Sunteți pe pagina 1din 8

Nr. înr. __________________ Nr. înr.

3 / 21 ianuarie 2018

Către Consiliul Local Jibou

RAPORT DE ACTIVITATE
AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI JIBOU
ÎN ANUL 2018

Anul 2018 a fost marcat de celebrarea Centenarului Unirii. Totodată, s-au


împlinit 50 de ani de la înfiinţarea judeţelor din prezent şi a oraşului Jibou (16
februarie 1968). Precum vom arăta mai jos, biblioteca orăşenească şi-a îndeplinit
rolul de instituţie de cultură specializată în constituirea, organizarea, prelucrarea,
dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, alte publicaţii, documente pe alte
suporturi, vederi, semne de carte, obiecte de artă şi de artizanat. De-a lungul a 12
luni, bazându-ne pe resursele existente, s-au organizat activităţi proprii cu public la
sediul instituţiei, s-a oferit suport material şi documentar pentru cele organizate de
alţii, s-a continuat seria manifestărilor şi activităţilor tradiţionale. Au fost deserviţi
cititorii şi utilizatori de internet. În paralel, s-a lucrat la dezvoltarea bazelor de date
digitalizate, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, documentare,
cercetare, educaţie sau recreere. În cadrul societăţii informaţionale, biblioteca are
un rol de importanţă strategică. Ea reprezintă principala sursă permanentă de
informaţii publice, accesibilă din interiorul şi exteriorul oraşului, precum şi
memoria vie a comunităţii.
Conform Registrului de Mişcare a Fondurilor, consultat în 3 ianuarie 2019, pe
parcursul anului 2018, Biblioteca Orăşenească Jibou a adăugat 420 cărţi celor
50492 existente la 31 decembrie 2017, dintre care 129 documente din finanţare
publică în valoare de 1.999,27 lei şi 291 documente în valoare de 3.271,00 lei din
donaţii. Astfel, colecţiile au sporit la 50.912 documente, dintre care 50.778 volume
tipărite, 134 documente audio-vizuale, 151 fişiere resurse gratuite, două bloguri şi
o pagină de Facebook pe internet.
Lista donatorilor e lungă. Vom enumera în continuare doar scriitorii care în
2018 şi-au dăruit propriile opere şi le-au pus benevol la dispoziţia publicului
jibouan, cel mai adesea însoţindu-le cu o dedicaţie autografă: Iosif Marin Balog,
Sânziana Batişte, Iosif Daróczi, Radu Gavrilă, Irina Goanţă, Ştefan Goanţă,
Simone Györfi, Traian Ience, Marcel Jinca, Lia Mladin, Gheorghe Moga, Daniel
Mureşan, Radu Niculescu, Zaharia Prodan, Daniel Săuca, Victor Sorocovschi, Ion
Taloş şi Viorel Tăutan.
Socotim că acestea sunt cele mai de preţ intrări din anul trecut, dar le
mulţumim şi celor care au donat alte zeci şi sute de volume.
Iulia-Maria Longodor s-a înscris la masterat (UBB Cluj) şi a urmat cursurile
la zi, ceea ce a limitat activitatea din depozite. Din această cauză, nu s-au
înregistrat ieşiri.
În cursul anului 2017, s-au înscris 118 cititori noi, iar biblioteca a fost
frecventată de 652 cititori activi, păstrându-şi un număr de 770 de cititori înscrişi,
în scădere faţă de în 2017. Cititorii au făcut 5121 vizite fizice, au consultat sau au
împrumutat în total un număr de 7349 documente. Cifrele se situează sub nivelul
dorit, situaţie cauzată de scăderea natalităţii în întreaga ţară, închiderea porţilor
unităţilor de învăţământ în timpul zilei, demararea programelor „after school” de
după-amiază, emigrarea tinerilor, achiziţionarea săracă de titluri noi, închiderea
tuturor chioşcurilor de ziare din oraş, dispariţia abonamentelor la periodice,
dezvoltarea colecţiilor digitalizate de pe internet, situarea secţiei de împrumut la
etaj.
În schimb, serviciul de internet oferit comunităţii locale a fost utilizat de 1920
ori (faţă de 1421 în 2017), atât de către elevi cât şi de către pensionari. Aici, cifrele
indică o creştere substanţială faţă de 2017.
