Sunteți pe pagina 1din 2

R1 Test

1. Așază în tabelul următor toate substantivele date în funcție de ceea ce denumește fiecare împărat,
tristețe, bilete, ger, crivăț, veselie, abecedare , supărare, fete, tablou.

Ființe Obiecte Fenomene ale naturii Stări sufletești

2. Articulează cu articol hotărât și nehotărât următoarele substantive (N-Ac)

lemne……… ……………… copil…………… ………………


fată…………. …………….. bancă…………………………..

3. Trece la plural următoarele substantive:

luptă..................................................... ziua...............................................
împărat.................................................. om.................................................
inimă..................................................... membru.............................................
tigru.................................................. colț..................................................
negru..................................................... dinte............................................ ....

4. Completează tabelul, scriind în casete pronumele personale potrivite:

Pers. I Singular Plural


N
D
Ac

5. Extrageți pronumele din textul următor și indicate persoana, genul și numărul acestora:

,, - Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe […] şi acolo să-l laşi până
dimineaţa, fără paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător”.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Subliniază cu o linie adjectivele și cu două linii substantivele pe care le determină:

„Era un om mărunțel, cu o față plăcută, proaspăt rasă, alba ca un os de pui. Avea niște ochi mari, întunecați, sub
niște sprâncene groase, negre…”

7. Indicați gradele de comparație pentru adjectivul deștept.

8. Realizați câte un enunț în care substantivul elev să aibă pe rând funcția sintactică de Subiect și Atribut
substantival.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

9. Alcătuiți o propoziție cu un adjectiv la alegere și indicați-i funcția sintactică.

Se acordă 10 puncte din oficiu!


R2 Test
10. Așază în tabelul următor toate substantivele date în funcție de ceea ce denumește fiecare prinț,
melancolie, caiet, ger, crivăț, bucurie, cărți , tristețe, fete, birou.

Ființe Obiecte Fenomene ale naturii Stări sufletești

11. Articulează cu articol hotărât și nehotărât următoarele substantive (N-Ac)

pădure……… ……………… elev…………… ………………


tată…………. …………….. câine…………………………..

12. Trece la plural următoarele substantive:

luptă..................................................... noapte...............................................
regină.................................................. om.................................................
mână..................................................... ministru.............................................
roșie.................................................. arc..................................................
negru..................................................... dinte............................................ ....

13. Completează tabelul, scriind în casete pronumele personale potrivite:

Pers. a II-a Singular Plural


N
D
Ac
V

14. Extrageți pronumele din textul următor și indicate persoana, genul și numărul acestora:

,, - Ţine-ţi darul, creştine! Eu îţi poruncesc să-ţi duci avutul pe oricare din uliţe […] şi acolo să-l laşi până
dimineaţa, fără paznic! Şi de ţi se va întâmpla vreo pagubă, eu sunt răspunzător”.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

15. Subliniază cu o linie adjectivele și cu două linii substantivele pe care le determină:

„Era un om mărunțel, cu o față plăcută, proaspăt rasă, alba ca un os de pui. Avea niște ochi mari, întunecați, sub
niște sprâncene groase, negre…”

16. Indicați gradele de comparație pentru adjectivul cuminte.

17. Realizați câte un enunț în care substantivul iepure să aibă pe rând funcția sintactică de Subiect și
Atribut substantival.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

18. Alcătuiți o propoziție cu un adjectiv la alegere și indicați-i funcția sintactică.

Se acordă 10 puncte din oficiu!