Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE SUMATIVĂ – Unitatea 4

Balada populară
Limba și literatura română
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Citește cu atenție textul:

„Foicică trei gutui, — De mă port așa gătit,


Trei gutui, trei alămâi, Dumnezeu m-a dăruit!
Iancule, de unde vii? — Iancule, român turcit,
— Ia, d-aci, de peste Jii! Lasă-te de haiducit,
— Iancule, ce-ai târguit? Lasă-ți nebuniile,
— Dat-am aur și argint Lasă-ți haiduciile,
Pe vro cinci oca* de plumb, Să-ți dau boieriile!
Să duc la băieți în crâng; — Ba eu, zău, de m-oi lăsa:
Că băieții, făr-de minte, Tu cu boieria ta,
Risipesc la gloanțe multe, Eu cu haiducia mea;
Nu le stă nimeni-nainte Că ce câștigi tu-ntr-o vară,
Și nu știu trage la ținte: Eu câștig numa-ntr-o seară
Că băieții, cam zglobii, Și beau cu mândra-ntr-o toamnă!
Trag la naiba, prin pustii, M-a făcut maica voinic,
Nu ca mine, -n cărnuri vii! Să n-am frică de nimic;
Până vorba nu-mi sfârșea, M-a făcut maica fecior,
Iacătă-mi și potera**, Să dau taichii ajutor:
Bat-o Maica Precista! Să mă țiu pe la strimtori,
Iar ceaușul*** poterii, Pe la munți, în trecători,
Slujitorul domniei, În drum, pe la negustori,
De-l vedea, Când se-ntorc din Râureni
Îi tot zicea: Cu punga cu gălbiori
— Iancule, Și cu murgii sprinteori!
Jiianule, Și cum sta
Ad-o-ncoace povara, Și cum vorbea,
C-o să-ți vie greu cu ea Bine vorba nu-mi sfârșea,
Și dă-te de voia ta, Pinteni murgului că da,
Să ne scapi de vro belea! Trei pistoale slobozea,
— Ba de voie nu m-oi da, Nevăzut că se făcea
Nici povara nu mi-ți lua, Și gonea, măre, gonea,
Că mi-am dat bănuți pe ea! Pân-la Olt că-mi ajungea,
— Iancule, român turcit, Dincolo de Slatina;
Ce te porți așa gătit, Până-n malul Oltului,
Numa-n aur și argint La capătul podului.”
Din creștet până-n pământ?
(Iancul Jiianul - fragment)
OCÁ, ocale, s. f. Veche unitate de măsură pentru capacități și greutăți, egală cu circa un litru (sau un kilogram) și un sfert;
PÓTERĂ, poteri, s. f. Ceată, grup de oameni (în special arnăuți) înarmați, care aveau misiunea de a urmări și de a prinde pe răufăcători și pe
haiduci
CEAÚȘ, ceauși, s. m. Nume dat, în Evul Mediu, în Țara Românească și în Moldova, unor funcționari publici: a) șef al unei cete de
slujitori; b) căpetenie de surugii; c) căpetenia vânătorilor domnești; d) aprod

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Rescrie din text două cuvinte specifice limbajului popular și notează varianta literară (acceptată de DOOM2).
4 puncte
2. Identifică două grupuri de sunete diferite și precizează felul lor. 4 puncte
2. Scrie două expresii / locuțiuni care să conțină verbul (a) trage. 4puncte
3. Precizează două elemente de versificație din primele patru versuri. 4 puncte
4. Identifică, în text, două figuri de stil diferite și numește-le. 4 puncte
5. Menționează modurile de expunere folosite. 4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum150 de cuvinte, în care să demonstrezi faptul că fragmentul citat se
încadrează în specia literară baladă populară. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale baladei populare;
– să ilustrezi două trăsături ale baladei populare, valorificând textul dat;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)


Citește cu atenție textul:

Iancu Jianu s-a născut în anul 1787 la Caracal, fiind fiul lui Costache Jianu, boier stăpân al mai multor moşii
din Ţara Românească.(...)
De la tatăl său a moştenit trei moşii: Fălcoi, Zvorsca şi Racoviţa Romanaţului. Fraţii şi surorile sale au
moştenit alte moşii şi bunuri ale părinţilor, având cu toţii o stare materială bună.
"În anul 1810, din cauze rămase neelucidate, Iancu Jianu îl ucide pe arendaşul moşiei Brâncoveni. Din acest
moment şi până în anul 1817, Jianu va haiduci în Muntenia cu ajutorul cetei sale de haiduci", se arată în
EnciclopediaRomâniei.ro.
În anul 1812, Iancu Jianu şi oamenii lui sunt prinşi de autorităţi şi întemniţaţi la Caracal. De aici au fost duşi
la Craiova, apoi la Bucureşti, pentru a fi judecaţi de divanul boierilor. Au fost condamnaţi la şase luni de închisoare
la ocna de la Telega. Faima lui Jianu a explodat după ce acesta a evadat din ocnă şi a continuat să jefuiască boierii
din ţară. Şi asta nu a fost tot, una dintre cele mai îndrăzneţe şi bogate lovituri a dat-o în anul 1815, când a atacat şi a
jefuit poştalionul domnitorului, luând din acesta o mare sumă de bani.
Acest jaf l-a determinat pe domnitorul Caragea să îşi îndrepte mânia spre fraţii lui Jianu, pe care i-a obligat
să plătească pagubele făcute de Iancu în timpul jafurilor, inclusiv paguba făcută prin furtul banilor din poştalionul
domnesc. În anii 1813-1814 Jianu a haiducit în judeţul Gorj, prădând boieri, preoţi şi slujbaşi ai domnitorului,
români şi greci, fără deosebire.(...)
(Vali Ivan, Omul Iancu Jianu, Jurnalul.ro)