Biblioteca dispune de 5 calculatoare, un Pentium IV foarte vechi din finanţare
publică şi patru dual-core primite în 2009 în cadrul Programului Biblionet. Acestea
din urmă sunt legate la internet într-o reţea wireless şi puse la dispoziţia
utilizatorilor. Nu avem software de gestiune şi de catalogare specializat, dar am
alcătuit o bază de date cu cititorii (un tabel Microsoft Word) şi o bază de date a
intrărilor din anul 2013.
Pe internet, instituţia a postat 151 de cărţi şi reviste scanate de personalul
bibliotecii (faţă de 136 în 2017), accesibile la adresa: www.scribd.com/bibljibou.
Printre noutăţi, se numără şi revista „Porolissum”, tipărită în Jibou de protopopul
Laurenţiu Bran în 15 iunie1933, exemplar primit din Constanţa!
Biblioteca dispune de o pagină de Facebook cu peste 3200 de prieteni,
folosită pentru comunicare (nu avem telefon) şi de două bloguri.
Primul: jibouan.blogspot.com - ilustrează activităţile principale de la sediul
instituţiei, de la celelalte biblioteci din judeţ, manifestările organizate în
parteneriat, programele educaţionale sau culturale ale Casei Orăşeneşti de Cultură
sau ale Clubului Copiilor la care bibliotecarii au participat, reflectă expoziţiile
organizate permanent sau ocazional, popularizează donaţiile şi noile achiziţii de
carte, prezintă arhiva de fotografii vechi, colecţiile de ilustrate şi semne de carte,
publică fragmente de opere şi prezintă creatorii locali etc. În 27 februarie 2017, s-
au împlinit 111.111 de accesări, iar la începutul iernii s-a depăşit 125.000.
Al doilea blog, „101 de privelişti ale Muntelui lui Rákóczi”:
piszkulyka.blogspot.com - postează fotografii ale oraşului şi împrejurimilor. De la
înfiinţare până în decembrie 2018, a fost vizitat de peste 80.000 de ori.
Şi în anul 2018, au apărut mai multe materiale ştiinţifice sau de prezentare,
redactate în cadrul unor parteneriate sau la cerere, atât în presă cât şi în volum.
Györfi-Deák György a scris editorialul „Regele Matei, un personaj de legendă”,
apărut în numărul 9 / septembrie 2018 al revistei „Biblioteca”, principala publicaţie
de specialitate a Sistemului Naţional de Biblioteci. În suplimentul „Caiete
Silvane”, dedicat aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Grădinii Botanice, a
publicat articolul „Castelul şi grădina din Jibou”, iar în cotidianul „Magazin
Sălăjean” din 5 decembrie 2018 a prezentat „Celebrarea Centenarului la
Prodăneşti”.
În 27 aprilie, la Festivalul „Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza”, a fost
lansat romanul „Isprăvile eroice ale Viteazului Háry János” de Haugh Béla
(traducere, notă biografică şi postfață de Györfi-Deák György). Originalul a apărut
în 1914 şi a inspirat opera omonimă a lui Kodály Zoltán.
Despărţământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej a organizat între 27-28
aprilie 2018, manifestarea Şcoala Academică Internaţională „Dr. Teodor Mihali -
Bancherul” (SATM) - Ediţia 2, cu tema „Fundamentele economice şi istorico-
sociale ale Marii Uniri”. Györfi-Deák György a prezentat conferinţa „Vaida-
Voevod şi bancherii”, bazată pe memoriile cunoscutului om politic, unul dintre cei
care au înmânat Actul Unirii Regelui Ferdinand. Lucrarea a fost selectată şi va fi
publicată în volum de către organizatori până la ediţia a III-a.
La serviciul de documentare a apelat chiar Muzeul Naţional de Istorie a
României, precum şi realizatorii paginii de internet „Marele Război”, în căutarea
personalităţilor jibouane legate de marele eveniment.
Cu ocazia Centenarului şi Semicentenarului, biblioteca n-a beneficiat de
fonduri alocate sărbătoririi evenimentelor, dar ne-am descurcat cu resursele
disponibile. Mulţumim fostei colege Mărioara Pop, care a donat colecţiile adunate
de soţul dânsei, regretatul Victor Pop. Pornind de la acestea, în fiecare săptămână
am expus cărţi poştale şi vederi din câte un judeţ al ţării, pentru ca jibouanii să le
cuprindă pe rând şi pe toate, reunite simbolic în spaţiul expoziţional existent. Cum
după Ceauşescu au rămas doar 41 de judeţe, iar anul are 52 de săptămâni, după ce
le-am prezentat pe toate, am continuat cu ilustrate dedicate artiştilor şi lucrările lor.
