de aur la gimnastică artistică la jocurile Olimpice de la Montreal din
2
1976 (NADIACOMANECI)
3 Orașul Olimpiadei de vară din 2000 (SYDNEY)
6 Orașul care a găzduit prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă (CHAMONIX)
7 Medaliat cu aur la proba de 1000m (canoe simplu) bărbați la Munchen în 1972

14
ROMAN ANCA
IVANPATZAICHIN)
8 Sport de echipa cu 11 jucatori (FOTBAL)
9 Orașul care a găzduit Olimpiada de vară în 1936. (BERLIN)

Vertical
1 primul campion Olimpic modern (JAMESCONNOLY)
4 Orașul în care s-a desfășurat Olimpiada de vară în 1900 (PARIS)
5 Cursa foarte lungă de alergare (MARATON)

15
ROMAN ANCA

cap 4 Editorul Grafic

1. In editorul graphic GIMP, folosind o imagine cu un ursuleț și una


cu un buchet de flori realizați o imagine pentru o felicitare.

Realizati un desen cu un animal de companie in Paint.


Exemplu de realizare:

16
ROMAN ANCA

Fisa de lucru

1. Bifați extensiile corecte ce pot fi alese pentru un fișier ce conține un desen


realizat în Paint:

2. Încercuiți răspunsul corect, pentru a salva un desen realizat in Paint:


a) Salvare b) Proprietăți c) Tipărire d) Deschidere
3. Încercuiți răspunsul corect, pentru alegerea instrumentului care umple cu o
anumită culoare un pătrat desenat în Paint:

a) b) c) d)

4. Realizați în Paint următoarele sarcini de lucru:


a) Creați un fișier nou și salvați-l cu denumirea căsuta.jpg;
b) Stabiliți în acest fișier, dimensiunile imaginii: lățime 20 centimetri și
înălțime 15 centimetri;
c) Realizați în fișierul căsuta.jpg un desen cu o casuta și realizați o copie a
sa cu denumirea căsuta_mea.jpg.

17
ROMAN ANCA

cap 5 Algoritmi

Fișă de lucru medii grafice interactive

1. Creează un proiect în aplicația Alice 3 și salvează-l cu numele tău


2. Adaugă obiecte în scena proiectului (inserează cel puțin două ființe și cel puțin două elemente de
decor)
3. Utilizează procedurile predefinite move, say, turn pentru a deplasa obiecte, a crea norișori cu text
ca în benzile desenate și pentru a determina rotirea personajelor
4. Adaugă control de la tastatură asupra animației (utilizează tastele direcționale)

Fișă de lucru- algoritmi

1. Răspundeți la următoarele întrebări:


a. De ce se folosește structura alternativă?
b. Se pot rula ambele ramuri ale unei structuri alternative în același timp?
c. Ce rol are “sau”?
d. Care este asemănarea unui program și un copac?
2. Dacă Ana are un cățel și Ana este clasa a V-a care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:
a. Ana nu are un cățel
b. Ana nu are un cățel sau este în clasa a V-a
c. Ana nu are un cățel sau este în clasa a VI-a
d. Ana nu are un cățel și este în clasa a VI-a
3. Scrieți o structură alternativă pentru decizia asupra:
a. trecerea străzii în siguranță
b. verificarea faptului că prima oră de curs s-a terminat
c. verificarea faptului că un număr este divizibil cu 5 (un număr este divizibil cu 5 dacă ultima lui
cifră este 0 sau 5)
4. Răspundeți la următoarele întrebări
a. Se poate folosi o structură decizională într-o altă structura decizională?
b. Ce rol are “nu” atunci când este folosit într-o condiție?
c. Când este adevărat “Andrei are un măr sau Andrei este elev” daca Andrei nu are un măr?
d. Dacă Ioana are o bicicletă, propoziția Ioana nu are o bicicletă va fi adevărată sau falsă?
5. Care va fi ramura selectată pentru următoarele structuri alternative dacă știm că Alina este elevă,
are 11 ani, este în clasa a V-a, are o carte și un măr.
A.

dacă Alina este elevă sau nu are o carte atunci

altfel

B.

dacă Alina nu este elevă șau nu are un măr atunci


18
ROMAN ANCA

altfel

C.

dacă Alina nu este în clasa a V-a atunci

altfel

D.

dacă Alina are o carte și are un măr atunci

altfel

19
ROMAN ANCA

Fișă de lucru- algoritmi, folosind programul Scratch


Realizati in programul Scratch urmatoarele:

- Alegeti un decor de petrecere


- Alegeti un personaj pe care sa il duplicate, sa obtineti 3 personaje
- Utilizează procedurile predefinite pentru a deplasa personajele, pentru a canta, vorbi si
schimba costumele.