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– persoanele prădate de Iancu Jianu în Gorj;
– de ce este important anul 1815 în viața lui Iancu Jianu. 4 puncte
2. Notează locul unde sunt întemnițați Iancu Jianu și oamenii lui. 4 puncte
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Acest jaf l-a determinat pe
domnitorul Caragea să îşi îndrepte mânia spre fraţii lui Jianu.... 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Iancu Jianu s-a născut în anul 1787 la Caracal,
fiind fiul lui Costache Jianu, boier stăpân al mai multor moşii din Ţara Românească.(...)4 puncte
5. Transcrie propozițiile din fraza de mai jos, precizându-le felul:
...a continuat să jefuiască boierii din ţară. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
completivă indirectă, introdusă prin conjuncția subordonatoare să . 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150-30 0 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia în legătură cu importanța cunoașterii
istoriei poporului român. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să exprimi opinia în legătură cu tema dată; 4 puncte
– să îți susții opinia cu argumente potrivite; 4 puncte
– să ai un conținut adecvat cerinței; 2 puncte
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 2 puncte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactare (unitatea compoziției – 2 p.; coerența ideilor – 2 p.; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2
p.; ortografia –3 p.; punctuația – 3 p.; așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)
Barem de corectare și evaluare
EVALUARE SUMATIVĂ – Unitatea 5
Limba și literatura română
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 40 de puncte
A.
1. Cuvinte specifice limbajului popular, exemplu: aci = aici și vro=vreo. 4x1p=4p
2. Grupuri de sunete, exemplu: diftong – gutui, hiat – foicică. 2x2p=4p
3. Locuțiuni cu verbul ( a) trage, exemplu: a trage cu ochiul, a trage pe sfoară . 2x2p=4p
4. Elemente de versificație: măsura de 7 silabe, ritm trohaic și rima împerecheată. 2x2p=4p
5. Figuri de stil diferite, exemplu: epitet (băieții) zglobii, repetiție trei gutui, trei gutui, trei alămâi.
2x2p=4p
6. Modurile de expunere folosite : narațiunea și dialogul. 2x2p=4p
B. Argumentarea că fragmentul citat se încadrează în specia literară baladă populară:
- precizarea a două trăsături ale baladei populare 2x2p=4p
- ilustrarea a două trăsături ale baladei populare, valorificând textul dat 2x4p=8p, schematism 2p
- conținut adecvat cerinței 2p
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte 2p

Subiectul al II-lea 36 de puncte


A.
1. Formularea a câte un enunț în care să precizeze aspecte din textul dat:
- personanele prădate de Iancul Jianul în Gorj au fost boieri, preoți și slujbași ai domnitorului, români și
greci;
- anul 1815 este important în viața lui Iancu Jianu și oamenii lui deoarece au atacat și au jefuit poștalionul
domnitorului. 2x2p=4p
2. Iancu Jianu și oamenii lui au fost întemnițați la Caracal. 4p
3. acest= adjectiv pronominal demonstrativ, își=pronume reflexiv, spre=prepoziție simplă, lui=pronume
personal. 4x1p=4p
4. 1787= atribut adjectival, fiul= atribut apozițional. 2x2p=4p
5. Propoziții subordonate: după ce acesta a evadat din ocnă – subordonată circumstanțială de timp să
jefuiască boierii din țară – subordonată completivă directă . 4x1p=4p
6. Construirea unei fraze alcătuită din două propoziții -1p, subordonată circumstanțială concesivă introdusă
prin de – 3p. ( ex. Profesorul, de-i profesor, tot mai greșește. )
B. Redactarea unei compuneri în care să-și exprime opinia în legătură cu importanța cunoșterii istoriei
poporului român:
- exprimarea opiniei în legătură cu tema dată – 4p, exprimarea schematică-2p;
- susținerea opiniei cu argumente potrivite – 4p, schematism-2p;
- conținut adecvat cerinței- 2p
- respectarea numărului de cuvinte-2p

14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 p; ortografia – 3 p; punctuația – 3 p; aşezarea
corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p).
MATRICEA DE SPECIFICAŢII

La clasa a VIII-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a competenţelor de evaluat
s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări sumative de un nivel mediu de
dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările finale.
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul sumativ pentru clasa a VIII-a este următoarea:

Competenţe 3.1 3.2 4.1

Conţinuturi

Noțiuni de X
semantică

Noțiuni de X
fonetică și
vocabular

părţi de X
vorbire şi
categorii
gramaticale
specifice
acestora

Sintaxa frazei X
Scriere X X
argumentativă
scriere X X
imaginativă