Aceste ultime expoziţii i-au inspirat prietenii din Spania, care ne-au trimis o
colecţie de semne de carte cu 300 de personalităţi româneşti, din ţară şi din
diaspora.
În 2018, Biblioteca Orăşenească Jibou a continuat colaborarea şi schimbul de
diferite materiale culturale cu Muzeul Semnelor de Carte (Le Musée du Marque-
Page) din Rosny-sous-Bois (metropola Paris).
Înfiinţat în 2004, cercul de origami „Himawari” (Floarea-soarelui) a început
să activeze săptămânal din toamna anului 2012, în ziua de luni. Din 2017, datorită
înmulţirii solicitărilor, atelierele s-a ţinut şi vineri, deci de două ori pe săptămână.
Obiectele realizate de copii au fost valorificate în scopuri caritabile sau au
constituit exponate trimise partenerilor din alte părţi.
În 2018, Biblioteca Orăşenească Jibou a cooperat în parteneriat cultural cu
Biblioteca Publică din Cotnari, bibliotecar responsabil Dorin Cozan. Prima
activitate în Jibou a fost o expoziţie de mărţişoare în tehnica quilling, donate de
doamna Roxănica Drumariu. Copiii de la noi au trimis 42 de flori împăturite din
hârtie pentru expoziţia din Duminica Floriilor.
Pentru prima oară în cei şase ani de când a fost organizată, „Sărbătoarea
steguleţelor” din 9 Mai (Ziua Europei) a reunit şi participanţi din alte judeţe. Micii
cititori de la Biblioteca Publică din Cotnari, judeţul Iaşi, au colorat steagurile
ţărilor din Uniunea Europeană şi au expus împreună cu şcolarii din corul „Glas de
clopoţei” din Jibou, dirijor Diana Donciu. De asemenea, au participat partenerii
tradiţionali de la câte două dintre şcolile jibouane: elevii din clasele a XI-a A de la
Liceul „Ion Agârbiceanu” (diriginte Victoria Neagotă) şi a XI-a B de la Liceul
„Octavian Goga” (diriginte Simone Györfi). Partea artistică a fost înregistrată şi
postată pe Facebook şi blogul „Jibouan”. Evenimentul a fost semnalat de mai
multe ziare locale: Magazin Sălăjean, Sălajul Pur şi Simplu şi Sportul sălăjean.
În ianuarie, am sărbătorit Ziua Culturii Naţionale prin mai multe expoziţii
dedicate.
În 15 februarie, am sărbătorit ziua celor care lucrează la C.F.R., când am intrat
în contact cu mai mulţi pasionaţi de modelism, printre care şi Adrian Sorocovschi,
unul dintre iniţiatorii expoziţiei de la cazinoul din Cluj, care ne-a donat un bogat
material fotografic despre locomotivele româneşti, pe care le vom expune color la
ediţia 2019.
Cu ocazia Anului Nou Chinezesc al Câinelui de Pământ, copiii au participat la
concursul de adunat bobiţe de ciocolată cu beţigaşele de mâncat orez, au răsfoit
volumele din expoziția de carte, au colorat evantaie, au recitat „Zdreanţă”, au citit
răvaşele din bomboane etc. După nişte întreceri aprige în sistem eliminatoriu, la
care au participat 14 concurenţi, poetul Viorel Tăutan a înmânat următoarele
premii:
I. Gergelyi Zsolt
II. Bogdan Alexandru-Levente
III. Daria Chiş
Am menţionat anterior evenimentele din luna martie, realizate în parteneriat
cu biblioteca din Cotnari.
În 28 martie, la doar câteva zile după Bunăvestire şi Ziua Poeziei, „Şcoala
Altfel” ne-a adus un moment Eminescu, prilejuit de vizita partenerilor din clasa a
X-a C de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” (diriginte Gabriela Baboş). Cum
în săptămâna respectivă am fost vizitaţi de o nepoată a lui Ioan Nădişan, când s-a
abordat tema fantasticului, s-a citit şi din volumul „Memoria ardeleanului”, pentru
a da evenimentului un pic de culoare locală.
În aceeaşi săptămână, i-am avut ca oaspeţi şi pe partenerii din clasa a XI-a B
(diriginte Simone Györfi), la o întâlnire pe tema: „Strategia lecturii”. După
prezentare şi discuţii, tinerii au vizitat muzeul casei de cultură.