20
ROMAN ANCA

cap 6 metodica

PROIECT DIDACTIC
Clasa: a V-a
Disciplina: Informatică și TIC
Profesor : Roman Anca
Condiţii de desfăşurare a activităţii: cabinetul de informatică
Conţinutul activităţii:
Tip: Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe
Unitatea de învăţare: Sisteme de calcul
Conţinut: Norme de ergonomie și de siguranță.
Competenţa generală:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând
creditarea informației și drepturile de autor
Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;
-
Sa defineasca norme de ergonomie și de siguranță
-
Să identifice corect aceste norme de ergonomie și de siguranță
-
 Afectiv – atitudinale:
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ;
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.
 Psihomotorii:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin
descoperire.
 Resurse materiale:, calculatoare, tablă, manual , (Manual de informatică și TIC, clasa a V-a,Editura
Corint 2017 ).
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: test alcătuit din 7 itemi
- Evaluare formativă: test alcătuit din 7 itemi

21
ROMAN ANCA

NR.
ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE TIMP FORME DE LUCRU ȘI RESURSE OBSERVAŢII
CRT.

Organizarea clasei Notarea absenţelor.


1 2 minute Toată clasa
pentru lecţie Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.

Verificarea
2 Test imitial. (Anexa 1) 15 minute La toată clasa
notiunilor anterioare

Captarea atenţiei şi trezirea interesului Elevii scriu în caiet titlul


Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale pentru lecţie
3 Enunţul lecţiei noi 2 minute lecţiei noi şi obiectivele
vizate.
operaţionale

10minute
Prezentarea regulilor privind normele de securitate și
 Frontal şi individual.
protecție a muncii în laboratorul de informatică Este necesar ca elevii
Vizionarea filmului didactic referitor la poziţia corectă  Elevii vor urmări prezentarea cu
să scrie în caiet
a corpului la staţia de lucru conţinutul lecţiei care se va derula
Comunicarea noilor folosind videoproiectorul. deoarece conţinutul
4 Fișa de protecția muncii în laboratorul de informatică
cunoştinţe  Elevii răspund la întrebări, explicaţiilor şi al
(Anexa 2 ) formulează ei înşişi întrebări. prezentării electronice
3minute  Elevii semnează fișa protecția nu este în manual,
2minute muncii în laboratorul de informatică

Dacă se constată că nu
Fixarea au fost înţelese unele
cunoştinţelor şi Profesorul va monitoriza modul de noţiuni, se reia
5 Test de evaluare cu 7 itemi (Anexa 3) 13minute
realizarea feed- rezolvare a testului de evaluare explicaţia acestora cu
back-ului ajutorul elevilor care le-
au înţeles

6 Notarea Pe baza activităţii elevilor se dau note 2 minute Notele se trec în catalog.

7 Tema pentru acasă Caute pe internet : Noțiuni de securitate cibernetică 1 minut

22
ROMAN ANCA

Proiect didactic
 Disciplina: Informatica si TIC
 Profesor: Roman Anca
 Clasa: a V-a
 Unitatea de învățare: Sisteme de calcul
 Subiectul lecției: Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică
 Tipul lecției: mixtă
 Timp: 50 min

COMPETENȚE SPECIFICE:
 CS1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea
contemporană.
 CS7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software
specializate.
OBIECTIVELE LECȚIEI : La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
 O1 - Să aplice normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică
 O2 - Să aplice regulile de comportare în laboratorul de informatică
STRATEGII DIDACTICE:
 conversaţia;
 dialogul;
 problematizarea;
 explicaţia;
 lucrul in echipă
Mijloace de învăţare: Fise de lucru, Manual;

Bibliografie:

1. Manual de informatica si TIC, ed. Corint

23
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Desfășurarea activității
Moment de Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metoda Durată
lecţie

- se face prezenţa; - ascultă profesorul şi îşi pregătesc materialele pentru


lecţie;
1. Moment - se pregăteşte materialul didactic şi se verifica
3 min.
organizatoric. echipamentele de calcul;

- se anunţă modul de organizare al activităţii;

2. Anunţarea Scrie titlul lecţiei pe tablă ”Normele de securitate și protecție - îşi notează în caiete titlul lecţiei;
titlului lecţiei, a a muncii în laboratorul de informatică”
2 min.
scopului şi a
obiectivelor.

