Sunteți pe pagina 1din 3

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROIECT: POSDRU 62665 - Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi
evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice
CURS DE FORMARE A FORMATORILOR – octombrie 2011
PLANIFICAREA SESIUNILOR DE FORMARE
SESIUNEA 6
Ora Activitatea Detalii Metodologie Resurse
Metoda comunicativă 3. În perechi perechi, participanţii citesc articolele indicate ca resursă în - joc de rol/lucru pe grupe -sac
folosită în predarea variantă electronică: cu raportare -obiecte
limbii engleze http://www.eslbase.com/resources/theory/ -post-it-uri
http://bogglesworldesl.com/glossary.htm
Materiale didactice, Apoi încearcă să rezolve cerinţa din fişa de lucru -potrivirea definiţiilor cu
strategii, metode, terminologia dată - 10 min
tehnici şi instrumente
moderne utilizate pentru 4.Utilizarea materialelor autentice - 10 min
a facilita predarea şi - laptop,
învăţarea dirijată şi 5. Activitate în grupe de 5 -participanţii accesează site-ul - prezentare ppt - videoproiector
autonomă a limbii http://www.inspirationalspeakers.co.uk şi încearcă să găsească răspunsuri la - ppt metode
engleze un set de întrebări referitoare la biografiile persoanelor menţionate în cerinţă;
pe baza aceleiaşi resurse, formulează, la rândul lor, 3 întrebări referitoare la - lucru în perechi; - wi-fi
alte personaje interesante. Acestea devin cerinţă de completat în fişa de lucru completarea fişei de lucru - fişă de lucru/ handout 1
în format electronic/letric pentru colegii de grup. Răspund apoi la întrebarea: în variantă (electronică/letrică)
“Dacă ar fi să invitaţi una dintre aceste personalităţi să se adreseze elevilor electronică/letrică
dumneavoastră, pe care aţi selecta-o? De ce? - 15 min

6.Instrumente şi tehnici moderne: Podcast, Audacity, Survey Monkey,


Audioconference, Wiki - participanţilor li se cere să interacţioneze prin - prezentare ppt - ppt materiale autentice
brainstorming pentru a produce scurte descrieri ale tehnicilor menţionate - 5
min - lucru pe grupe cu - laptop,
raportare - wi-fi
7.Prezentarea Podcast, Audacity, Survey Monkey, Audioconference, Wiki -10 - fişă de lucru/ handout 2
min (electronică/letrică)

8. Aplicaţie “Folosirea podcast la clasă”: în grupe de 5, participanţii audiază


materialul în format podcast urmând link-ul [http://www.business-

Merlin Business Consulting SRL


_____________________________________________________________________________________________________________________________
spotlight.de/podcasts/transcript/interviews-is-it-ok-to-lie-at-job-interviews ].
Apoi, li se solicită să proiecteze, în calitate de formator, o activitate menită să
convingă participanţii de utilitatea folosirii podcast ca instrument de lucru la
clasă - 20 min - brainstorming - set marker
- coli flip-chart
9. Participanţii accesează http://mrssheftelsclass.wikispaces.com/home
Apoi, în grupe de 5 alcătuiesc liste cu sugestii pentru profesori referitoare la
avantajele folosirii wiki în activităţile cu elevii la clasă şi în afara clasei. În final, - prezentare ppt - ppt instrumente şi tehnici
vor da feedback pe fişa de lucru, sub formă de reflecţie personală, folosind ca
input comentarii ale unor profesori în urma folosirii wiki în orele de limbă - set marker
engleză - 20 min -lucru pe grupe cu - coli flip-chart
raportare
10. Evaluarea zilei – 5 min

- laptop,
- lucru pe grupe, urmat de - wi-fi
completarea fişei de lucru - fişă de lucru/ handout 3
(electronică/letrică)

Merlin Business Consulting SRL


_____________________________________________________________________________________________________________________________

Merlin Business Consulting SRL