Duminica, 22 aprilie, în avanpremiera Zilei Bibliotecarului, am profitat de
iniţiativa Grădinii Botanice şi de permisiunea ca toţi cei care au avut o carte la ei să
viziteze gratis serele şi sectoarele externe. Îi felicităm pentru idee, merită păstrată.
Precum am menţionat, la Festivalul „Primăvara Poeziei” s-a lansat o carte
tradusă de unul dintre bibliotecarii jibouani. La sfârşitul lunii aprilie, am participat
şi la celelalte activităţi, dintre care trebuie să amintim lansarea antologiei bilingve
„Primăvara Poeziei – XVIII – A Költészet Tavasza” şi a volumului de versuri
„Elogiu formei” de Viorel Tăutan, ambele primite ca donație.
După „Școala Academică” și „Sărbătoarea stegulețelor”, a urmat în 18 mai
evocarea scriitorului Ştefan Goanţă, manifestare organizată de Şcoala Gimnazială
din Gâlgău-Almașului în parteneriat cu Fundaţia Ateneul Cultural „Ștefan Goanță”,
reprezentată de către Irina Goanță, președinta Fundației. Mulțumim și pe această
cale pentru invitație și pentru volumele donate bibliotecii.
A urmat săptămâna „Şcoala Altfel” la Şcoala „Lucian Blaga”. Prima clasă
care ne-a vizitat a fost a VII-a C (diriginte Liana-Alexandrina Chira). Am răsfoit
împreună cărţile de ştiinţă distractivă şi am împăturit cărămizi din hârtie. După
înşiruire, am studiat împreună „efectul de domino”.
De Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ne-au vizitat şi copiii de la Grădiniţa
„Prichindel”: grupa mare B (educatoare Mirabela Colcer-Rusu şi bonă Maria Ilieş)
şi grupa mare „Bucheţel” (educatoare Niculina Mureşan şi Andrada Zoicaş).
Cu prilejul Zilei Copilului, escadrila de avioane origami, împăturite cu
membrii cercului „Himawari” (Floarea-Soarelui), a aterizat la Biblioteca
Orăşenească „Alexandru Şterca-Şuluţiu” din Şimleu Silvaniei, care a adăpostit
inedita expoziţie pe parcursul verii. La noi, copiii au putut să viziteze colecţia de
jucării tip Puzzle 3D, traforate din placaj şi îmbinate.
Joi, 31 mai, am organizat tradiţionalul concurs de ţintar (moară) cu drajeuri
comestibile. Câştigătorii campionatului de tip eliminatoriu au fost:
Premiul I : Abigail Luca
Premiul II : Darius Bodea
Premiul III : Otniel Luca
În săptămâna 11-15 mai 2018, biblioteca a găzduit expoziţia de ilustraţie de
carte a artistei californiene Kaytlin Parise. La vernisaj, au participat toţi profesorii
de arte plastice din oraş. Domnul Simion David a prezentat activitatea tinerei
proaspăt licenţiate în arte grafice. Despre lucrările expuse au mai vorbit profesorii
Ionel Baltă şi Adela Daróczi-Crişan şi graficiana Uca-Maria Iov, revenită tocmai
din Olanda. S-au împărţit semne de carte, pe care copiii de la cercul de origami au
cerut autografe de la oaspete. În 2016, când a vizitat România pentru prima oară,
Kaytlin Parise a ilustrat calendarul bibliotecii şi o altă serie de semne de carte.
Am primit din Spania un set de 32 de semne de carte, tipărite pe ambele părţi,
cu echipele care au participat la Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia.
La cercul de origami, micii suporteri jibouani şi din Franţa (ultimii aflaţi în vizită
la noi) au confecţionat jucători din hârtie. De la părinţi, am primit mai multe jocuri
de masă, care i-au ocupat pe copii de-a lungul vacanţei. Mulţumim pentru donaţii.
Cu copiii din tabăra de la Hida (27 km de Jibou), am realizat împreună o
serie de experimente cu baloane, ca să-şi petreacă timpul cu folos şi să se distreze
în timp ce învaţă lucruri practice.
La sfârşitul lunii iulie, de Zilele Zalăului, am vizitat din nou Centrul Naţional
de Informare şi Promovare Turistică din municipiul sălăjean, unde am primit mai
multe materiale referitoare la istoria oraşului.