Profesorul îndrumă elevii să formeze grupe de câte 5 elevi, -elevii se așează în grupe și scriu reguli. Pe grupe
apoi fiecare grupă să scrie 5 reguli pe care elevii doresc să le
respecte colegii lor.

3. Predarea Profesorul împarte elevilor fișe de lucru (fișa nr.1).


cunoştinţelor -elevii rezolvă sarcinile din fișa de lucru Pe grupe 20 min
Profesorul prezintă regulile privind normele de securitate și
noi.
protecție a muncii în laboratorul de informatică . -elevii notează reguli privind normele de securitate și Frontal
protecție a muncii în laboratorul de informatică

4. -Profesorul împarte elevilor o fisă de lucru (fisa nr 2) - elevii rezolvă sarcinile din fișa de lucru Pe grupe
Aprofundarea
cunoştintelor și 20 min
realizarea Profesorul le propune elevilor să scrie un eseu cu tema ”La ce
feedback-ului imi folosește informatica?!” -elevii scriu eseul Eseu de 5 min

24
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
individual

5. Observatii si Profesorul cere elevilor să semneze fişa de protecţia muncii şi Elevii semnează fișa de protecția muncii individual
concluzii repartizarea la posturile de lucru în laborator. 5min
Pot pune intrebari cu eventuale nelămuriri. Frontal

25
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
FISA DE LUCRU NR. 1

Citiți cu atenție următoarele enunțuri. Puneți în dreptul fiecărui enunț o bifă dacă sunteți de
acord sau ”?„ dacă aveți nelămuriri în legătură cu enunțul respectiv.

1. Biroul – trebuie să aibă o înălțime de 64-74 cm și reglabilă;


2. Scaunul – să aibă spatele și înălțimea reglabile;
3. Sursa de lumină – trebuie poziționată deasupra monitorului;
4. Spatele trebuie să fie drept și lipit de spătarul scaunului
5. Se păstrează aceeași distanță între ochi și obiectele focalizate de aproximativ 70cm.
6. Pentru a ușura efortul ochilor atunci cănd privim monitorul trebuie luată o pauză de 15 minute la o
oră, cel mult 2 ore
7. Ecranul monitorului trebuie să fie curățit de praf și departe de sursele de lumină;
8. Păstrați distanța de 70 cm dintre corp și ecranul calculatorului.
9. Aparatele şi montajele vor fi folosite numai la tensiunea pentru care au fost construite.
10. Nu se vor efectua montaje sau se vor repara aparate aflate sub tensiune.
11. Nu se lucrează cu conductori neizolaţi şi de asemenea nu se lucrează cu mâini umede .
12. Masa de lucru trebuie să fie uscată şi acoperită cu un material izolator
13. Alimentarea de la reţea se va face printr-un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau
întrerupătoare automate.
14. Părţile metalice ale aparatului sub tensiune vor fi legate la pământ.
15. Uneltele de lucru vor avea mânere izolate, rezistente la tensiunile folosite.
16. Cablurile calculatoarelor vor fi izolate.

FISA DE LUCRU nr. 2

Realizați un poster, afiș, prin care să atrageți atenția asupra respectării normelor de securitate în
laboratorul de informatică. Afișul trebuie să conțină un slogan, un îndemn, una sau mai multe imagini și
scurte informații.

Număr de ore/săptămână: 1
Profesor: ROMAN ANCA
Clasa: a V-a / An școlar: 2017-2018

