Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza evaluarii insusirii limbii romine

Evaluarea rezultatelor privind asimilare limbii romine pe parcursul a trei ani a avut
drept scop masurarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor verbal-cognitive
dobândite . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în
raport cu tematica parcursă,precum si asimilarea limbii romine de catre copiii
vorbitori de limba rusa.

Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului verbal-cognitiv al fiecărui copil în


vederea stabilirii nivelului de asimilare a volumului de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi.

Domeniul limbă şi comunicare - Educarea limbajului

Obiectivele propuse:

 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în


calitate de vorbitor, cât şi in calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a
înţeles.
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale
şi – sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect
din punct de vedere gramatical;
 să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte,
forme geometrice etc;
 să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod
intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
 să pronunţe corect sunetele limbii române.

 să intuiască sensul/semnificaţia unui cuvânt/expresii în diferite contexte.

 să se exprime corect în propoziţii şi fraze respectând acordul dintre părţile de


propoziţie.

 să recunoască anumite poveşti cu ajutorul imaginilor.

 să folosească corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor.


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte
volumul vocabularului cât şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o
exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical , prezintă
deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab
dezvoltate de scurtă durată ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a
fragmentelor de poezie sau poveste .O dificultate mai profunda o reprezinta
asimilarea literelor limbii romine in raport cu cele ale limbii ruse,aceasta
manifestindu-se in special la interpretarea analizei sonor a cuvintelor.
Măsuri ameliorative
Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un
program de recupertare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de
repovestire după imagini pentru reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute
şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în
activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi
în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.