În 9 septembrie, am participat la aniversarea semicentenarului Grădinii
Botanice, prilej cu care am primit spre păstrare mai multe publicaţii. Cu acest
prilej, am stabilit cu organizatorii ca atunci când Grădina Botanică va găzdui tabăra
de creaţie plastică „Arta în grădină”, să realizăm o expoziţie de flori împăturite din
hârtie. Exponatele au fost amplasate în serele mari (în „globuri”), pe holul dintre
colecţiile de citrice şi de orhidee.
În 9 octombrie, a sosit „Caravana Unirii” în Jibou, acţiune iniţiată de
biblioteca judeţeană. S-a pornit la ora 9:00, din faţa Consiliului Local şi s-a mers la
Monumentul Memorandiştilor din Parcul Central, unde preoţii au binecuvântat
eroii şi participanţii, s-au făcut diferite evocări şi corul de copii a interpretat o serie
de cântece patriotice. A fost menţionat sergentul Ilie Popa, înmormântat în cimitirul
de pe deal. Primăria Jibou a transmis evenimentul pe Facebook.
Trei săptămâni mai târziu, au fost sfinţite şi dezvelite busturile lui Corneliu
Coposu, Iuliu Maniu şi Simion Bărnuţiu, statui amplasate în faţa fântânii arteziene
din spatele catedralei jibouane. La eveniment au participat Tiberiu Marc –
preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Florin Florian – prefectul Sălajului sau
Valer Crişan – preşedintele interimar al ALDE Sălaj, reprezentanţii Primăriei şi
Consiliului Local Jibou, alţi fruntaşi ai comunităţii şi ansamblul „Cununa” de la
Clubul Copiilor Jibou. Cu ocazia spectacolului de după ceremonie, spectatorii au
putut vizita frumoasa expoziţie realizată de micii artişti pregătiţi de profesorul
Florin Lazăr.
Ziua Mondială a Educaţiei i-a adus în vizită pe şcolarii din clasa a II-a A
(Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”), învăţătoare Elena Claudia Cojan. I-au urmat
şcolarii din clasa doamnei Ligia Dobrinean, care au interpretat povestea „Ridichea
uriaşă”. Copiii au mai citit din cartea de poezii scrise de Mihai Eminescu. Fiind
Anul Centenar: „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!”
În 23 octombrie, a fost vernisată expoziţia „Anotimpul frunzelor ruginii”, care
a cuprins picturi realizate de elevii doamnei Adela Daróczi. La vernisaj au
participat poetul Viorel Tăutan, graficiana Uca-Maria Iov, doamna Rodica Rus,
doamna Ligia Duma, elevi de la ambele şcoli gimnaziale, dornici să vadă lucrările
colegilor.
În sfârşitul de săptămână de la jumătatea lunii octombrie, s-a organizat cea
de-a treia ediţie a Zilelor Maghiarilor din Jibou. Pe baza cărţilor scrise de
profesorul Deák Zoltán sr. şi cu ajutorul materialelor documentare adunate în
colecţia bibliotecii, am prezentat expunerea „Momente din istoria oraşului Jibou”,
urmărind evoluţia comunităţii maghiare din localitate în ultimii 50 de ani.
La începutul lunii noiembrie, a sosit în Jibou expoziţia intinerantă „Autobuzul
Unirii”, poposită întâi la Grădina Botanică, iar apoi în spatele Primăriei. El a fost
vizitat pe rând de majoritatea claselor şi grupelor de la instituţiile de învăţământ
dom Jibou.
La sfârşitul aceleiaşi săptămâni, în 9 noiembrie, scriitorii de la revista şi
editura „Caiete Silvane” s-au întâlnit cu publicul la Creaca.
Spectacolul dedicat în 15 noiembrie de ASTRA-Dej poetului George Coşbuc,
care a trecut în nemurirea paginii tipărite tot acum o sută de ani, a prilejuit o
donaţie de cărţi substanţială, oferită cititorilor jibouani de preşedintele filialei, Dr.
Radu Gavrilă.
În 22 noiembrie, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a finalizat
proiectul „Centenarul în semne de carte”, ocazie când copiii de la ASTRA Şomcuta
Mare au susţinut un spectacol.
În cadrul programului „Şcoala Altfel”, în ziua următoare am fost vizitaţi de
clasele I-A (învăţătoare Anca Năprădean) şi I-C (învăţătoare Marinela Dobai) de la
Liceul Tehnologic „Octavian Goga”. În săptămâna următoare, s-au adunat la
bibliotecă „Spiriduşii” din clasa a II-a A (învăţătoare Diana Păşcuţă), iar apoi am
lucrat împreună cu şcolarii din clasele pregătitoare: „Prietenii lui Mickey Mouse”
(învăţătoare Loredana Brîglezan) şi clasa pregătitoare C (învăţătoare Mirela Sarca).