Proiectul unității de învățare


Unitatea de învățare: Sisteme de calcul
Număr ore alocate: 7
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
-Prezentarea Explicația *Laboratorul de informatică, dotat cu -
de către Conversaț acces la Internet și videoproiector Evaluar
profesor a ia *Caietul elevului e
1.1 regulilor Observați *Fişa de protecţia muncii (la finalul orei curentă
privind a elevii vor semna fişa de protecţia muncii -
Norme de 1.1.1. Să normele de Demonstr şi repartizarea la posturile de lucru în Evaluar
ergonomie cunoască şi securitate și ația laborator) e
și de să respecte protecție a *Film didactic: practică
siguranță normele de muncii în https://www.youtube.com/watch?v=ZLw
(Normele tehnica laboratorul de IP8cBaWA
de securităţii informatică.
26
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
securitate și muncii în -Identificarea
protecție a utilizarea de către elevi
muncii în calculatoru a
laboratorul lui şi a comportamen
de component telor corecte
informatică. elor lui într-un
Poziția laborator de
corectă a informatică.
corpului la -Vizionarea
stația de filmului
lucru) didactic
referitor la
poziţia *Laboratorul de informatică, dotat cu
corectă a Explicația acces la Internet și videoproiector
corpului la Conversaț *Manualul
staţia de ia *Caietul elevului -
1.1. lucru. Observați * Filmul didactic: Observa
-Exersarea a https://www.youtube.com/watch?v=sTc4 re
1.1.2. Să utilizării Demonstr kIVUnoA sistemat
identifice corecte a ația *Schema generală de structură a unui ică și
componen unui Învăţarea calculator notare
Tipuri de tele calculator sau prin *Simulator asamblare calculator: -
sisteme de hardware a unor descoperir http://world-it.ro/hardware/simulator- Aplicați
calcul și de şi software dispozitive e asamblare-calculator i
comunicați ale unui mobile Munca *Componente ale unor calculatoare practice
i. calculator (tabletă, independ dezasamblate, planșe
Elemente laptop), cu entă
de evidențierea
arhitectură efectelor
a unui asupra stării
sistem de de sănătate și
calcul a pericolelor
(Momente ce pot apărea
principale în cazul unei
în evoluția utilizări
sistemelor incorecte.
de calcul.
Sisteme de -Vizionare
calcul și de film didactic
comunicații referitor la
întâlnite în generaţiile de
viața calculatoare
cotidiană. (filmul va fi
Structura vizionat fără
generală a sonor,
unui sistem profesorul
de calcul folosindu-l ca
Rolul suport vizual
component pentru
elor explicarea
hardware evoluţiei
calculatoarel
ale unui
27
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
sistem de or)
calcul.) -Descrierea
rolului
componentel
or hardware
și a
interacțiunilo
r dintre
acestea
utilizând o
schemă de
structură
generală a
unui sistem
de calcul
- Exerciţiu de
construire a
unui
calculator
printr-un joc
interactiv
-Identificarea
componentel
or hardware
şi a relaţiilor
dintre
acestea pe un
calculator
dezasamblat
(Memoria
sistemului de
calcul (ROM,
RAM,
CACHE);
Unitatea
centrală de
prelucrare(U
AL, UCC);
Dispozitivele
periferice
(DPI, DPE,
canale I/E)

28
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
-Dezbatere Explicația *Laboratorul de informatică, dotat cu -
pe tema Conversaț acces la Internet și videoproiector Aplicați
categoriilor ia *Manualul i
de Observați *Caietul elevului practice
dispozitive, a * Joc didactic pentru utilizarea tastaturii -
cu Demonstr (de exemplu, Keyboard ninja Observa
exemplificări ația https://www.typing.com/student/games/p re
Tipuri de pentru Învăţarea lay/keyboard-ninja) sistemat
dispozitive: 1.1. fiecare prin * Jocuri didactice pentru exersarea ică și
de intrare, categorie; descoperir operaţiilor cu mouse-ul (de exemplu, pe notare
de ieșire, 1.1.3. Să -Enumerarea e site-ul http://minimouse.us/)
de intrare- descrie principalelor Munca *Filme didactice, tutoriale
ieșire modul dispozitive independ *Componente ale unor calculatoare
(Dispozitive de periferice ale entă dezasamblate (dispozitive de intrare,
de intrare: funcţion unui ieşire sau de intrare-ieşire
exemple, are si calculator -instalate în laborator sau prezentate
rol, mod de rolul personal; demonstrativ)
utilizare. dispoziti -Explicarea
Dispozitive velor funcţionării
de ieșire: periferic dispozitivelo
exemple, e ale r periferice
rol, mod de unui ale unui
utilizare. calculato calculator;
Dispozitive r -Identificarea
de intrare- grupelor de
ieșire: taste de pe
exemple, tastatură și
rol, mod de explicarea
utilizare.) rolului
acestora
-Exersarea
poziției
corecte a
mâinilor pe
tastatură,
utilizând joc
didactic;
-
Descoperirea
operațiilor
care se pot
executa cu
un dispozitiv
de tip mouse
și exersarea
principalelor
operații
(click, dublu-
click,
drag&drop)
utilizând un
joc didactic;

29
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
-Vizualizarea
modului de
utilizare a
unui
dispozitiv cu
touch-screen
şi exersarea
utilizării
acestuia,
dacă există
un astfel de
dispozitiv