Cu şcolarii mai mari din clasa doamnei Ana David, am ţinut o oră de ştiinţă
distractivă, iar în final ne-au cântat o piesă pregătită pentru sărbătoarea
Centenarului.
Am primit de la doamna Margareta Muntean un tablou cu emblema
Centenarului, realizat prin lipirea câtorva mii de mărgeluţe colorate, astfel încât să
rezulte imagini mozaicate. Am apelat la dânsa pentru realizarea Expoziţiei de
Centenar. Aceasta a cuprins numai portrete de copii, pentru că ei sunt „Viitorul
României”.
Duminică, 2 decembrie, în biserica de zid cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”
(preot Cristian Oancea), am prezentat „Monografia satului Prodăneşti”, carte
realizată sub coordonarea profesorului Iosif Daróczi şi dedicată marelui eveniment
din 2018.
În ziua de Sfântul Nicolae, s-a desfăşurat ediţia de iarnă a campionatului de
moară cu drajeuri M&M, un concurs deosebit de popular, deoarece piesele
capturate pot fi mâncate. Sistemul a fost eliminatoriu, iar în finală au ajuns Denis
Muth şi Marisa Chiş.
În Postul Crăciunului, ne-au colindat în incinta instituţiei copiii de la corul
„Glas de clopoţei” din Jibou, dirijor Diana Donciu, care, ulterior, au susţinut şi un
concert separat pe scena casei de cultură.
Concertul tradiţional care a reunit pe ceilalţi colindători a avut loc în 16
decembrie. În hol a avut loc un târg de caritate, unde biblioteca a participat cu
podoabe de pom şi semne de carte. Banii donaţi au fost cheltuiţi pentru cărţi
destinate copiilor.
În anul 2018, Biblioteca Orăşenească Jibou a funcţionat cu un personal format
din doar 2 angajaţi, ceea ce s-a dovedit a fi insuficient, mai ales în condiţiile
oferirii de servicii multiple: împrumut, internet, sală de lectură, secţie de periodice,
ludotecă, activităţi cu public şi cu parteneri. Pentru un oraş de dimensiunea
Jiboului, la numărul de volume existente şi volumul activităţilor realizate, Legea
Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002 prevede 6 posturi: 4 bibliotecari (doi în tura
de dimineaţă, doi după-masă), un informatician şi un conservator/ legător de carte.
Să luăm pentru comparaţie celelalte biblioteci orăşeneşti din judeţ: Şimleul
Silvaniei are 6 angajaţi, dintre care 5 de specialitate, iar Cehu Silvaniei 2 angajaţi.
Urgent, ar fi nevoie de angajarea măcar a unui bibliotecar, ca să putem separa
celelalte activităţi de secţia de internet. Copiii care accesează calculatoarele ascultă
muzică, discută între ei şi îi deranjează pe elevii care citesc sau învaţă la sala de
lectură. Noi le atragem atenţia şi astfel ajungem să deranjăm şi noi. Activitatea cu
internetul ar trebui să se desfăşoare într-un spaţiu separat, pentru a permite
păstrarea liniştii în sala de lectură.
O problemă nerezolvată o constituie păstrarea colecţiilor sub un singur
acoperiş. În 2015, ca urmare a recompartimentării casei de cultură, unul dintre
depozitele bibliotecii a fost transformat în sală de proiecţie şi am pierdut un spaţiu
important. Când ne-am mutat înapoi, au rămas în locaţia temporară (fosta croitorie
de deasupra poştei) circa 9.000 de volume, în principal literatură română şi istorie.
În 2017, ca urmare a confecţionării unor rafturi metalice supraînălţate, am reuşit să
aducem înapoi încă 1000 din ele. Cu sprijinul domnului viceprimar Sárközi Pál,
sperăm să continuăm acţiunea confecţionării de noi dulapuri metalice.
Solicităm şi cu această ocazie cumpărarea unui sediu adecvat, cu mai multe
încăperi, situat în centrul oraşului.
Sperăm ca în 2019 să se îmbunătăţească funcţionarea bibliotecii şi vă
solicităm acordarea sprijinului necesar.

Vă mulţumim anticipat,
Györfi-Deák György
Iulia-Maria Longodor
bibliotecari

Jibou, 21 ianuarie 2019