-Definirea Explicația Laboratorul de informatică, dotat cu -


Tipuri de noţiunilor Conversaț acces la Internet și videoproiector Evaluar
dispozitive 1.1. legate de ia *Manualul e
de stocare unităţi de Observați *Caietul elevului curentă
a datelor 1.1.4. Să reprezentare a *Filme didactice, tutoriale -
(Dispozitive cunoască a memoriei / Învăţarea * Dispozitive externe de stocare Observa
de stocare a unităţile unităţi de prin (memory stick. cd, dvd, etc.) re
datelor: de măsură a descoperir *Grafic cu unităţile de măsură a sistemat
- exemple măsurare memoriei; e memoriei în ordine crescătoare ică și
de pentru -Vizualizarea Munca notare
dispozitive capacitat modului de independ
de stocare a ea de utilizare a entă
datelor memorie unui
- unități de 1.1.5. Să dispozitiv
măsură cunoască extern de
pentru şi să stocare a
capacitatea identific datelor;
de stocare e -Enumerarea
(bit, byte, dispoziti unităţilor
kilobyte, ve de uzuale de
megabyte, stocare a măsurare a
gigabyte, datelor memoriei cu
30
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Competen
Activități de Metode Evaluar
Conținuturi țe Resurse
învățare didactice e
specifice
terabyte, ilustrarea
petabyte grafică a
etc.) unităţilor de
- măsură
comparație pentru
între capacitatea
dispozitive de stocare în
le de ordine
crescătoare;
stocare în -Ordonarea
funcție de crescătoare a
capacitate) unor
dispozitive
de stocare
după
capacitatea
de stocare

31
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Test de evaluare:
Norme de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică

1. Încercuiți varianta corectă: (15 puncte)


a) Este/nu este permisă utilizarea cablurilor electrice neizolate.
b) Calculatorul trebuie/nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică printr-o priză cu
pământare.
c) Ștergeți /nu ștergeți fișierele salvate de colegii voștri.
2. Completați spațiile punctate cu termeni din următoarea listă astfel încât să obțineți enunțuri
adevărate: modificarea, tensiune, acordul, copierea. (15 puncte)
a) Accesul la internet se face doar cu ………………….profesor.
b) Este interzisă………………………. fișierelor de configurare.
c) Nu interveniți asupra sistemelor aflate sub……………...
3. Scrieți în dreptul enunțului A dacă este adevărat sau F dacă este fals: (15 puncte)
a) Cablurile de alimentare trebuie să fie bine legate și protejate cu ajutorul unor protecții
special.
b) Produsele alimentare și băuturile sunt premise în apropierea computerului.
c) Este interzisă instalarea programelor.
4. Realizează un desen prin care să atragi atenția asupra respectării normelor de securitate în
laboratorul de informatică. (15 puncte)
5. Ce se poate întâmpla dacă bei lichide sau mănânci în laborator? (10 puncte)
6. De ce crezi că e interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea
profesorului? Ce crezi că se poate întâmpla? ( 10 puncte)

Nota: 20 puncte din oficiu

Barem de corectare și notare:


Nr.item Soluţie, rezolvare Punctaj
I. 1 a) Nu este 15p
(pt. fiecare
b) trebuie
enunț -5p)
c) nu stergeți
2 a) Acordul 15p
(pt. fiecare
b) Modificarea
răspuns – 5p)

32
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
c) tensiune
3 a) adevărat 15p
( pt. fiecare
b) fals
răspuns – 5p)
c) adevărat
4 desen - se acordă 5, 10 sau 15 p in funcție de sugestivitatea desenului 15p

5 Explicarea corectă și în intregime 10p 10p


Explicare parțial corectă sau incompletă 5p
Explicare greșită sau deloc 0p

6 Explicarea corectă și în intregime 10p 10p


Explicare parțial corectă sau incompletă 5p
Explicare greșită sau deloc 0p

Oficiu 20p
TOTAL 100p

33
SIBIU, Seria 1, grupa 2
ROMAN ANCA
Exemplu de test de evaluare anuală
Test 1
1. Cautați pe Internet informații despre obiectivele turistice ce se găsesc pe o rază de 50 km
de localitatea ta. Pentru fiecare obiectiv, căutați imagini și informații relevante. Alegeți
câteva din obiectivele turistice și programează un traseu de vizitare ale acestora împreună
cu familia.

2. Care dintre următoarele reprezintă un sistem de operare:


a) Paint b) Internet
c) Windows d) Scratch
3. Care dintre următoarele reprezintă o extensie a fișierelor de tip imagine:
a) mov b) jpeg
c) exe d) dll
4. Asociați operatorii din coloana A cu operațiile din coloana B
Coloana A Coloana B
+ Restul împărțirii
* Înmulțire
div Împarțire
/ Câtul împărțirii
mod Adunare

5. Scrieți și executați în Scratch scriptul următor:

34
SIBIU, Seria 1, grupa 2